Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 14 6-031 6-029 E-046 E-040
Naastliggers vanVoorstraat 14
ten oostenVoorstraat 16
ten zuidenSchoolplein 1
ten westenVoorstraat 12
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 14naamloze steeg ten oosten
Voorstraat 14naamloze steeg ten westen


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 86r van 1 mei 1597 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 14Reyn Upckes [Cromwal] x Styncke Fransen kopen een huis, schuur en ledige plaats daarachter met de vrije uitgang tot op de Lanen, zz. Voorstraat, waar tegenwoordig de Smack uithangt. Ten O. en Z. het voorhuis van Allert Auckes en het achterhuis van Tyalleff Hessels met Hendrick Saves, ten N. Augustinus Jans. Grondpacht 7 st aan de oudste prebende en 3 1/2 st aan de Stad. Gekocht van Frans Adams x Marichyen Pieters en hun dochter Maycke (al over de 25 jaar) en hun zoon Jacob (20 jaar) voor 1600 gg.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0270r van 22 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0138r van 15 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenFedde Edgers
naastligger ten zuidenWybe Joryts


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0138r van 15 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenFedde Edgers
naastligger ten zuidenWybe Joryts


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0061v van 11 mrt 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWibe Jorrits


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0175r van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 14Voorstraat en de Lanenhuis, loods en lege plaats ten oosten, een brouwerij en mouterij met een hovinge
 
koperAnneken Ripperts veniam aetatis van het Hof bek, bijgestaan door3650-00-00 GG
dr. Hansmasecretaris te WorkumWorkum
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-08 CG
grondpacht verschuldigd aan dit huisTiaelff Hessels0-03-08 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Conraet Abbes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenFoppe Tiaerds
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis nagelaten door Wibe Jorryts
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en diept]
verkoperItie Dirx, weduwe van
wijlen Reyner Iedes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnneke Ripperts, veniam aetatis bekomen hebbende, koopt een huis, loods en ledige plaats, met daarbij een brouwerij, mouterij en hof. Ten O. oud burgemeester Coenraad Abbes [Luidinga], ten W. Foppe Tiaerdts en een openbare steeg en het huis nagelaten door Wibe Jorryts. Grondpacht 2 CG 10 st 8 pn aan de Stad, waarentegen ontvangen wordt 3 1/2 st uit het huis van Tiaelff Hessels. Gekocht van Itie Dircx wv Reynier Iedes, voor 3630 gg.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0029r van 30 okt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFoppe Tiaerdts
naastligger ten oostende weduwe en erven van Wybe Jurrits


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0142r van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFoppe Tiaerdts


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0026r van 18 mrt 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 14Voorstraat ZZhuis, zomerkeuken, lege plaats, brouwerij, mouterij, hovinge met bomen en plante
 
koperClaes Freerckx Braem burger4001-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperAntie Ripperts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Freerx Braam koopt een huis, zomerkeuken en ledige plaets ten oosten van die zomerkeuken en zuidwaarts tot aan de brouwerij en mouterij, en een hof met bomen etc., alles zuidwaarts daarvan, ten Z. van de Voorstraat. Gekocht van Antie Ripperts, voor 4001 gg.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0142r van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0094v van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirck Sickes n.u.
naastligger ten zuidenDirck Sickes n.u.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0094v van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirck Sickes n.u.
naastligger ten zuidenDirck Sickes n.u.


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0057r van 25 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 14Voorstraat ZZhuis, hof met vruchtbomen, oud pakhuis met zolderkamer
 
koperNicolaes Boncamp, gehuwd met1252-00-00 GG
Aecke Hessels
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
verhuurder voor 1 jaarde weduwe van Marnstranotaris
naastligger ten oostenClaes Rinties Botsma
naastligger ten zuidenClaes Rinties Botsma
naastligger ten westenJan Foppes koekbakker
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperYdtie Clases Braem, weduwe van
wijlen Bente Tjeerds Bonk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNicolaas Boncamp x Acke Hessels Wassenaar koopt een huis en hof met bomen, en een pakhuis of camer daarachter, zz. Voorstraat. Met beschrijving van het huis. Ten O. en Z. Claes Rinties Botsma, te W. mr. bakker Jan Foppes en anderen, ten N. die straat en diept. Gekocht van Ydtie Clases Braam wv Bente Tjeerds Boncq, voor 1252 gg.


