Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 53
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 537-0747-074/27-082C-055C-048


Naastliggers vanVoorstraat 53
ten oostenVoorstraat 55
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 51
ten noordenNoorderhaven 100


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0270r van 1 sep 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnna Tijsses


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0300r van 14 feb 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet huis daer het boot uithangt


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0303r van 14 mrt 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190v van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 53Voorstraat NZ2887‑00‑00 ggnieuw huis en plaats daer het Gulden Booth uuthanght
koperJoannes Jans, gehuwd metgrootschipper
koperLeyntie Aerts
verpachter gronddr. Dirck Liuuus 1‑04‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde erfgenamen van wijlen Sipcke Rioerts0‑12‑00 cg
protesteert vanwege een hypotheekJelmer Pieters c.u.
protesteert vanwege een hypotheekHessel Tiaerts
protesteert vanwege een hypotheekCornelis Adriaens Olivier
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*steeg naar de haven, waarvan vrij medegebruik
naastligger ten noordende loods van Gerbrant Symens
verkoperClaes Feddes, gehuwd met
verkoperEetske Riuerdts
tekst in de margeJelmer Pieterszn. pro se et uxore, per Piphron, protesteert dat hem d'vercoopinge ontschadelyck sal sijn nopende zijn hypoteeck specialyck op dese geproclameerde huysinge holdende, doch, sijn recht opte cooppenningen holdende, mach lijden dat d'vercoopinge voortganck neme. Actum in judicio den 5en februari 1614.
tekst in de margeHessel Tiaertszn. per Foppens, protesteert ad idem dat hem de alienatie van de neffens geproclameerde huysinge cum annexis ontschadelyck sal zijn, doch salffs recht blijvende opte cooppenningen consenteert in de vercoopinge. Actum in judicio utsupra.
tekst in de margeCornelis Adriaenszn. Olivhiers protesteert per Foppens van gelijcke tot ontschadelicheyt nopende zijn hypoteeck. Ende dies onvermindert, draecht consent in alienatie. Actum utsupra.
tekst in de margeOnvermindert voorgaende protestatien sijn alle verdere handen affgewesen ende is t'gewijsde gereserveert tot vertoninge van 't coopbrieff. Actum in judicio den 5en february 1614.
tekst in de margeGewesen nae vertoon van't coopbrieff opten proclamanten salff als vooren, den 26en february 1614.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoannes Jans, grootschipper x Leyntie Aerts kopen een nieuw huis en plaats nz Voorstraat daer het gulden booth wthanght strekkende van het diept tot de loods van Gerbrant Symens, met vrij gebruik van de steeg achter naar de haven. Grondpacht 24 st aan doctor Dirck Liuins? waarentegen 12 st wordt ontvangen van het huis er recht achter dat nu van Sipcke Rioerdts is. Gekocht van Claes Feddes x Eetske Riuerts voor 2887 GG.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0108r van 18 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0114r van 7 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0319r van 22 jun 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0055v van 26 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Jansen


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0081v van 17 sep 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJoannes Jansen


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0069v van 3 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 102, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Jansen


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0160r van 15 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0268v van 30 apr 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 55achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAart Joannes


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0255v van 31 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 55achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAert Johannes


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0197r van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFoppe Hylkes


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0220v van 22 okt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 104, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Aernt Johannis


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0009r van 11 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Aert Johannes


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0015va van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0022av van 23 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0007ra van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Aert Joannis


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 9vVoorstraat 53Jacob Aerts, koopmanf. 30000-00-00


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0155v van 24 okt 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 55achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Aerts


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0204v van 19 jun 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 55achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Aerts


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0034r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 53Voorstraat NZ tussen Raadhuis en Katterug waar de boot uithangt2000‑00‑00 gghuis genaamd de Boot, met tuin met een vrije in- en uitgang naar de Noorderhaven
koperTrijntie Arjens, weduwe vande Boot
koperwijlen Jacob Aerts
verpachter grondde stad Harlingen1‑04‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde naastligger ten noorden0‑12‑00 cg
naastligger ten oostenSybren Sybrens mr. tingieter
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenCornelis Claessen
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Sipke Feites
verkoperSimon Jacobs Bootsma, erfgenaam van
erflaterwijlen Lijntien Aerts
erflaterwijlen Pieter Aerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Arjens wv Jacob Aerts, koopt een groot huis, waar de boot uithangt, met een tuin erachter en vrij mede-in- en uitgang en onderhoud, in de steeg naar de Noorderhaven. Het huis staat zonkant [nz.] Voorstraat, tussen het Raadhuis en de Katterug. Ten O. mr. tinnegieter Sybren Sybrens, ten Z. de straat, ten W. Cornelis Claessen, ten N. wd. Sipke Feites. Met nauwkeurige beschr. v.h. huis. Gekocht van Simon Jacobs Bootsma, als erfgenaam van Lijntien- en Pieter Aerts, voor 2000 gg.


