Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 53
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 53 7-074 7-082 C-055 C-048


Huisnaam in: 1693
Gebruik:
Naam: (waar) de boot (uithangt)
Kwartier/wijk
Verkoper: bootsma, simon jacobs
Koper/eigenaar: arjens, trijntje


Huisnaam in: 1711
Gebruik:
Naam: (waar) de vergulde boot (uithangt)
Kwartier/wijk
Verkoper: bootsma, arjen en frans
Koper/eigenaar: mockema, wieger
Naastliggers vanVoorstraat 53
ten oostenVoorstraat 55
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 51
ten noordenNoorderhaven 100


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0270r van 1 sep 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAnna Tijsses


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0300r van 14 feb 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg met het huis daer het boot uithangt


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0303r van 14 mrt 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190v van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 53Voorstraat NZnieuw huis en plaats daer het Gulden Booth uuthanght
 
koperJoannes Jans, gehuwd metgrootschipper2887-00-00 GG
koperLeyntie Aerts
verpachter gronddr. Dirck Liuuus 1-04-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde erfgenamen van wijlen Sipcke Rioerts0-12-00 CG
protesteert vanwege een hypotheekJelmer Pieters c.u.
protesteert vanwege een hypotheekHessel Tiaerts
protesteert vanwege een hypotheekCornelis Adriaens Olivier
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*steeg naar de haven, waarvan vrij medegebruik
naastligger ten noordende loods van Gerbrant Symens
verkoperClaes Feddes, gehuwd met
verkoperEetske Riuerdts
tekst in de margeJelmer Pieterszn. pro se et uxore, per Piphron, protesteert dat hem d'vercoopinge ontschadelyck sal sijn nopende zijn hypoteeck specialyck op dese geproclameerde huysinge holdende, doch, sijn recht opte cooppenningen holdende, mach lijden dat d'vercoopinge voortganck neme. Actum in judicio den 5en februari 1614.
tekst in de margeHessel Tiaertszn. per Foppens, protesteert ad idem dat hem de alienatie van de neffens geproclameerde huysinge cum annexis ontschadelyck sal zijn, doch salffs recht blijvende opte cooppenningen consenteert in de vercoopinge. Actum in judicio utsupra.
tekst in de margeCornelis Adriaenszn. Olivhiers protesteert per Foppens van gelijcke tot ontschadelicheyt nopende zijn hypoteeck. Ende dies onvermindert, draecht consent in alienatie. Actum utsupra.
tekst in de margeOnvermindert voorgaende protestatien sijn alle verdere handen affgewesen ende is t'gewijsde gereserveert tot vertoninge van 't coopbrieff. Actum in judicio den 5en february 1614.
tekst in de margeGewesen nae vertoon van't coopbrieff opten proclamanten salff als vooren, den 26en february 1614.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoannes Jans, grootschipper x Leyntie Aerts kopen een nieuw huis en plaats nz Voorstraat daer het gulden booth wthanght strekkende van het diept tot de loods van Gerbrant Symens, met vrij gebruik van de steeg achter naar de haven. Grondpacht 24 st aan doctor Dirck Liuins? waarentegen 12 st wordt ontvangen van het huis er recht achter dat nu van Sipcke Rioerdts is. Gekocht van Claes Feddes x Eetske Riuerts voor 2887 GG.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0108r van 18 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0114r van 7 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0198r van 18 dec 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 53Voorstraat NZhuis waar Hessel Tiaardts is gestorven
 
koperN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-04-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Martye Arians, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Hessel Tiaardts
verkoper q.q.Naningh Willems van der Werff, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Haye Michiels, geauthoriseerde curatoren over
verkoper van 1/2de nagelaten weeskinderen van wijlen Hessels Tiaardts, gehuwd met
verkoper van 1/2Martye Arians
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild ten verzoeke van Martyen Arians wv Hessel Tiaardts voor 1/2, en van Nanningh Willems van der Werff en Haeye Michiels als curatoren over de weeskinderen van voors. Hessel en Martyen voor 1/2, een huis nz. Voorstraat waaruit voors. Hessel versturven is. Grondpacht 24 st aan de Stad.


