Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 24
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Voorstraat 24,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 24 6-026 6-024 E-041 E-035
Naastliggers vanVoorstraat 24
ten oostenVoorstraat 26
ten zuidenVoorstraat 20
ten westenVoorstraat 22
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 24Duizenddeurensteeg ten oosten
Voorstraat 24naamloze steeg ten westen


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0029r van 7 nov 1624 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 24Voorstraat ZZ tot achter aan de woning van de erfgenamen van Cornelis Conings1/8 part van een huis en kamers
 
koperPiebe Piebes GG 207:00:00
bewonerThomas Freercks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHaring Piebes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPiebe Piebes koopt 1/8 huis, erf en kamers zz. Voorstraat tot aan Cornelis Conings erven woning toe. Mede gebruik van de steeg en alle servituten zoals verhaald in de koopbrief van 27 jan 1597 bij wl. Jan Jans aan zijn en de verkopers bestevader. Gekocht van zijn broeder Haring Piebes voor 207 GG.


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0005r van 6 mrt 1636 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 26, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhuis van wijlen Dirck Henricks


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0107v van 31 mei 1640 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 26, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van burgemeester Dirk Hendrix


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0107v van 31 mei 1640 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 26, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0209v van 4 apr 1652 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 24steeg achter de heer Hessel Wringer, in dekamer, loods en plaats
 
koperNanne Hiddes gerechtsbodeGG 256:00:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van Upke Haytses
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende woning van Gerben Gerbens
verkoperDouwe Pytters
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Nanne Hiddes (Grettinga) gerechtsbode, koopt een camer met loods en plaetske in de steeg achter Hessel Wringer. Ten Z. Upcke Haytses [Bonnema], ten N. Gerben Gerbens. Gekocht van Douwe Pytters.


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0271r van 2 jul 1654 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 26, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0160r van 12 apr 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van de heer Wringer


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0160r van 12 apr 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0160r van 12 apr 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0207v van 17 apr 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 24Voorstraat ZZhuis waarin voorhuis, kamer, zaal, bovenkamer, twee keukens, galerij en bloement
 
koperJohan Schot GG 2331:14:00
eeuwige jaarlijkse rentede Stad HarlingenCG 7:00:00
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperde erven van wijlen Dominico Wringer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schot te Dokkum koopt een heerlijk huis met tuin en hof en 2 stegen of uitgangen ten N. en Z., zoals het door wl. de secretaris Wringer is nagelaten, zz. Voorstraat. Gekocht van erven dr. Dominicus Wringer, voor 2331 gg.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0264r van 22 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0264r van 22 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0077r van 1 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 24Voorstraat ZZhuis waarin voorhuis, binnen- en bovenkamer, zomer- en winterkeuken, plaats en t
 
koperMathijs Idsinga secretaris van BarradeelGG 1650:00:00
eeuwige jaarlijkse rentede Stad HarlingenCG 7:00:00
huurderSymon Grettinga apothekerCG 113:08:00
naastligger ten oostenals bewoner Ysack Jansen pasteibakker
naastligger ten zuidenHans Jansen
naastligger ten westenJan Wybrens mr. glasmaker
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperJohan SchotproviandmeesterLangackerschans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMathijs van Idsinga, secretaris van Barradeel, koopt een heerlijk huis zz. Voorstraat, nu bewoond door Symon Grettinga, apotheker. Ten O. pasteibakker Ysaak Jansen, ten Z. Hans Jansen, ten W. mr. glazenmaker Jan Wybrens, ten N. de straat. verkoper is Johan Schot, proviandmeester in de Langackerschans.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0401v van 22 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 26, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van de Vries kapitein


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-026 Voorstraat 24huis
eigenaarjuffr. de Vries
gebruikerjuffr. de Vries
huurwaardeCG 75:00:00
aanslag huurwaardeCG 15:00:00
grondpacht aands. Reneman te Buitenpost
grondpachtCG 07:00:00
aanslag grondpachtCG 01:15:00


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0309r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 26, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg
naastligger ten westenJuffrouw de Vries


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-026 Voorstraat 24huis
eigenaarjuffr. de Vries
huurwaardeCG 75:00:00
aanslag huurwaardeCG 15:00:00
aansl. huurw. voldaan28-5-1720
grondpacht aands. Reneman
grondpachtCG 07:00:00
aanslag grondpachtCG 01:15:00
aansl. grondp. voldaan1-2-1721


