Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 55
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 557-073 7-081 C-056C-049


Naastliggers vanVoorstraat 55
ten oostenVoorstraat 57
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 53
ten noordenNoorderhaven 102


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 55Tuinsteeg ten oosten


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0335v van 28 nov 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende poort en steeg van Ernst van Aeluwe
naastligger ten westende poort en steeg van Ernst van Aeluwe


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0182r van 20 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 102, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190v van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0036v van 28 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 102, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMarten Pieters Faber kangieter


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0198r van 18 dec 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0382v van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 55Voorstraat NZ1932‑00‑00 GGhuis
koperClaes Tomas, gehuwd met
koperJenneke Rogiers
naastligger ten oostenHans Jansen bleker
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenTuinsteeg [staat: steeg]
naastligger ten westen[de steeg van] Foecke Piers
naastligger ten noordeneen kamer
verkoper q.q.Eme Rogiers
verkoper van 1/3Jan Emes
verkoper van 1/3Wierd Emes
verkoper van 1/3Jan Pieters Meut, gehuwd met
verkoper van 1/3Leyntie Emes [staat: Wierdts]


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0018v van 20 nov 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Foeke Heemstra


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0081v van 17 sep 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 55Voorstraat NZ1353‑00‑00 GGhuis
koperHere Tiercx mr. tingieter
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 CG
huurderN. N. 70‑00‑00 GG
toehaakvier zilveren lepels
naastligger ten oostendr. Andreas Heemstra secretaris
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJoannes Jansen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijntie Martens, gehuwd met
verkoperJoost Pitersmr. bakker


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0145v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende ingang van Heemstra secretaris


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0069v van 3 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 102, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0268v van 30 apr 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 55achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSchelte Jurriens rentmeester


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0268v van 30 apr 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 55achterNoorderhaven ZZ achter het huis van de verkoper, te weten de zuidelijkste helft tot aan het huis van rentmr. Schelte Jurriens232‑00‑00 CG1/2 ledige plaats of hof
koperdr. Andreas Heemstra, gehuwd metsecretaris van Harlingen
koperWytske Jacobs Doma
naastligger ten oostenlangs en langs van Andreas Heemstra secretaris van Harlingen
naastligger ten zuidenSchelte Jurriens rentmeester
naastligger ten westenAart Joannes
naastligger ten noordende verkoper Foppe Hylckes koopman
verkoperFoppe Hylckeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Andreas Heemstra, secretaris van Harlingen x Wytske Jacobs Doma koopt een 1/2 ledige plaets of hof, achter het huis van de verkoper op de Noorderhaven. Het is de zuidelijke helft, tot aan het huis en de loods van de rentmeester Schelte Jurriens [Fontein]. Ten O. in de lengte de koper, ten Z. Schelte Jurriens [Fontein], ten W. Aert Johannes, ten N. de verkoper. Gekocht van Foppe Hylckes, voor 232 CG.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0009r van 11 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 55Voorstraat NZ2100‑00‑00 GGhuis
koperIme Heeres de Goede c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 CG
huurder voor 8 jarenN. N. 70‑00‑00 GG
naastligger ten oostenBeatrix Lammerts
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Aert Johannes
naastligger ten noordenBeatrix Lammerts
verkopergemeensman Schelto Fonteinrentmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYme Heeres de Goede c.u. koopt huis nz. Voorstraat. Ten O. en N. Beatrix Lammerts, ten Z. de straat, ten W. Aert Johannes. Grondpacht 3 cg. Gekocht van gemeensman en rentmeester Schelto [Jurriens] Fonteyn voor 2100 gg.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0171r van 11 okt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende poort van Jan Simons


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0007ra van 12 feb 1671 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 55Voorstraat NZ1543‑00‑00 GGhuis
kopermr. Sybren Sybrens
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 CG
naastligger ten oostenLambert Boeckhorst
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Aert Joannis
naastligger ten noordenLambert Boeckhorst
verkoperSjouckjen Feickes, weduwe van
verkoperwijlen Yeme Heres de Goede


