Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 73
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 73 7-012 7-013 C-065 C-059
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 73 7-013 7-013 C-065 C-059
Naastliggers vanVoorstraat 73
ten oostenVoorstraat 75
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 71
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 73naamloze steeg ten westen


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0018r van 30 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZ bij de Butterbrug1/3 huis en getimmert
 
koperN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondN. N. 1-00-00 CG
naastligger ten oostenPyer Gerloffs
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenMeyns, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Ariaen
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Victor Lieuwes, voormomber
verkoper q.q.Daniel Lieuwes, voormobers over
verkoperde twee nagelaten weeskinderen van wijlen Philips Lieuwes, gehuwd met
verkoperwijlen Bauck Lyuues
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Victoer en Daniel Lieuwes als voormombers over de twee nagelaten weeskinderen van Philips Lieuwes x Bauck Lyuues, 1/3 huis en getimmert nz. Voorstraat bij de Butterbrug. Ten O. Pier Gerloffs, ten W. wd. en kinderen Meyne Ariaens.


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0028r van 27 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZ bij de Boterbrug1/3 huis
 
koper provisioneelDirck Henrix 437-00-00 GG
bewonerFictoor Lyuues
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFictoor Lyuues, ?
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild 1/3 huis nz. Voorstraat bij de Butterbrug, daer Fictoor Lyuues inne woont. Provisioneel koper is Dirck Hendrix, voor 437 GG.


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0065r van 20 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZ bij de Butterbrug1/3 huis en getimmer
 
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenPier Gerloffs
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenMeyns, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Ariaen
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Victor Lyeuwes, voormomber
verkoper q.q.Daniel Lyeuwes, voormombers over
verkoperde twee nagelaten weeskinderen van hun wijlen broeder Philips Lyeuwes, gehuwd met
verkoperwijlen Bauck Lyeuwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Victor en Daniel Lyuewes als voormonden over de twee nagelaten weeskinderen van hun broeder Philip Lyeuwes x Leauck Lyeuwes, 1/3 huis nz. Voorstraat bij de Butterbrug. Ten O. Pyer Gerleffs, ten W. wd. Meyns Aryaens. Grondpacht over het gehele huis 20 st aan de Stad.


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0073v van 2 jan 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZ [staat: aan de noordzijde van het diept]huis
 
koper provisioneelVictor Lyeuwes 401-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een huis nz. diept, waar Victor Lyeuwes nu in woont. [Geen naastliggers vermeld]. Geen grondpacht vermeld. Onlangs provisioneel gekocht door [niet vermeld] voor 401 GG.


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0185v van 16 dec 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZ bij de Butterbrug2/3 huis en een kruidentuin met zomerhuisje die zij pachtten van de magistraat, gelegen in Harmannus Eelcomas hoff
 
koper provisioneelN. N.
eigenaar van 1/3Victoer Lyeuwes die het erfde van zijn ouders
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Meyns 1-00-00 CG
verpachter grondwijlen Arien
protesteert vanwege een obligatieSybe Hommes, gehuwd met
protesteert vanwege een obligatieJantien Pybes
protesteert vanwege een obligatieHil Claessen, weduwe van
protesteert vanwege een obligatiewijlen Douwe Syboldts
bewonerVictoer Lyeuwes
naastligger ten oostenPyer Gerloffs
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Meyns, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Arien
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Pieter van Acht, voormond en curator
verkoper q.q.Juw Douwes, voormonden en curators over
verkoperde onmondige kinderen van wijlen Gees, weduwe van
verkoperwijlen Jan IJsenbeeck
verkoperVictoer Lyeuwes voor zich en zijn kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Gees
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Pieter van Acht en Juw Douwes als mombaers en curatoren over) Gees? Jans IJsenbeeks onvermogende kinderen en Victoor Lyeuwes zoon voor hem en voorts als vader ende administrator over zijn kinderen daer hij bij de voors. Gees zijn overledene huysvrouwe heeft geprocreert daar voor en neffens deze de rato caverende, wil verkopen 2/3 huis nz. Voorstraat omtrent de Butterbrug daer voors. Victoor nu selffs inne woont. Ten O. Pyer Gerliffs, ten W. Meyns Ariaens erven. Grondpacht aan die laatstgenoemde erfgenamen 20 st.


