Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 32
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 326-0216-0216-019E-036E-031


Naastliggers vanVoorstraat 32
ten oostenVoorstraat 34
ten zuidenSint Odolphisteeg 8
ten westenVoorstraat 30
ten noordende Voorstraat


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0177r van 9 okt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0020r van 28 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Eedes Feytema


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0173r van 18 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 32Voorstraat ZZ1510‑20‑00 gghuis, loods, plaats, schuur en plaats achter de schuur, alles zuidwaarts aan en achter voorschreven huis gelegen, met de vrije uitgang in de Olifssteeg
koperdr. Andreas Heemstra stadssecretaris
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑08 cg
naastligger ten oostenSybe Peyma
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Siuerd Paals
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerryt Jobs
naastligger ten oostenLolle Saeckes
naastligger ten zuidenGosse Pyters glasmaker
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Hendrick Bentis
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperEde Cornelis Sonnenberghkoopman te Hoorn


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0004v van 3 mrt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0172v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensecretaris Heemstra


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0100r van 1 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 32Voorstraat ZZ1590‑00‑00 gghuis, schuur, ledige plaats en loods, met vrije achteruitgang op de Olijffsteeg
koperNanne Jans c.u.smid
verpachter grondde stad Harlingen0‑13‑00 cg
bewonerRinske Hanses
naastligger ten oostenHendrik Coenraets
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDirk Hendriks
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperdr. Andreas Heemstra c.u.secretaris van Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNanne Jans, smid c.u. kopen een huis zz. Voorstraat, met uitgang op de Olijffsteech. Ten O. Hendrik Coenraets, ten W. Dirk Hendriks. Nu bewoond door Rinske Hanses. Grondpacht 13 st aan de Stad. Gekocht van dr. Andreas Heemstra c.u., voor 1590 GG.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0123v van 10 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0082r van 24 sep 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendr. Andraeas Heemstra secretaris


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0101v van 21 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenmr. Nanne Jans


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0137r van 8 sep 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 2zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenNanne Jansen


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0272v van 23 jul 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 32Voorstraat ZZ4400‑00‑00 gghuis, loods en plaats met de woning daarachter, en de steeg tussen deze Pytters en het nieuwe huis van de verkoper naar de Olijfsteeg toelopende
koperde weduwe en erfgenamen van wijlen Tiberius Templar
verpachter grondde stad Harlingen0‑13‑00 cg
bewonerTieerd Rinia
naastligger ten oostenburgerhopman Hendrick Coenraats, en
naastligger ten oostenandere woningen
naastligger ten zuidenPytter Gijsberts
naastligger ten westende weduwe van wijlen Dirck Hendricks moutmaker
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperNanne Jansen c.u.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0142r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tiberius Templar


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0248r van 30 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tiberius Templar


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0156r van 31 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tiberius Templar


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014v van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0122v van 12 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenReiner Templar


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0149v van 19 okt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenReiner Templar


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0208v van 19 sep 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 32Voorstraat ZZ2100‑14‑00 gghuis met een vrije in- en uitgang in de St. Odolphisteeg
koperReiner Templar apotheker
koperClaasjen Camp
verpachter grondde stad Harlingen0‑13‑00 cg
huurderJan Piers de Groot c.u.200‑00‑00 cg
naastligger ten oostenoud burgemeester Hendrik Coenraads
naastligger ten zuidenPytter Ghijsberts
naastligger ten westenals bewoner Harmen Jelmers boekbinder
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReiner Templar x Claaske Camp koopt huis aan de Voorstraat. Ten O. Hendrik Coenraads, ten Z. Pytter Gijsberts, ten W. Harmen Jelmers, ten N. de Voorstraat. Vrije in- en uitgang naar de Sint Odolphisteeg. Gekocht van Jan Piers de Groot (?)


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0088v van 8 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReiner Templaer


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0089r van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReiner Templaer


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0127v van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTibery Templaer


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0101r van 11 okt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0185r van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Reyner Templar
naastligger ten oostenals bewoner Vrouckjen Rienxma c.sorore


