Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 27
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 277-0987-0987-104C-043C-036


Naastliggers vanVoorstraat 27
ten oostenVoorstraat 29
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 25
ten noordenNoorderhaven 70


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0155r van 16 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 27Voorstraat NZ0‑00‑00 gghuis daer de Golden Lieuw uutsteeckt
koper finaalN. N. de Gouden Leeuw
koper provisioneelAllert Sioerdts 1616‑00‑00 gg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhet sterfhuis van wijlen Lolcke Ariens, gehuwd met
verkoperwijlen Lucia Pieters


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0297v van 26 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouue Kempes


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0141r van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg strekkende naar de Noorderhaven


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0276v van 7 nov 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPytter Boncq


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0054v van 8 jul 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenPytter Cornelis Bonck


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0073r van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 70, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0072v van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 27Voorstraat NZ2025‑00‑00 gg3/4 huis met een vrije achteruitgang naar de Noorderhaven
koperHein Tiebbes, gehuwd met
koperGrietie Cornelis Bonck
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Vergulden Engel de Vergulde Engel
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenburgemeester Gipson
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde andere erfgenamen van wijlen Cornelis Tieerdsen Boncq, gehuwd met
verkoperTeuntie Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein Tiebbes x Grietie Cornelis Boncq koopt 3/4 huis nz. Voorstraat. Ten O. het huis 'de Vergulde Engel', ten W. de burgemeester Gipson. Vrij achteruitgang naar de Noorderhaven. Gekocht van de andere erven van Cornelis Sioerdts Boncq x Teuntie Cornelis, voor 2025 gg.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0150r van 9 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0174r van 18 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 27Voorstraat NZ1500‑00‑00 gghuis, loods en plaats
koperHidde Yges, gehuwd metgrootschipper
koperAeltie Hendricks
naastligger ten oostenAttie Seerps
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Frans Reyners
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Huyberts
verkoperWeyntie Hendricks, weduwe van
verkoperwijlen Hylcke Joannes Hanekuyck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHidde Yges [Baars], grootschipper, x Aeltie Hendrix, koopt huis, loods en plaats. Ten O. Abbe Seerps, ten W. erven Frans Reyners, ten Z. de Voorstraat, ten N. erven Claes Huyberts. Met vrije achteruitgang door de steeg naar de Noorderhaven. Gekocht van Weyntie Hendrix wv Hylcke Johannes Hanekuyck.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0083v van 15 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHidde Yges grootschipper


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0371v van 20 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Noorderhaven
naastligger ten westenHidde Yges schipper


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0372v van 18 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHidde Yges koopman


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0195r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHidde Yges koopman


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0336r van 10 apr 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHidde Yges koopman


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0024v van 13 mrt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHidde Yges


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0160r van 2 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHidde Yges koopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-098 , folio 139Voorstraat 27huis
eigenaarHidde Yges erven
gebruikerFreerk Schotsman
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑00‑00 cg


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0274r van 29 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Hidde Yges