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0194v van 17 feb 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZ bij de Butterbrug2/3 huis
 
koper provisioneelVictoer Lyeuwes 760-00-00 GG
bewonerVictoer Lyeuwes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0241r van 11 jan 1601 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZ; bij de Butterbrugge2/3 huis
 
koperJan Jans, gehuwd metkoekbakker1500-00-00 GG
koperLijsbeth Gerryts
verpachter grondClaes Ariaens c.socbakker1-00-00 CG
verpachter grondVictor Lieuwes 0-10-00 CG
naastligger ten oostenPier Gerloffs
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenClaes Ariaens c.socbakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperVictor Lieuwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jans [Stockmans], koekebakker x Lijsbeth Gerryts kopen een huis nz. Voorstraat bij de butterbrug. Ten O. Pier Gerloffs, ten W. bakker Claes Ariaens en een steeg. Grondpacht 20 st aan Claes Ariaens, 10 st aan de verkoper. Gekocht van Victoor Lieuwes, voor 1500 gg.


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0287r van 24 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZhuis en ledige plaats
 
koperClaes Dircx Vinck, gehuwd met1800-00-00 GG
koperSyts Imes
naastligger ten oostenIme Rogiers
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenItgien, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Wouter
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Thomas Jelgers, gelastigde van
verkoperClaes Stans c.u.Haren
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Dircx x Syts Imes kopen een huis en plaats nz. Voorstraat. Ten O. Ime Rogiers, ten W. Itgien Wouters wd. Gekocht van Thomas Jelgers als lasthebber van Claes Fransen? c.u. te Arum voor 1800 gg.


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0309r van 25 apr 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob koekbakker


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0309r van 25 apr 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0316v van 23 mei 1602 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73achterIn de steeg bij de Butterbruggenoud huis of vier kamer
 
koperClaes Diercx Finck, gehuwd met380-00-00 GG
koperSydtske Iemes
verpachter grondde stad Harlingen2-16-00 CG
protesteert vanwege een obligatieJacob Sipckes Banga
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenClaes Diercx Finck
naastligger ten westenYttke, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Wouter
naastligger ten westenSyoucke Douwes
naastligger ten noordensteeg
verkoperMarten Douwes, gehuwd met
verkoperTrijn Haye
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Claes Dircx Funke x Sydske Yemes kopen een oud huis of vier kamers staande in de steeg bij de Butterbrug. Ten O. en N. de steeg, ten Z. de proclamanten, ten W. wd. Ittke Wouters en Syoucke Douwes. Grondpacht 2 gg. Gekocht van Marten Douwes x Trijn Hayes voor 180 gg.


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0309r van 25 apr 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0319r van 22 aug 1602 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73achterachter het huis van Hendrick schedemaker2/3 van 1/2 kamer
 
koperTiets Jans, weduwe van66-19-00 GG
koperwijlen Jochem Sytses
eigenaar van 1/3 van 1/2de nagelaten weeskinderen van wijlen Thoon Luytgiens
eigenaar van 1/2Dircktien Claes, weduwe van
eigenaar van 1/2 van 1/2wijlen Claes Freerx
eigenaar van 1/2 van 1/2Willem Gijssen
naastligger ten oostenPier Gerloffs
naastligger ten zuidenJacob Jans koekbakker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westen*Hendrick scheemaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Ariaens, gehuwd met
verkoperJapcken Willems
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Tiets Jans wv Jorgen Sytses, nu te Leeuwarden, kopen 2/3 van 1/2 camer waarvan de andere 1/3 toebehoort aan Thoon Luytgiens nagelaten weeskind, achter het huis van schedemaker [mesmaker] Hendrick. Ten O. Pier Gerloffs, ten Z. koekebakker Jacob Jans [Stockmans], ten W. schoenmaker Hendrick. Geen grondpacht. Gekocht van Aene Ariaens x Impcken Willems voor 66 gg.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0051v van 3 nov 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Jans koekbakker


