Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vissersstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Vissersstraat 9,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Vissersstraat 9 (niet bekend) (niet bekend) A-253 A-292
Naastliggers vanVissersstraat 9
ten zuidende Vissersstraat
ten westenVissersstraat 7


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-253Vissersstraat 9Rinske Zijlstra... 14 en 21 dec 1817, N.H., dv Age Watses en Eelkje Jacobs; BS huw 1817, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-253, wijk C-109, wijk H-210, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2682A-253 (Bargebuurt)vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingenwoonhuis
Sectie A nr. 2682I-019 (aan de Leeuwarder trekvaart)Anna S. Spannenburg vrouw van J. van Hulstwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2682A-292 (Bargebuurt)Vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2682Vissersstraat 9 (A-292)Gemeente Harlingen


1923 - kentekenadresnaam
B-6896
Visscherstraat 9Sjoerd Godthelp


1928 - adresboekadresnaamberoep
Visscherstraat 9J.Wesselingmonteur


1965 - adresboekadresnaam
Visserstraat 9D. (Doetje) Buikhuizen wv Peper
  terug