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0186r van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0367v van 8 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 32Voorstraat ZZ800‑00‑00 cghuis daer de Son uithanght, met een vrije in- en uitgang in de Olijsteegh
koperoud burgemeester Jacobus Goslinghs c.u.de Zon
verpachter grondde stad Harlingen0‑13‑00 cg
naastligger ten oostenoud burgemeester Ludinga
naastligger ten zuidenhet verkochte huis van Claeske Hendrix Camp, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Reynert Templar
naastligger ten westenSytse Doedes mr. bakker
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperClaeske Hendrix Camp, weduwe van
verkoperwijlen Reynert Templar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Goslings, oud-burgemeester en not. publ. koopt huis met kelders, zolders en tuin en loods erachter, 'de Zon'. Ten O. de oud-burgemeester Ludinga, ten W. mr. bakker Sytse Doedes, ten Z. de door verkoper verkochte woning, ten N. de straat. Vrij in- en uitgang naar achteren, naast de woning, door een steegje naar de Olijfsteeg. Gekocht van Claaske Hendrix Camp, wed Reyner Templar.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0037v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 32Voorstraat ZZ607‑00‑00 gghuis en tuin alwaer de Vergulden Son uithangt
koper door niaar ratione vicinitatisSytze Doedes, gehuwd metmr. bakkerde Vergulde Zon
koper door niaar ratione vicinitatisJanke Dirks Bierma
verpachter grondde stad Harlingen0‑13‑00 cg
toehaaktwee zilveren ducatons
geniaarde koperCornelis Jansen van den Burg, gehuwd met
geniaarde koperFokeltie Jans
naastliggersteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Sint Odolphisteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Hendrik Coenraeds Ludinga
naastligger ten zuidende school van Jan van Swyten
naastligger ten zuidenwoning en plaats van Jentie Ockes n.u.
naastligger ten westenSytse Doedes mr. bakker
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper van 1/2oud burgemeester Jacobus Goslings, tevens gemachtigde vannotaris
verkoper van 1/2 van 1/2meerderjarige ongehuwde dochter Jetske Goslings meerderjarige ongehuwde dochter
verkoper van 1/2 van 1/2meerderjarige ongehuwde dochter Rinske Goslings meerderjarige ongehuwde dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytse Doedes, bakker, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Cornelis Jansen v.d. Burgh x Fokeltie Jans, een huis met een hof erachter, zz. Voorstraat., waar 'de Vergulde Zon' uithangt. Ten O. erven Hendrik Coenraeds Ludinga, ten W. Sytse Doedes, ten Z. de school van Jan van Swieten, en Jantie Ockes, ten N. die straat. Het huis heeft vrij in- en uitgang achter, over de plaets v.d. woning ten Z. en langs een steegje, naar de Sint Odolphisteeg. Zie ook de voorwaarden. Gekocht van Jacobus Goslings, oud-burgemeester en not. publ., voor 1/2, en Jetske- en Rinske Goslings als erven, voor 607 gg. en 2 zilveren ducaten tot een verering.


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0281v van 1 mrt 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 32Voorstraat ZZ1100‑00‑00 cghuis alwaar de vergulden son uithanght, en tuin daarachter
koperDirk Jansen, gehuwd metde Vergulde Zon
koperJanke Alberts
verpachter grondde stad Harlingen0‑13‑00 cg
toehaakeen gouden dukaat tot een toehaak of verering
huurderJacob Claesen schrijnwerker75‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Hendrik Coenraads Ludinga
naastligger ten zuidende school van Jan van Swieten
naastligger ten zuidende woning en paats van Jentje Ockes n.u.
naastligger ten westende verkopers
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperZytse Doedes, gehuwd metmr. bakker
verkoperJanke Dicx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Jansen x Janke Alberts koopt huis en hoving Voorstraat zz. waar 'de Vergulde Son' uithangt. Ten O. erven Hendrik Coenraads Ludinga, ten W. de verkoper, ten N. de straat, ten Z. Jan van Swieten. Vrije in- en uitgang naar de Odolphisteeg. Gekocht van Zytse Doedes x Janke Dirx Bierma.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0081v van 20 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Janneke Akker


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0097v van 8 sep 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Dirk Jansen


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0194r van 2 apr 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van de weduwe en de erfgenamen van wijlen Dirck Jansen havencherger


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-021 , folio 113Voorstraat 32huis
eigenaarDirck Jansen wed.
gebruikerburgemeester Oosterveen
huurwaarde totaal69‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑16‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0297v van 2 mei 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJanneke Alberts


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-021 , folio 73vVoorstraat 32huis
eigenaarCornelis Ottes vrouw
gebruikerCornelis Ottes vrouw
huurwaarde totaal69‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan26‑6‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0225r van 11 mrt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJanneke Alberts


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-021 , folio Voorstraat 32huis
eigenaarwed. Cornelis Ottes
gebruikerwed. Cornelis Ottes
huurwaarde totaal69‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑10‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0049v van 30 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJanneke Alberts


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0312v van 12 mrt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende uitgang van het huis van Janneke Alberts Acker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-021 , folio 74rVoorstraat 32huis
eigenaarSytske Popta
gebruikerJan Alema
huurwaarde totaal64‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑13‑06 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0138v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Janneke Acker


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-021Voorstraat 32Petrus Ferwerda, bestaande uit 3 personen35‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0065v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPetrus Ferwerda n.u.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-021 , folio 74rVoorstraat 32huis
eigenaarPetrus Ferwerda nom.ux.
gebruikerPetrus Ferwerda nom.ux.
huurwaarde totaal71‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑18‑02 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-021, fol. 102rVoorstraat 32Pytter Ferwerda cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderencoffyschenker60:0:00 cg10:0:00 cgbestaet reedelijk