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0052r van 3 nov 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Jans koekbakker


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0111r van 7 jun 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0111r van 7 jun 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Jans koekbakker


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0171r van 15 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0171v van 15 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0180r van 31 okt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0180r van 31 okt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0218r van 15 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73achterAchter het huis van de erven van schoenmaker Jantien Hendrickshuis of kamer
 
koperSioerd Ates, gehuwd met237-14-00 GG
koperFenne Harckemae
naastligger ten oostende brouwerij van Jan Sents
naastligger ten zuidenJacob Jansen
naastligger ten westenJantien Hendricks, dochter van
naastligger ten westenHendrick schedemaker
naastligger ten noordenJacob Alberts
verkoper q.q.Sytze Jochums, namens zijn moederbakker
verkoperTiets Jans, weduwe van
verkoperwijlen Jochum Sytses
verkoper van 1/4Willem Sytses
verkoper van 1/4Durkien, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Claes Freercks, gesterkt met haar zoon
verkoper van 1/4Gerryt Claesen


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0150r van 19 dec 1618 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZhuis
 
koperN. N.
huurderAbraham Jacobs koekbakker
naastligger ten oostenJan Cents
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Claes Arjens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgename van wijlen Jacob Jans Stockmans


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0160v van 30 jan 1619 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZhuis
 
koperN. N. 0-00-00 GG
bewonerAbraham Stockmanskoekbakker
naastligger ten oostenJan Cents
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Ariens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhet sterfhuis van wijlen Jacob Jansen Stockmans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild twee huizen door Jacob Jans Stockmans metterdood ontruimd, waarvan (b) een huis nz. Voorstraat, nu bewoond door koekenbakker Abraham Stockmans. Ten O. Jan Sents, ten W. erven Claes Arjens.


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0310r van 21 apr 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0072v van 14 jun 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0072v van 14 jun 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHidde Uulkes


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0157r van 4 sep 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHidde Uuylckes


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0160r van 6 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHidde Ulckes c.u.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0160r van 6 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0010v van 30 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73achterVoorstraat NZ bij de Butterbrugachterhuis
 
koperHarmen Gerryts, gehuwd met750-00-00 GG
koperStijntie Rioerds
verpachter grondWillem Clases bakker0-01-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden*Hidde Ulckes
naastligger ten westen*steeg waarlangs vrije doorgang naar de straat ten zuiden
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWillem Clasesbakker


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0028v van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZ bij de Butterbrug1/2 huis
 
koperN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
eigenaar van 1/2Pieterkoperslager
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Wybes
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenPieter koperslager
naastligger ten noordende scheidsmuur van Pieter koperslager
verkoperSipcke Reyns voor zijn dochter Rinck, weduwnaar van
verkoperwijlen Trijn Syuerds
verkoperRinck Sipckes*
verkoperInne Jansen
verkoperJan Jansen
verkoper q.q.Lolcke Aeltyes, bestevader van
verkoperhet nagelaten weeskind van Foppe Innes, erfgenaam
verkoperAgge Yges, gehuwd met
verkoperSyts Innes, erfgenamen van
erflaterwijlen Trijn Syuerdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (de met name genoemde erven van) Trijn Syuerdts, 1/2 huis nz. Voorstraat bij de Butterbrug, waarvan de andere 1/2 toebehoort aan koperslager Pieter. Ten O. erven Jan Wybes, ten W. en N. koperslager Pieter. Grondpacht voor 1/2 huis 14 st aan de Stad.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0159r van 7 nov 1641 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZ [staat: zuidzijde] ten noordoosten van de Butterbrug2/3 van 1/2 huis ten oosten van het eerste in deze akte
 
koperWobbe Tiaerts koopman1541-18-11 GG
eigenaar van 1/3 van 1/2Wobbe Tiaerts, weduwnaar en erfgenaam van
erflaterwijlen Antie Hessels
eigenaar van 1/2Sicke Johannis
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
huurder van 1/2Pyter koperslager
huurder van 1/2Jan Fongers
naastligger ten oostenbewoner van de helft Hobbe Jansen
naastligger ten oostenbewoner van de helft Sicke Johannis
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis bij de mouterij gekocht door Wobbe Tiaerts koopman
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 3/4Sicke TytesWijnaldum
verkoper van 1/4Rinse Rinties