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0319r van 22 jun 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0382v van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTuinsteeg [staat: steeg]
naastligger ten westen[de steeg van] Foecke Piers


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0055v van 26 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJohannes Jansen


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0081v van 17 sep 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJoannes Jansen


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0160r van 15 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0160r van 15 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0197r van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFoppe Hylkes


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0009r van 11 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Aert Johannes


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0015va van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0022av van 23 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0007ra van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Aert Joannis


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0007ra van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0007ra van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0034r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 53Voorstraat NZ tussen Raadhuis en Katterug waar de boot uithangthuis genaamd de Boot, met tuin met een vrije in- en uitgang naar de Noorderhaven
 
koperTrijntie Arjens, weduwe van2000-00-00 GG
koperwijlen Jacob Aerts
verpachter grondde stad Harlingen1-04-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde naastligger ten noorden0-12-00 CG
naastligger ten oostenSybren Sybrens mr. tingieter
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenCornelis Claessen
naastligger ten noordende weduwe van Sipke Feites
verkoperSimon Jacobs Bootsma, erfgenaam van
erflaterwijlen Lijntien Aerts
erflaterwijlen Pieter Aerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Arjens wv Jacob Aerts, koopt een groot huis, waar de boot uithangt, met een tuin erachter en vrij mede-in- en uitgang en onderhoud, in de steeg naar de Noorderhaven. Het huis staat zonkant [nz.] Voorstraat, tussen het Raadhuis en de Katterug. Ten O. mr. tinnegieter Sybren Sybrens, ten Z. de straat, ten W. Cornelis Claessen, ten N. wd. Sipke Feites. Met nauwkeurige beschr. v.h. huis. Gekocht van Simon Jacobs Bootsma, als erfgenaam van Lijntien- en Pieter Aerts, voor 2000 gg.


1695 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 220 folio 151r van 8 jan 1695 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Voorstraat 53
 
overledeneTrijntje Arjens, weduwe van
Jacob Aertskoopman
Jurjen Claessen Fontein erfgenaam
Johannes Gerlofs erfgenaam
Arjen Symens nagelaten kleinkind
Frans Symens nagelaten kleinkind
aangeverTjitske Pilgromsdienstmaagd
Lijsbeth Cornelis
inleiding bij de boedelinventarisatie[0151r] [marge: Den 10 januarij 1695 is verschenen dr. Bechius, geadsisteert met de old burgemeester Goslings wegens de huisvrouw van Sijmen Jacobs bij desselffs absentie ter zee ten dienste van den Lande, voor den selven occuperende, uit voorschreven hoofden bij dit sterffhuis geinteresseert, versoeckende bij de verdere beschrijvinge en besoignes van dit sterffhuis alsoo te mogen worden geadmitteert, mits dat het selve geen van partijen ter wederzijden eenigsins sal praejudiceren in die erven in hun recht, ten respecte van wijlen Trijntie Arriens nagelaten testament en andersins hoe het selve ook soude mogen wesen.
De curaroren Johannes Gerlofs ende Jurrien Claessen Fontein als geauthoriseerde curaroren in praemio gemelt verclaren het versoek van Bootsma vrou te consenteren onder clausule en conditie hier voren gemelt sonder anders.]
Ontzegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Cornelius Wijngaerden en Jacobus Velthuis cum secretaris Idsinga geadjungeert, ten sterffhuijse van wijlen Trijntie Arjens in leven weduwe van de coopman Jacob Aerts, die in leven burger was deser stede Harlingen, en dat van alle sodanige goederen, actien en crediten uit ende in schulden als de overledene metter dood heeft ontruimt en nagelaten, en ter praesentie van Jurjen Claessen Fontein burger coopman deser stede en Johannes Gerlofs burger tot Doccum beide bij testamente van de overledene nagelaten, versochte en bij dese gerechte geauthoriseerde curatoren over Arjen en Frans Sijmens der overledenen soons kinderen en haar testamentele erffgenamen, alles volgens dispositie ende uiterste [0151v] wille daar van sijnde, en bij haar nagelaten, sijnde de aengevinge der goederen gedaan door Tjitske Pilgroms, des overledener dienstmaeght, die onder eede solemneel belooft heeft, gelijk mede Lijsbet Cornelis sulx gedaen heeft, als hebbende desen sterffhuijse ondertusschen gefraequenteert, om desen sterffhuijse soo te laten als het bij de overledens is ontruimt, en heeft Lijsbeth Cornelis bij desen op nieuw onder manuale stipulatie belooft, om alles na haar beste kennisse en geweten te sullen aengeve, sonder directe of indirecte met haar weeten iets te sullen verswijgen, soo dat dan tot de beschrijvinge is geprocedert als volcht. Actum den 8e januarij 1695.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0106v van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende kinderen van Bootsma


