Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Voorstraat 2 6-ong 6-ong E-122 E-122
Naastliggers vanVoorstraat 2
ten oostenVoorstraat 4
ten zuidenKleine Bredeplaats 1
ten westende Kleine Bredeplaats
ten noordende Voorstraat


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0024r van 20 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 2Voorstraat ZZ op de noordoosterhoek van de stads bredeplaatshuis
 
koperburgemeester Hans Erix rentmeester van Harlingen2000-00-00 GG
koper en huurderPytke Reyners
naastligger ten oostenJohannes Jacobs
naastligger ten zuidenJan Reyners
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperReyner Claesen
verkoperJantyen Bartrams
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Erix, burgemeester en rentemeester en Pytke Reynerts. Zekere huysinge staende aende suytsijde vande Voorstrate aenden ofte op den noordooster hoek vanden stats groote brede plaetse daer zij proclamanten zelve inne wonen. Ten O. Johannes Jacobs inde Blauwe Croon, ten Z. Jan Reynerts, ten N. en W. de openbare straete. Gekocht van Reyner Claes en Jantyen Bartrams voor 2000 gg.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0246r van 22 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 2Voorstraat ZZ hoek NO Bredeplaatshuis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 CG
bewonerWorp Peyma e.a.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperErick Hansen, erfgenaam van zijn ouders
erflaterwijlen de heer Hans Ericks, gehuwd met
erflaterwijlen Pytcke Reyners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een huis, o.a. bewoond door Worp Peyma, zz. Voorstraat op de noordooster hoek van de brede plaats.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0257r van 5 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 2Voorstraat ZZhuis
 
koper finaalAernt Foppens 1960-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperHans Erichs, weduwe van
verkoperwijlen Pytke Reyners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een huis waaruit Hans Ericx x Pytke Reyners versturven zijn, zz. Voorstraat. Nu onlangs provisioneel verkocht aan Aernt Foppes, voor 1960 GG.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0151v van 10 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBruyn Gijsberts


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0241v van 9 jul 1653 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 2Voorstraat ZZ op de hoek van de Bredeplaatshoekhuis
 
koperIsack Peters Verhagen, gehuwd met2000-00-00 GG
huurderCornelis Gerrits 51-00-00 GG
huurderHartman Peters 18-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Doede Brants
naastligger ten zuidenFreerck Jansen zeilmaker
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperburgemeester Bruyn Gijsberts Geersma


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0249r van 24 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0249r van 24 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 2Voorstraat ZZ [staat: hoek bredeplaats]huis met kelder
 
koper provisioneelN. N. 1265-19-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Doede Brants
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: de gemene plaatsen]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper van 1/2Johannes Verhagen veniam aetatis
verkoper q.q.Sioerd Rijckes, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/2het nagelaten weeskind van wijlen Sara Verhagen, gehuwd met
verkoper van 1/2wijlen Banier Schinkel


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0047v van 6 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0011v van 6 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0142r van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 2Voorstraat ZZ hoek Vismarktspijp [staat: Bredeplaats]1/2 huis
 
koper door niaarGeert Alberts van Minden 400-00-00 GG
eigenaar van 1/2Geert Albarts
geniaarde koperHuybert Immerzeel, gehuwd metstadsdrukker
geniaarde koperJannetie Arents
naastligger ten oostenDouwe boekbinder
naastligger ten zuidende weduwe van Hector Hoitema
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperSijke WinterLeeuwarden


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0159v van 20 dec 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBeent Sybrandts mr. kleermaker


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0187r van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 2Voorstraat ZZ [staat: Vismarktspijp op de hoek van de Brede Plaats]huis
 
koperSjoerdt Feddes apotheker550-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jaccob Pytters bakker
naastligger ten zuidenEefke van Hettinga
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Brede Plaats]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperGeeske Geerts, gehuwd met
verkoperBeerntie Sybrensmr. kleermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerdt Feddes, apotheker, koopt huis omtrent de Vismarktspijp, hoek Bredeplaats. Ten O. erven Jacob Pytters, bakker, ten W. de (Kl.) Bredeplaats, ten Z. Romcke van Hettinga, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Geeske Geerts x Berent Sybrens, mr. kleermaker, voor 550 gg.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0025ra van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSjoerdt Feddes
naastligger ten westenals huurder Huybert Feddes mr. schoenmaker