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0159r van 7 nov 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0175v van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZ1/2 huis
 
koperJan Fongers lakenkoper737-00-00 GG
eigenaar van 1/2de erfgenamen van wijlen Hidde Ulkes
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenHobbe Jans olieslager
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Hidde Ulkes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hidde Ulkes
verkopervrijgezel Sicke Johannis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Fongers, lakenkoper, koopt 1/2 huis nz. Voorstraat. Ten O. de olieslagerij van Hobbe Jans, ten W. en N. erven Hidde Ulkes en een steeg en huis. De andere helft is van de erven Hidde Ulkes. Grondpacht (1/1) 28 st aan de Stad. Gekocht van vrijgezel Sicke Johannis, voor 737 GG.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0007v van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZ tussen Butterbrug en de Kleine Kerkstraat pijpen1/2 huis waar de Spiegell uithangt en erf
 
koperJan Fongers 670-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenHobbe Jansen olieslager
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenhet huis en mouterij van Wobbe Tiaerds
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWobbe Tiaerds


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0026v van 11 sep 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Fongers


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0032v van 20 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZ bij de Butterbrug strekkende noordwaarts tot aan de schuur of kamer van Claes Willemshuis met een vrije uit- en ingang aan de ZZ door de steeg
 
koperReyn Tziallings, gehuwd met1900-00-00 GG
koperTrijntie Reyners
verpachter grondClaes Burger 1-00-00 CG
naastligger ten oostenWobbe Tiaerdts
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenschuur of kamer van Claes Burger
naastligger ten noordenClaes Willems Burger
verkopervrijgezel Sicke Johannes


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0026v van 11 sep 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0110v van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet nagelaten huis van Fenne Harkema


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0110r van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73achterachter het huis vanhuis
 
kopermr. Sixtus Elens c.u.285-07-00 GG
naastligger ten oostende brouwerij van Jan Sents
naastligger ten zuidenJacob Jans koekbakker
naastligger ten westenJantie Hendrix, dochter van
naastligger ten westenHendrick schoenmaker
naastligger ten noordenJacob Albarts
verkoperPopcke Sioerdts


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0110v van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0040v van 25 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73achterVoorstraat NZ [staat: in de steeg bij de Butterbrug, tussen de huizen van Claes Willems]huis waar de Spiegel uithangt
 
koperJan Vrijns, gehuwd met600-00-00 CG
koperTrintie Harmens
naastliggereigenaars van het huis van wijlen Claes Arquens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSixtus Elings c.s.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0110v van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0008v van 21 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73achterClaas Burgerssteeg, bij de Butterbrughuis
 
koperAnne Pieters c.u.440-03-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Wobbe Tjeerdts
naastligger ten zuidenClaas Willems
naastligger ten westenJelmer Ruierts
naastligger ten noordende weduwe van Isbrandt Wyntjes
verkoperTrijntje van Dam
verkoperGrietje van Dam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Pieters koopt een huis omtrent de Butterbrugh in Claas [Willems] Burgers steeg. Ten O. wd. Wobbe Tjeerdts, ten Z. Claas Willems [Burger], ten W. Jelmer Ruurds, ten N. wd. Isbrant Wijnties. Claas Willems [Burger] mag aan de zz. van zijn huis zo hoog of laag bouwen als hij wil etc. Geen grondpacht. Gekocht van Trijntje- en Grietje van Dam, voor 440 GG 3 st.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0141r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZ1/2 huis waar de Spiegel uithangt
 
koperJetse Jelles Stijll 1000-00-00 GG
eigenaar van 1/2Rein Tjallinghs
bewonerRein Tjallinghs
naastligger ten oostenTjeerd Wobbes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenClaas Burger
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGeertje Bentes, weduwe van
verkoperwijlen Symen Jelles Stijll


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0215r van 23 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Reyn Tjallings c.soc.


