Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.





De omgeving van Voorstraat 28
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 286-023 6-022 E-038E-033
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 286-025 6-022 E-168E-033


Naastliggers vanVoorstraat 28
ten oostenVoorstraat 30
ten zuidenLanen 27
ten westenVoorstraat 26
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 28naamloze steeg ten oosten


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0020r van 28 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Adriaens Olivier


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0005r van 6 mrt 1636 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van de ingang der steeg van wijlen Jan Franssen


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0107v van 31 mei 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Cornelis Adriaens Olivier


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0138v van 14 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 26achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFrans Templar


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0271r van 2 jul 1654 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAert Johannes


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0052v van 2 jul 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 26achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Aerts


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0085v van 4 feb 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 26achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRoorda mr. goudsmid
naastligger ten oostende mouterij van Jan Aerts


1680 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 28 (in particulier bezit), HarlingenVoorstraat 28 (in particulier bezit)Ao 1680 den eersten Juli
dagh, Sjoerd Dircx de
eerste Steen hier lagh.
VERBOUWD door H.T. 1870
Deze steen is afkomstig uit de steeg aan de oostgevel van het pand Voorstraat 28.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0088v van 8 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Roorda mr. goudsmid


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0089r van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Roda mr. goudsmid


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0186r van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 28Voorstraat ZZ700‑00‑00 GG3/4 huis alwaer de Stadtsroeper uithangt
koperJan Dircxen Roorda mr. goud- en zilversmidde Stadsroeper
eigenaar van 1/4Jan Dircxen Roordamr. goud- en zilversmid
naastligger ten oostengemeensman Dirck Sjoerdts
naastligger ten westenFrans Reiners Templar
naastligger ten noordenVoorstraat
naastligger ten zuidenN. N.
verkoperGerryt Schouten, gehuwd met te Weesp
verkoperChristina Olivier te Weesp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dirx Roorda, mr. goud- en zilversmid koopt 3/4 huis, waarvan hij al 1/4 bezit, zz. Voorstraat, alwaar 'de Stadsroeper' uithangt. Ten O. de gemeensman Dirk Sjoerdts, ten W. erven Frans Reiners Templar, ten N. de straat. Gekocht van Gerryt Schouten x Christina Olivier te Weesp.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0185r van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg in eigendom
naastligger ten westenTrijntie Hendrix, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Roorda [staat: Roda]


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0186r van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0231r van 10 mei 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 26achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Dirxen Roorda


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0401v van 22 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Dirckxen Roorda


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0068v van 5 mei 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 28Voorstraat ZZ2400‑00‑00 CGhuis, hof en 2 kamers daarachter
koperCatharina Bruinsfeldt, weduwe van
koperwijlen oud burgemeester Johannes Quicklenburg
toehaakeen gouden ducaat voor de dochter van Elisabeth Roorda
huurderburgerkolonel Hilbrandt Beima mr. chirurgijn104‑08‑00 CG
huurder kamer 1 achter dit huisJoost timmerman
huurder kamer 2 achter dit huisSytske waster
protesteert vanwege precarioburgemeester dr. Philippus Belida
naastligger ten oostenSytse Doedes
naastligger ten oostenoud rentmeester Wassenaer
naastligger ten zuidenCatharina Bruinsfeldt
naastligger ten westenburgemeester P. Belida
naastligger ten westenRoeloff van Duiden
naastligger ten noordenVoorstraat en de borgwal
verkoperElisabeth Roorda, dochter en erfgenaam van
verkoperhaar wijlen vader Jan Dirks Roorda, maar ook erfgenaam vanmr. goudsmid
verkoperhaar wijlen broeder Durk Roorda
verkoperElisabeth Roorda, gehuwd met
verkoperJohannes Feja Winter te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje (Catharina) Bruinsveld wv burgemeester Johannes Quicklenburg koopt een welgelegen huis zz. Voorstraat, met een hof erachter en vrij uitgang naar de Lanen. Het is verhuurd aan stadscolonel en mr. chirurgijn Hilbrandt Beima. Ten O. de oud-rentmeester Wassenaar en Sytse Doedes, ten Z. de koper, ten W. burgemeester Belida en Roelof van Duiden, ten N. de straat en burgwal? Gekocht van Elisabeth [Jans] Roorda x Johannes Fejo Winter te Leeuwarden, als mede-erfgename van haar vader Jan Dirks Roorda, mr. goudsmid, en het verdere recht bekomen hebben de bij scheiding van wl. haar broer Dirk [Jans] Roorda, voor 2400 cg. met een gouden ducaat als geschenk voor haar dochter.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0097v van 8 sep 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Haselaer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-023Voorstraat 28huis
eigenaarburgemeester Haselaar in qlt.
gebruikerburgemeester Haselaar
huurwaarde72‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑08‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-025Voorstraat 28tuin
eigenaarwed. dr. Belida
gebruikerwed. dr. Belida
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0309r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Haselaer n.u.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-023Voorstraat 28huis
eigenaarburgem. Haselaar
huurwaarde72‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan25‑7‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-025Voorstraat 28tuin
eigenaarwed. dr. Belida
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan28‑5‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0147r van 11 okt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 26achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende koper burgemeester Laes Haselaar c.u.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-023Voorstraat 28huis
eigenaarburgemeester Haselaar
gebruikerburgemeester Haselaar
huurwaarde72‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-025Voorstraat 28tuin
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerburgemeester Haselaer
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0312v van 12 mrt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van burgemeester Haselaer


