Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 84
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 845-006 5-005 E-006E-006
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 845-006 5-005 E-007E-006


Naastliggers vanVoorstraat 84
ten oostenVoorstraat 86
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 82
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 84naamloze steeg ten westen


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0132r van 17 dec 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0010r van 3 dec 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 84achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Aucke Willems kuiper


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0010r van 3 dec 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 84achterVoorstraat ZZ [staat: op of bij de Buttermarkt recht achter het huis van de weduwe van Aucke Willems]0‑00‑00 CGkamer, weefwinkel en ledige plaats ten zuiden
koperN. N.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet huis van burgemeester Pier Foeckes
naastligger ten zuidenEgbert Lourens
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Aucke Willems kuiper
verkoperDieucke Steffens, weduwe van en voogd van haar kinderen bij
verkoperwijlen Willem Hendricks de Bode


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0013r van 21 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 84achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenwijlen Aucke Willems kuiper


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0013r van 21 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 84achterVoorstraat ZZ [staat: Buttermarkt recht achter het huis van wijlen Aucke Willems]250‑00‑00 GGkamer, weefwinkel en ledige plaats
koper provisioneelWillem Auckes kuiper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*wijlen Aucke Willems kuiper
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Willem Hendricks de Bode
eerdere samenvatting door Yde Elsinga62-94 Wordt geveild een kamer, weefwinkel en ledige plaats op de Buttermerckt, achter wijlen Aucke Willems, kuipers' huis. Zoals onlangs bij decreet verkocht ten verzoek van weduwe en erfgenamen van Willem Hendricks de Bode verkocht aan Willem Auckes voor 250 gg.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0343v van 1 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEgbert Lourens


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0388r van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van Egbert Lourens


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0072ar van 9 dec 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Egbert Lourens


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs vrije in- en uitgang naar de Voorstraat [staat: botermarkt]
naastligger ten westenHendrik Willems


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27midden, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0148v van 7 jun 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 84Voorstraat ZZ [staat: Suypmaerckt]00‑00‑00 cggedeelte van een huis
koper provisioneelburgemeester N. N.
verkoper q.q.Albert Harmens, curator over
verkoperde vijf nagelaten weeskinderen van Willem Auckes, gehuwd met
verkoperwijlen Inte Ariens


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0153v van 29 nov 1634 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 84Voorstraat ZZ [staat: Suypmaerckt]775‑00‑00 GG1/2 huis
koperJoucke Symens, gehuwd met
koperJetscke Auckes
naastligger ten oostende weduwe van oud burgemeester Pier Foeckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Hendrick Willems
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTisch Liuues, weduwe van
verkoperwijlen Aucke Willems


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0219v van 2 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 84Voorstraat ZZ [niet vermeld]3100‑00‑00 GGhuis van twee woningen onder een dak, met een kamer en loods daarachter het medegebruik van de steeg ten oosten
koper van 1/2Doede Hendrix c.u.
koper door niaar van 1/2burgervaandrig Willem Hendricks
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van Pier Foeckes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hans Pieters
naastligger ten westende weduwe van Hendrick Willems
naastligger ten noordenVoorstraat of Suupmarkt
verkoperJoucke Symenskoopman te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Hendricks koopt een huis van 2 woningen onder 1 dak met een camer en loods erachter en medegebruik v.d. steeg ten oosten. Ten O. wd. Pier Foeckes, ten Z. erven Hinne Pieters, ten W. wd. Hendrick Willems, ten N. de Voorstraat of Suipmarkt. Gekocht van koopman Joucke Symens te Leeuwarden, voor 3100 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0064v van 13 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 86, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten westende steeg van Doede Hendrix


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 1vVoorstraat 84Doede Hendrix, bakkerf. 11000-00-00
kwartier 5, fol. 1vVoorstraat 84Grietie Hendrixf. 2000-00-00


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0031va van 6 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27noord, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Willem Hendrix Vosma


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0033ra van 6 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27midden, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende onlangs gekochte woning door Doede Hendrix
naastligger ten westenWillem Hendrix Vosma