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0309r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 26, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0226r van 4 apr 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 24Voorstraat ZZ [niet vermeld]huis waarin voorhuis, binnen- en bovenkamer, zomer- en winterkeuken, plaats en t
 
koperGerardus Beucker n.u.oud kapitein van een compagnie te voetCG 155:15:00
verpachter grondkoopsom bestaat uit afkoop (20 jaar) + 2 1/4 jaar aflossing CG 7:00:00
eigenaar in 1668Hesselius Wringer
verkoperAmelia T. SuirgerBuitenpost
Henricus Reneman


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-026 Voorstraat 24huis
eigenaarcapt. Beuker nom. uxor.
gebruikercapt. Beuker nom. uxor.
huurwaardeCG 75:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:10:00
grondpacht aands. Reneman
grondpachtCG 07:00:00
aanslag grondpachtCG 00:00:00
opmerkingafgekogt


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0151v van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 24Voorstraat ZZhuis en hof
 
koperAnnius van Haersma oud kapitein van een Compagnie InfanterieGG 2422:07:00
bewonerWetzenssecretaris
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg
naastligger ten zuidendiaconie kamer
naastligger ten westenReiner Braem secretaris
naastligger ten westende weduwe van Jan Wybrens Nauta
naastligger ten noordenVoorstraat
curatorJohannis van Beukerprocureur generaalLeeuwarden
curatoren overCornelis Albarda J.U.D.secretaris van Het BildtSint Annaparochie
verkoperJohanna Geertruit van Beuker
verkopersTitya Wendelina van Beuker, nagelaten kinderen van
Gerardus van Beuker, weduwnaar van
wijlen Henderina de Vries


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-026 Voorstraat 24huis
eigenaarde heer Haansma
gebruikerde heer Haansma
huurwaardeCG 75:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:10:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-026 Voorstraat 24de hr. Haarsma, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 40:00:00


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0089v van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 24Voorstraat ZZ huis en tuin
 
koperjuffrouw Maria Codercq GG 3311:00:00
huurderjuffrouw Maria Codercq GG 155:00:00
naastligger ten oostenvroedsman F. Hoogland
naastligger ten zuidende erven van Johannes Harmens
naastligger ten westende weduwe van Klaas Nauta
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperEverardus de Keth [staat: Deketh], curatorvendumeester bij de Admiraliteit
verkopervroedsman Klaas Heins, curatoren over de minderjarige kinderen van
wijlen Daniel Heinsiuskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJuffr. Maria Codercq koopt het huis met grote tuin en zomerhuis. Ten O. J. Hoogland, ten Z. erven Johannes Harmens, ten W. wd. Klaas Nauta, ten N. de straat. Gekocht van de kinderen van wl. Daniel Heinsius.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0038r van 26 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 26, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0271v van 30 aug 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWytze Vettevogel n.u.


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0316r van 6 mrt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWytze Jans Vettevogel procureur postulant en koopman


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0316r van 6 mrt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 24Voorstraat ZZ [niet vermeld]gedeelte tuin van 66 x 23 1/2 voet
 
koperGooytjen Simons Stinstra CG 550:00:00
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg
naastligger ten zuidenMenus Fink
naastligger ten westende koper Gooytjen Simons Stinstra
naastligger ten noordenWytze Jans Vettevogel procureur postulant en koopman
verkoperWytze Jans Vettevogelprocureur postulant en koopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Gooytjen Simons Stinstra koopt een stuk tuin achter zijn huis, met uitgang in de Duizenddeurensteeg. Ten O. deze steeg, ten Z. Menno Vink, ten W. de koper, ten N. de verkoper Wytze Jans Vettevogel.


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0316r van 6 mrt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-023 Voorstraat 24Freerk Jennes


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0341v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 26, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMaria Elisabeth Heinsius, gehuwd met


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0346r van 21 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 24Voorstraat ZZ wijk E-041huis en tuin
 
koperCarel Christiaan Nippoldt, gehuwd metCG 4000:00:00
Antonetta Elisabeth Nippoldt
naastligger ten oostenwijlen vroedsman H. Radsma
naastligger ten westenG. Stinstra
naastligger ten zuidenG. Stinstra
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperMaria Elisabeth Heinsius, gehuwd met
Wytze Vettevogelnotaris


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0126r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 24Voorstraat ZZ1/2 huis en tuin
 
koperAntoinette Elisabeth Nippold CG 1300:00:00
naastligger ten oostenW. Vettevogel
naastligger ten westenG. Stinstra
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperCarel Christiaan Nippold
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntoinetta Elisabeth Nippold wil 1/2 kopen van huis en tuin wijk E-041, waarvan zij al een 1/2 bezit. Er is vrij in- en uitgang aan weerszijden van het erf van notaris Vettevogel. Ten O. Vettevogel, ten W. en Z. G. Stinstra, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Carel Christiaan Nippold. Er is geniaard door J.C. Metzlar