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-023Voorstraat 28huis
eigenaarwed. burgemeester Haselaar
gebruikerwed. burgemeester Haselaar
huurwaarde72‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-025Voorstraat 28tuin
eigenaarwed. burgemeester Haselaar
gebruikerwed. burgemeester Haselaar
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0221v van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 28Voorstraat ZZ3420‑14‑00 GGhuis, dubbele hof en achterhuis
koperJan Tomas IJsenbeek, gehuwd metlakenkoper
koperEelkjen Eelkes Wildschut
huurderAuke Haselaar
huurder achterhuisBote Oebeles assistent
naastligger ten oostenJan Tomas IJsenbeek, gehuwd metlakenkoper
naastligger ten oostenEelkjen Eelkes Wildschut
naastligger ten zuidenGerben Johannis mr. schoenmaker
naastligger ten westenFredrik Schotsman boekdrukker
naastligger ten westenDuizend Deuren
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper van 1/3Johannis van Wetzensecretaris Vijf Deelen Zeedijken
verkoper van 1/3Catarina Haselaar, gehuwd met
verkoper van 1/3vroedsman Jan Donkertichelaar
verkoper van 1/3Auke Haselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Tomas IJsenbeek, lakenkoper x Eelkjen Eelkes Wildschut koopt een huis, tuin en achterhuis zz. Voorstraat. Vrije in- en uitgang naar de Lanen door de steeg langs het achterhuis, maar ook door de Duizenddeurensteeg naar de Voorstraat en de Lanen. Ten O. de kopers, ten Z. Gerben Johannis en Jan Yedes, ten W. de boekdrukker Frederik Schotsman en de Duizenddeurensteeg, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Johannis van Wetzen voor 1/3, Catarina Haselaar vrouw van Jan Donker voor 1/3, en Auke Haselaar voor 1/3.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-023 Voorstraat 28Jan IJsenbeek, bestaande uit 5 personen50‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-023Voorstraat 28huis
eigenaarwed. Jan IJsenbeecq
gebruikerwed. Jan IJsenbeecq
huurwaarde72‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑01‑12 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-025Voorstraat 28tuin
eigenaarwed. Jan IJsenbeecq
gebruikerwed. Jan IJsenbeecq
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0053v van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jan Toomas IJsenbeek


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0056v van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jan Tomas IJsenbeek


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0123v van 13 okt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 28Voorstraat ZZ6000‑00‑00 CGhuis, hof en achterhuis
koperDirk Wildschut koopman en fabrikant
huurder achterhuisDirk Wildschut
naastligger ten oostensteeg naar de Lanen
naastligger ten oostenhet pakhuis van wed. C. Nauta
naastligger ten oostenPyter Andries
naastligger ten zuidenLouw Jans Wijnalda
naastligger ten zuidenEvert Jans Wijnalda
naastligger ten westende weduwe van Jan Hoogland en zoon
naastligger ten westenDuizend Deurensteeg (grenst aan de tuin)
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperEelkjen Eelkes Wildschut, weduwe van
verkoperwijlen Jan Thomas IJsenbeek
verkoperThomas IJsenbeek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Wildschut, fabriqeur, koopt huis en hof en achterhuis, zz. Voorstraat met vrije in- en uitgang aan beide zijden, nl. door de steeg langs het achterhuis naar de Lanen en door de Duizenddeurensteeg naar Lanen en Voorstraat. Ten O. het pakhuis van wd. C. Nauta en Pieter Andries, ten Z. Louw en Evert Jans Wijnalda, ten W. Jan Hoogland, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Eelkje Eelkes Wildschut wv Jan Thomas IJsenbeek en Thomas Jans IJsenbeek.


