Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 26
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 26 6-024 6-023 E-040 E-034
Naastliggers vanVoorstraat 26
ten oostenVoorstraat 28
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 24
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 26Duizenddeurensteeg ten westen


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0005r van 6 mrt 1636 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 26Voorstraat ZZ met de steeg tot de Lanen1/2 huis, brouwerij en mouterij
 
koperUpcke Haytses Bonnema, gehuwd met800-00-00 GG
koperHidtie Wybrants
naastligger ten oostenhet huis van de ingang der steeg van wijlen Jan Franssen
naastligger ten westenhet huis van wijlen Dirck Henricks
verkoperBauck Pytters, weduwe van
verkoperwijlen Rinse Jeltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUpcke Haytses Bonnema x Hidtie Wybrants koopt 1/2 huis, brouwerij en mouterij zz. Voorstraat. Ten O. Jan Fransen [Templar], ten W. Sierck Hendricks en strekkende met de steeg tot aan de Lanen. Gekocht van Bauck Pytters x Rinse Jeltes, voor 800 gg.


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0107v van 31 mei 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 26Voorstraat ZZhuis en zomerkeuken op een vrij grond
 
koperFrans Reyners Templar c.u.2000-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Cornelis Adriaens Olivier
naastligger ten zuidenUupke Haytses c.u.
naastligger ten zuidende woning en brouwerij van Trijntje, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Timen Andries
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Dirk Hendrix
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperCommerke Joostes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Fransen Templar, en zijn erfgename en
verkoperdochter Wytske Jans Templar
eerdere samenvatting door Yde Elsinga38? Frans Reiners Templar c.u. kopen een huis met zomerkeuken op vrije grond zz. Voorstraat. Ten O. erven Cornelis Adriaens, ten Z. de brouwerij en woning van Wpke Haytses x Trijntie Tymen Andries, ten W. erven burgemeester Dirk Hendrix. Gekocht van Commerke Joostes wv Jan Fransen Templar en Wytske Jans Templar, erfgenaam van haar vader Jan [Fransen] Templar, voor 2000 CG.


 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0138v van 14 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 26achterVoorstraat ZZ bij de Raadhuisbrug1/4 huis, brouwerij, mouterij en koeschuur
 
koperUpke Haytses c.u.90-21-00 GG
naastligger ten oostenFrans Templar
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFrans Templar
verkoperde crediteuren van Aernt Timens


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0097r van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFrans Reyners Templar


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0271r van 2 jul 1654 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 26Duizenddeurensteeg, tussen de Voorstraat en Lanenhuis
 
koperTymen Jacobs Hayema c.u.200-00-00 GG
naastligger ten oostenAert Johannes
naastligger ten zuidenG. Vetsensius c.soc.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende heer Wringer
verkoperIJsbrant Wynties


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0097r van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0052v van 2 jul 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 26achterVoorstraat ZZ en de Lanen, tussen devervallen huis
 
koper door niaardr. Dominicus Wringer c.f.secretaris van Harlingen59-27-08 GG
geniaarde koperHans van der Holt
naastligger ten oostenJan Aerts
naastligger ten zuidende weduwe van Sjoerdt Tjepkes
naastligger ten westendr. Dominicus Wringer c.f.
naastligger ten noordendr. Dominicus Wringer c.f.
verkoperde erfgenamen van wijlen Tymen Hajema
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Dr. Dominicus Wringer, secretaris van Harlingen koopt, na niaar ratione vicinitatis, een vervallen huis tussen Lanen en Voorstraat, dat practizijn Hans van der Holt gekocht had. Ten O. Jan Aerts, ten Z. wd. Sioerdt Tjepkes, ten W. en N. Wringer zelf. Gekocht van erven Tymen Hayema.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0097r van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0085v van 4 feb 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 26achterDuizendeurensteegwelgelegen ledige plaats
 
koperClaes Willems Burger 221-07-00 GG
naastligger ten oostenRoorda mr. goudsmid
naastligger ten oostende mouterij van Jan Aerts
naastligger ten zuidenoud burgemeester Gellius Vetzenius
naastligger ten westenDuizendeurensteeg
naastligger ten noordenhet pakhuis van de erfgenamen van wijlen Frans Reiners Templaer
verkoperdr. Dominicus Wringersecretaris
verkoperHobbaeus Wringer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Willems Burger koopt een welgelegen ledige plaets in de Duizenddeurensteeg, met vrij in- en uitgang en op- en afslag noordwaarts naar de Voorstraat en zuidwaarts naar de Lanen. Ten O. Jan Dirx Roorda, mr. goudsmid en de mouterij van Jan Aerts, ten W. die steeg, ten Z. de oud-burgemeester Gellius Vetzensius, ten N. het pakhuis van erven Frans Reyners Templar. Met zeer veel bedingen over eventuele nieuwbouw aldaar. Gekocht van de secretaris dr. Dominicus Wringer en Hesselus Wringer, voor 221 gg.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0186r van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFrans Reiners Templar


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0207v van 17 apr 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg [niet vermeld]


