Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 35
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Voorstraat 35,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 35 7-094 7-100 C-047 C-040
Naastliggers vanVoorstraat 35
ten oostenVoorstraat 37
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 33
ten noordenNoorderhaven 80


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 101r van 19 okt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 35Obbe Geerties x Richt Tiercx kopen een huis. In gebruik bij wachtmeester Lambert Jans, Voorstraat nz., strekkende tot aan het erf van Arjen Allerts. Ten O. wijlen Lolcke Aenes, ten Z. de Voorstraat, ten W. Ocke Sipckes, ten N. Arjen Allerts. Met eigendom van een steeg naar de haven. Geen grondpacht. Gekocht van Cornelis Allerts x Dieuuke Willems, voor 2500 GG.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0136r van 14 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 33, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerryt Pieters apotheker


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0071r van 4 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 80, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0215v van 28 nov 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 37, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPytter Heeres Sibersma


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0138r van 21 nov 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 35Voorstraat NZ bij het Raadhuishuis
 
koperSybrandus Baerdt, gehuwd metontvanger generaal bij het collegie der admiraliteit2890-00-00 GG
Aeffke Symens burgerse
naastligger ten oostenPytter Joris Piphron
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenFrancina Kyl
naastligger ten noordenGattie Gerbens stadsmakelaar
verkoperJarich Fockes, erfgenaamStiens
verkoperJurien Theunis, erfgenamen vanHijum
wijlen Ybeltie Hanses Stapert
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibrandus Baerd, ontvanger generaal bij de Admiraliteit x Aeffke Symens koopt huis nz. Voorstraat omtrent het Raedhuys. Ten O. dr. Pytter Joris Piphron, ten W. Francina Kijl, ten N. Gattie Gerbens, stadsmakelaar. Met vrije steeg achter, naar de Noorderhaven, en vrije straat en wal en onderhoud ervan. Gekocht van erven Ybeltje Hanses Stapert, voor 2890 gg.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0063v van 25 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 35Voorstraat NZ bij het Raadhuishuis
 
koperJacobus Meylsma, gehuwd metpenningmeester van de geoctrooieerde Noordse Compagnie2750-00-00 GG
Maria Swylda
naastligger ten oostenPieter Piphron
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenFrancina Kyll
naastligger ten noordenGattie Gerbens
verkoperde heer Sibrandus Baardtontvanger
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Meylsma, penningmeester v.d. geoctroyeerde Noordse Compagnie x Maria Swilda koopt huis nz. Voorstraat omtrent het Raadhuis. Ten O. Pieter Piphron, ten W. Francina Kijll, ten Z. de Voorstraat, ten N. Gattie Gerbens. Vrije in- en uitgang naar de Noorderhaven door de steeg noordwaarts. Gekocht van Sibrandus Baardt, voor 4750 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0018va van 28 apr 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 80, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0253v van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 37, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacobus Meylsma secretaris der Vijff Deelen Dijkagie


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0269v van 24 jun 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 37, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0023v van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 37, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMeylsma secretaris


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0085v van 22 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 35Voorstraat NZ bij het Raadhuishuis
 
koperOtto Knijff burgerkoopman1250-00-00 GG
naastligger ten oostenSicke Hettes koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westendr. Sibrandus Bechius
naastligger ten westendr. Cornelius Walsweer
naastligger ten noordenhopman Albert Jansen Acker
verkoperMaria Swilda, weduwe van
wijlen Jacob Meylsma, en occuperend voorsecretaris
Reynouke Meylsma, meerderjarige dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOtto Knijff koopt huis met tuin, nz. Voorstraat, omtrent het Raadhuis. Ten O. Sicke Hettes, ten W. Sibrandus Bechius en dr. Walsweer, ten Z. die straat, ten N. de hopman Albert Acker. Vrij in- en uitgang naar de Noorderhaven, door een steegje tussen de huizen van hopman Albert Jansen Acker en dr. Cornelius Walsweer. Gekocht van Maria Swilda wv Jacobus Meilsma, secretaris 5 delen zeedijken binnen- en buitendijks, voor 1250 gg.