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0037va van 14 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Burger


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0215r van 23 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0258r van 28 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73achterVoorstraat NZ [staat: bij de Butterbrug in de steeg tussen de huizen van Claes Willems Burgers en Reyn Tjallings]huis met plaats en put
 
koperGeert Jansen Steenhoff zakkendrager130-08-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Wabe Tjeerds
naastligger ten zuidende woning van Claas Willems
naastligger ten westenmr. Jelmer Ruyrds
naastligger ten noordende weduwe van IJsbrand Wynties
verkoperAnne Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeert Jansen Steenhoff, zakkendrager, koopt een huis bij de Butterbrug in de steeg tussen Claes Willems Burgers [Voorstraat 71] en Reyn Tjallings [Voorstraat 73]. Ten O. wd. Wabe Tjeerds, ten Z. Claes Willems [Burger], ten W. mr. Jelmer Ruyrds, ten N. wd. IJsbrand Wyntjes. Claes Willems [Burger] mag zoveel hij wil timmeren ten zuiden van deze woning en licht scheppen met vensters en kozijnen, en Dirckien wd. van Claes Freerx zal altijd uitgang door de steeg hebben. Geen grondpacht. Gekocht van Anne Pieters voor 130 GG 8 st.


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0281r van 17 mrt 1689 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat daar waar de Spiegel uithangtgrondpacht van 1-00-00 CG
 
koperJetse Jelles Stijl, en55-00-00 CG
koperTjerck Feddrix, als vader en voorstander over zijn dochter
koperBauckjen Tjerx
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis genaamd de Spiegel1-00-00 CG
bewonerLolkeboendermaker
verkoper q.q.Ulbe Cornelis, geauthoriseerde curator over resp.mr. schoenmaker
verkoperWillem Douwes, en
verkoperHans Douwes
verkoper q.q.vroedsman Cornelis Wijngaerden, gecommitteerde
verkoper q.q.Steven Kuyck, gecommitteerden uit
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores
verkoper q.q.Minse Cornelis, gecommitteerde
verkoper q.q.burgerhopman Minne Jansen Marnstra, gecommitteerden uit
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij, alimentatores van
verkoperAeffke Sioerts, nagelaten weeskind
verkoperDouwe Sioerts, nagelaten weeskinderen van
erflaterwijlen Sioerd Elses, gehuwd met
erflaterwijlen Jeltie Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetse Jelles Stijl, en Tjerck Feddrixs als vader van zijn dochter Bauckjen Tjerx kopen (b) 20 st. grondpacht uit het huis waar de spiegel uithangt en waar boendermaker Lolke in woont, op de Voorstraat. Gekocht van (mr. schoenmaker Ulbe Cornelis, curator over Willem en Hans Douwes, en mede-vroedschap Cornelius Wijngaerden en Steven Cuyck als gecommitteerde diakenen van de Gereformeerde Gemeente, en Minse Cornelis en hopman Minne Jansen Marnstra als gecommitteerde stads-weesvoogden, als alimentores van Aeffke en Douwe Sioerts, nagelaten weeskinderen van) Sioerd Elses x Jeltie Douwes, voor (a+b+c) 55 cg.