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0118v van 8 mei 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 14Voorstraat ZZhuis, hof en pakhuis of kamer daarachter
 
koperEwert Jansen Oosterbaan, gehuwd metkoopman1329-18-00 GG
Hinke Seerps
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
toehaakeen gouden ducaton
naastligger ten oostenBotsma koopman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Foppes mr. koekbakker
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperNicolaus Boncamp, gehuwd met
Aken Hessels Wassenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Jansen Oosterbaan x Hinke Seerps koopt huis, tuin en pakhuis erachter zz. Voorstraat. Ten O. Botsma, ten W. mr. bakker Jan Foppes, ten Z.?, ten N. de straat en diept. Gekocht van Nicolaus Boncamp x Acke Hessels Wassenaar.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-031 Voorstraat 14huis
eigenaarDirck Sickes
gebruikerDirck Sickes
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-031 Voorstraat 14huis
eigenaarDirck Sickes
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-4-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0184r van 14 nov 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJurjen Pyters c.u.


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0186v van 5 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJurjen Pyters c.u.


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0212r van 10 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Sickes


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0238v van 1 okt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Sickes


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-031 Voorstraat 14huis
eigenaarwed. Dirk Sickes
gebruikerwed. Dirk Sickes
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-06-08 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0280v van 29 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Sickes


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0056v van 7 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Sickes koopman


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0073v van 20 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Braam koopman


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0324r van 16 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Jacobs Braem


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-031 Voorstraat 14huis
eigenaarwed. Dirk Sikkes
gebruikerDirk Sikkes
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-06-10 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0159v van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Claassen Braam q.q.


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0021va van 23 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPytje Jacobs Braam
naastligger ten zuidenPytje Jacobs Braam


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0021va van 23 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPytje Jacobs Braam
naastligger ten zuidenPytje Jacobs Braam


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0003ra van 25 feb 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPietje Jacobs Braam
naastligger ten zuidenPietje Jacobs Braam


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0003ra van 25 feb 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPietje Jacobs Braam
naastligger ten zuidenPietje Jacobs Braam


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0038v van 28 jun 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPyttie Jacobs Braam, weduwe van
naastligger ten zuidenPyttie Jacobs Braam, weduwe van


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0038v van 28 jun 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPyttie Jacobs Braam, weduwe van
naastligger ten zuidenPyttie Jacobs Braam, weduwe van


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0017r van 26 nov 1752 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacobus Braam J.U.D.advocaat Hof van FrieslandFraneker


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0015v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacobus Braam J.U.D.advocaat Hof van FrieslandFraneker


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0093r van 30 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWybrandus van Itsma
naastligger ten zuidenWybrandus van Itsma


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0093r van 30 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWybrandus van Itsma
naastligger ten zuidenWybrandus van Itsma


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0097v van 7 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 14Voorstraat ZZhuis, grote tuin en stal
 
koperde heer burgemeester Wybrandus van Itsma, gehuwd metstaat generaal3200-00-00 GG
vrouw Maria Boef
huurderN. N. 160-00-00 CG
naastligger ten oostenD. Luidinga
naastligger ten zuidende weduwe van Doeke Pieters
naastligger ten zuidenDirk IJsenbeek
naastligger ten westen[als bewoner?] Claes Fontein c.s.
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperAukjen Reiners Fontein, weduwe vanFraneker
wijlen dr. Jacobus Braam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybrandus van Itsma, Staat Generaal en burgemeester x Maria Boef koopt een deftig huis met grote tuin en stalling, zz. Voorstraat. De stal heeft zijn uitreed langs een steeg, en Dirk IJsenbeek heeft achter de stal, over de plaets vrij in- en uitgang. Met meer voorwaarden. Ten O. Dirk Luidinga, ten Z. wd. Doeke Pieters en Dirk IJsenbeek, ten W. Claes Fontein en anderen, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Aukje Reiners Fontein wv Jacobus Braam te Franeker, voor 3200 gg. N.B. Er is geniaard ratione sanguinis door Dirk Wildschut, Evert Nieuwenhuis en Freerk Fontein. Zie ook Lanen 17.