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0011v van 11 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 2Voorstraat ZZ hoek Bredeplaats bij de Vismarktspijphuis
 
kopervroedsman Anske Yppes Zeestra 500-00-00 GG
toehaakeen gouden ducaat
naastligger ten oostende weduwe van Hoite Hoites
naastligger ten zuidenburgemeester Jorna
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperSioerd Feddes c.u.Vlieland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes Zeestra, mede-vroedschap, koopt een huis (met beschrijving) omtrent de Vismarktspijp, op de noordoosthoek van de Bredeplaats. Ten O. wd. Hoyte Hoytes, ten W. die straat, ten Z. burgemeester Jorna, ten N. de Voorstraat. De Z. muur tussen dit huis en dat ten Z. is mandelig, evenals de trappen tussen beide huizen, naar bovengaande. Gekocht van Sjoerd Feddes op Vlieland, voor 500 gg. en 1 ducaat.


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0171r van 7 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordengemeensman Zeestra


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0050r van 3 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 2Voorstraat ZZ hoek Kleine Bredeplaatshuis
 
koperYdverke Nauta suae iuris590-00-00 CG
naastligger ten oostenHooyte Hooytes
naastligger ten zuidenburgerhopman Gongrijp
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenVoorstraat
verkopervroedsman Zeestra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYdverke Nauta subjuris? draagt een huis over, hoek Voorstraat/[Kleine] Bredeplaats. Ten O. Hoyte Hoytes, ten W. de Bredeplaats, ten Z. de hopman Gongrijp, ten N. de Voorstraat. Zij had daar recht op als eerstgeregistreerde creditrice van de vroedsman Zeestra en draagt het over aan de crediteuren voor 590 cg.


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0122v van 7 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 2Voorstraat ZZ [staat: Bredeplaats hoek Vismarktpijp]huis
 
koperBroer Hoites c.u.500-00-00 CG
naastligger ten oostenHoite Hoites
naastligger ten zuidenoud hopman Rinia Gongrijp
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperEduarda Nauta, gehuwd met
verkoperJunius Alema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBroer Hoites c.u. kopen een huis op de hoek van de Vismarktspijp. Ten O. Hoite Hoites, ten Z. oud-hopman Rinia Gongrijp, ten W. de [Kleine] Bredeplaats, ten N. de Voorstraat. Geen grondpacht. Gekocht van Eduarda Nauta x Junius Alema, voor 500 cg.


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0078r van 25 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Fokkes


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0162r van 15 jan 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLolkjen Rinkes


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0094r van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 2Voorstraat ZZ [staat: Bredeplaats hoek bij de Vismerkspijp]huis
 
koperJacob Wouters mr. timmerman200-00-00 GG
huurderClaas Christiaans c.s.
naastligger ten oostenHoite Broers
naastligger ten zuidenWatse Haanstra
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperSara Broers, gehuwd met
verkoperPier Eelkes, tevens erfgename van haar moeder
erflaterwijlen Lolkje Rinkes, laatst weduwe van
erflaterwijlen Cornelis Fockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Wouters, mr. timmerman koopt huis op de hoek v.d. Bredeplaats bij de Vismarktspijp. Ten O. Hoite Broers, ten W. de Bredeplaats, ten N. de Voorstraat, ten Z. Watse Haanstra. Gekocht van Sara Broers x mr. bakker Pier Eelkes, als mede-erfgename van haar moeder Lolkje Rinkes wv Cornelis Fockes.