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-098 , folio 91rVoorstraat 27huis
eigenaarHidde Yges erven
gebruikerPieter de Waerd
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan8‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-098 , folio Voorstraat 27huis
eigenaarHidde Yges erven
gebruikerPyter de Waerd
huurwaarde totaal62‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑06‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0314v van 26 mrt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 27Voorstraat NZ975‑00‑00 cgloods en plaats
koperburgersergeant Pieter de Waard, gehuwd metkok
koperLijsbet Boelen
naastligger ten oostenEybert Pyters
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen Sjoerd Pieters Bierma
naastligger ten noordenWesterhuis
naastligger ten noordenCornelis Tjeerds
verkoper van 1/3Elijsabeth Hiddes Baers, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Reyn Sickes Menalda
verkoper van 1/3Albertje Hiddes Baers, gehuwd met
verkoper van 1/3burgemeester Tjeerd Cornelis Brouwer
verkoper van 1/3Dieuwerke Hiddes Baers, gehuwd met
verkoper van 1/3IJsbrand Hoytes van Buirenkoopman en ontvanger van het Nieuwe Bildt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter de Waerd, sergeant en kok, x Lysbeth Boelen koopt loods en plaats, nz. Voorstraat. Ten O. Eybert Pieters, ten Z. de Voorstraat, ten W. wd. Sjoerd Pieters Bierma, ten N. Westerhuis en Cornelis Tjeerds (?). Vrije in- en uitgang door de steeg naar de Noorderhaven. Gekocht van Elisabeth Hiddes Baers wv Reyn Sickes Menalda, Albertje Hiddes Baers, vrouw van Tjeerd Cornelis Brouwer en Dieuwerke Hiddes Baers, vrouw van IJsbrand Hoytes van Buiren, ieder voor 1/3 deel.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-098 , folio 91vVoorstraat 27huis
eigenaarPyter de Waard
gebruikerPyter de Waard
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑13‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-098Voorstraat 27wed. vroedsman de Waard, bestaande uit 3 personen12‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-098 , folio 91vVoorstraat 27huis
eigenaarPytter de Waard
gebruikerPytter de Waard
huurwaarde totaal62‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑05‑06 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0126r van 12 jun 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 27Voorstraat NZ890‑07‑00 gghuis
koperChristian Burman, gehuwd metwinkelier
koperPetronella Bloemink winkelier
naastligger ten oosten*steeg waarlangs uit- en ingang naar de Noorderhaven
naastligger ten oostenvroedsman Heymans
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenburgemeester Hendrik Schaaf
naastligger ten noordenSybrand Feytema koopman
verkoperElisabeth Boelen, weduwe van te Den Haag
verkoperwijlen vroedsman Pytter de Waerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaChristian Burman x Petronella Bloemsink?, winkeliers, koopt huis nz. Voorstraat. Ten O. de vroedsman Heiman Heimans, ten W. burgemeester Hendrik Schaaff, ten N. Sybrand Feytama, ten Z. de Voorstraat. Met vrij in- en uitgang door de steeg vanaf dit huis naar de Noorderhaven. etc. Gekocht van Elisabeth Boelens wv vroedsman Pytter de Waard, nu te Den Haag, voor 890 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-098 , folio 92vVoorstraat 27huis
eigenaarChristiaan Burman
gebruikerChristiaan Burman
huurwaarde totaal62‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-098 , folio 92vVoorstraat 27huis
eigenaarChristiaan Burman
gebruikerChristiaan Burman
huurwaarde totaal62‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-104 , folio 156rVoorstraat 27huis
eigenaarChristiaan Burman
gebruikerChristiaan Burman
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0007r van 1 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs uit- en ingang naar de Noorderhaven
naastligger ten westenChristiaan Burman


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0042v van 16 feb 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 70, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenlogement de Gouden Leeuw


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0286r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 27Voorstraat NZ3605‑00‑00 gghuis en logemant
koperMaria Burman, gehuwd metde Gouden Leeuw
koperCristoffel Screuder
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Beetzel
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenburgemeester J. Schaaff
naastligger ten noordenJan A. Faber
verkoperCristian Burmankastelein in de Gouden Leeuw
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaria Burman, vrouw van Christoffel Schreuder, koopt huis en logement 'de Gouden Leeuw' nz. Voorstraat, met de hele inventaris. Ten O. erven Jan Bretzel, ten W. burgemeester S. Schaaff, ten Z. de Voorstraat, ten N. Jan A. Faber. Gekocht van haar vader Christiaan Burman, kastelein in de Gouden Leeuw, voor 3605 (605? 1605?) gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-104 , folio 156rVoorstraat 27huis
eigenaarCh. Schreuder
gebruikerCh. Schreuder
huurwaarde totaal76‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑16‑06 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0224v van 2 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Arends Faber
naastligger ten oostenJan Arends Faber
naastligger ten oostenSchreuder kastelein
naastligger ten oostenSchreuder kastelein