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0037va van 14 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0320r van 6 apr 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73achterVoorstraat NZ, 1 huis vanaf de Katterug in de steeg tussen het huis van wijlen Claes Willems burger en het huis van de koopman Tjerck Feddrix Althaus en daar waar de Spiegel uithangtkamer
 
koperHans Douwes huistimmerman65-00-00 CG
naastligger ten oostende kamer van Jan Willems Vosma
naastligger ten zuidenTjerck Feddrix
naastligger ten westenWybe Fransen mr. bakker
naastligger ten noordenGeert Jansen
verkoperUlbe Cornelis Hollandermr. schoenmaker


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0221v van 26 apr 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73achterVoorstraat NZ in een steegledige plaats of ruigscherne waar voorheen een kamer heeft gestaan
 
koperGeert Jansen Steenhoff, gehuwd met10-00-00 CG
koperPietie Tiommes
naastligger ten oostenJohannes Vosma
naastligger ten zuidenTierk Feddrix
naastligger ten westenweduwe Sietske Jans
naastligger ten noordenGeert Jansen Steenhoff c.u.
verkoperTietske Jans, weduwe van
verkoperwijlen Hans Douwestimmerman


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0031r van 2 okt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73achterVoorstraat NZ in een steeg bij Sipke Auckeswoning en ledige plaats daarvoor
 
koperMarten Willems, gehuwd metmr. zadel- en schoenmaker200-00-00 CG
koperPyttie Servaas
toehaaktwee gouden ducaten voor elke verkoper
naastligger ten oostenhet pakhuis van Jan Vosma
naastligger ten zuidende woning van Tjerk Feddrix
naastligger ten westenMarten Willems, gehuwd metmr. zadel- en schoenmaker
naastligger ten westenPyttie Servaas
naastligger ten noordende weduwe van Jan Bastiaans
verkoperAukjen Tjommes, erfgenaamSneek
verkoperWillem Jansen Hogerhuis, erfgenamen vanSneek
erflaterwijlen Pyttie Tjommes, weduwe van
erflaterwijlen Geert Jans Steenhoff


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0113v van 23 feb 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJetse Jelles c.s.


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-012Voorstraat 73kamer
eigenaarPieter Martens
gebruiker
opmerkingpro deo begeert
7-013Voorstraat 73huis
eigenaarTierk Feddricks
eigenaarFoekjen Stijl
gebruikerSipke Auckes
huurwaarde63-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-12-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0304v van 24 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosteneen steeg


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-012Voorstraat 73kamer
eigenaarJan Engelsman
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo begeert
7-013Voorstraat 73huis
eigenaarTierk Feddrix cum soc.
gebruikerSipke Auckes
huurwaarde63-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-5-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0052v van 29 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenzeker steegje
naastligger ten oostenTjerk Fredrix c.s.


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-012 Voorstraat 73kamer
eigenaarJan Engelsman
gebruikerJan Engelsman
opmerkingpro deo begeert
7-013 Voorstraat 73huis
eigenaarTjerk Feddriks erven cum soc.
gebruikerPals Gongrijp
huurwaarde63-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-10-00 CG


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0052v van 29 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0285v van 27 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZ bij de katterugspijphuis genaamd de Spiegel
 
koperSymen Fockes mr. koperslager195-14-00 GG
naastligger ten oostenvroedsman Doede Vosma
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westensteeg waarlangs vrije in- en uitgang
naastligger ten westenDirk IJsbrands koopman
naastligger ten noordenFocke Abbes
verkoper van 1/2Baukjen Tjerks, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/2Willem Pieters MouterkoopmanLeeuwarden
verkoper van 1/8Eelke Dirks, weduwnaar vankoopman
verkoper van 1/8wijlen Stijntje Everts Oosterbaen
verkoper van 1/8Aukjen Everts Oosterbaen, gehuwd met
verkoper van 1/8Cornelis Jentjeskoopman
verkoper van 1/8Geertje Everts Oosterbaen, weduwe vanFraneker
verkoper van 1/8wijlen Feddrik TjerxFraneker
verkoper van 1/8Geertje Jelles Stijl, weduwe van
verkoper van 1/8wijlen Dirk Harmens
verkoper van 1/32Geertje Edsges, gehuwd met
verkoper van 1/32Jacob Wiersmamr. bakker
verkoper van 1/32Doetje Edsges
verkoper van 1/32Trijntje Edsges
verkoper van 1/32Marijke Edsges meerderjarige vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Fokkes, mr. koperslager koopt huis bij de Katrugspijp 'de Spiegel', met vrij in- en uitgang door een steeg ten W. Ten O. Doede Vosma en Dirk IJsbrands, ten W. de steeg, ten Z. het diept, ten N. Focke Abbes. Gekocht van Baukje Tjerks x Willem Pieters Mouter te Leeuwarden voor 1/2 en veel anderen, samen ook voor 1/2, voor 795 gg.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0003r van 11 mrt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPytje Serwaes