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0176r van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 80, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgemeester Otto Knyf


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0001r van 5 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 35Voorstraat NZ bij het Raadhuishuis
 
koperRoeloff Lubberts Brinkhuis burgerschipper op Leeuwarden (trekveer-)2500-00-00 CG
naastligger ten oostenSicko Hettes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westendr. Bechius c.s.
naastligger ten noordenSimen Jacobs
naastligger ten noordenNoorderhaven met vrije in- en uitgang
verkoperAntie Ottes Knijf, gehuwd met
Jan van Leuwenkapitein bij de Admiraliteit
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoeloff Lubberts Brinkhuis, trekschipper van Harlingen op Leeuwarden koopt een huis bij het Raadhuis, nz. Voorstraat. Ten O. Sicke Hettes, ten W. dr. Bechius, ten Z. de straat en diept, ten N. Symen Jacobs en de Noorderhaven. Met vrij in- en uit naar de Noorderhaven. Gekocht van Antie Ottes Knijf x Jan van Leeuwen, kapt. bij de Admiraliteit., voor 2500 cg.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0007v van 19 mrt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 35Voorstraat NZhuis
 
aanhandelaarSybold Sierks Hoornstra, vader en wettige voorstander van koopman 0-00-00 CG
Sierk Sybolts
huurderJ. van Leeuwen kapitein
naastligger ten oostenSicke Hettes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westendr. Bechius c.u.
naastligger ten noordenSymen Jacobs
naastligger ten noordenNoorderhaven (met vrije in- en uitgang)
verkoperRoeloff Brinkhuis


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-094 Voorstraat 35huis
eigenaarSibout Sierks
gebruikerSibout Sierks
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-094 Voorstraat 35huis
eigenaarSibout Zierx
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-6-1720


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0201r van 3 sep 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 35Voorstraat NZ [staat: bij het Raadhuis]huis en bleekveld
 
koperDirk Huigens, gehuwd metwinkelier2200-00-00 CG
Stijntie Hendrikswinkelier
naastligger ten oostende erven van Sicke Hettes
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westende erven van dr. Bechius
naastligger ten noordende weduwe van Simon Jacobs
verkopermede gemeensman Sybolt Zierks Hornstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt een deftig huis met een bleekveld erachter, bij het Raadhuis. Ten O. erven Sicke Hettes, ten W. erven dr. Bechius, ten Z. de Voorstraat, ten N. wd. Simon Jacobs. Er is een vrije steeg met op- en afslag naar de Noorderhaven. Gekocht van Sybout Sierks Hornstra, gemeensman.


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0209v van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 33, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Huigens, gehuwd met


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-094 Voorstraat 35huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerconvoymr. Sloterdijk
huurwaarde110-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-06-12 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0253r van 13 jan 1726 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 37, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirck Hugens


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0258v van 4 sep 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 35Voorstraat NZ bij het raadhuishuis en tuin
 
koperHendrik Cornelis, gehuwd metwinkelier3200-00-00 CG
Hiltje Takeswinkelier
naastligger ten oostenJoost Rinja Gongrijp
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenDirk Huigens burgerkoopman
naastligger ten noordenJan Symons olieslager
verkoperDirk Huigens, gehuwd metkoopman
Stijntje Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Cornelis x Hiltje Taekes koopt huis met tuin erachter, omtrent het Raadhuis. Ten O. Joost Rinia Gongrijp, ten W. de verkoper ten Z. de Voorstraat, ten N. Jan Symons, olieslager. Er is een vrije steeg naar de Oude Haven. Gekocht van Dirk Huigens.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-094 Voorstraat 35huis
eigenaarvroedsman Wassenaar
gebruikervroedsman Wassenaar
huurwaarde110-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-094 Voorstraat 35vroedsman Wassenaar, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-094Voorstraat 35Hendrik Wassenaarcoopman£ 066-13-0£ 11bestaet wel


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0172r van 5 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 33, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Wassenaar


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0107r van 5 mrt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 35Voorstraat NZhuis en tuintje
 
koperEkko Frieseman, gehuwd metkoopman3450-00-00 CG
Berbera de Haas
naastligger ten oostenJoost Gonggrijp
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJacob Norel
naastligger ten noordenHiltje Jans
verkoperAafke Hendriks Wassenaar, gesterkt met haar manDeinum
ds. Focco HeidkamppredikantDeinum