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0159r van 17 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0159r van 17 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 32Voorstraat ZZ met een vrije op en afslag door een steeg ten zuiden in de Sint Odolphisteeg1650‑07‑00 gghuis en tuin
koper door niaarObbe Hendriks Rademaker mr. horlogemaker en ijzerkramer
geniaarde kopermajoor Age de Haas, gehuwd metexecuteur
geniaarde koperDurkje Sopinius
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Douwe Jans
naastligger ten zuidenJ. H. Radsma
naastligger ten westenvroedsman Dirk Winia
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperSydske Popta, gehuwd met
verkoperPetrus Ferwerdakoffieschenker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaObbe Hendriks Rademaker, mr. horlogemaker, koopt na niaar tegen Age de Haas, major en executeur x Durkje Sopinius, hegt regulier en plaisierig huys met een tuin daer agter, aan de zuidkant van de Voorstraat, met een steeg ten Z. naar de Sint Odolphisteeg. (Dit is het huis 'de Zon'). Tevens een huis aan de wz. Sint Odolphisteeg, grenzende aan de tuin, waarin stal en wagenhuis. Ten O. wd. Douwe Jans [Vettevogel], ten Z. Jacob Harmens Ratsma en Jan Gerryts, ten W. de vroedsman Dirk Winia, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Sydske Popta x koffieschenker Petrus Ferwerda voor 1653 gg 7 st.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0053v van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenObbe Hendriks Rademaker


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0056v van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenObbe Hendriks Rademaker


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-021 , folio 75rVoorstraat 32huis
eigenaarObbe Hendriks
gebruikerObbe Hendriks
huurwaarde totaal71‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑18‑02 cg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0166v van 24 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenObbe Hendriks Raedemaker


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-021 , folio 75rVoorstraat 32huis
eigenaarObbe Hendriks
gebruikerObbe Hendriks
huurwaarde totaal71‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑18‑02 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0094v van 11 dec 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 2zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenObbe Hendriks Rademaker


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-019 , folio 130rVoorstraat 32huis
eigenaarObbe H. Rademaker
gebruikerObbe H. Rademaker
huurwaarde totaal07‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑18‑02 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0151v van 25 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westengroot huis en tuin


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0151v van 25 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 32Voorstraat ZZ bij de Raadhuispijp2205‑07‑00 gghuis en tuin
koper van 1/2Lupkjen Douwes, weduwe van
koper van 1/2wijlen Gerryt Offringa
koper van 1/2Johannes Frank, gehuwd metmr. bakker
koper van 1/2Gertie Offringa
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑12 cg
naastligger ten oostenLupkjen Douwes
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenJacob Tjeerds Radsma
naastligger ten westende weduwe van wijlen Claas Nauta
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperObbe Hendriks Rademaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLupkjen Douwes wv Gerryt Offringa voor 1/2 en Johannes Frank, mr. bakker x Geertie Offringa voor 1/2, kopen huis met een tuin erachter en een vrije steeg ten Z., in de Odolphisteeg bij de Raadhuispijp. Ten O. die steeg, ten W. wd. Claas Nauta, ten Z. Jacob Tjeerds Radsma, ten N. de straat en diept. Gekocht van Obbe Hendriks Rademaker.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0168v van 21 feb 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Frank


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0238v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Frank


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0309r van 3 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGeertje Offringa
naastligger ten westenvroedsman Johannes Frank, gehuwd met


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0040r van 6 nov 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Johannes Vrank


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0048v van 18 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Johannes Ewerts Frank


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-019 , folio 130rVoorstraat 32huis
eigenaarJohannes Frank
gebruikerJohannes Frank
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-019 , folio 130rVoorstraat 32huis
eigenaarJohannes Frank
gebruikerJohannes Frank
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg
opmerkinghieronder beklemd nos. 6-058/3 en 6-017


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-017, pag. 89Voorstraat 32Pieter Blom, 30 jaar, gehuwd


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0256v van 7 sep 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Frank


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0186r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenA. Terwogt


