Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 73
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 73 7-012 7-013 C-065 C-059
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 73 7-013 7-013 C-065 C-059
Naastliggers vanVoorstraat 73
ten oostenVoorstraat 75
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 71
ten noordenSint Jacobstraat 13


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 73naamloze steeg ten westen


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0051v van 3 nov 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Jans koekbakker


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0052r van 3 nov 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Jans koekbakker


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0111r van 7 jun 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0111r van 7 jun 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Jans koekbakker


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0171r van 15 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0180r van 31 okt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0218r van 15 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73achterAchter het huis van de erven van schoenmaker Jantien Hendrickshuis of kamer
 
koperSioerd Ates, gehuwd met237-14-00 GG
koperFenne Harckemae
naastligger ten oostende brouwerij van Jan Sents
naastligger ten zuidenJacob Jansen
naastligger ten westenJantien Hendricks, dochter van
naastligger ten westenHendrick schoenmaker
naastligger ten noordenJacob Alberts
verkoper q.q.Sytze Jochums, namens zijn moederbakker
verkoperTiets Jans, weduwe van
verkoperwijlen Jochum Sytses
verkoper van 1/4Willem Sytses
verkoper van 1/4Durkien, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Claes Freercks, gesterkt met haar zoon
verkoper van 1/4Gerryt Claesen


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0072v van 14 jun 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0072v van 14 jun 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHidde Uulkes


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0157r van 4 sep 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHidde Uuylckes


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0160r van 6 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZ ten noordoosten van de Butterbrughhuis waar de Witte Gekroonde Lelie uithangt, mouterij en achterhuis
 
koperHidde Ulckes, gehuwd metzijdencramer 2958-00-00 GG
koperBerber Tietes
verpachter grondde Stad Harlingen8-05-00 CG
naastligger ten oostenerfgenamen van wijlen Johannes Cramer
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHidde Ulckes c.u.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperReyner Jelles, gehuwd metkoopman Leeuwarden
verkoperAefke JacobsLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHidde Ulckes, zijdekramer x Berber Tietes kopen een huis, mouterij en achterhuis ten noordoosten van de Butterbrugh nz. Voorstraat, daer de witte gecroonde lelie uythangt. Ten O. erven Johannes Cramer, ten W. de kopers. Grondpacht 8 CG 5 st aan de Stad. Gekocht van koopman Reyner Jelles x Aeffke Jacobs te Leeuwarden voor 2958 GG 14 st.


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0010v van 30 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73achterVoorstraat NZ bij de Butterbrugachterhuis
 
koperHarmen Gerryts, gehuwd met750-00-00 GG
koperStijntie Rioerds
verpachter grondWillem Clases bakker0-01-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden*Hidde Ulckes
naastligger ten westen*steeg waarlangs vrije doorgang naar de straat ten zuiden
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWillem Clasesbakker


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0159r van 7 nov 1641 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZ (staat: zuidzijde) ten noordoosten van de Butterbrug2/3 van 1/2 huis ten oosten van het eerste in deze akte
 
koperWobbe Tiaerts koopman1541-18-11 GG
eigenaar van 1/3 van 1/2Wobbe Tiaerts, weduwnaar en erfgenaam van
wijlen Antie Hessels
eigenaar van 1/2Sicke Johannis
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
huurder van 1/2Pyter koperslager
huurder van 1/2Jan Fongers
naastligger ten oostenbewoner van de helft Hobbe Jansen
naastligger ten oostenbewoner van de helft Sicke Johannis
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis bij de mouterij gekocht door Wobbe Tiaerts koopman
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 3/4Sicke TytesWijnaldum
verkoper van 1/4Rinse Rinties


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0159r van 7 nov 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0175v van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZ1/2 huis
 
koperJan Fongers lakenkoper737-00-00 GG
eigenaar van 1/2de erfgenamen van Hidde Ulkes
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenHobbe Jans olieslager
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende erfgenamen van Hidde Ulkes
naastligger ten noordende erfgenamen van Hidde Ulkes
verkopervrijgezel Sicke Johannis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Fongers, lakenkoper, koopt 1/2 huis nz. Voorstraat. Ten O. de olieslagerij van Hobbe Jans, ten W. en N. erven Hidde Ulkes en een steeg en huis. De andere helft is van de erven Hidde Ulkes. Grondpacht (1/1) 28 st aan de Stad. Gekocht van vrijgezel Sicke Johannis, voor 737 GG.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0007v van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZ tussen Butterbrug en de Kleine Kerkstraat pijpen1/2 huis waar de Spiegell uithangt en erf
 
koperJan Fongers 670-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenHobbe Jansen olieslager
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenhet huis en mouterij van Wobbe Tiaerds
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWobbe Tiaerds


