Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 64
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 64 5-029 5-028 E-017 E-015


Huisnaam in: 1813
Gebruik:
Naam: de witte roos
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanVoorstraat 64
ten oostenVoorstraat 66
ten zuidenSimon Stijlstraat 3
ten westenVoorstraat 62
ten noordende Voorstraat


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 419r van 18 mei 1600 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 64Claes Liepckes x Rins Hendricks kopen huis aende suydsijde vande butterbrugge. Ten O. schoenmaker Haringh [Hans], ten W. Ansck Michiels. Grondpacht 3 cg aan erven Sicke van Deeckema. Gekocht van Buwe Hylckes x Lolck Jans op Vlieland, voor 1635 gg.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 97r van 5 okt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 64Job Jans, kleermaker x Habel Jongers kopen huis zz. Voorstraat bij de Butterbrugh. Ten O. schoenmaker Haring Hans, ten W. Ansck Michiels. Grondpacht 3 cg aan erven Sicke van Dekama. Gekocht van Joucke Gosses x Taed Rinckes voor 2000 gg.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 395r van 9 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 64Menne Ruierdts alhier voor 1/2 en Dirck Pyters te Bolsward voor 1/2 kopen een huis bij en omtrent de Buttermerck. Ten O. Haringh Hans, ten W. erven Rochus Bauckes. Grondpacht 3 cg aan erven Barbara Decama. Gekocht van lakenkoper Job Jans x Habel Jonges voor 1820 gg.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0123r van 30 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0046r van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 62, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMinne Ruirdts


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0071r van 2 dec 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 66, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMinne Ruyrdts


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0094r van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 66, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMinne Ruierdts


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0169v van 16 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 62, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMinne Reurds


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0146v van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPytter Minnes Loenen


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008va van 6 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van het huis van Pytter Minnes


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0051ra van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 64Voorstraat ZZ bij de Butterbrughuis
 
koper provisioneelPytter Ackersloot 339-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
bewonergemeensman Symen Jornaapotheker
naastligger ten oostende erven van Aucke Reyners
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erven van Aucke Reyners
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper en curator vanAlbert TaekesLeeuwarden
nagelaten kind vanHans Baltes Kannegieter
wijlen dr. Baltus Kannegieter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Reyers, Symen Jansen- en Dirck Clasen Reyers kopen elk voor 1/3 deel een huis met loods, plaats en achter- of pakhuis, strekkende tot aan het huis 'de Drie Croonen'. Het huis heeft een steeg en een achter uit- en ingang naar de Roeperssteeg, evenals het achterhuis. Ten O. de Catterugh, ten W. het huis 'de Drie Croonen', ten N. Bartel Willems en Sierck Dircks, ten Z. Jelle Tjeerts. Het huis staat aan de wz. van de Catterugh en heet 'de Swarte Ruyter'. Gekocht van Willem Coenes, knoopmaker.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0039r van 20 apr 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 64Voorstraat ZZ bij de Butterbrug1/8 huis
 
koperPytter Pyttersen Ackersloot, gehuwd met242-02-00 CG
Trijntie Cornelis
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderoud burgemeester Symon Jorna apotheker
naastligger ten oostende erven van Auck Reyners
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westende erven van Auck Reyners
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperClaes Thomas, als curator van zijn dochterlakenkoperLeeuwarden
Martjen Claeses, dochter van
wijlen Trijntie Hanses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Pyttersen Ackersloot x Trijntje Cornelis koopt 1/8 van het huis 'de Witte Roos', bij de Butterbrugh. Ten O. en W. erven Auck Reyners en burgemeester Symon Jorna, apotheker. Gekocht van Claes Thomas, lakenkoper te Leeuwarden x wl. Trijntie Hanses.


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0188r van 15 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 66, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenStinstra n.u.koopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-029 Voorstraat 64huis
eigenaarGoitien Braam
gebruikerGoitien Braam
huurwaarde81-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-029 Voorstraat 64huis
eigenaarSimon Stinstra
huurwaarde81-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-4-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0046r van 23 apr 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 62, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenStinstra c.u.koopman


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0094v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenStinstra koopman


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-029 Voorstraat 64huis
eigenaarSymon Stinstra
gebruikerSymon Stinstra
huurwaarde81-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-10-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0249r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 62, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSimon Stinstra [staat: Stienstra] koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-029 Voorstraat 64huis
eigenaarSymon Stinstra
gebruikerSymon Stinstra
huurwaarde81-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-10-00 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0107v van 15 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 62, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSimon Stinstra


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-029 Voorstraat 64wed. Stinstra, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal50-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0059v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 62, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Simon Stinstra


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0005r van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 62, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Simon Stinstra


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0184r van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe en erven van Simon Stinstra koopman


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0091v van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 64Voorstraat ZZ aan de Suipmarkthuis
 
koperClaas Taekes koekbakker2600-00-00 CG
huurderCornelis van Raam c.u.tinnegieter
naastligger ten oostenvroedsman Jaerig Westra
naastligger ten zuidensteegje
naastligger ten westenHans Hansen de jonge c.s.
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperGooitjen Stinstramedicinae doctor
verkoperds. Joannes Stinstrapredikant (doopsgezind)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Takes, mr. koekebakker koopt huis zz. Voorstraat 'de Witte Roos'. Ten O. Jarig Westra, ten W. Hans Hansen de Jonge, ten Z. een steegje, ten N. de Voorstraat. Gekocht van dr. Gooitjen- en D.G. ds. Joannes Stinstra.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0132r van 9 mei 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Taekes koekbakker


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0076r van 7 okt 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 62, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Taekes


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0176r van 27 apr 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 62, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Taekes mr. bakker


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0250r van 15 mrt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 62, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Taekes