1695 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 220 folio 151r van 8 jan 1695 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Voorstraat 53
inventarisantTrijntje Arjens, weduwe van
Jacob Aertskoopman
Jurjen Claessen Fontein erfgenaam
Johannes Gerlofs erfgenaam
Arjen Symens nagelaten kleinkind
Frans Symens nagelaten kleinkind
aangeverTjitske Pilgromsdienstmaagd
Lijsbeth Cornelis
inleiding bij de boedelinventarisatie[0151r] [marge: Den 10 januarij 1695 is verschenen dr. Bechius, geadsisteert met de old burgemeester Goslings wegens de huisvrouw van Sijmen Jacobs bij desselffs absentie ter zee ten dienste van den Lande, voor den selven occuperende, uit voorschreven hoofden bij dit sterffhuis geinteresseert, versoeckende bij de verdere beschrijvinge en besoignes van dit sterffhuis alsoo te mogen worden geadmitteert, mits dat het selve geen van partijen ter wederzijden eenigsins sal praejudiceren in die erven in hun recht, ten respecte van wijlen Trijntie Arriens nagelaten testament en andersins hoe het selve ook soude mogen wesen.
De curaroren Johannes Gerlofs ende Jurrien Claessen Fontein als geauthoriseerde curaroren in praemio gemelt verclaren het versoek van Bootsma vrou te consenteren onder clausule en conditie hier voren gemelt sonder anders.]
Ontzegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie en beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Cornelius Wijngaerden en Jacobus Velthuis cum secretaris Idsinga geadjungeert, ten sterffhuijse van wijlen Trijntie Arjens in leven weduwe van de coopman Jacob Aerts, die in leven burger was deser stede Harlingen, en dat van alle sodanige goederen, actien en crediten uit ende in schulden als de overledene metter dood heeft ontruimt en nagelaten, en ter praesentie van Jurjen Claessen Fontein burger coopman deser stede en Johannes Gerlofs burger tot Doccum beide bij testamente van de overledene nagelaten, versochte en bij dese gerechte geauthoriseerde curatoren over Arjen en Frans Sijmens der overledenen soons kinderen en haar testamentele erffgenamen, alles volgens dispositie ende uiterste [0151v] wille daar van sijnde, en bij haar nagelaten, sijnde de aengevinge der goederen gedaan door Tjitske Pilgroms, des overledener dienstmaeght, die onder eede solemneel belooft heeft, gelijk mede Lijsbet Cornelis sulx gedaen heeft, als hebbende desen sterffhuijse ondertusschen gefraequenteert, om desen sterffhuijse soo te laten als het bij de overledens is ontruimt, en heeft Lijsbeth Cornelis bij desen op nieuw onder manuale stipulatie belooft, om alles na haar beste kennisse en geweten te sullen aengeve, sonder directe of indirecte met haar weeten iets te sullen verswijgen, soo dat dan tot de beschrijvinge is geprocedert als volcht. Actum den 8e januarij 1695.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0106v van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kinderen van Bootsma


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0157v van 7 jun 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 53Voorstraat NZ2050‑00‑00 cghuis en hof daar de Vergulde Boot uithangt
koperWieger Mockema c.u.de Vergulde Boot
verpachter grondde stad Harlingen1‑04‑00 cg
huurder voor 8 jarenN. N. 100‑00‑00 cg
naastligger ten oostenvroedsman Kannegieter
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenGrietie Cornelis Boncq
naastligger ten noordenFedde Boeles
verkoperArjen Simons Bootsma te Doccum
verkoperFrans Simons Bootsma te Doccum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWieger Mockema koopt huis en hof nz. van de Voorstraat, waar 'de Vergulde Boot' uithangt. Ten O. vroedsman [Sybrand Sybrands] Kannegieter, ten Z. de straat, ten W. Grietje Cornelis Boncq, ten N. erven Fedde Boele(n)s. Met vrije in- en uitgang naar de Noorderhaven. Gekocht van de gebroeders Arjen- en Frans Simons Bootsma te Dokkum, voor 2050 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-074 , folio 137Voorstraat 53huis
eigenaarvroedsman Mockema
gebruikervroedsman Mockema
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑08‑00 cg
grondpacht aaneen Persoon op 't Heerenfeen
grondpacht totaal01‑04‑00 cg
aanslag grondpacht00‑06‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-074 , folio 89vVoorstraat 53huis
eigenaarde gemeensman Mockema
gebruikerde gemeensman Mockema
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan26‑6‑1720
grondpacht aaneen Persoon op 't veen
grondpacht totaal01‑04‑00 cg
aanslag grondpacht00‑06‑00 cg
aansl. grondp. voldaan26‑6‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0068v van 19 feb 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Mockama