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0219r van 2 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 14Voorstraathuis, grote tuin en stalling
 
koperburgemeester Hendrik Schaaf, gehuwd met8000-00-00 CG
Aaltje Bierma
naastligger ten zuidenDirk IJsenbeecq
naastligger ten zuidende weduwe van Doeke Pytters
naastligger ten zuidenSchoolplein [staat: steeg naar de Lanen]
naastligger ten oostende erven van Luidinga
naastligger ten westen[als bewoner?] Claes Fontein
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperMaria Boef, weduwe vanDen Haag
wijlen burgemeester Wybrandus van Itsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Schaaff, gecommiteerde in de Staten van Friesland en burgemeester x Aaffke Bierma koopt een huis, grote tuin en stalling c.a. zz. Voorstraat. De stal heeft zijn uitreed op de Lanen langs een steeg, en Dirk IJsenbeek heeft achter de stalling, over de plaats vrij reed en drift. Die plaats is van de eigenaar van dit verkochte huis, dat ten Z. een vrije steeg heeft. Ten O. erven dr. Luidinga, ten Z. Dirk IJsenbeek en het huis dat van wd. Doeke Pieters was, ten W. Claas Fontein en anderen, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Maria Boef wv Wybrandus van Itsma, gedeputeerde in de Staten Generaal en burgemeester, voor 8000 cg.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0179r van 11 mei 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Schaaf


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0038v van 17 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester H. Schaaff


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0076v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Hendrik Schaaf


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0111r van 2 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester G. Schaaf


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0154v van 1 mei 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester H. Schaaff


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0168v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende tuin van burgemeester Schaaf


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0094v van 25 jun 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Schaaff


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0113v van 14 jun 1789 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Schaaff


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-028 Voorstraat 14wed Schaaf


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0117v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenElisabeth Soomers Westzaandam


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0132ar van 10 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Schaaff


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0350r van 28 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van S. Schaaff
naastligger ten zuidende weduwe van S. Schaaff


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0350r van 28 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 12, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van S. Schaaff
naastligger ten zuidende weduwe van S. Schaaff


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-029 Voorstraat 14S Schaaff wed7-10-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
E-046Voorstraat 14Trijntje Jans Wijnia... huwt met Sijds Schaaf, beide van HRL, geproclameerd de 21-23 en getrout de 28 dito okt 1759, ovl wijk E-046, ontvangt interesse 1800-1811; DTB N.H. HRL. 1759, BS ovl 1813; Stadsrentmeester bet 2 x f. 27:13:8 wegens ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-046Voorstraat 14Klaas Minnes Blok... is Geertje Pieters, 1814. (GAH204); oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sekretaris der stad, wijk E-046; VT1839; heeft 2 huisbedienden, belasting: 2-10., sevende quartier, no. 34, mei 1802, mei 1803, mei 1804, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-046Voorstraat 14Syds Schaaff... kruijdenierswaren, kaarsen etc, kwit. no. 23, 27 nov 1780. (GAH1111); erven wed. S.S. eigenaar wijk E-046; gebruikers de dienstboden, 1814. (GAH204); id. van wijk E-150; gebruiker Willem D. Tadema, hovenier, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-046Voorstraat 14S Schaaf wed & erven de Dienstboden