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0157v van 7 jun 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 53Voorstraat NZhuis en hof daar de Vergulde Boot uithangt
 
koperWieger Mockema c.u.2050-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-04-00 CG
huurder voor 8 jarenN. N. 100-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Kannegieter
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenGrietie Cornelis Boncq
naastligger ten noordenFedde Boeles
verkoperArjen Simons BootsmaDoccum
verkoperFrans Simons BootsmaDoccum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWieger Mockema koopt huis en hof nz. van de Voorstraat, waar 'de Vergulde Boot' uithangt. Ten O. vroedsman [Sybrand Sybrands] Kannegieter, ten Z. de straat, ten W. Grietje Cornelis Boncq, ten N. erven Fedde Boele(n)s. Met vrije in- en uitgang naar de Noorderhaven. Gekocht van de gebroeders Arjen- en Frans Simons Bootsma te Dokkum, voor 2050 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-074Voorstraat 53huis
eigenaarvroedsman Mockema
gebruikervroedsman Mockema
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-08-00 CG
grondpacht aaneen Persoon op 't Heerenfeen
grondpacht01-04-00 CG
aanslag grondpacht00-06-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-074Voorstraat 53huis
eigenaarde gemeensman Mockema
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-6-1720
grondpacht aaneen Persoon op 't veen
grondpacht01-04-00 CG
aanslag grondpacht00-06-00 CG
aansl. grondp. voldaan26-6-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0068v van 19 feb 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Mockama


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0220r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenvroedman Mockema


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-074 Voorstraat 53huis
eigenaarvroedsman Mockema
gebruikervroedsman Mockema
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0088v van 13 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidengemeensman Seerp Swerms


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-074 Voorstraat 53huis
eigenaarMeyle Ollema
gebruikerMeyle Ollema
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-13-06 CG
7-074 Voorstraat 53huis
eigenaarvroedsman Mokkema
gebruikervroedsman Mokkema
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-074 Voorstraat 53wed. Meyle Ollema, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal50-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-074 Voorstraat 53huis
eigenaarwed. Meyle Ollema
gebruikerwed. Meyle Ollema
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-14-08 CG
7-074 Voorstraat 53huis
eigenaarvroedsm. Swerms
gebruikerTjalling Tjallingii
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-10-14 CG


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0209v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 53Voorstraat NZhuis en tuintje
 
koperBartele Tuininga, gehuwd met3700-00-00 CG
koperGeertje Sjoerds
huurderTjalling Tjallingii c.u.apotheker125-00-00 CG
naastligger ten oostende heer D. Toussaint
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenvroedsman J. Gonggrijp
naastligger ten noordenHotse Romkes
verkoper van 1/2raadman Seerp Steevens SwermsBolsward
verkoper van 1/2Wieger Seerps SwermsdistillateurBolsward


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0226r van 24 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenB. Tuininga procureur


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0207r van 13 mei 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 53Voorstraat NZhuis
 
koperWillem Coenraad Bakker, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland2835-00-00 GG
koperMaayke de Haas
naastligger ten oostenoud burgemeester J. D. Toussaint
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenArjen Douwes
naastligger ten noordenburgemeester H. Binksma
verkoperBartle Tuininga, gehuwd metprocureur postulant
verkoperGeertje Sjoerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Coenraad Bakker, admiraliteitsbode x Maayke de Haas kopen een huis nz. Voorstraat. Ten O. de oud-burgemeester Jan Daniel Toussaint, ten Z. die straat, ten W. Arjen Douwes, ten N. burgemeester H. Binksma. De kopers moeten tegen taxatie overnemen o.a. de beide schoorsteenstukken in de voor- en achterkamer. 'De muur in de lantaarn so groot als deselve is, is massaal met de naastleger ten oosten'. Vrij in- en uitgang op de Noorderhaven. Geen grondpacht. Gekocht van Bartle Tuininga, proc. postulant x Geertje Sjoerds, voor 2835 gg.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0110v van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenC. Bakker


