Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 186-0296-0296-027E-044E-038


Naastliggers vanVoorstraat 18
ten oostenVoorstraat 20
ten zuiden
ten westenVoorstraat 16
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 18naamloze steeg ten oosten


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-029Voorstraat 18huis
eigenaarGillis Vermeersch
gebruikerGillis Vermeersch
aanslag huurwaarde14‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-029Voorstraat 18huis
eigenaarGillis Vermeersch
gebruikerGillis Vermeersch
aanslag huurwaarde14‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan22‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-029Voorstraat 18huis
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerG. Vermeersch
aanslag huurwaarde11‑13‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-029Voorstraat 18huis
eigenaarG. Vermeersch wed.
gebruikerG. Vermeersch wed.
aanslag huurwaarde11‑13‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-029Voorstraat 18huis
eigenaarG. Vermeersch wed. en erven
gebruikerG. Vermeersch wed. en erven
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-029, fol. 103rVoorstraat 18juffers Vermeersch , bestaande uit 5 volwassenen en 0 kinderen141:1:00 cg23:10:00 cgwel begoedight


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-029Voorstraat 18huis
eigenaarG. Vermeersch erven
gebruikerG. Vermeersch erven
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-029Voorstraat 18huis
eigenaarG. Vermeersch erven
gebruikerG. Vermeersch erven
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0153v van 17 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 18Voorstraat ZZ3300‑00‑00 cghuis en wagenhuis
koperSymon Stinstra, gehuwd metmedicinae doctor
koperAnna Braam
voormalig bewonerde weduwe van wijlen G. Vermeersch
naastligger (deelt put)Dirk Jansen IJzenbeek
naastligger (deelt put)Jan Beitschat
naastligger (deelt put)Bauke Baukes
naastligger ten oostende koper Symon Stinstra c.u.medicinae doctor
naastligger ten zuidenLanen, steeg naar de
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen T. Gratama
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper van 5/8Anna Vermeersch, weduwe van
verkoper van 5/8wijlen Jan Voorda
verkoper enElisabeth van der Hout, weduwe van
verkoper enwijlen dr. Gijsbertus Vermeersch
verkopers van 3/8Maria Vermeersch, gehuwd met te Groningen
verkopers van 3/8J. G. Woldringluitenant-kolonel te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Stinstra, med. dr. x Anna Braam koopt een voortreffelijk huis en wagenhuis zz. Voorstraat, laatst bewoond door wd. Gilles Vermeersch. Vrij in- en uitgang etc. door de grote steeg naar en van de Lanen. Het huis is voor 2/3 belast met het onderhoud van de POORT aan het einde van die steeg. Ten O. de koper, ten W. Tjepke Gratama, ten Z. de Lanen, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Anna Vermeersch wv Jan Voorda, voor 5/8 en Elisabeth v.d. Hout wv dr. Gijsbertus Vermeersch, en Maria Vermeersch x J.G. Woldring, ltn. kol. te Groningen, samen voor 3/8, voor 3300 cg.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-027Voorstraat 18huis
eigenaardr. Stinstra
gebruikerds. A.R. Mentes
huurwaarde125‑00‑00 cg
af: lasten07‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde21‑07‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-027Voorstraat 18huis
eigenaardr. Stinstra
gebruikerH.A. Baur
huurwaarde75‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting07‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑05‑06 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-027 , pag. 127Voorstraat 18G. Stinstra 7‑10‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-044Voorstraat 18Eleonora Johanna Roseegeb 1735 ... , ovl 3 jan 1813 HRL, huwt met Hendrikus Antonius Bauwer, ovl wijk E-044; BS ovl 1813; 1828 overlijdens


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-044Voorstraat 18Goetius P Stinstra... Meer, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-043, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-044; gebruikers H.A. Bauer, schilder, en N. Bauer, schilder, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-044Voorstraat 18Hendrikus Antonius Bauer... HRL, Nicolaas B., geb 12 sep 1767 HRL, kunstschilder; BS ovl 1820; 1828 overlijdens; gebruiker van wijk E-044, schilder; eigenaar is G. Stinstra; medegebruiker is N. Bauer, schilder, 1814. (GAH204); bezit 1 hond, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-044Voorstraat 18Nicolaas Bauer... 28 mrt 1820 HRL, ongehuwd, zv Hendrikus B., en Eleonora Johanna Rosee; BS ovl 1820; gebruiker van wijk E-044, schilder; medegebruiker is H.A. Bauer, schilder; eigenaar is G. Stinstra, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-044Voorstraat 18G StinstraH A Bauerschilder
E-044Voorstraat 18G StinstraN Bauerschilder