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0031v van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0061v van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27midden, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDoede Hendrix c.s.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0049v van 7 sep 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 86, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteegkoopman
naastligger ten westenDoede Hendrix koopman


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0378v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27noord, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDoede Hendrix koopman


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0157v van 30 jun 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 82, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBauckjen Seerps, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Doede Hendriks koopman


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0166r van 22 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 82, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg in eigendom
naastligger ten oostenBauckjen Seerps, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Doede Hendrix bakker


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0022r van 10 sep 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 82, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBaukien Seerps, weduwe van
naastligger ten oostenDoede Hendriks Backer


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0080v van 3 nov 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 86, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westen, weduwe van
naastligger ten westenBaukjen Zeerps, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Doede Hendrix bakker


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0132v van 23 okt 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSeerp Doedes koopman


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0183v van 22 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 82, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSeerp Doedes Backer koopman


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0007v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27noord, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Doede Hendrix bakker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-006Voorstraat 84huis
eigenaarwed. Seerp Doedes
gebruikerwed. Seerp Doedes 50-00-00
gebruikerHelena de Vries 42-00-00
huurwaarde92‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde18‑08‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0279r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27midden, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Seerp Doedes


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-006Voorstraat 84huis
eigenaarwed. Seerp Doedes
gebruikerwed. Seerp Doedes 50-00-00
gebruikerHelena de Vries 42-00-00
huurwaarde92‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde18‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan3‑5‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0142v van 30 aug 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 82, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Seerp Doedes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-006Voorstraat 84huis
eigenaarwed. Seerp Doedes
gebruikerwed. Seerp Doedes
huurwaarde92‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde15‑06‑08 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0315v van 28 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Seerp Doedes koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-006Voorstraat 84huis
eigenaarBaukjen Seerps
gebruikerBaukjen Seerps
gebruikerJoseph Norden
huurwaarde92‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde15‑06‑10 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0263r van 14 sep 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Seerp Doedes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-006 Voorstraat 84contrarolleur van Dalsen, bestaande uit 4 personen30‑00‑00 cg10‑00‑00 cg
5-006 Voorstraat 84Douwe Pieters, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-006Voorstraat 84huis
eigenaarBaukjen Sjerps
gebruikercontrarollr. van Dalsen
huurwaarde81‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑10‑14 CG
gebruikerDouwe Pytters
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0204v van 12 mrt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 82, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJetse Roorda n.u.


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0250v van 16 dec 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Seerp Doedes


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0088r van 11 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 86, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJetse Roorda n.u.oud schrijver


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0217v van 7 jul 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 82, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJetze Roorda n.u.


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0018v van 8 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 82, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJetse Roorda


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0134v van 17 jul 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 84Voorstraat ZZ [staat: Suupmarkt]1600‑00‑00 GGhuis met daarnaast een woning onder een dak
koper door niaar van 1/2Sierk Laquart, en zijn broer
koper door niaar van 1/2Petrus Laquart
geniaarde koperLoetske Rintjes, weduwe van
geniaarde koperwijlen Johannes Tjebbes
huurder achterJohannes Homberg c.u.27‑00‑00 CG
huurderUlrich Hofman 70‑00‑00 CG
huurderSalomon Heimans Cohen 48‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPoppe E. Menalda
naastligger ten zuidenYpe
naastligger ten westenvroedsman Tangerman
naastligger ten westenLaquert c.s.
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Doede S. Bakker, executeur testamentair van
verkoperwijlen Baukje J. Bakker, weduwe van
verkoperwijlen Jetse Roorda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierk- en Petrus Laquart kopen, na niaar ratione sanguinis tegen Loetske Rintjes, een huis en tuintje met een woning ernaast, onder 1 dak, op de Suipmarkt. Ten O. Poppe E. Menalda en anderen, ten W. de vroedsman Frederik Tangerman en de kopers, ten Z. Ype...?, ten N. de straat Gekocht van (Doede Seerps Bakker, als executeur van de nalatenschap van) wl. Baukjen Seerps Bakker wv Jetse Roorda, voor 1600 gg.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0202v van 7 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 84Voorstraat ZZ op de Zuivelmarkt2520‑00‑00 CGhuis en tuin
koperRoelof Hendriks, gehuwd metkoopman
koperTietske Oeges
naastligger ten oostenPoppe Menalda e.a.
naastligger ten zuidenYpe Jetzes*
naastligger ten westenSierk Laquaart
naastligger ten westenPetrus Laquaart
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperSierk Laquaart
verkoperPetrus Laquaart
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoelof Hendriks x Tiedske Oeges koopt huis en tuin met een woning ernaast, onder een dak, zz. Voorstraat op de Suipmarkt en al deels door de kopers bewoond. Ten O. Poppe Menalda, ten W. de verkoper, ten Z. Ype ...?, ten N. de Voorstraat. Gekocht van de gebroeders Sierk- en Petrus Laquart.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0195v van 20 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 86, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0005ra van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 82, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTettje Oeges