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0139r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPytie Serwaes*


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0263v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSymon Fockes q.q.koopman
naastligger ten oostenRinke Heeres q.q.koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-012 Voorstraat 73kamer
eigenaarJan Engelsman
gebruikerMayke Johannes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
7-013 Voorstraat 73huis
eigenaarSymon Fokkes
gebruikerSymon Fokkes
huurwaarde63-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-012 Voorstraat 73Gerrit Geerts, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG
7-013 Voorstraat 73Symon Fokkes Bakker, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-012 Voorstraat 73kamer
eigenaarFokke Abbes kinders
gebruikerGerrit Geerts
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG
7-013 Voorstraat 73huis
eigenaarSymon Fokkes
gebruikerSymon Fokkes
huurwaarde63-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-09-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0140r van 20 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0124r van 16 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg waarin een vrije uit- en ingang naar de Voorstraat
naastligger ten oostenDoede Vosma


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0124r van 16 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0234r van 16 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73achterVoorstraat NZ aan de Appelmarkt achter het huis van de verkoper1/2 tuintje
 
koperJanke Heeres, zuster van100-00-00 CG
koperJan Heeres, en van
koperSipke Heeres, en van
koperAlbert Heeres
naastligger ten oostende weduwe van oud burgemeester Dodoneus Vosma
naastligger ten zuidenJanke Reyers c.m.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJanke Reyers c.m.
naastligger ten noordenJan Poppes
verkoperJanke Reyers, gehuwd met
verkoperSimon Fockes Backermr. koperslager


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0240v van 30 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJanke Heeres c.f.
naastligger ten westenSymen Fockes Bakker


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0240v van 30 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0252v van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73achterVoorstraat NZ achter het huis van de koper, Appelmarkt aan de1/2 tuintje
 
koperJanke Reyers, gehuwd met100-00-00 CG
koperSimon Fockes Bakker mr. koperslager
naastligger ten oostenJanke Heeres c.f.
naastligger ten zuidenJanke Reyers c.m.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJanke Reyers c.m.
naastligger ten noordenJan Poppes
verkoperJanke Heeres, zuster van
verkoperJan Heeres, en van
verkoperSipke Heeres, en van
verkoperAlbert Heeres


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0209v van 12 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZ bij de Katterugspijphuis en tuintje
 
koperBernardus Koelmans, gehuwd met4000-00-00 CG
koperPerkje Bonnes
naastligger ten oostenAlbert Heeres c.f.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSipke Dirks IJsbrands c.s.
naastligger ten noordenJan Poppes
verkoperSimon Fockes Backerkoopman


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0004r van 19 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0004r van 19 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0252r van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0035r van 19 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBernardus Koelmans


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0092v van 20 mei 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenB. Koelmans


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0046r van 6 dec 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZ bij de Katterugspijphuis en tuintje
 
koperGerardus Rinkes, gehuwd metkoopman2600-00-00 CG
koperGrietje Timmerman
naastligger ten oostenA. Tadema
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenS. IJsbrandi c.s.
naastligger ten noordenS. IJsbrandi c.s.
verkoperPerkje B. Zeefsma, weduwe van
verkoperwijlen Bernardus Koelmanskoopman


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0286r van 16 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerardus Rinkes


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-011 Voorstraat 73Tamme de Witt
7-011 1/2Voorstraat 73Gerardus Rinkes


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0238v van 16 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJ. Proostenbeek


