Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 77-110 7-115 C-031C-025


Naastliggers vanVoorstraat 7
ten oostenVoorstraat 7a
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 5
ten noordenNoorderhaven 46


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 7naamloze steeg ten oosten


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0006r van 18 mrt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 7Voorstraat NZ2625‑00‑00 GGhuis en schuur, strekkende van de straat af noordwaarts op tot aan de nieuwe haven
koperburgerhopman Jan Roelifs, gehuwd met te Leeuwarden
koperAeltie Lamberts te Leeuwarden
verpachter grondde pastorie1‑01‑00 CG
naastligger ten oostenHendrick Watzes slager
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenRomck Greolts
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/6Hadewij Willems, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen burgemeester Dirck Willems Keth
verkoper van 1/6burgemeester Gerryt Dircks Keth
verkoper van 1/6Willem Dircks Keth, erfgenamen van
erflaterwijlen burgemeester Dirck Willems Keth
verkoper van 1/2burgemeester en gedeputeerde van het Noorderkwartier de heer Pieter Nannings te Medemblik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Roeliffs, burger-hopman te Leeuwarden x Aeltie Lamberts kopen een huis en schuur nz. Voorstraat, strekkende tot aan de nieuwe haven. Ten O. slachter Hendrick Watzes en een steeg, ten W. Romcke Greolts. Grondpacht 21 st aan de pastorie. Gekocht van Hadewij Willems wv burgemeester Dirck Willems Keth, voor haarzelf en voor burgemeester Gerryt Dircks Keth en Willem Dircks Keth als erfgenamen voor 1/2, en van gedeputeerde staat van het Noorderkwartier en burgemeester van Medemblik Pieter Nannings voor 1/2, voor 2625 gg.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0153v van 12 jun 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 7Voorstraat NZ strekkende noordwaarts tot de Nieuwe Haven8000‑00‑00 CGhuis en mouterij
koperJeltie Teunis, weduwe van
koperwijlen Jan Lammerts
verpachter grondde pastorie1‑01‑00 CG
naastligger ten oostensteeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenHendrick Watses slager
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenRomcke Greolts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgerhopman Jan Roeliffs, gehuwd met
verkoperAeltie Lammerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJeltie Teunis [Vrijthof?] wv Jan Lammerts, koopt een huis en mouterij nz. Voorstraat tot de nieuwe haven. Ten O. slachter Hendrick Watzes, ten W. Romcke Greolts. Met een vrije steeg ten oosten. Grondpacht 21 st aan de pastorie van Harlingen. Gekocht van oud burgerhopman Jan Roeliffs x Aeltyen Lammerts voor 8000 cg.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0161r van 31 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHans Harmens de Fries
naastligger ten noordenN. N.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0161r van 31 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHans Harmens de Fries
naastligger ten noordenN. N.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0247v van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0175r van 9 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSybrant Suyrger


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0183r van 1 mrt 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 7a-oostVoorstraat NZ2000‑00‑00 GGhuis met plaats en een eigen steeg
koperburgerhopman Allert Teunis Block
naastligger ten oostende weduwe van Jetse Feickes
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westenJeltie Teunis Wrijthoff, weduwe van
naastligger ten westenwijlen burgemeester Hans Harmens de Vries
naastligger ten westenJan Ammama convooimeester Admiraliteit in Friesland
naastligger ten noordenDirck Dircxen Mock
naastliggersteeg
verkoperWillemke Ymes, weduwe van
verkoperwijlen dr. Gerardus Hardomansadvocaat
verkoperdr. Aemilius Valerischepen te Leeuwarden
verkoperburgervaandrig mr. Tjerck ten Post, gehuwd met
verkoperPytie Valeri
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAllert Teunis Block, burger-hopman, koopt een huis nz. Voorstraat. Ten O. wd. Jetse Feickes, ten Z. de Voorstraat met het diept, ten W. Jeltie Teunis Vrijthoff wv burgemeester Hans Harmens de Vries, en convooimeester Jan Ammama, ten N. Dirck Dircxen Mock. Geen grondpacht. Mede eigendom van de steeg, ledige plaets, put en bak ten W. en N. Gekocht van Willemke Ymes wv advocaat dr. Gerardus Hardomans, dr. Aemilius Valeri, schepen van Leeuwarden, en mr. Tjerk ten Post, vaandrager aldaar, man en voogd van Pytie Valeri, voor 2000 gg.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0005v van 15 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAmelyke Zuirgers