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0136r van 8 okt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 62, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Taekes


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0012v van 10 nov 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 62, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Takes


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0137v van 30 aug 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 64Voorstraat ZZ op de Botermarkt huis en bakkerij
 
koperminderjarige vrijgezel Bouwe Fontein, gesterkt met zijn vader4500-00-00 CG
Ruurd FonteinkoopmanDokkum
naastligger ten oostenJarig Westra
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenSytse Martens c.s.
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperClaas Taekeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Fontein koopt huis en bakkerij 'de Witte Roos', zz. Voorstraat op de Botermarkt. Ten O. Jarig Westra, ten W. Sytse Martens, ten Z. een steegje, ten N. de Voorstraat. Verkoper Claas Takes.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0264v van 2 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenB. Fontein mr. koekbakker


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0266v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenB. Fontein


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0014r van 26 jun 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 62, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhopman B. Fontein


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0149v van 14 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 62, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBouwe Fontein


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0297r van 6 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 66, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenB. Fontein


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0053v van 18 jun 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 62, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenB. Fontein koopman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-029 Voorstraat 64Bouwe Fontein


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0022r van 4 mrt 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 66, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenB. Fontein


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0311r van 8 mrt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 64Voorstraat ZZ wijk E-017 op de Botermarkthuis
 
koperHarmanus Witte, gehuwd met2400-00-00 CG
Elisabeth Bartling
huurderJan Bootes c.u.mr. koekbakker
naastligger ten oostenHylke Minnes
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenPieter Willems
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperoud burgemeester B. Fontein


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0348r van 4 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 62, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenH. Witte


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-028 Voorstraat 64H Witte6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-017Voorstraat 64Bouwe Fontein... 12650 m2 en 14140 m2, klasse onbebouwd beide 4; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-017Voorstraat 64F Leuninggebruiker van wijk E-017, schipper, eigenaar is Bouwe Fontein, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-017Voorstraat 64Bouwe Fontein F Leuning schipper


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49017 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 169 van 21 jul 1824
adressoortbedraggebruik
E-017Voorstraat 64koopaktefl. 1600huis aan de Voorstraat E-017
 
verkoperBouwe Fontein
koperAndries Hoogmolen


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-017Voorstraat 64Aaltje Barteles Noorman, overleden op 19 september 1828dochter van Bartele Jacobs Noorman, kleermaker Kleine Bredeplaats E 17 en Froukje Folkerts de Jong. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1078Voorstraat 64Andries HoogmolenHarlingenkoopmanhuis en erf (158 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-017Voorstraat 64Andries Hoogmolen... huw 1827, huw 1830, ovl 1846; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman in manufakturen, wijk E-017; VT1839; A.H. eigenaar van perceel nr. 626 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 314, huis en erf, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-017Voorstraat 64Anna Catharina Smit... delft 1830; BS huw 1830, ovl 1846; oud 45 jaar, (geslnm: Smitz), geb delft en wonende te HRL. 1839, wijk E-017; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-017Voorstraat 64Johanna Smitzoud 31 jaar, geb delft en wonende te HRL. 1839, wijk E-017; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-017Voorstraat 64Margaretha Smitzoud 37 jaar, geb delft en wonende te HRL. 1839, wijk E-017; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-017VoorstraatAndries Hoogmolen49 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, koopman in manufn.
E-017VoorstraatAnna Catharina Smitz45 jDelftv, rooms katholiek, gehuwd
E-017VoorstraatHermanus Hoogmolen2 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-017VoorstraatMargaretha Hoogmolen8 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-017VoorstraatAnna Maria Hoogmolen7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-017VoorstraatJohanna Hoogmolen2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-017VoorstraatMargaretha Smitz37 jDelftv, rooms katholiek, ongehuwd
E-017VoorstraatJohanna Smitz31 jDelftv, rooms katholiek, ongehuwd
E-017VoorstraatEva Hankes16 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-017Voorstraat 64Albert Bouwes Hoeksma... HRL, varensgezel, N.H., zv Bouwe Alberts en Hijke Haukes; BS huw 1823, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk E-017; oud 45 jaar, geb Berlikum en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk E-012; VT1839; A.H. eigenaar van ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1078E-015 (Voorstraat)Hermanus Bernardus Hoogmolenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1078Voorstraat 64 (E-015)Liefke Posthuma (en Cons.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 64 Everhardus J. Schutte sr.zonder
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500
Voorstraat 64 Everhardus J. Schutte jr.winkelier
vorige grondslagf. 1800
huidige grondslagf. 2000
Voorstraat 64 Wilhelmina H.M. Schuttecoupeuse
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 64E.J. Schutte217Heerenmodeart.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 64E.J. Schutte217Heerenmodeart.


1925 - kentekenadresnaam
B-8958
Voorstraat 64Everhardus Johannes Schutte


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 64E.J. Schutte217Heerenmodeart.


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 64, HarlingenVoorstraat 64E.J. Schutteheeren mode artikelen


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 64E.J.Schutte-
Voorstraat 64mej. W.Schuttecoupeuse
Voorstraat 64E.J.Schuttewinkelier


1932 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 64, HarlingenVoorstraat 64 Schutte


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 64, HarlingenVoorstraat 64E.J. Schutteheeren mode-magazijn


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 64E.J. Schutte217Heerenmode


1937 - kentekenadresnaam
B-8958
Voorstraat 64Everhardus Johannes Schutte


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 64E.J. Schutte796Heerenmode


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.F. Kroon796Herenmodes


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.F. Kroon796Herenmodes


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.F. Kroon796Herenmodes


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 64J.F.F. (Jacobus) Kroon


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 64rijksmonument 20733


2000 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 1078Voorstraat 64
  terug