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 9vVoorstraat 55Sybren Sybrens, tingieterf. 2000-00-00


1683 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 215 folio 280r van 10 apr 1683 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Voorstraat 55
Sybren Sybrens wegens de inbreng aan zijn vrouw, gehuwd mettingieter
Auckie Joostes
waardeerderBeern Symens te Leeuwardenmr. tingieter
waardeerderSymen Abrahams te Leeuwardenmr. tingieter
inleiding bij de boedelinventarisatie[0280r] Warderinge gedaen op ordre van de heren praesiderende burgemeesteren Sibrandus Pauw ende Menelaus Hillebrandts als commissaris, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten huyse van Sybren Sybrens burger ende tinnegieter binnen deser stede en dat door Beern Symens ende Symen Abrahams beiden mr. tinnegieters tot Leeuwarden, welcke bij manuale stipulatie belooft hebben in hande van de mede commisaris Pauw de gereedschappen ende tin ende lood tot de winckel behorende, nae hun beste kennisse in de gerechtigheyt te sullen warderen, sijnde dese warderinge geschiet om een perfecte staet ende inbrengh van goederen te maken wegens d'inbreng aen sijn echte vrouw Auckie Joostes, welcx warderinge is gevallen als volght. Actum denn 10e aprillis 1683. De post verklaerde sijn Sybrens voornoemde vrouw in de voorstande warderinge te acquiesceren.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0155v van 24 okt 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 55achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSybren Sybrens, gehuwd metmr. tingieter
naastligger ten zuidenAuckjen Joostes Cuyk


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0155v van 24 okt 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 55achterVoorstraat NZ [staat: de westzijde van het Poortje]155‑00‑00 CGvierkant plaatsje
koperSybren Sybrens, gehuwd metmr. tingieter
koperAuckjen Joostes Cuyk
naastligger ten oostenTuinsteeg [staat: het Poortje]
naastligger ten zuidenSybren Sybrens, gehuwd metmr. tingieter
naastligger ten zuidenAuckjen Joostes Cuyk
naastligger ten westenJacob Aerts
naastligger ten noordenHendrick Formholt te Leeuwarden
verkoperHendrick Formholt te Leeuwarden


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0204v van 19 jun 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 55achterVoorstraat NZ [staat: ten noorden van de tuin van de koper]300‑00‑00 CGhuis
koperSybren Sybrens, gehuwd metmr. tingieter
koperAuckje Joosten Kuyck
naastligger ten westenJacob Aerts
naastligger ten noordenHylck Foppes
naastligger ten oostenHendrick Formholt te Sebaldeburen
verkoperHendrick Formholt te Sebaldeburen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Sybrens, mr. tinnegieter x Auckien Joostes Cuyck koopt een tuin ten N. van zijn plaets. Ten O. de verkoper, ten W. Jacob Aerts, ten Z. de koper, ten N. Hylck Foppes. Met veel condities. Gekocht van Hendrick Formholt te Sebaldeburen, voor 300 cg.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0034r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybren Sybrens mr. tingieter


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0144v van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 57achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRintie Tjallinghs


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0177v van 24 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTuinsteeg [staat: Poortje]
naastligger ten westenSibren Sibrens mr. tingieter


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0272v van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 57achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Sibren Sybrens Kannegieter
naastligger ten westenhet poortje


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0157v van 7 jun 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Kannegieter


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0213r van 8 apr 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTuinsteeg [staat: steeg Het Poortje]


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-073Voorstraat 55huis
eigenaarvroedsman Kangieter
gebruikervroedsman Kangieter
huurwaarde70‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑00‑00 CG
grondpacht aan Freerk Jacobs erven
grondpacht03‑10‑00 CG
aanslag grondpacht00‑17‑08 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0005v van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenNieske Beerns Berkhuis, gehuwd met
naastligger ten westenTomas Overhart