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0183r van 13 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 35Voorstraat NZhuis en tuin
 
koperSimon Frieseman, gehuwd metkoopman 5000-00-00 CG
Idske Wiarda
naastligger ten oostenvroedsman Joost Gonggrijp
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJacob Norel
naastligger ten noordenHiltje Jans
verkoperEkko Frieseman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Frieseman x Idske Wiarda koopt een voortreffelijk huis en tuintje, nz. Voorstraat, bewoond door de verkoper. Ten O. de vroedsman Joost Gonggrijp, ten W. Jacob Norel, ten Z. die straat, ten N. Hiltje Jans. Vrije steeg waardoor op- en afslag naar de Noorderhaven. Gekocht van Hiltje Jans, voor 5000 cg.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0274r van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 37, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSimon Vriesema


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0102v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 80, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSimon Frieseman


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0268r van 7 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 37, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgemeester Simon Frieseman


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0183v van 1 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 33, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenOud burgemeester S. Frieseman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-100 Voorstraat 35S Frieseman wed6-00-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
C-047Voorstraat 35Ekko Simons Friesemanovl 21 dec 1813, 19 jaar, zv Simon Frieseman en Idske Wiarda, sterfhuis wijk C-047/Voorstraat 35, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; geb 7 feb 1796, ged 1 mrt 1796 Grote Kerk HRL, zv Simon Friesemen en Idske Wiarda


1813 - bewonersadresnaamgegevens
C-047Voorstraat 35Ekko Vriesemangeb 1794 HRL, ovl 21 dec 1813 HRL; wijk C-047, zv Simon V, en Itske Wiarda; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-047Voorstraat 35Sjoerd Piebes Wiarda... (GAH204); id. van wijk A-104; gebruiker Hendrik J. Bron, wijnstekersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk C-047, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-149; gebruiker D. Kortlang wed., winkeliersche, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-047Voorstraat 35Sjoerd P Wiarda Sjoerd P Wiarda koopman


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-047Voorstraat 35Itske Everts Wiarda, overleden op 6 oktober 1820vrouw van Sjoerd Piebes Wiarda, koopman (Voorstraat C 47, testamentair erfgenaam), geen kinderen, zuster van Sjoerd, makelaar (vader van Elisabeth Sjoerds Wiarda, 32 jr: legaat fl. 1.000,-) en wijlen Symon Everts Wiarda (vadervan Elisabeth Symons Wiarda: legaat fl. 1.000,-). Saldo fl. 13.819,63. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - variaadresbronbericht
Voorstraat 35Oud Harlingen Magazine 1990Jacob Moll koopt Voorstraat C 47 van Piebes Wiarda


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49018 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 362 van 29 dec 1825
adressoortbedraggebruik
C-047Voorstraat 35koopaktefl. 4000a. huis aan de Voorstraat C-047, b. huis aan de Noorderhaven C-149
 
verkoperSjoerd Piebes Wiarda (voor a en b)
koperJacob Mollema (voor a en b)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 582Voorstraat 35Oene Gorter MollHarlingenwinkelierhuis of tabakskerverij (230 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-047Voorstraat 35Jacob Oenes Moll, overleden op 26 april 1834dochter van wijlen Oene-Gorter Jacobs Moll en Tjitske Ages Tromp, winkelierse Voorstraat C 47 (mede testamentair erfgenaam), kleinzoon van Jacob Moll, koopman Enkhuizen en Tettje Gorter (testamentair erfgenamen voor 2/3). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-047VoorstraatSolko A Tromp25 jWoudsendm, protestant, ongehuwd, tabaksfabrikant
C-047VoorstraatIdske van der Ploeg24 jWorkumv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2450C-047 (Voorstraat)Solco Tromp Ageszoonwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2918C-040 (Voorstraat)Erven Solco Tromp Azn.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2918Voorstraat 35 (C-040)Pieter D. de Ruiter


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 35, HarlingenVoorstraat 35S. Tromp Aznkoffiebranderij en theehandel


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 35, HarlingenVoorstraat 35S. Tromp Azn.theehandel


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 35, HarlingenVoorstraat 35 Trompkoffiebranderij en theehandel


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.S. Tromp Azn.947Tabaksfabr., koffie-brand. en theeh.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.S. Tromp Azn.947Tabaksfabr., koffie-brand. en theeh.


1962 - variaadresbronbericht
Voorstraat 35Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'Gem. Openbare Leeszaal en Bibliotheek


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 35, HarlingenVoorstraat 35 Openbare Gemeentebibliotheek


1973 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 35, HarlingenVoorstraat 35Openbare Gemeentebibliotheek


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 35rijksmonument 20688


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8641Voorstraat 35
  terug