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-104 , folio 156rVoorstraat 27huis
eigenaarC. Schreuder
gebruikerC. Schreuder
huurwaarde totaal76‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑16‑06 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0012v van 15 jan 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 27Voorstraat NZ2045‑00‑00 gghuis en logement de Goude Leeuw genaamd
koperTietze Smit de Gouden Leeuw
naastligger ten oostenJ. Beetzel
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJ. van der Veen
naastligger ten noordenJan A. Faber
verkoperMaria Burman, gehuwd met te Rheine
verkoperChrist. Schreuder te Rheine
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeitze Smit koopt huis en logement 'de Gouden Leeuw', nz. Voorstraat. Ten O. J. Bretzel, ten W. J. v.d. Veen, ten Z. de Voorstraat, ten N. Jan A. Faber. Gekocht van Maria Burman x Christiaan Schreuder.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0298r van 20 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 27Voorstraat NZ5000‑00‑00 cghuis en logement de Gouden Leeuw genaamt
koperWillem van Calsbeek, gehuwd metkastelein te Joure de Gouden Leeuw
koperMaria Geisina Haasken
naastligger ten oostenJ. Beetzel
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJ. van der Veen
naastligger ten noordenJan A. Faber
verkoperTjitske Smit te Koudum
verkoperBaukjen Smit te Koudum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem van Calsbeek, kastelein x Maria Gesina Haasken (?) uit Joure, koopt huis en logement 'de Gouden Leeuw', nz. Voorstraat. Ten O. J. Bretzel, ten W. J. v.d. Veen, Ten Z. de Voorstraat, ten N. Jan A. Faber. Gekocht van Tjitske- en Baukje Smit te Coudum.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-107, pag. 112Voorstraat 27W. Calsbeek, 38 jaar, gehuwd
7-107, pag. 112Voorstraat 27Pieter Siderius, 29 jaar, gehuwd


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0279v van 30 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKalsbeek


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0351r van 30 aug 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 27Voorstraat NZ wijk C-0415000‑00‑00 cghuis en logement
koperTobias Aloysius Schattenberg, gehuwd metkruidenier te Alkmaar de Gouden Leeuw
koperAleida de Wit te Alkmaar
naastligger ten oostenStraus
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJan van der Veen
naastligger ten noordenJan A. Faber
verkoperWillem van Kalsbeek, gehuwd met
verkoperMaria Haasken
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTobias Aloysius Schattenberg x Aleida de Wit uit Alkmaar, kopen huis en logement 'de Gouden Leeuw'. Ten O. Straus, ten W. Jan v.d. Veen, ten N. Jan A. Faber, ten Z. de Voorstraat. Zie ook acten C. Burman en Syds Schaaff van 29 mrt 1769 en 29 mrt 1778. Gekocht van Willem van Kalsbeek x Maria Hanskes (?)


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0089v van 24 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 70, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenherberg de Gouden Leeuw


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0297r van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 70, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Gouden Leeuw


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-104 , pag. 152Voorstraat 27T. Schattenberg 5‑00‑00 cg


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50004 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 17 van 19 mrt 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-043Voorstraat 27koopakte
 
verkoperTobias Alosius Schettenberg (gehuwd met Alida de With)
koperAlle Pieters Medendorp (te Leeuwarden)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-043Voorstraat 27Alle P Medendorpeigenaar en gebruiker van wijk C-043, logementhouder, 1814. (GAH204)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 27 Medendorpfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-043Voorstraat 27Alle P MedendorpAlle P Medendorplogementhouder


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 8 en 9 van 5 mrt 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-043Voorstraat 27provisionele en finale toewijzingfl. 2200huis aan de Voorstraat C-043
 
vermeldAlle Medendorp (gehuwd met Metje Pluim)


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49013 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 334 van 12 okt 1820
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-043Voorstraat 27koopaktefl. 2000huis en logement aan de Voorstraat
 
verkoperSimon Boon
koperDirk Hanses van der Wey
koperElisabeth van der Post


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49023 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 343 van 13 nov 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-043Voorstraat 27koopaktefl. 2000huis aan de Voorstraat C-043
 
verkoperDirk Hanses van der Wey
verkoperElisabeth Pieters van der Post
koperJohan van Oord
koperMargaretha Olthuis
cessionarisSimon Boon