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-013 Voorstraat 73Gerardus Rinkes5-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-065Voorstraat 73Fetze Pieters van der Stel... van wijk C-079, boendermaker, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-065; VT1839; F. v. d. S. eigenaar van perceel nr. 681 te HRL, boendermaker, woonplaats HRL, legger nr. 647, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-065Voorstraat 73Gerardus Rinkes... in handen van pres. J. van Slooten, op wo. 16 jun 1784. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-065, koopman, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 7e quartier: 7-4. :0 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-065Voorstraat 73G Rinkes G Rinkes koopman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 632Voorstraat 73Gerhardus RinkesHarlingenwinkelierhuis en erf (230 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-065Voorstraat 73Gerhardus Rinkes, overleden op 22 januari 1832koopman Voorstraat C 65, wednr. NN, vader van Petrus, meestersknecht Sneek, Hendrik, koopman, Johanna, Mieke, Agnietje en Jacobus Gerhardus Rinkes. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 68 van 31 mrt 1832
adressoortbedraggebruik
C-065Voorstraat 73koopaktefl. 1800huis aan de Voorstraat C-065
 
verkoperHendrik Rinkes
verkoperJohanna Rinkes
verkoperAgnietje Rinkes
verkoperJacobus Rinkes
koperJan Eelkes van der Post


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-065Voorstraat 73Sijke Heins de Groot, overleden op 23 december 1835vrouw van Fetse Pieters van der Stel, boendermaker Voorstraat C 79 (testamentair erfgenaam), moeder van Trijntje (vrouw van Jan Eelkes van der Post, kleermaker Voorstraat C 65) en wijlen Hieke Fetses van der Stel (vrouw van Barend Andeles Dreyer, bij de Hoogstraat , moeder van minderjarige Baukje, Sijke en Yeke Barends Dreyer). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-065Voorstraat 73Jan Eelkes van der Post... HRL 1851 wijk C-069, wijk G-168; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleer- en boendermaker, wijk C-065; VT1839; geb 14 sep 1794, ged 7 okt 1794 Grote Kerk HRL, zv Eelke Jans van der Post en Grietje ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-065Voorstraat 73Trijntje van der Stel... bev.reg. HRL 1851 wijk C-069, 91, wijk G-168; oud 39 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk C-065; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-065VoorstraatJan van der Post45 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kleermaker
C-065VoorstraatTrijntje van der Stel39 jBolswardv, protestant, gehuwd, boendermaker
C-065VoorstraatFetze van der Stel66 jSneekm, protestant, weduwnaar
C-065VoorstraatIke Dreyer13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-065VoorstraatBaukje Dreyer17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-065VoorstraatSijke Dreyer16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-065Voorstraat 73Grietje de Vries... ovl wijk C-060, dv Rinze Gerrits dV, en Hendrikje Fransen; BS huw 1821, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk C-065; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-060; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-065Voorstraat 73Johan Coenraad Oswald... 1812, zv Hendrik O, en Pietje Franses Tjallingii; BS huw 1812, huw 1821, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-065; geb 17 okt 1787, ged 13 nov 1787 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Oswald en Pietje ... (alles)


1851 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51029 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 van 6 jun 1851
adressoortbedraggebruik
C-065Voorstraat 73koopaktefl. 3000huis aan de noordkant van de Voorstraat, C-065
 
verkoperJan Eelkes van der Post (gehuwd met Trijntje Fetzes van der Stel)
koperJacobus Berndes


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 632C-065 (Voorstraat)Jacobus Berndeswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 632C-059 (Voorstraat)Jacobus Berndeswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 632Voorstraat 73 (C-059)Alida van der Meer (wed. J.F. Berndes)woonhuis


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 73, HarlingenVoorstraat 73K. Hondemadames-, heeren- en kinderschoeisel


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 73 Klaas Hondemaschoenmaker
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1400
Voorstraat 73wed A. van der Meer geb. H.C. v/d Oeverzonder
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1923 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 73, HarlingenVoorstraat 73K. Hondemaschoenenmagazijn


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 73A.Dijkstramandenmaker
Voorstraat 73aJ.Edensmachinist


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 73H. (Hendrik) Spoelstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 73rijksmonument 20698


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7275Voorstraat 73
  terug