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 609 van 2 dec 1817
adressoortbedraggebruik
E-046Voorstraat 14koopaktefl. 3500huis met tuin en stalling aan de zuidkant van de Voorstraat E-046
 
verkoperGeertje Talma (wv Jan Daniel Toussaint)
koperMinne Blok


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-046Voorstraat 14Minne Klazes Blok, overleden op 31 december 1826zoutzieder, weduwnaar, vader van minderjarige Klaas Minnes Blok (voogd is zijn grootvader Klaas Blok, zeehandelaar Voorstraat E 46). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 24 en 32 van 14 mrt 1827
adressoortbedraggebruik
E-046Voorstraat 14provisionele en finale toewijzingfl. 3705huis en stalling E-046
 
verkoperKlaas Blok
verkoperPieter Feytama Tjallingii
koperJanneke Blok


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1144Voorstraat 14Klaas Minnes BlokHarlingenzeehandelaarhuis en tuin (860 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-046Voorstraat 14Aurelia Hendrica Blokgeb 27 apr 1808 HRL, ged 17 mei 1808 HRL, N.H., ovl 28 jun 1852 Zwolle, ongehuwd, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-049; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-046; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-046Voorstraat 14Janke Zijlstra... Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS ovl 1848, ovl 1850; oud 62 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk E-046; VT1839; kind: Johanna Elizabeth Klaases Blok, geb 14 dec 1811, ged 21 jan 1812 Grote Kerk HRL; huwt met ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-046Voorstraat 14Janneke Blok... HRL 1851 wijk E-049, 289, supp wijk E-318; oud 43 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk E-046; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-046VoorstraatKlaas Blok68 jHarlingenm, protestant, gehuwd, secretaris der stad
E-046VoorstraatJanke Zijlstra62 jFranekerv, protestant, gehuwd
E-046VoorstraatJanneke Blok43 jStavorenv, protestant, ongehuwd
E-046VoorstraatAurelia Hendrika Blok31 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-046VoorstraatSytske Blok23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-046VoorstraatAafke Geziena Blok21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-046VoorstraatGeertruida Blok20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-046VoorstraatMartha Cornelia Blok14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-046VoorstraatMaria Snijder19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-046VoorstraatGrietje Blanksma19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-046Voorstraat 14Janke Zijlstra, overleden op 16 september 184870 jr, geboren Franeker 25/10/1777, overleden Voorstraat E 46, vrouw van Klaas Blok, oud Secretaris (erft vruchtgebruik), moeder van Aurelia-Hendrika, Johanna-Elisabeth (vrouw van Evert-Jean Jaques des Tombe, postdirecteur Nijmegen), Sietske, Aafke-Gezina (vrouw van Dirk Tjallingii, koopman), Geertruida en Martha-Cornelia Klazes Blok. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-046Voorstraat 14Klaas Ymkes Kamminga... dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1829, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-012, 123, wijk C-160, wijk E-046, supp wijk A-273, 296, supp wijk C-243; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk ... (alles)


1853 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-046Voorstraat 14Gerbina Maria Murks Ringnalda, overleden op 20 februari 1853dochter van wijlen Murk Ringnalda en Maria Landstra (enige testamentair erfgenaam, Voorstraat E 46), zuster van Lolkje Murks Ringnalda. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1144E-046 (Voorstraat)Aafke Ingena Fonteinwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1144E-040 (Voorstraat)Mr. Klaas Bangawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4373Voorstraat 14 (E-040)Anna G. Nijdholt (wed. Snijder)


1914 - variaadresbronbericht
Voorstraat 14Oud Harlingen Magazine 1991[?] was hier nog (1933) de woning van Ir. Scherpenberg van de Zuiderzeewerken. Later verbouwd tot schoenwinkel Siebenga, [Oostenrijk], boekhandel Oele en nu (1991) de Quickynette.


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 14 Hermanus van Slootenhandelaar
vorige grondslagf. 7000
huidige grondslagf. 8800


1929 - kentekenadresnaam
B-13544
Voorstraat 14Johan Pieter Adolf van Scherpenberg


1936 - kentekenadresnaam
B-22313
Voorstraat 14aWouter van Houwelingen


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.S. Siebenga559Schoenenmag.


1950 - kentekenadresnaam
B-38379
Voorstraat 14Roeland P. Siebenga


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.S. Siebenga559Schoenenmag.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.S. Siebenga559Schoenenmag.


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 14S. (Siebe) Siebenga


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 14rijksmonument 20711


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9643Voorstraat 14
  terug