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 574Voorstraat 27Simon Boon zeehandelaarHarlingenhuis en erf (189 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 327 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-043Voorstraat 27Maria Johannes du Saar, overleden op 2 mei 1835dochter van Johannes du Saar, predikant (Voorstraat C 43) en Maria-Christina Zaalberg, zuster van minderjarige Jacobus-Johannes, Johannes-Cornelis, Hendrik-Daniel, Hermanus-Marinus, Elizabeth-Anna-Maria, Christiaan-Jonathan en Willem-Frederik Johannes du Saar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49031 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 64 van 17 apr 1838
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-043Voorstraat 27koopaktefl. 1600huis aan de Voorstraat
 
verkoperSimon Boon
koperAnthony Prins


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-043Voorstraat 27Geertruid Abrahamsoud 51 jaar, geb te Amsterdam, wonende te HRL. 1839, wijk C-043; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-043Voorstraat 27Willem A Prins... Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 574Voorstraat 27 Willem PrinsHarlingenvertimmerd tot eene galanteriewinkel


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-043VoorstraatWillem A Prins50 jkoopmanDordtm, protestant, gehuwd
C-043VoorstraatGeertruid Abrahams51 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
C-043VoorstraatWillem Prins21 jGroningenm, protestant, ongehuwd
C-043VoorstraatAbraham Prins16 jGroningenm, protestant, ongehuwd
C-043VoorstraatChristina Prins24 jGroningenv, protestant, ongehuwd
C-043VoorstraatElisabeth Prins14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-043VoorstraatKlara Prins10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-043Voorstraat 27Wiepke Hendriks Erich... Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1834, huw 1836, ovl 1861 1871 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-042, ... (alles)


1852 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2491 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-043Voorstraat 27Geertruida Abrahams, overleden op 22 mei 1852Voorstraat C 43, moeder van Christina (vrouw van Krijn Verheide, tabakswerker Amsterdam), Willem-Antona, idem, Araham, idem aldaar, Elisabeth-Maria (vrouw van Mense Crop, te Leeuwarden) en Clara Prins (vrouw van Barend Hendrik Thomas, draaier Amsterdam). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1852 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 43 en 46 van 18 jun 1852
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-043Voorstraat 27provisionele en finale toewijzingfl. 1753huis C-043
 
verkoperCristina Prins (te Amsterdam, gehuwd met Krijn Verheyde)
verkoperWillem Anthony Prins
verkoperAbraham Prins (te Amsterdam)
verkoperElisabeth Maria Prins (te Leeuwarden, gehuwd met Menk Crop)
verkoperClara Prins (te Amsterdam, gehuwd met Hendrik Thomas, verkoper)
koperBernardus Jacobus van den Oever (te Groningen, gehuwd met Geertruida Albarda Jelgersma)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 574Voorstraat C-043Marius Nauta Peters woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 574Voorstraat C-036 Bernardus J. van den Oever woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 574Voorstraat 27 (C-036)IJsbrand K. Galema (en Cons.)woonhuis


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 27P. Wagter & Zn.28Bloemisten


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 27P. Wagter & Zn.28Bloemisten


1915 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 27, HarlingenVoorstraat 27T. Hommesbloemenmagazijn, bouquet- en kransbinderij


1924 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-7827
Voorstraat 27aHerman van der Molen


1926 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-10860
Voorstraat 27aJacobus Martens


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 27O. Bakkerstuurman
Voorstraat 27H. v/d Molenkleermaker


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 27v.d. Molen240Heerenkleedingmag.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 27v.d. Molen855Heerenkleedingmag.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.v.d. Molen855Heerenkl.mag.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.v.d. Molen855Heerenkl.mag.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.v.d. Molen855Heerenkl.mag.


1971 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 27, HarlingenVoorstraat 27R. AdemaInterieur, 'tmeubel-toonkamers 't interieur


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 27rijksmonument 20685


2023
1.2903909683228


  terug