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0220r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedman Mockema


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-074 , folio Voorstraat 53huis
eigenaarvroedsman Mockema
gebruikervroedsman Mockema
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0088v van 13 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidengemeensman Seerp Swerms


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-074/2 , folio 90rVoorstraat 53huis
eigenaarvroedsman Mokkema
gebruikervroedsman Mokkema
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-074/2 , folio 90rVoorstraat 53huis
eigenaarvroedsm. Swerms
gebruikerTjalling Tjallingii
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-074/2 , folio 91rVoorstraat 53huis
eigenaarvroedsman Swerms
gebruikerTjalling Tjallings
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0209v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 53Voorstraat NZ3700‑00‑00 cghuis en tuintje
koperBartele Tuininga, gehuwd met
koperGeertje Sjoerds
huurderTjalling Tjallingii c.u.apotheker125‑00‑00 cg
naastligger ten oostende heer D. Toussaint
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenvroedsman J. Gonggrijp
naastligger ten noordenHotse Romkes
verkoper van 1/2raadman Seerp Steevens Swerms te Bolsward
verkoper van 1/2Wieger Seerps Swermsdistillateur te Bolsward


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-074/2 , folio 91rVoorstraat 53huis
eigenaarprocureur Tuininga
gebruikerprocureur Tuininga
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0226r van 24 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenB. Tuininga procureur


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-082 , folio 153vVoorstraat 53huis
eigenaarBartele Tuininga
gebruikerBartele Tuininga
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-082 , folio 153vVoorstraat 53huis
eigenaarB. Tuininga
gebruikerB. Tuininga
huurwaarde totaal65‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑16‑06 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0207r van 13 mei 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 53Voorstraat NZ2835‑00‑00 gghuis
koperWillem Coenraad Bakker, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland
koperMaayke de Haas
naastligger ten oostenoud burgemeester J. D. Toussaint
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenArjen Douwes
naastligger ten noordenburgemeester H. Binksma
verkoperBartle Tuininga, gehuwd metprocureur postulant
verkoperGeertje Sjoerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Coenraad Bakker, admiraliteitsbode x Maayke de Haas kopen een huis nz. Voorstraat. Ten O. de oud-burgemeester Jan Daniel Toussaint, ten Z. die straat, ten W. Arjen Douwes, ten N. burgemeester H. Binksma. De kopers moeten tegen taxatie overnemen o.a. de beide schoorsteenstukken in de voor- en achterkamer. 'De muur in de lantaarn so groot als deselve is, is massaal met de naastleger ten oosten'. Vrij in- en uitgang op de Noorderhaven. Geen grondpacht. Gekocht van Bartle Tuininga, proc. postulant x Geertje Sjoerds, voor 2835 gg.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-082 , folio 153vVoorstraat 53huis
eigenaarW. C. Bakker wed.
gebruikerW. C. Bakker wed.
huurwaarde totaal65‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑16‑06 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0110v van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenC. Bakker


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0250r van 22 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 100, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenC. Bakker


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-083, pag. 110Voorstraat 53C.W. Bakker, 36 jaar, gehuwd


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0029r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 55, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen C. Bakker


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-082 , pag. 150Voorstraat 53W.C. Bakker wed.5‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-055Voorstraat 53Rein Miedema... 1805, 1808, BS huw 1818, huw 1820, huw 1821, ovl 1829, regatt dv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-055, ijserkramer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-324; gebruikers Jan Sipkes Schoonbergen, wafelbakker, en ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 53R. Miedemafl. 4


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-055Voorstraat 53Rein MiedemaRein Miedemaijserkramer