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0132v van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 7a-oostVoorstraat NZ1650‑00‑00 GGhuis waar Amstelredam uithangt
koper van 1/2Joannes Jansen van der Uyll mr. goudsmid Amsterdam
koper van 1/2Pieter Jansen mr. zadelmaker
naastliggersteeg en lege plaats (ten westen en noorden)
naastligger ten oostende weduwe van Jetse Feikes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende heer Jan Amama
naastligger ten noordenDirk Dirksen Mok
verkoperburgerhopman Allard Thonis Blocq
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jansen van der Uyl, mr. goudsmid voor 1/2 en mr. zadelmaker Pieter Jansen voor 1/2 kopen een huis nz. Voorstraat daar Amstelredam uithangt. Ten O. wd. Jetse Feikes, ten Z. de straat en diept, ten W. Jan Amama, ten N. Dirk Dirks Mok. Geen grondpacht. Mede eigendom van de steeg, ledige plaats, put en bak ten W. en N. Gekocht van burgerhopman Allard Thonis Blocq voor 1650 gg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 13rVoorstraat 7de heer Amama, absentf. 0-00-00 te Sloten aangegeven


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0164v van 6 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAmelycke Suirgers


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0024ra van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenVoorstraat


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0024ra van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 7Voorstraat NZ [niet vermeld]1800‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelJacob Velthuys
bewonerJacob Velthuysbiersteker
naastligger ten oostensteeg en uitgang naar de Voorstraat
naastligger ten oostenPieter Jansen zadelmaker
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: vaart]
naastligger ten westenTjeerd Suyrger
naastligger ten noordeneen bierstal
verkoper q.q.dr. Georgius Atsma, curator overadvocaat Hof van Friesland
verkoperde kinderen van wijlen Joan van Ammamalid Gedeputeerde Staten van Friesland


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0115r van 14 nov 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0144r van 30 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAmelyke Haenties


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0192r van 22 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 7a-westVoorstraat NZ761‑14‑00 GG1/2 huis
koperburgemeester Tjeerd Bouwens
eigenaar van 1/2Tjeerd Bouwens
bewonerTrijntie Sickes
naastligger ten oostenluitenant van der Uyl
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg tussen Van der Uyl en Arjen Hansen van Hemertapotheker
naastligger ten westenArjen Hansen van Hemert apotheker
naastligger ten noordenJurjen Philips Bodendijck koekbakker
verkoperPieter Jansen, gehuwd metzadelmaker te Leeuwarden
verkoperHendrickien Declant te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte) Tjeerd Bouwens mede regerend burgemeester koopt 1/2 huis nz Voorstraat. Ten O. de wederhelft van dit huis van luitenant Van der Uyl, ten Z. de Voorstraat, ten W. apotheker Arjen Hansen van Hemert en de steeg tussenbeiden, ten N. koekebakker Jurjen Philips Bodendijck. Geen grondpacht. Gekocht van zadelmaker Pieter Jansen x Hendrickien de Clant voor 761 GG 14 st.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0004va van 20 jun 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArjen Hanses van Hemert apotheker
naastligger ten noordenReynert Huyberts makelaar


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0004va van 20 jun 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArjen Hanses van Hemert apotheker
naastligger ten noordenReynert Huyberts makelaar


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0350r van 20 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 7a-oostVoorstraat NZ700‑07‑08 GGhuis van boven naar beneden in 2en gedeeld en met het eigendom van een steeg en ledige plaats
koperFrans Goverts, gehuwd metmr. bakker
koperPhilippijntje Ariens
eigenaar van 1/2burgemeester de heer Tieerd Bouwens
huurderFeike Jans c.u.mr. schoenmaker60‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Frans Everts slager
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenburgemeester de heer Tieerd Bouwens
naastligger ten noordenburgemeester de heer Jacobus Velthuis
verkoperPytie Joannes van der Uil, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperWilhelmus Cup te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Goverts, mr. bakker x Philippijntje Ariens? koopt een 1/2 huis dat van boven tot beneden is afgescheiden. (dus in de lengte.), nz. Voorstraat, en dat volgens burgemeester Tjeerd Bouwens als eigenaar van de andere 1/2 onder 1 dak beklemd is. Met recht en eigendom v.d. steeg en ledige plaets en put ten N. en W. van het huis aan de Voorstraat. Het is verhuurd aan Feike Jans, mr. schoenmaker. Ten O. wd. Frans Everts, slager, ten W. erven burgemeester Tjeerd Bouwens en Frans Goverts, ten Z. de Voorstraat, ten N. burgemeester Jacobus Velthuis. Gekocht van Grietie Johannes v.d. Uyl x Wilhelmus Cuyp? te Leeuwarden, voor 700 gg.