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0108v van 26 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0306r van 13 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenS. Laquart
naastligger ten westenP. Laquart


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0334v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 84Voorstraat ZZ op de Zuipmarkt wijk E-006 en E-0072000‑00‑00 CGhuis en woning onder een dak, tuin
koperBroer Yemes, gehuwd met
koperAukje Faber
voormalig huurderHeere Claases
naastligger ten oostenGeeske Freerks, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Willem de Boer
naastligger ten zuidenSierk Laquart
naastligger ten zuidenPieter Laquart
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tjeerd Braam
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Taeke S. Stephany, gelastigde vanprocureur fiscaal
verkoperTaeke Althusius te Gaastmeer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBroer Ymes x Aukje Faber koopt huis zz. Voorstraat op de Zuypmarkt, wijk E-006 en 7. Ten Z. S. en P. Laquart, ten N. de straat, ten O. Geeske Freerks wv Willem de Boer, ten W. erven Tjeerd Braam. Gekocht van Taeke Althuisius.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 334v van jun 1807 , betreft pand E-007 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 84Broer Ymes x Aukje Faber koopt huis zz. Voorstraat op de Zuypmarkt, wijk E-006 en 7. Ten Z. S. en P. Laquart, ten N. de straat, ten O. Geeske Freerks wv Willem de Boer, ten W. erven Tjeerd Braam. Gekocht van Taeke Althuisius.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0052r van 7 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 27zuid, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenS. Laquart
naastligger ten westenP. Laquart


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-005, pag. 103Voorstraat 84Broer Yemes8‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-006Voorstraat 84Broer Yemes... goede Justitie zoude verstaan te behooren. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-006Voorstraat 84Broer Yemes Broer Yemes schipper
E-007Voorstraat 84Broer Yemes Broer Yemes pakhuis