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0026v van 11 sep 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Fongers


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0032v van 20 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZ bij de Butterbrug strekkende noordwaarts tot aan de schuur of kamer van Claes Willemshuis met een vrije uit- en ingang aan de ZZ door de steeg
 
koperReyn Tziallings, gehuwd met1900-00-00 GG
koperTrijntie Reyners
verpachter grondClaes Burger 1-00-00 CG
naastligger ten oostenWobbe Tiaerdts
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenschuur of kamer van Claes Burger
naastligger ten noordenClaes Willems Burger
verkopervrijgezel Sicke Johannes


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0110v van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet nagelaten huis van Fenne Harkema


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0110r van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73achterachter het huis van huis
 
kopermr. Sixtus Elens c.u.285-07-00 GG
naastligger ten oostende brouwerij van Jan Sents
naastligger ten zuidenJacob Jans koekbakker
naastligger ten westenJantie Hendrix, dochter van
naastligger ten westenHendrick schoenmaker
naastligger ten noordenJacob Albarts
verkoperPopcke Sioerdts


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0040v van 25 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZ [staat: in de steeg bij de Butterbrug, tussen de huizen van Claes Willems]huis waar de Spiegel uithangt
 
koperJan Vrijns, gehuwd met600-00-00 CG
koperTrintie Harmens
naastliggereigenaars van het huis van wijlen Claes Arquens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSixtus Elings c.s.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0008v van 21 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73achterClaas Burgerssteeg, bij de Butterbrughuis
 
koperAnne Pieters c.u.440-03-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Wobbe Tjeerdts
naastligger ten zuidenClaas Willems
naastligger ten westenJelmer Ruierts
naastligger ten noordende weduwe van Isbrandt Wyntjes
verkoperTrijntje van Dam
verkoperGrietje van Dam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Pieters koopt een huis omtrent de Butterbrugh in Claas [Willems] Burgers steeg. Ten O. wd. Wobbe Tjeerdts, ten Z. Claas Willems [Burger], ten W. Jelmer Ruurds, ten N. wd. Isbrant Wijnties. Claas Willems [Burger] mag aan de zz. van zijn huis zo hoog of laag bouwen als hij wil etc. Geen grondpacht. Gekocht van Trijntje- en Grietje van Dam, voor 440 GG 3 st.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0141r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZ1/2 huis waar de Spiegel uithangt
 
koperJetse Jelles Stijll 1000-00-00 GG
eigenaar van 1/2Rein Tjallinghs
bewonerRein Tjallinghs
naastligger ten oostenTjeerd Wobbes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenClaas Burger
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGeertje Bentes, weduwe van
verkoperwijlen Symen Jelles Stijll


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0215r van 23 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van Reyn Tjallings c.soc.


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0037va van 14 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 19, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Burger


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0258r van 28 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73achterVoorstraat NZ [staat: bij de Butterbrug in de steeg tussen de huizen van Claes Willems Burgers en Reyn Tjallingshuis met plaats en put
 
koperGeert Jansen Steenhoff zakkendrager130-08-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Wabe Tjeerds
naastligger ten zuidende woning van Claas Willems
naastligger ten westenmr. Jelmer Ruyrds
naastligger ten noordende weduwe van IJsbrand Wynties
verkoperAnne Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeert Jansen Steenhoff, zakkendrager, koopt een huis bij de Butterbrug in de steeg tussen Claes Willems Burgers [Voorstraat 71] en Reyn Tjallings [Voorstraat 73]. Ten O. wd. Wabe Tjeerds, ten Z. Claes Willems [Burger], ten W. mr. Jelmer Ruyrds, ten N. wd. IJsbrand Wyntjes. Claes Willems [Burger] mag zoveel hij wil timmeren ten zuiden van deze woning en licht scheppen met vensters en kozijnen, en Dirckien wd. van Claes Freerx zal altijd uitgang door de steeg hebben. Geen grondpacht. Gekocht van Anne Pieters voor 130 GG 8 st.