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0097v van 23 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArjen van Hemert
naastligger ten oostenals bewoner Frans Goverts c.u.mr. bakker
naastligger ten noordenhet bakhuis van Frans Goverts


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0097v van 23 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArjen van Hemert
naastligger ten oostenals bewoner Frans Goverts c.u.mr. bakker
naastligger ten noordenhet bakhuis van Frans Goverts


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0144v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenArjen van Hemert


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0002v van 21 nov 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenArjen van Hemert


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0234v van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 7Voorstraat NZ tussen Raadhuis en de Vismarkt800‑00‑00 GGhuis en tuintie
koperArjen Bootsma te Doccum
koperFrans Bootsma te Doccum
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Tieerd Bouwens
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHessel Cornelis
naastligger ten westenDirk Hugens
naastligger ten noordenHans Gonggrijp
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Reiner Huberts
verkoperArjen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkoperHeiltie Fransen de Adam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen- en Frans Simons Bootsma te Dokkum, kopen huis en tuintje, nz. Voorstraat tussen het Raadhuis en de Vismarkt, met vrije in- en uitgang naar de Noorderhaven. Ten O. de burgemeester Tieerd Bouwens, ten W. Dirk Huigens [Voorstraat 3] en Hessel Cornelis [Voorstraat 5], ten Z. de Voorstraat, ten N. te naasten Hans Gonggrijp [Noorderhaven 46] en wd. en erven Reiner Huberts [Noorderhaven 44]. Gekocht van Arjen van Hemert, apotheker x Heiltie Fransen d`Adam.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-110Voorstraat 7huis
eigenaarArjen Bootsma
eigenaarFrans Bootsma
gebruikerwed. Arjen van Hemert
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0291r van 7 feb 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende hof van Arjen van Hemert


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-110Voorstraat 7huis
eigenaarArjen Bootsma
gebruikerwed. A. van Hemert
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan24‑6‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0133v van 1 feb 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Arjen Hemert


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-110Voorstraat 7huis
eigenaarArjen Bootsma
gebruikerwed. Arjen Hemert cum soc.
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑06‑08 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0205v van 28 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Arjens de Adam
naastligger ten noordenPieter Arjens de Adam


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0205v van 28 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Arjens de Adam
naastligger ten noordenPieter Arjens de Adam


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0064r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPyter Arjens de Adam


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0207r van 12 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Arjens de Adam
naastligger ten noordenPieter Arjens de Adam


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0207r van 12 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Arjens de Adam
naastligger ten noordenPieter Arjens de Adam


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0314r van 14 mrt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Ariens de Adam
naastligger ten noordenPieter Ariens de Adam


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0314r van 14 mrt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Ariens de Adam
naastligger ten noordenPieter Ariens de Adam


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-110Voorstraat 7huis
eigenaarPyter de Adam
gebruikerwed. Wopke Doedes
huurwaarde78‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑00‑00 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0051r van 27 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis het Paradijs


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0175v van 3 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuis genaamd het Paradijs


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0183r van 1 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 46, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuis genaamd het Paradijs


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-110 Voorstraat 7Sjoerd Andrys, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 cg04‑00‑00 cg
7-110 Voorstraat 7Sara Andrys, bestaande uit 1 persoon, vermogend00‑00‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0082r van 27 jun 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis genaamd het Paradijs


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-110Voorstraat 7huis
eigenaarPytter de Adam
gebruikerWopke Doedes
huurwaarde78‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑03‑10 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0206v van 17 dec 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter de Adam
naastligger ten noordenPieter de Adam


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0206v van 17 dec 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter de Adam
naastligger ten noordenPieter de Adam