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0077r van 1 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenals bewoner Ysack Jansen pasteibakker


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0401r van 3 apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg [staat: de zgn. duizend deuren]


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0401r van 3 apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0231r van 10 mei 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 26achterDuizenddeurensteeg OZhof
 
koperdr. Philippus Belida, gehuwd metadvocaat Hof van Friesland130-00-00 CG
koperReinoutie Meilsma
huurderRoeloff pasteibakker4-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Dirxen Roorda
naastligger ten zuidenbouwmeester Hermannus Grettinga
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg
naastligger ten noordende weduwe van Scheltema nom. liberorum
verkoperUlbe Cornelismr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Dr. Philippus Belida, advocaat bij het Hof van Friesland x Reinouke Meilsma koopt een hof in de Duizenddeurensteeg. Ten O. Jan Dirxen Roorda, ten W. die steeg, ten Z. de bouwmeester Hermannus Grettinga, ten N. wd. Scheltema. Huurder is Roeloff, pasteibakker. Gekocht van Ulbe Cornelis, mr. schoenmaker.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0401v van 22 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 26Voorstraat ZZ hoek Duizend deuren steeghuis met een plaats en schuur of pakhuis
 
koperRoeloff van Duyden, gehuwd metmr. pasteibakker
koperAnna Martini
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Dirckxen Roorda
naastligger ten zuidende hof van burgemeester Philippus Belida
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de Vries kapitein
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperTettje Jacobs, weduwe vanFraneker
verkoperwijlen Jan Jansen Scheltemakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoeloff van Duiden, mr. pasteibakker x Anna Martini koopt een huis met plaats en schuur of pakhuis erachter, hoek Duizenddeurensteeg. Ten O. erven Jan Dircks Roorda, ten Z. de hof van burgemeester Philippus Belida, ten W. erven capitein de Vries, ten N. de straat. Gekocht van Tettie Jacobs wv Jan Jansen Scheltema te Franeker.


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0068v van 5 mei 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester P. Belida
naastligger ten westenRoeloff van Duiden


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-024Voorstraat 26huis
eigenaarwed. Roeloff van Duiden
gebruikerwed. Roeloff van Duiden
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0309r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 26Voorstraat ZZhuis
 
koperFredrick Schotsman c.u.mr. boekdrukker704-00-00 GG
naastligger ten oostenburgemeester Haselaer n.u.
naastligger ten zuidende hof van de weduwe van burgemeester Belida
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg
naastligger ten westenJuffrouw de Vries
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperAnna Martini voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen vaandrig Roeloff van Duiden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrederik Schotsman, mr. boekdrukker, koopt huis zz. Voorstraat. Ten O. de burgemeester Haselaar, ten Z. de hof van wd. Belida, ten W. de Duizenddeurensteeg en juffr. de Vries, ten N. de straat. Vrije in- en uitgang naar Voorstraat en Lanen door de steeg ten W. Gekocht van Anna Martini wv de vaandrig Roeloff van Duiden.


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-024Voorstraat 26huis
eigenaarFreerk Schotsman
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan9-8-1720


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0068v van 5 mei 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0147r van 11 okt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 26achterDuidenddeurensteeg OZtuin met vruchtbomen en zomerhuis
 
koperburgemeester Laes Haselaar c.u.118-00-00 GG
naastligger ten oostende koper burgemeester Laes Haselaar c.u.
naastligger ten zuidenmr. Jan Ydes
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg
naastligger ten noordenburgerhopman Frederik Schotsman
verkoperAnna de Bruyn, weduwe van
verkoperwijlen dr. Jacobus Belida
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Burgemeester Laes Haselaer koopt fraaie tuin met vruchtbomen en zomerhuis, in de Duizenddeurensteeg. Ten O. de kopers, ten Z. Jan Ydes, ten W. de steeg. ten N. Frederik Schotsman. Vrije in- en uitgang naar Voorstraat en Lanen. Gekocht van Anna de Bruyn wv Dr. Jacobus Belida.


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-024 Voorstraat 26huis
eigenaarFr. Schotsman
gebruikerFr. Schotsman
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0151v van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-024 Voorstraat 26huis
eigenaarFreerk Schotsman
gebruikerFreerk Schotsman
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0221v van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFredrik Schotsman boekdrukker
naastligger ten westenDuizend Deuren


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-024 Voorstraat 26Frederik Schotsman, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-024 Voorstraat 26huis
eigenaarFredrik Schotsman
gebruikerFredrik Schotsman
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0123v van 13 okt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jan Hoogland en zoon
naastligger ten westenDuizend Deurensteeg (grenst aan de tuin)


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0089v van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman F. Hoogland


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0038r van 26 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 26Voorstraat ZZ hoek Duizend Deurensteeghuis met tuin
 
koperHarm Radsma, gehuwd methorlogemaker1510-00-00 GG
koperAafke Stephani
naastligger ten oostenDirk Wildschut koopman
naastligger ten zuidenDirk Wildschut
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg
naastligger ten noordenVoorstraat
verkopervroedsman Albertus de Haas
verkoperJohannes Frank
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Radsma, mr. horlogemaker x Aafe Stefani koopt huis en tuin zz. Voorstraat op de oosthoek v.d. Duizenddeurensteeg. Ten O. en Z. Dirk Wildschut, ten W. die steeg, ten N. die straat. Gekocht van mede-vroedschap Albertus de Haas, en Johannes Frank, voor 1510 gg.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0219r van 11 apr 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman H. Radsma