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-024 Voorstraat 24A NippoldCG 7:10:00


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51003 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 30 van 27 feb 1811
adressoortbedraggebruik
E-041Voorstraat 24koopaktefl. 8601/2 deel in huis E-041
 
verkoperAntoinette Elisabeth Nippold (te Leeuwarden)
koperWytze Vettevogel


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 78 van 2 mrt 1813
adressoortbedraggebruik
E-041Voorstraat 24koopaktefr. 3150huis aan de Voorstraat E-041
 
verkoperWytze Jans Vettevogel
koperAndries van Steenderen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-041Voorstraat 24Andries van Steenderen... inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-041Voorstraat 24A van der Steenderen A van Steenderen schoolonderwijzer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1133Voorstraat 24Andries van SteenderenHarlingenhuis en erf (350 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-041Voorstraat 24Catharina Schreudergeb 1793 Leeuwarden, ovl 7 apr 1844 HRL, ongehuwd, dv Jurjen Arends S, en Dina de Vries; BS ovl 1844; oud 45 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-041; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-041VoorstraatAndries van Steenderen..m, protestant, ongehuwd
E-041VoorstraatCatharina Schreuder45 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-041Voorstraat 24Catharina Schreuder, overleden op 7 april 1844(Cv)), 51 jr, geboren Leeuwarden, overleden Voorstraat E 41, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-041Voorstraat 24Thijs de Bruin, overleden op 9 augustus 1847levenloze zoon van Thijs de Bruin, zeeman (Vijverstraat E 41) en Sjouwkje Wijnalda, broer van minderjarige Tetje, Anna en Janke Thijses de Bruin. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-041Voorstraat 24Eelke Pieters Faber... en Hendrikje Walkes (Dortman); dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk E-041; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, baardscheerder en paruikmaker, wijk E-037; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-041Voorstraat 24Grietje Roelofs van der Velde... N.H., dv Roelof Roelofs vdV, en Froukje Tjeerds Spanjaard; BS huw 1828, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-041; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-037; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1133E-041 (Voorstraat)Cornelis J. Teveswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3896E-035 (Voorstraat)Evangelisch Luth. Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 3897E-035 (Voorstraat)Evangelisch Luth. Gemeentewoonhuis


1888 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49089 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 249, 252, 255 en 257 van 20 jun 1888
adressoortbedraggebruik
E-035Voorstraat 24provisionele en finale toewijzingfl. 2150burgerwoonhuis op de hoek van de Voorstraat en de Sint Odolphisteeg
 
verkoperHendrik Freerks Boels (te Oude Pekela)
verkoperJantien Jacobs Aising (te Onstwedde, wv Detmer Freerks Boels, tevens als voogd over Geert Detmers Boels)
verkoperFreerk Detmers Boels (te Onstwedde, tevens als toeziend voogd)
verkoperJacob Detmers Boels (te Amsterdam)
verkoperHendrik Detmers Boels (te Musselkanaal)
verkoperJan Kuipers (te Onstwedde, gehuwd met Harmke Detmers Boels)
verkoperJan Alberts Tempel (te Onstwedde, weduwnaar van Heindertje Detmers Boels, tevens als voogd over Albert, Detmer en Jans Tempel)
verkopercollege van voogden van het Burgerlijk Weeshuis (tevens als voogd over Maria, Aukje en Yme Reidsma, kinderen van wl. Douwe Reidsma en Sipkje Tichelaar)
koperEsscher Posthumus


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3896Voorstraat 24 (E-035)Ev. Lutherse Gemeente


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 24 Gerrit Munterpredikant
vorige grondslagf. 1900
huidige grondslagf. 1900
Voorstraat 24 Hermanus Reeling Brouwerboekhouder spaarb.
vorige grondslagf. 3600
huidige grondslagf. 3800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 24G.Munterpredikant


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.J. Klijn827Evang. Luth. Pred.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.J. Klijn827Evang. Luth. Pred.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.J. Klijn827Evang. Luth. Pred.


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 24L. (Leendert) Bakker


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 24, HarlingenVoorstraat 24Fa. Bakkerlederwaren, sport- en recreatieartikelen, gereedschappe


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 24rijksmonument 20716
  terug