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 172 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-044Voorstraat 18Hendrikus Antonius Baur, overleden op 17 maart 1820vader van Maria-Christina (Voorstraat E 44) en (reeds 28/3/1820 overleden) Nicolaas Hendrikus Baur. (Saldo fl. 9.149,47: zie memorie 7001/181) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 181 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-044Voorstraat 18Nicolaas Baur, overleden op 28 maart 1820zoon van wijlen Hendrikus Antonius Baur (overleden 17/3/1820), broer van Maria-Christina Hendrikus Baur, vrijster (Voorstraat E 44). Saldo fl. 5.015,10. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1140Voorstraat 18erven Gooitje Stinstra Assenhuis en tuin (450 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1140Voorstraat 18 Arius RodenhuisHarlingenhet huis geheel verbeterd en vervraaid


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-044Voorstraat 18Antie F Kooistraoud 33 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk E-044; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-044Voorstraat 18Evert Johan Jacobs de Tombe... (gk); BS huw 1839; oud 40 jaar, geb Utrecht en wonende te HRL. 1839, direkteur der posterijen, wijk E-044; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-044VoorstraatEvert J Jacob des Tombe [Tombes]40 jdirekteur der posterijenUtrechtm, protestant, gehuwd
E-044VoorstraatJohanna Elisabeth Blok27 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-044VoorstraatAntie F Kooistra22 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1373 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-044Voorstraat 18Broer Jelles Boomsma, overleden op 25 december 184865 jr (geboren 5/5/1783), overleden Voorstraat E 44, ongehuwd, broer van Pier, te Purmerend en reeds 19/1/1849 overleden A. Jelles Boomsma (moeder van Cornelis-Hoek, te Sneek en Jacob Bent, directeur postkantoor). Saldo fl. 10.469,80. Bijgevoegd is suppletoire memorie 1719/2057a (verhoging saldo met fl. 50,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2461Voorstraat E-044Hendrik G. Rikkers woonhuis


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 02 dec 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
E-044Voorstraat 18Eene voor weinige jaren nieuw en smaakvol gebouwde Heerenhuizing, met tuin en erve aan de Voorstraat, thans in huur bij de dames, Blok. Provisioneel verkocht op 7 dec 1870 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris mr. G. Schot te Franeker.


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 16 dec 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
E-044Voorstraat 18Eene voor weinige jaren nieuw en smaakvol gebouwde Heerenhuizing, met tuin en erve aan de Voorstraat, thans in huur bij de dames, Blok. Finaal verkocht op 21 dec 1870 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris mr. G. Schot te Franeker. Waarop geboden is f. 6873.


1877 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50054 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 227 en 232 van 10 okt 1877
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-044Voorstraat 18provisionele en finale toewijzing en inhoudingfl. 8500herenhuis E-044
 
verkoper en inhouderSybertus Bernardus Scheuer
provisioneel koperDaniel Boonstra


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2716Voorstraat E-038 Wilhelmina Henriette Hermina van der Feen vrouw van Mr. B. van Loonwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2716Voorstraat 18 (E-038)Jan F. Hoekstrawoonhuis


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 18Mispelblom Beijer63(Kant. 9-1, 2-6), kassiers


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 18 Oentje Cuiperkantoorbediendef. 600f. 600


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 18de Friesche Bank63(kant. 9-1, 2-6)


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 18de Friesche Bank63(kant. 9-1, 2-6)


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 18de Friesche Bank63(kant. 9-1, 2-6)


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 18de Friesche Bank63(kant. 9-1, 2-6)


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 18de Friesche Bank63(kant. 9-1, 2-6)


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 18de Friesche Bank63(kant. 9-1, 2-6)


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 18H. Schotanusprocuratiehouder


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 18de Amsterd. Bank63(kant. 9-13, 14½-18, Za. 9-13)


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 18de Amsterd. Bank524(kant. 9-13, 14½-18, Za. 9-13)


1948 - advertentiebron: Zeehaven Harlingen (Wyga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 18, HarlingenVoorstraat 18 Amsterdamsche Bankbank


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Amsterd. Bank524(kant. 9-13, 14½-18, Za. 9-13)


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Amsterd. Bank524(kant. 9-12, 13½-18, Za. 9-11½)


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Incasso-Bank N.V. A'damse Bank N.V.524
Voorstr.Amsterd. Bank N.V. Incasso Bank N.V.524


1954 - advertentiebron: Handel en Industrie in Harlingen (Wijga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 18, HarlingenVoorstraat 18 Amsterdamsche Bankbank


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Amsterd. Bank N.V. Incasso Bank N.V.524


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 18K. (Klaas) Lusthof


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 18rijksmonument 20713  terug