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-073Voorstraat 55huis
eigenaarde vroedsman Kannegieter
huurwaarde70‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan26‑7‑1720
grondpacht aan Freerk Jacobs erven
grondpacht03‑10‑00 CG
aanslag grondpacht00‑17‑08 CG
aansl. grondp. voldaan16‑8‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0068v van 19 feb 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 55Voorstraat NZ2200‑00‑00 CGhuis en hof
koperMeile Jacobs Ollema, gehuwd met
koperAnna Syvarda
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 CG
naastligger ten oostenTuinsteeg [staat: steeg of uitgang v.h. huis de Witte Arent]
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenvroedsman Mockama
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hylck Foppes
verkopervroedsman Sybrand Sibrands Kannegieter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeyle Ollema koopt een huis aan de nz. v.d. Voorstraat. Ten O. de steeg of uitgang van het huis 'de Witte Arent', ten W. de vroedsman Mockema, ten N. erven Hylck Foppes, ten Z. de straat en het diept. Gekocht van Sybrand Sybrands Kannegieter, voor 2200 cg.


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0139r van 19 apr 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 57achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTuinsteeg [staat: het poortje]


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0206r van 19 nov 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 57achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeningang naar de herberg genaamd de witte Arend


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0219v van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 102, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenOllema koopman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-073Voorstraat 55huis
eigenaarMeile Ollema
gebruikerMeile Ollema
huurwaarde70‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑13‑00 CG
grondpacht aan Freerk Jacobs erven
grondpacht03‑10‑00 CG
aanslag grondpacht00‑00‑00 CG
opmerkingafgekocht volgens vertoonde quitantie


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0304v van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 102, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMeyle Ollema koopman


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0341r van 24 okt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 102, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMeile Ollema koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-073Voorstraat 55huis
eigenaarwed. N. Cromhausen
gebruikerwed. N. Cromhausen
opmerkingpro deo begeert


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0082r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 57achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0098r van 6 mrt 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTuinsteeg [staat: steeg]


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0212r van 14 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTuinsteeg [staat: steeg]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-073 Voorstraat 55wed. Nathanael Cromhausen, bestaande uit 2 personen, insolvent00‑00‑00 cg0


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0042v van 27 sep 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTuinsteeg [staat: steeg]


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-073Voorstraat 55huis
eigenaarwed. N. Cromhausen
gebruikerwed. N. Cromhausen
opmerkingonvermogende


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0167v van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 57achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTuinsteeg [staat: de steeg of het poortje]


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0153v van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 102, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester J. D. Toussaint


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0209v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer D. Toussaint


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0050r van 29 apr 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTuinsteeg [staat: steeg]


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0080v van 21 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTuinsteeg [staat: straat]


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0207r van 13 mei 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester J. D. Toussaint


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0029r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 55Voorstraat NZ2306‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Huis, gehuwd met
koperAnna Geertruida Faber
naastligger ten oostende heer A. de Roock
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende weduwe van C. Bakker
naastligger ten noordende heer A. de Roock
verkoper van 3/9Johan Daniel Toussaint
verkoper van 3/9Volkert van der Plaats, weduwnaar en erfgenaam ad vitam van
verkoper van 3/9wijlen Anna Toussaint
verkoper van 1/18Anna Maria Toussaint, gehuwd met te Dokkum
verkoper van 1/18J. C. Evers te Dokkum
verkoper van 1/18Hayo Beekkerk, vader en voorstander van te Leeuwarden
verkoper van 1/18zijn dochter Geertruida Beekkerk
verkoper van 1/9Sibbeltje Ballings, gehuwd met
verkoper van 1/9G. Riemersma te Dokkum
erflaterwijlen oud burgemeester Johan Daniel Toussaint
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Huis x Anna Geertruida Faber koopt huis op `t best van de Voorstraat, bewoond door Johan Daniel Toussaint als mede-eigenaar. Ten O. en N. A. de Roock, ten W. wd. C. Bakker, ten Z. de Voorstraat. De wal en straat zijn nog voor 1 jaar verhuurd aan de Sint Jacobi Buurster Schippers. Gekocht van Joh. Daniel Toussaint voor 3/9, Volkert v.d. Plaats als erfgenaam van zijn vrouw Anna Toussaint voor 3/9, Anna Maria Toussaint x J.C. Everts te Dockum en Haye Beekkerk te Leeuwarden als vader van zijn dochter Geertruida Beekkerk en Sibbeltje Ballings x G. Riemersma te Dokkum voor 3/9, als erven van oud-burgemeester Johan Daniel Toussaint, voor 2306 cg.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0030v van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 57achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTuinsteeg [staat: steeg]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-081, pag. 150Voorstraat 55J Huis6‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-056Voorstraat 55Johannes Huis... 1809, quit. no. 2 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-056Voorstraat 55Johannes Huis Johannes Huis


