Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 57-111 7-116 C-030C-024


Naastliggers vanVoorstraat 5
ten oostenVoorstraat 7
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 3
ten noordenVoorstraat 7


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0430r van 23 dec 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0439v van 27 jan 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Symons slager


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0053r van 17 nov 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Symonssen slager


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0006r van 18 mrt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRomck Greolts
naastligger ten westenRomck Greolts


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0153v van 12 jun 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRomcke Greolts
naastligger ten westenRomcke Greolts


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0124v van 14 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmedeverkoper Rompcke Greolts


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0161r van 31 jan 1635 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 5Voorstraat NZ2055‑07‑00 GGhuis
koperSybrandt Tiaerdts c.u.zoutzieder
naastligger ten oostenHans Harmens de Fries
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenMarten Laessen* schoenmaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRompcke Greolts c.s. en q.q.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0153r van 30 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAmelyke Haenties, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Sybren Suyringer


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 13rVoorstraat 5Suyrger, koopmanf. 31000-00-00 (18000+10000+3000)


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0024ra van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjeerd Suyrger


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0192r van 22 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7a-west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg tussen Van der Uyl en Arjen Hansen van Hemertapotheker
naastligger ten westenArjen Hansen van Hemert apotheker


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0004va van 20 jun 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 5Voorstraat NZ bij de Vismarkt640‑00‑00 CGhuis met een vrij in- en uitgang in de steeg naar de haven
koperAbe Seerps kooltjer
naastligger ten oostenArjen Hanses van Hemert apotheker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenburgervaandrig Jan Klinchamer
naastligger ten noordenReynert Huyberts makelaar
verkoper van 1/2Amelyke Haanties, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Sibrand Tjeerds Zuiriger
verkoper van 1/4Gerrit Gouckes, gehuwd metkoopman
verkoper van 1/4Hylckjen Sibrands
verkoper q.q.Lammert Joosts de Gavere, curator overgezworen landmeter en wijnrooier
verkoper van 1/4de kinderen van Tjeerd Sibrands


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0054v van 18 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAbbe Seerps
naastligger ten oostenArjen van Hemert


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0097v van 23 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 5Voorstraat NZ dichtbij de Vismarkt [staat: aan de zonkant]668‑10‑08 GGwel ter nering staand huis
koperHessel Cornelis, gehuwd met
koperAttie Annes
huurderDirk Pybes c.u.
huurderSybbe Clases c.u.
naastligger ten oostenArjen van Hemert
naastligger ten oostenals bewoner Frans Goverts c.u.mr. bakker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westen[als huurder] burgerhopman Jan Klinkhamer
naastligger ten noordenhet bakhuis van Frans Goverts
verkoperAmelia Suirriger, gehuwd met
verkoperds. Henricus Renemanpredikant te Buitenpost


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0234v van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHessel Cornelis
naastligger ten westenDirk Hugens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-111Voorstraat 5huis
eigenaarwed. Hessel Cornelis
gebruikerCornelis Jacobs
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-111Voorstraat 5huis
eigenaarCornelis Jacobs
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan25‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-111Voorstraat 5huis
eigenaarCornelis Jacobs
gebruikerCornelis Jacobs
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑03‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0205v van 28 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 5Voorstraat NZ nabij de Vismarkt600‑00‑00 GG1/2 huis
kopervroedsman Harmen Arents Baxma mr. bakker
koperWouter Arents mr. schoenmaker
naastligger ten oostenPieter Arjens de Adam
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westenDirk Huygens
naastligger ten noordenPieter Arjens de Adam
verkoperSuster Hessels, gehuwd met
verkoperCornelis Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Arents Baksma, mr. bakker en vroedsman voor 1/2, en mr. schoenmaker Wouter Arents [Baxma] voor 1/2, kopen een huis nz. Voorstraat dicht bij de Vismarkt. Ten O. en N. Pieter Arjens de Adam, ten Z. de straat en diept, ten W. Dirk Huygens. Geen grondpacht. Gekocht van Suster Hessels x Cornelis Jacobs, voor 600 GG.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0207r van 12 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 5Voorstraat NZ bij de Vismarktspijp330‑00‑00 CG1/2 huis
koperWouter Arents mr. schoenmaker
eigenaar van 1/2Wouter Arentsmr. schoenmaker
naastligger ten oostenPieter Arjens de Adam
naastligger ten noordenPieter Arjens de Adam
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat of diept]
naastligger ten westenDirck Huygens
verkopervroedsman Harmen Arents Baxmamr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWouter Arents [Baxma], mr. schoenmaker, koopt 1/2 huis nz. Voorstraat omtrent de Vismarktspijp, waarvan hij al 1/2 bezit. Ten O. en N. Pieter Arjens de Adam, ten Z. de straat en diept, ten W. Dirck Huygens. Geen grondpacht. Gekocht van mr. bakker en vroedsman Harmen Arents Baxma, voor 330 CG.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0314r van 14 mrt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 5Voorstraat NZ bij de Vismarkt950‑00‑00 CGhuis
koperBroer Fongers, gehuwd met
koperHiltie Jacobs
naastligger ten oostenPieter Ariens de Adam
naastligger ten noordenPieter Ariens de Adam
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenDirck Huygens
verkoperWouter Arents, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperYttie Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBroer Fongers x Hiltie Jacobs kopen een huis nz. Voorstraat omtrent de Vismerk. Ten O. en N. Pieter Ariens de Adam c.s., ten Z. straat en diept, ten W. Dirck Huygens. Geen grondpacht. Gekocht van mr. schoenmaker Wouter Arents [Baxma] x Yttie Alberts, voor 950 CG.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-111Voorstraat 5huis
eigenaarBroer Fongers
gebruikerBroer Fongers
huurwaarde42‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑00‑00 CG