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 148 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-055Voorstraat 53Janke Idses Bakker, overleden op 2 april 1820wed. Coert Duman, kinderen ouderloos, enige test. erfgenaam is Grietje Duman (Grote Bredeplaats C 55). Saldo fl. 161,95. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 117 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-055Voorstraat 53Minne Reins Miedema, overleden op 17 december 1824zoon van Rein Miedema, koopman (Voorstraat C 55, wednr. Margaretha Bakker) en Idske van der Veer, broer van minderjarige Janke Reins Miedema, halfbroer van Maike (vrouw van Jacobus Petraeus, bankhouder Franeker) en minderjarige Simon Reins Miedema (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 599Voorstraat 53Simon Miedema ijzerkramerHarlingenhuis en erf (290 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 262 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-055Voorstraat 53Rein Simons Miedema, overleden op 18 oktober 1834zoon van Simon Miedema, ijzerkramer (Voorstraat C 55) en Aafke van der Heide, broer van minderjarige Margaretha Simons Miedema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 325 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-055Voorstraat 53Aaltje van der Heide, overleden op 10 september 1838wed. Piebe Bakker, moeder van minderjarige Leentje Piebes Bakker (voogd is Simon Miedema, koopman Voorstraat C 55). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-055Voorstraat 53Simon Reins Miedema... 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk C-058; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman in ijzerwaren, wijk C-055; VT1839; en Willem Reins Miedema, tweelingen, geb 22 mrt 1797, ged 9 apr 1797 Grote Kerk HRL; S.M. ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 125 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-055Voorstraat 53Jan Simons Miedema, overleden op 22 november 18392 jr, overleden Voorstraat C 55, zoon van Simon Miedema, koopman en Aafke van der Heide, broer van minderjarige Margaretha, Rein en Johannes Simons Miedema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-055VoorstraatSimon Miedema31 jkoopman in ijzerwarenHarlingenm, protestant, gehuwd
C-055VoorstraatAafke van der Heide27 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-055VoorstraatRein Miedema4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-055VoorstraatJohannes Miedema6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-055VoorstraatMargaretha Miedema7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-055VoorstraatTietje Douwes27 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 511 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-055Voorstraat 53Jan Simons Miedema, overleden op 16 oktober 18432 jr 8 mnd (geboren 23/2/1841), overleden Voorstraat C 55, zoon van Simon Miedema, koopman en Aafke van der Heide, broer van minderjarige Margaretha, Rein, Johannes en Trijntje Simons Miedema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 576 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-055Voorstraat 53Trijntje Simons Miedema, overleden op 28 december 184315 mnd (geboren 29/9/1842), overleden Voorstraat C 55, dochter van Simon Miedema, koopman en Aafke van der Heide, zuster van minderjarige Margaretha, Rein en Johannes Simons Miedema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-055Voorstraat 53Jacobus Wentholt... zv Ludolph Reinier W, en Magdalena Zeper; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147, 55, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-055Voorstraat 53Justine Anrette Woubers de Peusaengeb 1806 prov, huwt met Samuel H. Muntz, A 22 apr 1856 Rotterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk C-055


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-055Voorstraat 53Samuel Hendrik Muntzgeb 1798 prov, huwt met Justina Anrette Woubers de Peusean, ambtenaar, A 22 apr 1856 Rotterdam; bev HRL 1851 wijk C-055


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 599Voorstraat C-055Dieuwke J. Baantjer wed. Jan Metzelaar woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 599Voorstraat C-048 Egbert Land woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5246Voorstraat 53 (C-048)Addick A. Landwoonhuis


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 53A. Land Ezn.141Boekhandelaar-Uitgever


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 53Land Ezn.141Boekhandelaar-Uitgever


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 53A. Land Ezn.141Boekh.-uitg.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 53A. Land Ezn.141Boekh.-uitg.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 53A. Land Ezn.141Boekh.-uitg.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 53A. Land Ezn.141Boekh.-uitg.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 53C. Hueseboekhandelaar
Voorstraat 53A.A. Landboekhandelaar


1933 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 53, HarlingenVoorstraat 53A. Land Ezn.boek-, papier-, muziek- en kantoorhandel, druk- en bindwerk


1934 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 53, HarlingenVoorstraat 53A. Land Ezn.boekhandel, bureau voor advertenti?n, lijsten


1934 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 53, HarlingenVoorstraat 53A. Land Ezn.boekhandel, advertentiebureau, kantoorbehoeften


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 53A. Land Ezn.141N.V. Boek- en Muiziekh. v.h.


1938 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 53, HarlingenVoorstraat 53A. Land Ezn.boek- en muziekhandel, leesbibliotheek


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 53Land Ezn., N.V. Boekh. v/h A.673Agentsch. Alg. Handelsblad


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Land, C.V. Boekhandel673Agentsch. Alg. Handelsblad


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Land, C.V. Boekhandel673Agentsch. Alg. Handelsblad


1954 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 53, HarlingenVoorstraat 53 Landboekhandel


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 53D. (Douwe) Tigchelaar


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 53rijksmonument 20695


2023
0.18427801132202


  terug