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 178 van 12 apr 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-056Voorstraat 55koopaktefl. 2350huis aan de Voorstraat C-056
 
verkoperJohannes Huys
verkoperAnna Geertruida Faber
koperFreerk Hoekstra


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 602Voorstraat 55Freerk Hoekstradoopgezind leeraarHarlingenhuis en erf (250 m²)


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 144 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-056Voorstraat 55Freerk Hoekstra, overleden op 31 maart 1837emeritus DG-predikant Voorstraat C 56, man van Ynskje Terpstra, vader van Jan, zeehandelaar, Rinske en Maaike Freerks Hoekstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-056Voorstraat 55Baukje Terpstraoud 72 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-056; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-056Voorstraat 55Dirk Martens de Boer... 1828, zv Marten de B., en Catharina Cramer; BS huw 1818, huw 1828, ovl 1861, bev.reg. HRL 1861 wijk C-056, 57; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk C-054; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-056Voorstraat 55Maaike Hoekstra... HRL 1851 wijk C-059, regatt dv1826-93; oud 47 jaar, geb Westzaandam en wonende te HRL. 1839, wijk C-056; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-056Voorstraat 55Rinske Hoekstrageb 20 sep 1789 Holwerd, ovl 16 mrt 1857 HRL, ongehuwd, dv Freerk H, en IJnskje Terpstra; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-059, regattdv1826- 93; oud 48 jaar, geb Holwerd en wonende te HRL. 1839, wijk C-056; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-056VoorstraatBaukje Terpstra72 jDokkumv, protestant, weduwe
C-056VoorstraatRinske Hoekstra49 jHolwertv, protestant, ongehuwd
C-056VoorstraatMaike Hoekstra47 jWestzaandamv, protestant, ongehuwd
C-056VoorstraatPietje Smid21 jTexelv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 102 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-056Voorstraat 55Feikje Liekeles Duiker, overleden op 25 augustus 18469 mnd (geboren 8/12/1845), overleden Voorstraat C 56, dochter van Liekele Olferts Duiker, slijter sterke dranken en Elisabeth Eeltjes Tigchelaar, zuster van minderjarige Olfinus en Eeltje Liekeles Duiker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 468 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-056Voorstraat 55Ynskje Johannes Terpstra, overleden op 20 februari 184781 jr, geboren Dokkum 3/2/1766, overleden Voorstraat C 56, wed. Freerk Hoekstra, moeder van Jan, zeehandelaar, Maaike en Rinske Freerks Hoekstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 602Voorstraat C-056Gerrit J. Kroesewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 602Voorstraat C-049Gerrit Jans Kroeswoonhuis


1904 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat C 49Fontein & Tjallingii8


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 602Voorstraat 55 (C-049)Sjoerd Fonteinwoonhuis


1905 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatFontein & Tjallingii8Houthandelaren


1906 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatFontein & Tjallingii8Houthandelaren


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houthandelaren


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houthandel.


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatFontein & Tjallingii8houthandel


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatFontein & Tjallingii8houthandel


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 55 Dirk C. Postmakantoorbediendef. 2500f. 2500


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houthandel


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houthandel


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houth.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houth.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houth.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houth.


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 55H. Post326Kapper


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 55H. Post983Kapper


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. Post983Kapper


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. Post983Kapper


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 55H. (Hendrik) Post


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 55rijksmonument 20696
  terug