1739 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 5, HarlingenVoorstraat 5'Anno' en '1739'


1739 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 5, HarlingenVoorstraat 5afbeelding van een werkende scheepstimmerman met mand gereedschapBroer Fongers, scheepstimmerman, kocht het huis in 1734 en heeft het waarschijnlijk in 1739 nieuw laten bouwen.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-111 Voorstraat 5Wopke Doedes, bestaande uit 2 personen18‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-111Voorstraat 5huis
eigenaarBroer Fongers
gebruikerBroer Fongers
huurwaarde42‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑12‑12 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0206v van 17 dec 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 5Voorstraat NZ bij de Vismarkt2700‑00‑00 CGhuis
koperLolkjen Rinkes, weduwe van
koperwijlen Cornelis Fokkes
naastligger ten oostenPieter de Adam
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirk Huigens
naastligger ten noordenPieter de Adam
verkoperBroer Fongers, gehuwd metscheepstimmerman
verkoperHiltie Jacobs


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0087r van 2 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg van Voorstraat naar Noorderhaven
naastligger ten westenLolkjen Rinkes


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0149r van 5 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7a-west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAllardus Westendorp


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0200v van 31 aug 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Wygers Backer


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0309r van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 5Voorstraat NZ bij de Vismarkt1695‑14‑00 GGhuis
koperSimon van der Ley, gehuwd metkoopman te Leeuwarden
koperLeentje Gosses te Leeuwarden
huurderde weduwe van Jacob C. Bakker
naastligger ten oostenA. Westendorp
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJochem Zacharias* hoedenmaker
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerlof Wygers
verkoper q.q.Pier Eelkes Bakker, volgens testamentaire dispositie administratorkoopman
verkoper q.q.Gouke S. Hingst, volgens testamentaire dispositie administratoren overkoopman
verkoperde goederen van Fokje Cornelis Bakker, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Wygers Bakkermr. koperslager
erflaterwijlen Lolkje Rinkes moeder van de verkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon van der Ley, coopman x Leentje Gosses te Leeuwarden, kopen hegt en wel ter nering staand huis Nz. Voorstraat omtrent de Vischmerkt, thans bewoond door wd. Jacob W. Bakker. Ten O. A. Westendorp, ten Z. de straat, ten W. hoedenmaker Jochem [Zacherias], ten N. erven Gerlof Wygers. Geen grondpacht. Gekocht van (de administratoren over de goederen van) Fokje Cornelis Bakker wv mr. coperslager Jacob Wygers Bakker, van haar moeder Lolkje Rinkes aanbestorven, voor 1695 gg. 14 st.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0062r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 5Voorstraat NZ bij de Vismerkt1665‑00‑00 GGhuis
koperTeunes Norberhuis, gehuwd metmr. koperslager
koperDirkje Clases Bakker
naastligger ten oostenA. Westendorp mr. bakker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJochem Zacharias* hoedenmaker
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerlof Wiegers
verkoperSimon van der Ley, gehuwd metkoopman
verkoperLeentje Gosses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunes Norberhuis, mr. koperslager x Dirkje Clases Bakker kopen een huis nz. Voorstraat omtrent de Vismerkt. Ten O. mr. bakker A. Westendorp, ten Z. de straat, ten W. hoedenmaker Jochem [Zacharias], ten N. erven Gerlof Wiegers. Geen grondpacht. Gekocht van koopman Simon van der Leij x Leentje Gosses, voor 1665 GG.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-121 , pag. 113Voorstraat 5T. Norbruis