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0194r van 20 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 3achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWopke Doedes


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0087r van 2 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 7Voorstraat NZ1950‑00‑00 CGhuis, in gebruik als wolkammerij en -ververij
koper ondanks niaarAllardus Westendorp, gehuwd metmr. banketbakkerhet Paradijs
koper ondanks niaarDebora van Dijst
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenburgemeester Veersma
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenburgermajoor Age de Haes
naastligger ten westensteeg van Voorstraat naar Noorderhaven
naastligger ten westenLolkjen Rinkes
naastligger ten noordenvroedsman Taeke Stephanus c.s.
verkoperSytske Oeges, weduwe van
verkoperwijlen Wopke Doedesmr. wolkammer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAllardus Westendorp, mr. banketbakker x Debora van Dijst koopt huis nz. Voorstraat, 'het Paradijs' met de inventaris van de winkel, maar niet de inventaris van de wolkammerij en -ververij. Vrij in- en uitgang door een doorgaande steeg ten W. naar de Noorderhaven. (Zie koopcontracten van 23 aug en 3 sep 1740.). Er is ook een steeg ten oosten. Ten O. burgemeester Veersma, ten Z. de Voorstraat, ten W. majoor [Age] de Haes en Lolkje Rinkes, ten N. vroedsman Taeke Stephanus. Grondpacht 1 CG 2 st aan de Stad. Gekocht van Sytske Oeges wv mr. wolkammer Wepke Doedes, voor 1900 CG.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0149r van 5 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 7a-westVoorstraat bij de Vismarkt639‑00‑00 GGhuis
koper door niaarAndries Doedes, gehuwd met
koper door niaarAntje Fransen
geniaarde koperTjalling Jansenoud brugman
huurderde weduwe van Ymke Sickes 13‑00‑00 CG
naastligger ten oostenAndries Doedes n.u.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenAllardus Westendorp
naastligger ten noordende weduwe van Sjouke Sjoukes
verkopermeerderjarige vrijster Trijntje Feersma, mede erfgename van haar ouders
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(Voorstraat tussen 7 en 9, nu verdwenen) Andries Doedes x Antje Fransen kopen, na niaar ratione vicinitatis, een huis nz. Voorstraat bij de Vismarkt, door meerderen bewoond. Ten O. de koper, ten Z. die straat, ten W. Allardus Westendorp, ten N. wd. Sjouke Sjoukes. Het huis heeft vrij in- en uitgang langs de steeg ten W. Gekocht van Trijntje Feersma, als mede-erfgenaam van haar ouders, voor 639 gg.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0014v van 8 mrt 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAllardus Westendorp


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0026v van 21 jun 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenA. Westendorp


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0199v van 22 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAllardus Westendorp


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0199v van 22 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 7aVoorstraat NZ bij de Vismarkt2700‑00‑00 CGtwee halve huizen onder 1 dak
koperTyttje Arjens, gehuwd met
koperSikko van Laan
huurder halve huis ten westenAnna Fransen 40‑00‑00 CG
huurder halve huis ten westenwijlen Andries Doedes
verkoper halve huis ten westenAnna Fransen, weduwe van
verkoper halve huis ten westenwijlen Andries Doedes
bewoner halve huis ten oostenTyttje Arjens, gehuwd met
bewoner halve huis ten oostenSikko van Laan
naastligger ten oostenSimon van der Ley
naastligger ten westenAllardus Westendorp
naastligger ten noordende weduwe van Sjouke Sjoukes
naastligger ten zuidenVoorstraat
verkoperAnna Fransen, weduwe van
verkoperwijlen Andries Doedes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(Voorstraat tussen 7 en 9, nu verdwenen) Hiltje Arjens x Sikke van Laan koopt 2 halve huizen onder 1 dak, doch van boven tot onder afgescheiden, nz. Voorstraat bij de Vismarkt. Het W. deel is bewoond door van Laan. Ten O. Simon v.d. Ley, ten Z. de straat, ten W. Allardus Westendorp, ten N. Sjouke Sjoukes. Gekocht van Anna Fransen wv Andries Doedes.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0280r van 4 jun 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 44, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJochem Hoffius


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0309r van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenA. Westendorp
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerlof Wygers


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0309r van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenA. Westendorp
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerlof Wygers


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0062r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenA. Westendorp mr. bakker
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerlof Wiegers