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0281r van 17 mrt 1689 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat daar waar de Spiegel uithangtgrondpacht van 1-00-00 CG
 
koperJetse Jelles Stijl, en55-00-00 CG
Tjerck Feddrix, als vader en voorstander over zijn dochter
Bauckjen Tjerx
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis genaamd de Spiegel1-00-00 CG
bewonerLolkeboendermaker
Ulbe Cornelis, geauthoriseerde curator over resp.mr. schoenmaker
verkoperWillem Douwes, en
verkoperHans Douwes
vroedsman Cornelis Wijngaerden, gecommitteerde
Steven Kuyck, gecommitteerden uit
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores
Minse Cornelis, gecommitteerde
verkoper q.q.burgerhopman Minne Jansen Marnstra, gecommitteerden uit
de Stad Harlingen: weesvoogdij, alimentatores van
verkoperAeffke Sioerts, nagelaten weeskind
verkoperDouwe Sioerts, nagelaten weeskinderen van
erflaterwijlen Sioerd Elses, gehuwd met
erflaterwijlen Jeltie Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetse Jelles Stijl, en Tjerck Feddrixs als vader van zijn dochter Bauckjen Tjerx kopen (b) 20 st. grondpacht uit het huis waar de spiegel uithangt en waar boendermaker Lolke in woont, op de Voorstraat. Gekocht van (mr. schoenmaker Ulbe Cornelis, curator over Willem en Hans Douwes, en mede-vroedschap Cornelius Wijngaerden en Steven Cuyck als gecommitteerde diakenen van de Gereformeerde Gemeente, en Minse Cornelis en hopman Minne Jansen Marnstra als gecommitteerde stads-weesvoogden, als alimentores van Aeffke en Douwe Sioerts, nagelaten weeskinderen van) Sioerd Elses x Jeltie Douwes, voor (a+b+c) 55 cg.


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0320r van 6 apr 1690 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZ; 1 huis vanaf de Katterug in de steeg tussen het huis van wijlen Claes Willems burger en het huis van de koopman Tjerck Feddrix Althaus kamer
 
koperHans Douwes huistimmerman65-00-00 CG
naastligger ten oostende kamer van Jan Willems Vosma
naastligger ten zuidenTjerck Feddrix
naastligger ten westenWybe Fransen mr. bakker
naastligger ten noordenGeert Jans
verkoperUlbe Cornelis Hollandermr. schoenmaker


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0356r van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 21, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg waarlangs uit- en ingang
naastligger ten oostenTjerk Feddrix


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0113v van 23 feb 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJetse Jelles c.s.


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-012Voorstraat 73kamer
eigenaarPieter Martens
gebruiker
opmerkingpro deo begeert
7-013Voorstraat 73huis
eigenaarTierk Feddricks
eigenaarFoekjen Stijl
gebruikerSipke Auckes
huurwaarde63-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-12-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0304v van 24 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 19, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosteneen steeg


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-012Voorstraat 73kamer
eigenaarJan Engelsman
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo begeert
7-013Voorstraat 73huis
eigenaarTierk Feddrix cum soc.
gebruikerSipke Auckes
huurwaarde63-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-5-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0052v van 29 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenzeker steegje
naastligger ten oostenTjerk Fredrix c.s.


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-012 Voorstraat 73kamer
eigenaarJan Engelsman
gebruikerJan Engelsman
opmerkingpro deo begeert
7-013 Voorstraat 73huis
eigenaarTjerk Feddriks erven cum soc.
gebruikerPals Gongrijp
huurwaarde63-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-10-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0262v van 3 mrt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 21, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0285v van 27 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZ bij de katterugspijphuis genaamd de Spiegel
 