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0250r van 22 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenC. Bakker


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-084 Voorstraat 53Jan L Faber, 31 jaar, gehuwd
7-084 Voorstraat 53Lourens Braaksma, 20 jaar, gehuwdinwooning


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0029r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van C. Bakker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-082 Voorstraat 53W C Bakker wed5-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-055Voorstraat 53Rein Miedema... 1805, 1808, BS huw 1818, huw 1820, huw 1821, ovl 1829, regatt dv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-055, ijserkramer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-324; gebruikers Jan Sipkes Schoonbergen, wafelbakker, en ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-055Voorstraat 53Rein Miedema Rein Miedema ijserkramer


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-055Voorstraat 53Janke Idses Bakker, overleden op 2 april 1820wed. Coert Duman, kinderen ouderloos, enige test. erfgenaam is Grietje Duman (Grote Bredeplaats C 55). Saldo fl. 161,95. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-055Voorstraat 53Minne Reins Miedema, overleden op 17 december 1824zoon van Rein Miedema, koopman (Voorstraat C 55, wednr. Margaretha Bakker) en Idske van der Veer, broer van minderjarige Janke Reins Miedema, halfbroer van Maike (vrouw van Jacobus Petraeus, bankhouder Franeker) en minderjarige Simon Reins Miedema (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 599Voorstraat 53Simon MiedemaHarlingenijzerkramerhuis en erf (290 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-055Voorstraat 53Rein Simons Miedema, overleden op 18 oktober 1834zoon van Simon Miedema, ijzerkramer (Voorstraat C 55) en Aafke van der Heide, broer van minderjarige Margaretha Simons Miedema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-055Voorstraat 53Aaltje van der Heide, overleden op 10 september 1838wed. Piebe Bakker, moeder van minderjarige Leentje Piebes Bakker (voogd is Simon Miedema, koopman Voorstraat C 55). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-055Voorstraat 53Simon Reins Miedema... 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk C-058; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman in ijzerwaren, wijk C-055; VT1839; en Willem Reins Miedema, tweelingen, geb 22 mrt 1797, ged 9 apr 1797 Grote Kerk HRL; S.M. ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-055Voorstraat 53Jan Simons Miedema, overleden op 22 november 18392 jr, overleden Voorstraat C 55, zoon van Simon Miedema, koopman en Aafke van der Heide, broer van minderjarige Margaretha, Rein en Johannes Simons Miedema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-055VoorstraatSimon Miedema31 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopman in ijzerwaren
C-055VoorstraatAafke van der Heide27 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-055VoorstraatRein Miedema4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-055VoorstraatJohannes Miedema6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-055VoorstraatMargaretha Miedema7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-055VoorstraatTietje Douwes27 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-055Voorstraat 53Jan Simons Miedema, overleden op 16 oktober 18432 jr 8 mnd (geboren 23/2/1841), overleden Voorstraat C 55, zoon van Simon Miedema, koopman en Aafke van der Heide, broer van minderjarige Margaretha, Rein, Johannes en Trijntje Simons Miedema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-055Voorstraat 53Trijntje Simons Miedema, overleden op 28 december 184315 mnd (geboren 29/9/1842), overleden Voorstraat C 55, dochter van Simon Miedema, koopman en Aafke van der Heide, zuster van minderjarige Margaretha, Rein en Johannes Simons Miedema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 53, HarlingenVoorstraat 53S. Miedemaijzerwaren en vensterglas