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0062r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenA. Westendorp mr. bakker
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerlof Wiegers


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0139r van 12 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen Westendorp


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0139r van 12 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 7aVoorstraat NZ2000‑00‑00 CGdubbel huis met winkel
koper door niaarDirk Schiere mr. pruikenmaker
geniaarde koperSake Tjepkes Blok, gehuwd metmr. blokmaker en koopman
geniaarde koperBaukje T. Bandstra
huurder voorbovenJurjen Jurjens 18‑00‑00 CG
huurder achterbovenJacob Heines 18‑00‑00 CG
huurder achterbenedenSchelte Jans 26‑00‑00 CG
naastligger ten oostenL. van Goch koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen Westendorp
naastligger ten noordenJan Schiere n.u.
verkoperTietie Arjens, weduwe van
verkoperwijlen Sikko van Laankoopman


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0284r van 16 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0290r van 16 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 7a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Westendorp


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0284r van 16 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 7aVoorstraat NZ225‑00‑00 CGwestelijk keukentje of achtergedeelte van een dubbel huis
koperJan C. Schiere
bewonerSaake Tjepkes Blok c.u.
gebruikerhet keukentje in gebruik bij Schelte Jans c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirk Schieremr. pruikenmaker


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0290r van 16 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 7aVoorstraat NZ2200‑00‑00 CGhuis
koperSake Tjepkes Blok, gehuwd metkoopman
koperBaukje T. Bandstra
huurderSake Tjepkes Blok 90‑00‑00 CG
huurderBaukje T. Bandstra
naastligger ten oostenL. C. van Goch
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Westendorp
naastligger ten noordenJan Schiere c.u.
verkoperDirk Schiere


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-120, pag. 113Voorstraat 7Westendorp(de erven)


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-115, pag. 153Voorstraat 7A Westendorp6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-031Voorstraat 7Allardus Westendorp... dien betaeld tot f. 10:10:0 aan de GR, op 20 aug 1742. (burgerboek); wed. A.W. eigenaar en gebruiker wijk C-031, banketbakster; medegebruiker Popkje Wiersma, zilverkashoudster, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-031Voorstraat 7Anthony Jans de Boer... den 20 mrt 1792 HRL, en getrouwd ten zelfden dage; oud 75 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk C-031; VT1839; woont in 8e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; ook vermeld met alleen rechts:. :0 -8; jaar ? ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-031Voorstraat 7Popkjen Wierdsma... Tetrode, en de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 30 jul 1795. (burgerboek); gebruiker wijk C-031, zilverkashoudster; eigenaar en medegebruiker is Allardus Westendorp wed., 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-031Voorstraat 7Allardus Westendorp ervenAllardus Westendorp ervenbanketbaksters
C-031Voorstraat 7Allardus Westendorp ervenPopkje Wiersma zilverkasthoudster


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 252 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-031Voorstraat 7Popkje Wiersma, overleden op 23 juli 1823bejaard, ongehuwd, enige testamentair erfgenaam is niet verwante Alida Westendorp, bakkerse (Voorstraat C 31), waar zij ook woonde. Saldo fl. 185,95. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 6 en 11 van 10 jan 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-031Voorstraat 7provisionele en finale toewijzingfl. 927huis en koek- en banketbakkerij C-031, genaamd het Paradijs
 
verkoperEgbert Jacobs Kuiper
verkoperCatharina van der Werf
koperCornelis Piers Draisma


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 549Voorstraat 7Cornelis Pieters DraaismakoopmanHarlingenhuis en erf (260 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-031Voorstraat 7Aukje Elias Bijlsma... Vorm; BS huw 1816, huw 1830, ovl 1853, ovl 1859; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk C-031; VT1839; Wij ondergeschrevenen Elias Gerrijts Bijlsma en Richtje Fransen Echtelieden te HRL, verklaaren ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-031Voorstraat 7Ieme Broers... bev.reg. HRL 1851 wijk F-114, 240, wijk G-282; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schrijver, wijk C-031; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-031Voorstraat 7Janke de Grootoud 44 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wijk C-031; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
C-031Voorstraat 7H G Aukes stemgerechtigde