koperSymen Fockes mr. koperslager195-14-00 GG
naastligger ten oostenvroedsman Doede Vosma
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westensteeg waarlangs vrije in- en uitgang
naastligger ten westenDirk IJsbrands koopman
naastligger ten noordenFocke Abbes
verkoper van 1/2Baukjen Tjerks, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/2Willem Pieters MouterkoopmanLeeuwarden
verkoper van 1/8Eelke Dirks, weduwnaar vankoopman
verkoper van 1/8wijlen Stijntje Everts Oosterbaen
verkoper van 1/8Aukjen Everts Oosterbaen, gehuwd met
verkoper van 1/8Cornelis Jentjeskoopman
verkoper van 1/8Geertje Everts Oosterbaen, weduwe vanFraneker
verkoper van 1/8wijlen Feddrik TjerxFraneker
verkoper van 1/8Geertje Jelles Stijl, weduwe van
verkoper van 1/8wijlen Dirk Harmens
verkoper van 1/32Geertje Edsges, gehuwd met
verkoper van 1/32Jacob Wiersmamr. bakker
verkoper van 1/32Doetje Edsges
verkoper van 1/32Trijntje Edsges
verkoper van 1/32Marijke Edsges meerderjarige vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Fokkes, mr. koperslager koopt huis bij de Katrugspijp 'de Spiegel', met vrij in- en uitgang door een steeg ten W. Ten O. Doede Vosma en Dirk IJsbrands, ten W. de steeg, ten Z. het diept, ten N. Focke Abbes. Gekocht van Baukje Tjerks x Willem Pieters Mouter te Leeuwarden voor 1/2 en veel anderen, samen ook voor 1/2, voor 795 gg.


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0304v van 22 jan 1730 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0305v van 22 jan 1730 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEnne Hiddes de Vries


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0003r van 11 mrt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPytje Serwaes


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0139r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPytie Serwaes*


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0263v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSymon Fockes q.q.koopman
naastligger ten oostenRinke Heeres q.q.koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-012 Voorstraat 73kamer
eigenaarJan Engelsman
gebruikerMayke Johannes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
7-013 Voorstraat 73huis
eigenaarSymon Fokkes
gebruikerSymon Fokkes
huurwaarde63-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-012 Voorstraat 73Gerrit Geerts, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG
7-013 Voorstraat 73Symon Fokkes Bakker, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-012 Voorstraat 73kamer
eigenaarFokke Abbes kinders
gebruikerGerrit Geerts
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG
7-013 Voorstraat 73huis
eigenaarSymon Fokkes
gebruikerSymon Fokkes
huurwaarde63-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-09-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0140r van 20 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 19, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0124r van 16 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosten*steeg waarin een vrije uit- en ingang naar de Voorstraat
naastligger ten oostenDoede Vosma


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0234r van 16 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73achterVoorstraat NZ aan de Appelmarkt achter het huis van de verkoper1/2 tuintje
 
koperJanke Heeres, zuster van100-00-00 CG
koperJan Heeres, en van
koperSipke Heeres, en van
koperAlbert Heeres
naastligger ten oostende weduwe van oud burgemeester Dodoneus Vosma
naastligger ten zuidenJanke Reyers c.m.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJanke Reyers c.m.
naastligger ten noordenJan Poppes
verkoperJanke Reyers, gehuwd met
Simon Fockes Backermr. koperslager


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0240v van 30 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJanke Heeres c.f.
naastligger ten westenSymen Fockes Bakker


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0252v van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73achterVoorstraat NZ achter het huis van de koper, Appelmarkt aan de1/2 tuintje
 
koperJanke Reyers 100-00-00 CG
Simon Fockes Bakkermr. koperslager
naastligger ten oostenJanke Heeres c.f.
naastligger ten zuidenJanke Reyers c.m.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJanke Reyers c.m.
naastligger ten noordenJan Poppes
verkoperJanke Heeres, zuster van
verkoperJan Heeres, en van
verkoperSipke Heeres, en van
verkoperAlbert Heeres


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0209v van 12 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZ bij de Katterugspijphuis en tuintje
 
koperBernardus Koelmans, gehuwd met4000-00-00 CG
koperPerkje Bonnes
naastligger ten oostenAlbert Heeres c.f.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSipke Dirks IJsbrands c.s.
naastligger ten noordenJan Poppes
verkoperSimon Fockes Backerkoopman


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0004r van 19 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 17, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0149v van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 21, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0252r van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0035r van 19 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBernardus Koelmans


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0092v van 20 mei 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 75, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenB. Koelmans


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0046r van 6 dec 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 73Voorstraat NZ bij de Katterugspijphuis en tuintje
 
koperGerardus Rinkes, gehuwd metkoopman2600-00-00 CG
koperGrietje Timmerman
naastligger ten oostenA. Tadema
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenS. IJsbrandi c.s.
naastligger ten noordenS. IJsbrandi c.s.
verkoperPerkje B. Zeefsma, weduwe van
verkoperwijlen Bernardus Koelmanskoopman


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0286r van 16 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 71, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerardus Rinkes