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0189v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 32Voorstraat ZZ wijk E-036 nabij de Raadhuispijp2266‑00‑00 cghuis
koperAdam Terwogt, gehuwd metFranse schoolhouder
koperElisabeth Bakker
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostende gezusters Westendorp
naastligger ten zuidenJan van der Heide
naastligger ten westenJan Botes
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Johannes Groenia, executeur testamentair, en te Leeuwarden
verkoper q.q.Albert Bolman, executeur testamentair vankoopman
verkoperoud burgemeester Johannes Vrank
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdam Terwogt, Franse Schoolhouder x Elisabeth Bekker koopt huis wijk E-036, zz. Voorstraat. Ten O. gezusters Westendorp, ten Z. Jan v.d. Heide, ten W. Jan Botes, ten N. de Voorstraat. Gekocht van de executeurs v.d. nalatenschap van Johannes Frank.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0321v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenA. Terwogt [staat: ter Wogt]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-019 , pag. 126Voorstraat 32H. Terwogt 4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-036Voorstraat 32Jan Huidecoper... eigenaar is S.P. Wiarda, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk E-036; VT1839; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1805. (GAH650); woont in 6e quartier, heeft 1 ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-036Voorstraat 32Johannes A Visser Bender... (gk), en Maria Koning, (gk); BS huw 1820, gesl. Oosterbaan, bl. 124; eigenaar en gebruiker van wijk E-036, apothecar, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-036Voorstraat 32Johannes A Visser BenderJohannes A Visser Benderapothecar


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 18 jan 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-036Voorstraat 32koopaktefl. 2000huis E-036
 
verkoperGeertruida Oosterbaan (weduwe van)
verkoperJan Folkerts Lonneman
koperAllard Jacobs Scheltinga Oosterbaan


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1128Voorstraat 32Allart Oosterbaan apothecarHarlingenhuis en erf (278 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-036Voorstraat 32Allard Scheltinga Oosterbaan... ovl 6 mrt 1862 HRL, huwt met Geertje Poelman, (gk), op 20 mrt 1830 Harderwijk, apothecar, DG, ovl wijk E-036, zv Jacob Jacobs O, en Baukje Leenderts Stelwagen; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk E-040; oud 39 jaar, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-036Voorstraat 32Grietje Poelmanoud 38 jaar, geb Harderwijk en wonende te HRL. 1839, wijk E-036; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-036VoorstraatA Scheltinga Oosterbaan39 japothecarHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
E-036VoorstraatGrietje Poelman38 jHarderwijkgezin 1, v, protestant, gehuwd
E-036VoorstraatJacob Oosterbaan5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-036VoorstraatJohannes Oosterbaan2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-036VoorstraatBaudina Oosterbaan8 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-036VoorstraatHenderika Oosterbaan7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-036VoorstraatMagreetie Oosterbaan3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-036VoorstraatTrijntie van Hettinga23 jJouregezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-036VoorstraatJan Huidekoper66 jzeehandelaarHarlingengezin 2, m, protestant, weduwnaar


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 560 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-036Voorstraat 32Arnoldus Allerts Oosterbaan, overleden op 17 september 184313 mnd (geboren 4/8/1842), overleden Voorstraat E 36, zoon van Allert-Scheltinga Oosterbaan, apotheker en Geertje Poelman, broer van minderjarige Baudina, Hendrika-Jacoba, Jacob, Margrieta, Johannes-Jacobus en Maria Allerts Oosterbaan. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1845 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1128Voorstraat 32 Allard scheltinga OosterbaanHarlingende gevel vernieuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 180 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-036Voorstraat 32Jan Huidekoper, overleden op 13 juni 184672 jr (geboren 21/2/1774), overleden Voorstraat E 36, weduwnaar, vader van Meike (wed. Johan Hendrik Hofmeester, in leven luitenant ter Zee), Catharina (vrouw van Jan Jansen Huidekoper, assessor Franekeradeel/landbouwer Midlum), afwezige Pieter, koopvaardijkapitein en afwezige Sicco Jans Huidekoper, te Roderwolde. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1128Voorstraat E-036Atze Sjoerds Schaafsma woonhuis


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-036Voorstraat 32Geertruida Toussaint... oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-021; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3123Voorstraat E-031 Esscher Posthumus woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3123Voorstraat 32 (E-031)E. de Vrieswoonhuis en bergplaats


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat P. de Vriesjongens: , meisjes:
vrouwen:
schoenmaker


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 32J. de Vries & Co.113stoomschoenfabriek


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 32J. de Vries & Co.113Stoomschoenfabr.


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 32J. de Vries & Co.113Stoomschoenfabr.


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 32J. de Vries & Co.113Schoenfabr.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 32J. de Vries & Co.113Schoenfabr.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 32J. de Vries & Co.113Schoenfabr.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 32J. de Vries & Co.113Schoenfabr.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 32J. de Vriesschoenwinkelier


1929 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-14337
Voorstraat 32Fa. J. de Vries


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 32J. de Vries & Co.113Schoenfabr.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 32J. de Vries & Co.592Schoenfabr.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.A. Brinks592v.h. J. de Vries & Co., Schoenh. en rep.inr.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.A. Brinks592v.h. J. de Vries & Co., Schoenh. en rep.inr.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 32F. (Fokko) Wolff


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 32rijksmonument 20720


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8305Voorstraat 32


2023
0.10992002487183


  terug