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 58 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-031Voorstraat 7Uilke Cornelis Draaisma, overleden op 19 februari 183924 jr, koopman, geboren Beetgum, overleden Voorstraat C 31, gehuwd, zoon van Cornelis Piers Draaisma, koopman en Teetske Hielkes Dijkstra, broer van Pietje Cornelis Draaisma (vrouw van Heilke G. Aukes, zeilmakersknecht). Saldo fl. 200,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-031VoorstraatHylke Aukes23 jzeylmakerWoudsendgezin 1, m, protestant, gehuwd
C-031VoorstraatPietje Draisma19 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-031VoorstraatJanke de Groot44 jKimswerdgezin 2, v, protestant, weduwe
C-031VoorstraatKlaaske de Groot2 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-031VoorstraatIeme Broers38 jschrijverHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd
C-031VoorstraatAukje Bijlsma44 jnaaisterHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
C-031VoorstraatJohannes Kerkhoven18 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
C-031VoorstraatRigtje Broers9 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
C-031VoorstraatAnthoon de Boer75 jWorkumgezin 4, m, protestant, weduwnaar


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 649 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-031Voorstraat 7Hylke Gerbens Aukes, overleden op 6 april 184731 jr, geboren Woudsend 21/1/1816, mr. zeilmaker, overleden Voorstraat C 31, man van Pietje Cornelis Draisma, vader van minderjarige Popkje, Taetske en Akke Hylkes Aukes. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 885 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-031Voorstraat 7Froukje Broers, overleden op 25 januari 184841 jr (geboren 7/7/1806), overleden Voorstraat C 31, vrouw van Hendrik Jacobus Hobma, koopman/winkelier, moeder van minderjarige Aukje, Rienk, Broer, Berber, Joukje, Anne en Ime Hendriks Hobma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-031Voorstraat 7Rinke Boomsma... en A. Boomsma, broeder bruid. zv Jetze B, en Tetje Bakker; BS huw 1843, ovl 1890, bev.reg. HRL 1851 wijk C-031; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koekbrander- en verkoper, wijk C-028; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-031Voorstraat 7Tetje Bakkergeb 1777 HRL, ovl 20 mei 1853 HRL, huwt met Jetze Boomsma, dv Rinks B. en Lijsbert Persijn; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk C-031; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-028; VT1839


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 549Voorstraat C-031erv. Cornelis P. Draaismawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 549Voorstraat C-025Theodora de Vrieswoonhuis


1880 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 16 jan 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
C-031Voorstraat 7Een hecht, sterk en royaal winkelhuis aan de Voorstraat, in gebruik bij den heer, Rooswinkel. Provisioneel verkocht op 21 jan 1880 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1880 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 30 jan 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
C-031Voorstraat 7Een hecht, sterk en royaal winkelhuis aan de Voorstraat, in gebruik bij den heer, Rooswinkel. Finaal verkocht op 4 feb 1880 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 4375.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4284Voorstraat 7 (C-025)erv. R. Loviuswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 7 Jan Poort Hzn.winkelierf. 800f. 1000


1925 - advertentiebron: Gids voor Harlingen (Ferwerda, dr. S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 7, HarlingenVoorstraat 7Homme Poort jr.muziekinstrumenten


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 7aB.T. Bisschopbankwerker
Voorstraat 7achterS. Helfrichtransportarbeider


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 75H.A. Poort285Muziekh.


1940 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1991
adresgegevens
Voorstraat 7feb: De heer J. Poort herdacht het 25-jarig bestaan van zijn zaak, begonnen in de St. Jacobstraat, later Voorstraat 7 en nu Kleine Voorstraat


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 7L. Baarsma404Manufact.


1948 - advertentiebron: Zeehaven Harlingen (Wyga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 7, HarlingenVoorstraat 7 BaarsmaBaarsmamanufacturenhandel


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.L. Baarsma404Manuf.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.L. Baarsma404Manuf.


1952 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 24-10-1952
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 7, HarlingenVoorstraat 7 Baarsma


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.L. Baarsma404Manuf.


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.L. Baarsma404Manuf.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 7J. (Jacobus) Baukema


1965 - advertentiebron: Harlingen, Gemeente Adresboek
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 7, HarlingenVoorstraat 7 Baukemaautomatiek


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 7, HarlingenVoorstraat 7 Hoekautomatiek


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 7rijksmonument 20675


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4284Voorstraat 7
  terug