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-116, pag. 153Voorstraat 5T Norbruis3‑10‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0112v van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTeunis Norbruis mr. koperslager


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-030Voorstraat 5Atze Lubberts Bakker... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-030Voorstraat 5Theunis Norbruis... in handen van pres. burg. J. Tamboeser, op ma. 10 apr 1786. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-030, koperslager, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 101:10:0 terzaake geleverde ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-030Voorstraat 5T Norbruis T Norbruis koperslager


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 548Voorstraat 5Teunis NorbruisHarlingenhuis en erf (105 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 57 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-030Voorstraat 5Theunes Norbruis, overleden op 3 april 1833Voorstraat C 30, grootvader van Baukje (wed. Christiaan Lodewijks Lutjes), Teunis, Johannes, Dirkje en Marijke Norbruis, laatste 4 afwezig zonder dat hun woonplaats bekend is. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1833 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49026 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 342 en 350 van 4 dec 1833
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-030Voorstraat 5provisionele en finale toewijzingfl. 412huis aan de Voorstraat C-030
 
verkoperRinke Boomsma
koperCoenraad Oswald


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 548Voorstraat 5 Coenraad OswaldHarlingende gevel hersteld en ramen verbeterd en vernieuwd, en van binnen verfraaid


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-030Voorstraat 5Aukje Aukes Postma... BS huw 1829, ovl 1847, ovl 1854, ovl 1864; oud 71 jaar, geb Molkwerum en wonende te HRL. 1839, wijk C-030; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-030Voorstraat 5Frouwkje Broers... IJemes B, en Aukje Jans Faber; BS huw 1829, ovl 1848; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-030; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-030Voorstraat 5Niesje R Hobmaoud 46 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk C-030; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
C-030Voorstraat 5H Hobma stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-030VoorstraatHendrik J Hobma34 jkoopmanWorkumm, protestant, gehuwd
C-030VoorstraatFrouwkje Broers35 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-030VoorstraatRienk Hobma5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-030VoorstraatBroer Hobma3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-030VoorstraatAukje Hobma7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-030VoorstraatBerber Hobma1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-030VoorstraatJoukje Hobma6 wHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-030VoorstraatAukje A Postma71 jMolquerumv, protestant, weduwe
C-030VoorstraatNiesje R Hobma46 jWorkumv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 849 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-030Voorstraat 5Aukje Aukes Postma, overleden op 15 december 184777 jr, geboren Molkwerum 24/12/1770, overleden Voorstraat C 30, weduwe, moeder van Antje, te Leeuwarden, Niesje, te Workum, Greelt, leerlooier Sneek, Sjoerd, zeeman, Berber (vrouw van Hessel Fransens, mr. smid Bolsward) en wijlen Eeke Rients Hobma (vrouw van Rienk Klases Blijstra, schipper Leeuwarden, moeder van minderjarige Grietje, Klaas, Klaaske en Eland Rienks Blijstra) en van Hendrik Jacobus Hobma, koopman (niet duidelijk of hij ook zoon van Rients Hobma is). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 548Voorstraat C-030Klaas van Oppenwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 548Voorstraat C-024Klaas van Oppenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4285Voorstraat 5 (C-024)Gerardina M. Nanning (wed. G. Vermeulen)woonhuis


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 5H. v.d. Wal117exportslager en veehandelaar


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 5 IJtje Oswald van der Walwinkeliersterf. 1000f. 1100


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 5H. v.d. Wal117Exportslager en veehandelaar


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 5H. v.d. Wal117Exportslager en veehandelaar


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 5H. v.d. Wal117Exp.slagers en veeh.


1923 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-6028
Voorstraat 5Carel Gerhard Tholen


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 5H. v.d. Wal117Exp.slagers en veeh.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 5H.C. v/d Arkcandidaat notaris
Voorstraat 5wed. I. Oswald-v/d Walmanufacturierster
Voorstraat 5A. Postmabouwkundig teekenaar


1928 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-12595
Voorstraat 5Anne Postma


1934 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-20080
Voorstraat 5Lieuwe Poortinga


1950 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-40858
Voorstraat 5Rinse Oswald


1952 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 24-10-1952
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 5, HarlingenVoorstraat 5Y. Oswald-Van der WalBabyhuis, 't


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 5H. (Hijltje) v.d. Veer


1965 - advertentiebron: Harlingen, Gemeente Adresboek
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 5, HarlingenVoorstraat 5 WierdsmaBabyhuis, hetalles voor baby en kleuter


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 5rijksmonument 20674


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4285Voorstraat 5
  terug