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-011 Voorstraat 73Tamme de Witt
7-011 1/2Voorstraat 73Gerardus Rinkes


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0238v van 16 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 19, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJ. Proostenbeek


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-013 Voorstraat 73Gerardus Rinkes5-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-065Voorstraat 73Fetze Pieters van der Stel... van wijk C-079, boendermaker, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-065; VT1839; F. v. d. S. eigenaar van perceel nr. 681 te HRL, boendermaker, woonplaats HRL, legger nr. 647, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-065Voorstraat 73Gerardus Rinkes... in handen van pres. J. van Slooten, op wo. 16 jun 1784. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-065, koopman, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 7e quartier: 7-4. :0 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-065Voorstraat 73G Rinkes G Rinkes koopman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 632Voorstraat 73Gerhardus RinkesHarlingenwinkelierhuis en erf (230 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-065Voorstraat 73Gerhardus Rinkes, overleden op 22 januari 1832koopman Voorstraat C 65, wednr. NN, vader van Petrus, meestersknecht Sneek, Hendrik, koopman, Johanna, Mieke, Agnietje en Jacobus Gerhardus Rinkes. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 68 van 31 mrt 1832
adressoortbedraggebruik
C-065Voorstraat 73koopaktefl. 1800huis aan de Voorstraat C-065
 
verkoperHendrik Rinkes
verkoperJohanna Rinkes
verkoperAgnietje Rinkes
verkoperJacobus Rinkes
koperJan Eelkes van der Post


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-065Voorstraat 73Sijke Heins de Groot, overleden op 23 december 1835vrouw van Fetse Pieters van der Stel, boendermaker Voorstraat C 79 (testamentair erfgenaam), moeder van Trijntje (vrouw van Jan Eelkes van der Post, kleermaker Voorstraat C 65) en wijlen Hieke Fetses van der Stel (vrouw van Barend Andeles Dreyer, bij de Hoogstraat , moeder van minderjarige Baukje, Sijke en Yeke Barends Dreyer). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-065Voorstraat 73Jan Eelkes van der Post... HRL 1851 wijk C-069, wijk G-168; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleer- en boendermaker, wijk C-065; VT1839; geb 14 sep 1794, ged 7 okt 1794 Grote Kerk HRL, zv Eelke Jans van der Post en Grietje ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-065Voorstraat 73Trijntje van der Stel... bev.reg. HRL 1851 wijk C-069, 91, wijk G-168; oud 39 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk C-065; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-065VoorstraatJan van der Post45 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kleermaker
C-065VoorstraatTrijntje van der Stel39 jBolswardv, protestant, gehuwd, boendermaker
C-065VoorstraatFetze van der Stel66 jSneekm, protestant, weduwnaar
C-065VoorstraatIke Dreyer13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-065VoorstraatBaukje Dreyer17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-065VoorstraatSijke Dreyer16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-065Voorstraat 73Grietje de Vries... ovl wijk C-060, dv Rinze Gerrits dV, en Hendrikje Fransen; BS huw 1821, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk C-065; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-060; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-065Voorstraat 73Johan Coenraad Oswald... 1812, zv Hendrik O, en Pietje Franses Tjallingii; BS huw 1812, huw 1821, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-065; geb 17 okt 1787, ged 13 nov 1787 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Oswald en Pietje ... (alles)


1851 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51029 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 van 6 jun 1851
adressoortbedraggebruik
C-065Voorstraat 73koopaktefl. 3000huis aan de noordkant van de Voorstraat, C-065
 
verkoperJan Eelkes van der Post (gehuwd met Trijntje Fetzes van der Stel)
koperJacobus Berndes


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 632C-065 (Voorstraat)Jacobus Berndeswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 632C-059 (Voorstraat)Jacobus Berndeswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 632Voorstraat 73 (C-059)Alida van der Meer (wed. J.F. Berndes)woonhuis


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 73, HarlingenVoorstraat 73K. Hondemadames-, heeren- en kinderschoeisel


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 73 Klaas Hondemaschoenmaker
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1400
Voorstraat 73wed A. van der Meer geb. H.C. v/d Oeverzonder
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1923 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 73, HarlingenVoorstraat 73K. Hondemaschoenenmagazijn


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 73A.Dijkstramandenmaker
Voorstraat 73aJ.Edensmachinist


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 73H. (Hendrik) Spoelstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 73rijksmonument 20698


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7275Voorstraat 73
  terug