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0038r van 26 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Wildschut koopman


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0168v van 21 feb 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Wildschut


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0238v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenD. Wildschut


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0040r van 6 nov 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenD. Wildschut


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0219r van 11 apr 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 28Voorstraat ZZ4135‑00‑00 GGhuis, tuin, stalling en wagenhuis
koperJan Fontein
naastligger ten oostenhet huis Sivilien c.s. Sevilla
naastligger ten zuidensteeg naar de Lanen
naastligger ten westenvroedsman H. Radsma
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper van 1/3Eeke Wildschut, erfgenaam, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen A. Wybenga
verkoper van 1/3Hendrina Wildschut, erfgenaam, huisvrouw van
verkoper van 1/3Pieter J. Hannema
verkoper van 1/3Gregorius Coopmans, erfgenaam, gemachtigde vanmedicinae doctor te Franeker
verkoper van 1/3professor Gadzo Coopmans, zoonmedicinae doctor te Franeker
erflaterwijlen Dirk Wildschut
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Fontein koopt huis, tuin, stalling en wagenhuis zz. Voorstraat. Ten O. het huis 'Sivilien', ten W. de vroedsman H. Radsma, ten Z. een steeg naar de Lanen, ten N. de Voorstraat. Met vrije in- en uitgang aan beide zijden, langs het achterhuis (dat nu van Hendrina Wildschut is) naar de Lanen en door de Duizenddeurensteeg naar de Voorstraat en naar de Lanen. Er is ook een steeg ten O. tezamen met 'Sivilien' en nog een stal en wagenhuis, die gebruikt worden door Henne Sytzes maar voorheen van Pieter Tetrode was, maar die moeten op verzoek van de koper worden ontruimd. Er zijn nog veel meer bedingen. Gekocht van Eeke Wildschut wv A. Wybinga, Hendrina Wildschut, vrouw van Pieter J. Hannema en Georgius Coopmans, med. dr. te Franeker voor de kinderen van zijn zoon Gadzo Coopmans v/h med. dr. en professor te Franeker, elk voor 1/3 deel als erven van Dirk Wildschut, voor 4135 gg.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0195v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer Jan Fontein


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0256v van 7 sep 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Fontein


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0341v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Fontein


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49002 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 39 van 21 nov 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-038Voorstraat 28koopaktefl. 2050huis
 
verkoperJan Botes (voor twee panden)
verkoperMarijke Yemes (voor twee panden)
koperKlaas Sybrands (te Leeuwarden)
koperSara Nauta (te Leeuwarden)


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0304v van 26 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Fontein


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0321v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Fontein


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-022, pag. 127Voorstraat 28Jan Fontein9‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-038Voorstraat 28Anna Catharina Heinsergeb 1809 HRL, ovl 27 jul 1812 HRL; wijk E-038, dv Koenraad H, en Maria Jans; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-038Voorstraat 28Albert Jans Bolman... als Aukje Pieters; eigenaar en gebruiker van wijk C-057, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-038; gebruiker Boldewijn de Wit, 1814. (GAH204); id. van wijk F-017; gebruiker is N. de Vries, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-038Voorstraat 28Boldewijn de Wit... met Huitje Thomas, varensgezel te HRL. 1827, turfleverancier 1809 -1810; BS ovl 1827; ; gebruiker wijk E-038; eigenaar is A. Bolman, 1814. (GAH204); B. dW. en Hoytje Thomas, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-168Voorstraat 28Jan Fontein... wijk B-042, pakhuizen, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-039, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-168, wagenhuis, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-014, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-038Voorstraat 28A Bolman Boldewijn de Wit
E-168Voorstraat 28Jan Fontein wagenhuis ledig


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 189 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-038Voorstraat 28Pieter Feytema Tjallingi, overleden op 12 december 1827med. dr. Voorstraat E 37/38, man van Catharina Fontein (enige testamentair erfgenaam), vader van Aafke, Catharina en Frans Pieters Feytama-Tjallingii. Verder legaten aan D G-gemeente (fl. 300,-), blindeninstituut Amsterdam (fl. 200,-), doveninstituut Groningen (fl. 200,-) en maatschappij van weldadigheid (fl. 300,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1130Voorstraat 28wed. Pieter Feytema TjallingiiHarlingenhuis en tuin (610 m²)