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0105r van 27 nov 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman S. Altena


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0147v van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 2Voorstraat ZZ [staat: Bredeplaats hoek bij de Vismarktspijp]huis
 
kopermeerderjarige ongehuwde dochter Dieuwke Pyters 1100-00-00 CG
huurderClaas Christiaans
naastligger ten oostenHoite Broers
naastligger ten zuidenWatse Haanstra
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenVoorstraat hoek Vismarkt
verkoperJacob Woutersmr. huistimmerman


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0230r van 14 okt 1759 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 2Voorstraat ZZ [staat: Brede Plaats bij de Vismarktpijp]hoekhuis
 
aanhandelaarJacob Wouters mr. timmerman400-00-00 CG
bewonerClaas Christiaens
naastligger ten oostenHoite Broers
naastligger ten zuidenWatse Haanstra
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Brede Plaats]
naastligger ten noordenVoorstraat
verwandelaarDieuwke Pyters Galema vrijsterwinkelier


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0198v van 31 aug 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 2Kleine Bredeplaats OZ op de hoek bij de Vismarktspijphuis
 
kopervroedsman Watse Haanstra 1025-00-00 CG
huurderClaas Christiaans c.u.mr. kleermaker
naastligger ten oostenFoekjen Scheltema
naastligger ten zuidenWatse Haanstra
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJacob Woutersmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWatse Haanstra koopt een huis. Ten O. Foekje Scheltema, ten W. de Bredeplaats, ten N. de Voorstraat, ten Z. de koper. Gekocht van Jacob Wouters.


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0187r van 20 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Haenstra


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0233v van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van vroedsman Haanstra


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0219v van 19 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van vroedsman de Reus


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0286v van 8 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJ. Lagére


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0246r van 31 aug 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 2Voorstraat ZZ hoek Kleine Bredeplaatshuis
 
koperJacob Reinhart kastelein505-15-00 CG
bewoner benedende verkoopster Maartje Haanstra
bewoner benedenwijlen Johannes Legeen
huurder bovenJan de Reus
naastligger ten oostenJan Y. de Groot
naastligger ten zuidenWatze Hilarius
naastligger ten zuidenJacob Reinhart
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperMaartje Haanstra, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Legeer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Reinhart, kastelein koopt huis op de hoek van de Voorstraat/Kleine Bredeplaats. Ten O. Jan Ydes de Groot, ten W. de Kleine Bredeplaats, ten Z. Watze Hilarius en de koper, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Maartje Haanstra wv Johannes Lauwer.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0280r van 4 sep 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Reinhart c.u.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-122Voorstraat 2Gooyke Bokkes Overberg... Rinske O, geb 23 sep 1794 HRL; BS huw 1815, huw 1818, ovl 1834, ovl 1850, ovl 1884; gebruiker van wijk E-122, winkelier; eigenaar is J. Reinhard erven, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden Thomas van Slooten en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-122Voorstraat 2Jacob A Reinhart... wed., 1814. (GAH204); id. van wijk D-079; gebruiker Frans B. Fopma, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-122; gebruiker Gooyke B. Overberg, winkelier, 1814. (GAH204); d van wijk G-150, ledig, 1814. (GAH204); J.J.R. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-122Voorstraat 2J Reinhart ervenGooyke B Overberg winkelier


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 97 en 108 van 11 jun 1817
adressoortbedraggebruik
E-122Voorstraat 2provisionele en finale toewijzingfl. 486huis E-122
 
verkoperHendrik Reinhart
verkoperPaulus de Boer
verkoperDirk Boterweg
verkoperWatze Hilarius
koperSjoerd Wiarda


