Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 39
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 397-081 7-089 C-049C-042


Naastliggers vanVoorstraat 39
ten oostenVoorstraat 41
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 37
ten noordende Raadhuissteeg


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0104r van 14 dec 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: straat]


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0148r van 5 dec 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: straat]
naastligger ten oostende stad Harlingen: stadhuis


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0215v van 28 nov 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: Brede Raadhuisersteeg]


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0253v van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: Grote Raadhuissteeg]


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0269v van 24 jun 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0023v van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRaadhuissteeg


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-081Voorstraat 39pakhuis
eigenaarGoitien Braams
gebruikerGoitien Braams
gebruikerClaes Goitiens
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-081Voorstraat 39pakhuis
eigenaarGoitien Braams erven
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan17‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-081Voorstraat 39packhuis
eigenaarFoppe Goitiens
gebruikerFoppe Goitiens
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑13‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0253r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: grote raadhuissteeg]


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-081Voorstraat 392 huisen
eigenaarde heer Harsolt
gebruikerSjoukjen Ebbes
gebruikerBarte Willems
huurwaarde122‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde20‑06‑10 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-081Voorstraat 392 huisen
eigenaarde hr. Grovestins
gebruikerClaas Nauta
huurwaarde45‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑03‑10 CG
gebruikerR. de Swart
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0054r van 18 mrt 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjepke Gratama


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0057r van 29 apr 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 39Voorstraat NZ bij Raadhuis416‑00‑00 CGhuis
koperTjepke Gratama koopman
huurderSipke Hendriks c.u.
huurderBente Jarigs van der Ley 40‑00‑00 CG
naastligger ten oosten[geniaarde koper] Adam Roerich
naastligger ten oosten[geniaarde koper] Samuel Roerich
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenRaadhuissteeg
naastligger ten noordenAdam Roerich
naastligger ten noordenSamuel Roerich
verkoperJr. Willem Hendrik van Hiemstra te Veenklooster
verkoperJr. Georg Sigesmond van Hiemstra te Bolsward
verkopervrouwe Tjids van Hiemstra, gehuwd met te Ferwerd
verkoperhr. Tjalling Homme van Haersolte te Ferwerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Gratama koopt huis nz. Voorstraat, dicht bij het Raadhuis. Ten O. en N. het huis dat de verkopers hebben verkocht aan Adam en Samuel Roerich, ten Z. de Voorstraat, ten W. de Raadhuissteeg waarin vrij in- en uitgang. Gekocht van de families Van Heemstra en Van Haersolte.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0161r van 26 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 39Voorstraat NZ dicht bij het Raadhuis800‑00‑00 CGhuis
koperAdam Roerich, en zijn broer
koperSamuel Roerich
huurderSipke Hendriks c.u.45‑00‑00 CG
naastligger ten oostende heer van Altena
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenRaadhuissteeg
naastligger ten noordende heer van Altena
verkoperTjepke Gratamakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdam en Samuel Roerich kopen huis nz. Voorstraat. Ten O. en N. Nicolaas van Allema, ten W. de Raadhuissteeg, ten Z. de Voorstraat. Gekocht van Tjepke Gratama.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0197v van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAdam Roerich
naastligger ten westenSamuel Roerich


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0199v van 31 aug 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAdam Roerich
naastligger ten westenSamuel Roerich


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0274r van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: straat]


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0268r van 7 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGrote Raadhuissteeg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-090 , pag. 110Voorstraat 39Hendrik Winter
7-090 , pag. 110Voorstraat 39Jacob Teering, 18 jaar, gehuwdinwooning, vaste knegt


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-089, pag. 150Voorstraat 39Jan Hannema7‑10‑00 cg


1811 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van donderdag 23 okt 1811
vermeld alsgeschat adresbericht
C-049Voorstraat 39Een zeer groote en hegte HUIZINGE waarin veertig jaar de Bakkerij Affaires met goed succes gedreven aan de Voorstraat, bewoond door Doetje, Hebbes vv Otte Lubberts. Verhoging verkocht op 23 okt 1811 in het Heeren Logement bij H. Winter door notaris W. Vettevogel.


1811 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 28 jun 1811
vermeld alsgeschat adresbericht
C-049Voorstraat 39Een ruime en neringrijke HUIZINGE en BAKKERIJ aan de Voorstraat, bewoond door Doetje, Hebbes. Uit de hand verkocht op 12 nov 1811 door .