1847 - variaadresbronbericht
Voorstraat 53Leeuwarder Courant 26 maartMUURVERF. Ten gevolge een Contract, met den Heer R.H. van Someren, van Rotterdam, gesloten, heb ik de eer ieder ingezeten dezer Provincie te verwittigen, dat bij uitsluiting alleen bij mij Ondergeteekende te verkrijgen is de geoctroijeerde MUURVERF door bovengenoemde vervaardigd, aangeprezen door HH. Ministers van onderschiedene Departementen, en nog dezer dagen door de Heere Staatsraad, Gouverneur dezer Provincie onder de aandacht der Plaatselijke Besturen van dit Gewest gebracht. Deze Verf, welke volgens attesten bij mij voorhanden, door deskundigen aangeprezen wordt als een aales afdoend en zeker middel om vochtige en roetachtigen doorslag van muren te keeren, is bovendien zeer gemakkelijk te verwerken, daar dit evengoed oor Stucadoors, Metselaars als Verwers kan geschieden. De prijs per half Ned. pond is 50 Cent. Correspondentie en bestellingen hierover met gefrankeerde brieven bij S. MIEDEMA in IJzerwaren en Vensterglas, Voorstraat, wijk C no. 55, te Harlingen.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-055Voorstraat 53Jacobus Wentholt... zv Ludolph Reinier W, en Magdalena Zeper; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147, 55, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-055Voorstraat 53Justine Anrette Woubers de Peusaengeb 1806 prov, huwt met Samuel H. Muntz, A 22 apr 1856 Rotterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk C-055


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-055Voorstraat 53Samuel Hendrik Muntzgeb 1798 prov, huwt met Justina Anrette Woubers de Peusean, ambtenaar, A 22 apr 1856 Rotterdam; bev HRL 1851 wijk C-055


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 599C-055 (Voorstraat)Simon Miedemawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 599C-048 (Voorstraat)Egbert Landwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5246Voorstraat 53 (C-048)Addick A. Landwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 53 Addick A. Land Ezn.boekhandelaar
vorige grondslagf. 6000
huidige grondslagf. 600


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 53A. Land Ezn.141Boekhandelaar-Uitgever


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 53Land Ezn.141Boekhandelaar-Uitgever


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 53A. Land Ezn.141Boekh.-uitg.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 53A. Land Ezn.141Boekh.-uitg.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 53A. Land Ezn.141Boekh.-uitg.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 53A. Land Ezn.141Boekh.-uitg.


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 53, HarlingenVoorstraat 53A. Land Ezn.nieuwe rotterdamsche courant


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 53, HarlingenVoorstraat 53A. Land Ezn.algemeen handelsblad


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 53, HarlingenVoorstraat 53A. Land Ezn.boek- en muziekhandel


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 53, HarlingenVoorstraat 53A. Land Ezn.naamkaartjes, trouw- en geboortekaarten


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 53C.Hueseboekhandelaar
Voorstraat 53A.A.Landboekhandelaar


1933 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 53, HarlingenVoorstraat 53A. Land Ezn.boek-, papier-, muziek- en kantoorhandel, druk- en bindwerk


1934 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 53, HarlingenVoorstraat 53A. Land Ezn.boekhandel, bureau voor advertenti?n, lijsten


1934 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 53, HarlingenVoorstraat 53A. Land Ezn.boekhandel, advertentiebureau, kantoorbehoeften


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 53, HarlingenVoorstraat 53A. Land Ezn.boekhandel, vulpenhouders, vulpeninkten


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 53, HarlingenVoorstraat 53A. Land Ezn.boekhandel


1935 - variaadresbronbericht
Voorstraat 53Oud Harlingen Magazine 1996sep: Op de Voorstraat vindt de heropening plaats van de geheel vernieuwde boekhandel Land.


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 53A. Land Ezn.141N.V. Boek- en Muiziekh. v.h.


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 53, HarlingenVoorstraat 53A. Land Ezn.boek- en muziekhandel, leesbibliotheek


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 53Land Ezn., N.V. Boekh. v/h A.673Agentsch. Alg. Handelsblad


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Land, C.V. Boekhandel673Agentsch. Alg. Handelsblad


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Land, C.V. Boekhandel673Agentsch. Alg. Handelsblad


1954 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 53, HarlingenVoorstraat 53 Landboekhandel


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 53D. (Douwe) Tigchelaar


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 53rijksmonument 20695
  terug