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0316r van 6 mrt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-022 Voorstraat 26W Fettevogel, 38 jaar, gehuwd


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0341v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 26Voorstraat ZZ wijk E-040huis en tuin
 
koperMaria Elisabeth Heinsius, gehuwd met2600-00-00 CG
koperWytze Vettevogel notaris
huurderPheiffer commies130-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Fontein
naastligger ten zuidenJan Fontein
naastligger ten westenMaria Elisabeth Heinsius, gehuwd met
naastligger ten westenWytze Vettevogel notaris
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperTjeerd RadsmapredikantHempens


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0346r van 21 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenwijlen vroedsman H. Radsma


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0126r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenW. Vettevogel


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-023 Voorstraat 26W Vettevogel6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-040Voorstraat 26Wytse Jans Vettevogel... BS huw 1812, huw 1813, ovl 1822, ovl 1824 1831 overlijdens, ovl 1838; eigenaar en gebruiker van wijk E-040, notaris, 1814. (204); id. van wijk G-268, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-269; gebruiker Anth. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-040Voorstraat 26W Vettevogel W Vettevogel notaris


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 65 van 25 apr 1820
adressoortbedraggebruik
E-040Voorstraat 26koopaktefl. 2000huis E-040
 
verkoperElisabeth Heinsius
koperMurk Hotses Ringnalda
koperMaria Gerbens Landstra


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-040Voorstraat 26Murk Hotses Ringnalda, overleden op 4 januari 1831man van Maria Gerbens Landstra (Voorstraat E 40, erft vruchtgebruik), vader van minderjarige Feikje, Lolkje en Gerbina-Maria Murks Ringnalda. (ongenummerde memorie d. d. 28/1/1831: los blad ligt achter memorie 7006/130, d. d. 22/1/1831, ingediend 28/1/1831) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1132Voorstraat 26Murk Hotzes RingnaldaHarlingenpredikanthuis en erf (220 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-040Voorstraat 26Janneke Kerkhoven... F-066, wijk G-362 (laatste aanduiding is niet juist !) oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-040; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-040Voorstraat 26Maria Gerbens Landstra... overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-043; oud 49 jaar, geb Hommerts (!) en wonende te HRL. 1839, wijk E-040; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-040VoorstraatMaria Landstra49 jHommertsv, protestant, weduwe, geen
E-040VoorstraatFeikje Ringnalda25 jTerkaplev, protestant, ongehuwd
E-040VoorstraatLolkje Ringnalda21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-040VoorstraatGerbina Ringnalda17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-040VoorstraatJanna Kerkhoven34 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-040Voorstraat 26Feikje Murks Ringnalda, overleden op 27 oktober 184632 jr, geboren Terkappel 13/12/1813, overleden Voorstraat E 40, ongehuwd, dochter van wijlen Murk Hotzes Ringnalda en Maria Gerbens Landstra, zuster van Lolkje en Gerbina-Maria Murks Ringnalda. Saldo fl. 838,01. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-040Voorstraat 26Allard Scheltinga Oosterbaan... DG, ovl wijk E-036, zv Jacob Jacobs O, en Baukje Leenderts Stelwagen; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk E-040; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, apothecar, wijk E-036; VT1839; A.S.O. eigenaar van perceel nr. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1132E-040 (Voorstraat)erv. Murk H. Ringnaldawoonhuis


1867 - bewonersadresnaamgegevens
E-040Voorstraat 26Geertruida Toussaint... HRL; wijk E-036, ongehuwd, N.H., dv Johan Daniel T, en Geertje Talma; BS ovl 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk E-040, 310, supp wijk B-210; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-021; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1132E-034 (Voorstraat)Wed. en erven Murk H. Ringnaldawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1132Voorstraat 26 (E-034)Meerco Ringnalda (te Leeuwarden)woonhuis


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 26H. v. Dam103Exportslager en veehandelaar


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 26 Hartog van Damexportslager
vorige grondslagf. 5000
huidige grondslagf. 6000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 26L. de Vrieskantoorbediende
Voorstraat 26aKl.Voermanrijksontvanger (gep.)


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 26W.R. v.d. Meer458Slagerij, f. vl.w.


1946 - kentekenadresnaam
B-30220
Voorstraat 26Wiepke van der Meer


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W.R. v.d. Meer458Slagerij, f. vl.w.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W.R. v.d. Meer458Slagerij, f. vl.w.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W.R. v.d. Meer458Slagerij, f. vl.w.


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W.R. v.d. Meer458Slagerij, f. vl.w.


1960 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W.R. v.d. Meer2458Slagerij, f. vl.w.


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 26W. (Wiepke) v.d. Meer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 26rijksmonument 20717
  terug