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 184 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-038Voorstraat 28Catharina Fontein, overleden op 11 mei 184047 jr, overleden Voorstraat E 38, wed. Pieter-Feytama Tjallingii, moeder van minderjarige Aafke, Catharina en Frans-Feytama Pieters Tjallingii (voogd is Sybrand Tjallingii, zeehandelaar). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 1130Voorstraat 28wed pieter feitema tjallingii215 gl.10.00 gl.15.000 gl.7.00 gl.15.00 gl.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-168Voorstraat 28Alle Lieuwes Touwslager... in 1851, N.H., zv Lieuwe Alles T, en Eeke (Koerts); BS huw 1823, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk E-168; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk E-088; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-168Voorstraat 28Loltje Tjeerds de Vries... en 5 okt 1823, N.H., dv Tjeerd Piebes dV, en Lolkje Sapes; BS huw 1823, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-168; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-088; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2633de Lanen E-168Aafke Tjallingii vrouw van mr. A.G. van Velsen Wiersmaachterhuis


1863 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-038Voorstraat 28Pieter Adama Zijlstra... dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1838, huw 1840, ovl 1863, BS Franeker huw 1836 bev.reg. HRL 1851 wijk E-038; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, commissionair, wijk A-021; VT1839; P. Adema Z., geb 5 may 1810, ... (alles)


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 21 okt 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
E-168Voorstraat 28Een uitmuntend ingerigt Heerenhuis, bevattende diverse logeabele vertrekken [etc.] aan de Voorstraat, laatst als eigenaarsche bewoond door mevrouw de wed. va, Wiersma. Provisioneel verkocht op 2 nov 1870 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris J.A. Zaal Stroband.


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 11 nov 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
E-168Voorstraat 28Een uitmuntend ingerigt Heerenhuis, bevattende diverse logeabele vertrekken [etc.] aan de Voorstraat, laatst als eigenaarsche bewoond door mevrouw de wed. va, Wiersma. Finaal verkocht op 16 nov 1870 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris J.A. Zaal Stroband.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2633Voorstraat E-033Sijbren B. Bosachterhuis
Sectie A nr. 2633Voorstraat E-033Sijbren B. Boswoonhuis


1884 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 28, HarlingenVoorstraat 28S.B. Bos


1891 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 20-10-1891
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 28, HarlingenVoorstraat 28


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2633Voorstraat 28 (E-033)Jacobus Hannema (Jzn.)woonhuis


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 28Jac. Hannema37
Voorstr.E.C.D. Nierstrasz56Geneesheer


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 28E.C.D. Nierstrasz56Geneesheer


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 28E.C.D. Nierstrasz56geneesheer


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 28J. Duijster56Geneesheer


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 28 Johannes Duijsterartsf. 4000f. 4500


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 28J. Duijster56Geneesheer


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 28J. Duijster56Geneesheer


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 28J. Duijster56Geneesh.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 28J. Duijster56Geneesh.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 28W. Sinnema131City Mag.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 28W. Sinnemawinkelier
Voorstraat 28aG.A. Heslingachemicus
Voorstraat 28amej. A. Heslingaonderwijzeres


1932 - advertentiebron: Winter Programma 1932-1933, Instituut voor arbeiders-ontwikkeling afdeeling Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 28, HarlingenVoorstraat 28 City magazijn


1954 - advertentiebron: Handel en Industrie in Harlingen (Wijga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 28, HarlingenVoorstraat 28 Interieur, 'twanddoeken, souvenirs


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.R. Adema513Beh., stoffeerderij, verhuiz.


1959 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 28, HarlingenVoorstraat 28R. Ademastoffeerderij, woning-inrichting


1960 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstrR. Adema2513Behanger stoff verhuiz


1962 - advertentiebron: Wegwijs in Harlingen, plattegrond
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 28, HarlingenVoorstraat 28 t Interieurwoninginrichting


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 28J. (Johan) Gort


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 28, HarlingenVoorstraat 28J. Gortwoninginrichting


1981 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 28, HarlingenVoorstraat 28J. Gortwoninginrichting


1981 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 28, HarlingenVoorstraat 28J. Gort b.v.woninginrichting


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 28rijksmonument 20718




  terug