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-049Voorstraat 39Hendrik Winter... op onpartijdige Tauxatie zal overneemen. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 39 H. Winterfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-049Voorstraat 39Hendrik Winter Hendrik Winter logementhouder


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 161 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-049Voorstraat 39Anna War, overleden op 30 november 1827geboren Engeland, vrouw van Hendrik Winter, logementhouder (Voorstraat C 49, testamentair erfgenaam), geen kinderen, in boedel legaat van haar mans oom Adam Roerich. Saldo fl. 537,20. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 587Voorstraat 39Douwe MinnemalogementhouderHarlingenhuis en erf (410 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-049Voorstraat 39Aaltie Bronsoud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-049; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-049Voorstraat 39Douwe Minnes Minnema... 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk C-052; oud 40 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, logementhouder, wijk C-049; VT1839; D.M. eigenaar van perceel nr. 587 te HRL, logementhouder, woonplaats HRL, legger nr. 453, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-049Voorstraat 39Henderik Hubeoud 31 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-049; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-049Voorstraat 39Johanna Scheuermacherzie: Schleiermacher; oud 48 jaar, geb Wildingen en wonende te HRL. 1839, wijk C-049; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-049VoorstraatDouwe Minnema40 jlogementhouderSneekm, rooms katholiek, gehuwd
C-049VoorstraatJohanna Scheuermacher48 jWildingenv, protestant, gehuwd
C-049VoorstraatHendrik Minnema8 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-049VoorstraatAnna C Minnema9 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-049VoorstraatMentie Minnema5 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-049VoorstraatAaltie Brons45 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-049VoorstraatAntje Dijkstra21 jPietersbierumv, protestant, ongehuwd
C-049VoorstraatHenderik Hube31 jSneekm, rooms katholiek, ongehuwd


1847 - variabron: Leeuwarder Courant 11 juni
adresgegevens
Voorstraat 39LEES HIER - P.L. MIRANDE
HOEDEN en PETTEN-WINKELIER op de Voorstraat alhier tegen over het Stadhuis te Harlingen, heeft de eer door deze aan het geërde Publiek te berigten, ontvangen te hebben Fransche en Brabandsche FILTEN- en ZIJDEN HOEDEN, alsmede dito PETTEN. Alles naar den laatsten smaak.
En zal de eer hebben om met deze Goederen zich 8 of 10 dagen te Leeuwarden op te houden, in het Logement bij J. Kingma, in den Wijnberg aldaar, en zal derzelve bij Heeren aan huis presenteren. Zal van Leeuwarden naar Sneek en Franeker vertrekken.
Maakt tevens bekend, dat hij gedurende de Harlinger Kermis van de bovenstaande artikelen ruim voorzien zal zijn. Belooft eene prompte en civiele bediening. Neemt oude Hoeden tegen nieuwe in ruiling aan.


1849 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1755 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-049Voorstraat 39Johanna P. Schleiermacher, overleden op 17 november 1849P.=Philippina, vrouw van Douwe Minnema, logementhouder (Voorstraat C 49: mede testamentair erfgenaam), moeder van minderjarige Anna-Catharina, Hendrik-Leonard-Winter en Frederica-Mintje Douwes Minnema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-049Voorstraat 39Trijntje Arjens Molenaar... Jans; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1851, ovl 1863 bev.reg. HRL 1851 wijk C-049; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse in matten en tapijtgoed, wijk C-046; VT1839; kind: ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 587Voorstraat C-049Douwe Minnemawoonhuis


1877 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50054 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 270 en 282 van 4 dec 1877
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-049Voorstraat 39provisionele en finale toewijzingfl. 13022hotel minnema, stal en wagenhuis
 
verkoperPieter Vlaskamp (q.q.)
koperStaat der Nederlanden


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 587Voorstraat C-042De Staat (Posterijen en Telegraphie)woonhuis


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 39, HarlingenVoorstraat 39 Mirande & Co.galanteriën, nouveauté's, reisbenoodigdheden


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5091Voorstraat 39 (C-042)P.L.C. Mirande (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 39wed D. Dangermond geb. P. Zijlstrawinkeliersterf. 1100f. 1300


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 39W. Cornelwinkelier
Voorstraat 39aW.A.P.F.L. Jorgpredikant


1932 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-17675
Voorstraat 39Popke Sjoerd van Yck


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 39, HarlingenVoorstraat 39 Terpstraslagerij


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22198
Voorstraat 39Wyberen Terpstra


1939 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-25550
Voorstraat 39aGezinus Anton Schrik


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 39aGezinus Schrik457Toonkunstenaar
Voorstr. 39W.P. Terpstra837Slagerij


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 39aGezinus Schrik457Toonkunstenaar
Voorstr. 39W.P. Terpstra837Slagerij


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G. Jepkema457Toonkunst.
Voorstr.W.P. Terpstra837Slagerij


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G. Jepkema457Toonkunst.
Voorstr.W.P. Terpstra837Slagerij


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G. Jepkema457Toonkunst.
Voorstr.W.P. Terpstra837Slagerij


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G. Jepkema457Toonkunst.
Voorstr.W.P. Terpstra837Slagerij


1952 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 24-10-1952
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 39, HarlingenVoorstraat 39W.P. Terpstraslagerij


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G. Jepkema457Toonkunst.
Voorstr.W.P. Terpstra837Slagerij


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G. Jepkema457Toonkunst.
Voorstr.W.P. Terpstra837Slagerij


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 39rijksmonument 20689


2000 - advertentiebron: Oud Harlingen, Vijftiende jaargang (Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 39, HarlingenVoorstraat 39W. Terpstraslagerij


2000 - advertentiebron: Oud Harlingen, Vijftiende jaargang (Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 39, HarlingenVoorstraat 39 Terpstraslagerij


2000 - advertentiebron: Oud Harlingen, Vijftiende jaargang (Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 39, HarlingenVoorstraat 39 Terpstraslagerij
  terug