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1150Voorstraat 2Rintje Ruurds SteensmaHarlingenverwersknegthuis (49 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-122Voorstraat 2Dieuwke Nannes Veltman... BS huw 1839, ovl 1841, ovl 1848, ovl 1859; oud 64 jaar, geb Workum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk E-122; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-122Voorstraat 2Hessel Sjoerds Hesling... 1839, ovl 1841, ovl 1848, ovl 1859; oud 67 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk E-122; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-122Voorstraat 2H Heslinga stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-122Kleine BreedeplaatsHessel Sj. Hesling67 jHerenveenm, rooms katholiek, gehuwd, schipper
E-122Kleine BreedeplaatsDjoeke N Veldman64 jWorkumv, rooms katholiek, gehuwd
E-122Kleine BreedeplaatsJan Hessels Hesling21 jWorkumm, rooms katholiek, ongehuwd
E-122Kleine BreedeplaatsLourens de Vreeze19 jParregam, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-122Voorstraat 2Hessel Sjoerds Heslinga, overleden op 22 juni 184168 jr, koopman, geboren Heerenveen, overleden Kleine Bredeplaats E 122, gehuwd, vader van Jan, koopman, Sybren, schipper, Sjoerd, koopman en Sytske Hessels Heslinga (vrouw van Auke Obbes van der Meer, arbeider). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-122Voorstraat 2Hessel Sybrens Heslinga, overleden op 21 augustus 184310 mnd (geboren 13/10/1842), overleden Kleine Bredeplaats E 122, zoon van Sybren Hessels Heslinga, schipper en Marijke Beuker, broer van minderjarige Johannes en Dora Sybrens Heslinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-122Voorstraat 2Dieuwke Nannes Veltboer, overleden op 12 januari 184871 jr, geboren Parrega, overleden Kleine Bredeplaats E 122, weduwe, moeder van Sjoerd, koopman, Siebren, schipper en wijlen Sietske H. Hesling(a) (vrouw van Auke Obbes van der Meer, te Bolsward, moeder van minderjarige Obbe, Dieuwke, Hessel en Nieske Aukes van der Meer). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-122Voorstraat 2Marijke Beuker, overleden op 27 november 184834 jr (geboren 1814), overleden Kleine Bredeplaats E 122, vrouw van Siebren H. Heslinga, moeder van minderjarige Theodora, Jan, Johannes en Akke Siebrens Heslinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1150E-122 (Kleine Breedeplaats)Dirk van der Meerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1150E-122 (Kleine Breedeplaats)Dirk van der Meerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1150Voorstraat 2 (E-122)Jan Husselmanwoonhuis


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 2C. de Windt99Hoeden- en pettenmag., heerenmodeart. engros


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 2C. de Windt99Hoeden- en pettenmag., heerenmode-art., engros


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 2C. de Windt99Hoeden- en pettenmag., heerenmode-art., engros


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 2C. de Windt99Hoeden- en pettenmag., heerenmode-art., engros


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 2C. de Windt99Hoeden- en pettenmag., heerenmode-art., engros


1926 - kentekenadresnaam
B-11059
Voorstraat 2Cornelis de Windt


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 2G.Mulderzuivelarbeider
Voorstraat 2C. de Windtwinkelier


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 2, HarlingenVoorstraat 2C. de Windtdames- en heerenmodes


1935 - variaadresbronbericht
Voorstraat 2Oud Harlingen Magazine 1996mei: Dhr. C. de Windt verplaatst zijn Dames- en herenmodemagazijn van Voorstraat 2 naar Simon Stijlstraat 1. In het oude pand komt een viswinkel.


1938 - variaadresbronbericht
Voorstraat 2Oud Harlingen Magazine 1997apr: De boek- en papierhandel van T. de Vries Azn. wordt verplaatst van de Kleine Bredeplaats naar de Voorstraat


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 2J. Buis725Vischh., vischbakkerij


1945 - variaadresbronbericht
Voorstraat 2Oud Harlingen Magazine 1994Vishandel Buis, daarvoor hoedenzaak W. de Windt, Elken Pais, wed. Gonggrijp, mej. Schoonderwald, S.W. Postma, ex-slager Bambach


1945 - variaadresbronbericht
Voorstraat 2Oud Harlingen Magazine 1994daarna Vishandel Schoot, [Timmerwinkel De Bock], Friesland Bank


1946 - kentekenadresnaam
B-29878
Voorstraat 2aJan Buis


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Buis' Vishandel725Detailh. in vis en visconserven


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G. Schoot725


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G. Schoot725


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G. Schoot725


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 2G. (Gerrit) Schoot


1993 - variaadresbronbericht
Voorstraat 2Oud Harlingen Magazine 1994v.d. Horst-Jansen
  terug