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 250 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-006Voorstraat 84Johannes Th. Georgs Leers, overleden op 13 november 1820Th.=Theodorus, zoon van Georg Coenraad Leers, winkelier (Voorstraat E 6/7) en Saske Dirks, broer van minderjarige Franciscus en Theresia Georgs Leers. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 250 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-007Voorstraat 84Johannes Th. Georgs Leers, overleden op 13 november 1820Th.=Theodorus, zoon van Georg Coenraad Leers, winkelier (Voorstraat E 6/7) en Saske Dirks, broer van minderjarige Franciscus en Theresia Georgs Leers. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1005Voorstraat 84Broer YmeskoopmanHarlingenhuis en erven (250 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-006Voorstraat 84Aafke IJsbrands Feenstrahuwt met Paulus Pannebakker; BS ovl 1849; oud 28 jaar, geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, wijk E-006; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-006Voorstraat 84Paulus Pannebakkergeb 1804 HRL, ovl 3 okt 1849 HRL, huwt met Aafke IJsbrands Feenstra, werkman, zv Rimke Martens P, en Trijntje Paulus; BS ovl 1849; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-006; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-006Voorstraat 84Willem Klases Langendijk... L, en Trijntje Romkes; BS huw 1834, ovl 1847; oud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-006; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-007Voorstraat 84Goitse de Vries... IJpma; BS ovl 1846; 1855 overlijdens; oud 33 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-007; VT ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-007Voorstraat 84Hendrika de Boeroud 31 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk E-007; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-006Voorstraat 84Paulus Pannebakker stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-006VoorstraatPaulus Pannebakker34 jkoopmanHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
E-006VoorstraatAafke Feenstra28 jDronrijpgezin 1, v, protestant, gehuwd
E-006VoorstraatIJsbrand Pannebakker4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-006VoorstraatHarke Pannebakker1 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-006VoorstraatTrijntie Pannebakker1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-006VoorstraatWillem Langendijk28 jgeenLeeuwardengezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd
E-006VoorstraatTjerkje Gebel26 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
E-006VoorstraatSytske Langendijk3 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-007VoorstraatGooitje de Vries33 jkoopmanFranekerm, protestant, gehuwd
E-007VoorstraatHenderika de Boer31 jFranekerv, protestant, gehuwd
E-007VoorstraatJan de Vries10 jFranekerm, protestant, ongehuwd
E-007VoorstraatPieter de Vries1 jFranekerm, protestant, ongehuwd
E-007VoorstraatAntje de Vries5 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-006Voorstraat 84Ymkje Tigchelaar, overleden op 15 mei 18405 mnd, overleden Voorstraat E 6. (CzOG nr. 21) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 226 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-006Voorstraat 84Harke Paulus Pannebakker, overleden op 7 oktober 18402 jr, overleden Voorstraat E 6, zoon van Paulus Rimmerts Pannebakker, koopman en Aafke IJsbrands Feenstra, broer van minderjarige Trijntje en IJsbrand Paulus Pannebakker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-007Voorstraat 84Jan Urk, overleden op 3 april 18419 wk, overleden Zuiderzas E 7. (CzOG nr. 1) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 6 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-007Voorstraat 84Rintje Gooitzes de Vries, overleden op 22 oktober 18412 wk (geboren 8/10/1841), overleden Voorstraat E 7, zoon van Gooitze de Vries, koopman en Henderica du Boas (tekent 'Boos'), broer van minderjarige Jan, Pieter en Antje Gooitzes de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 242 en 245 van 13 sep 1843
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-006Voorstraat 84provisionele en finale toewijzingfl. 1480dubbel huis met een achterwoning E-006 en E-007
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperGerben Hendriks Meyer


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 609 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-007Voorstraat 84Trijntje Simons van der Hout, overleden op 13 februari 18461 1/4 jr (geboren 26/10/1844), overleden Voorstraat E 7, dochter van Simon Abels van der Hout, mr. schoenmaker en Himkje Jacobs Torenbeek, zuster van minderjarige Geertrui, Jacob en Albert Simons van der Hout. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 479 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-007Voorstraat 84Albert Simons van der Hout, overleden op 12 mei 184716 mnd (geboren 5/1/1846), overleden Voorstraat E 7, zoon van Simon Abels van der Hout, schoenmakersbaas en Himkje Jacobs Torenbeek, broer van minderjarige Geertruide en Jacob Simons van der Hout. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-006Voorstraat 84Douwe Siebes Visser... te HRL, zv Siebe Folkerts V, en Antje Douwes van Goor; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-006; oud 41 jaar, geb Joure(!) en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk E-004; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-006Voorstraat 84Evertje Jacobs van der Linde... en Truitje Blomhof; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1820, huw 1843, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-006; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-004; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-007Voorstraat 84Engeltje Willems Unia... N.H., dv Willem U, en Jantje Nannes; BS huw 1823, ovl 1855, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-060, wijk E-007, wijk G-103; oud 56 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk E-249; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-007Voorstraat 84Meindert Sybrens Wijkel... zv Sijbren Jans W, en Aafke Gerkes IJlstra; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-060, wijk E-007, wijk G-103; oud 39 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-249; VT1839; Meine Wyckel ... (alles)


1852 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 94 van 28 dec 1852
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-006Voorstraat 84koopaktefl. 2000huis aan de Voorstraat E-006 en E-007
 
verkoperGerrit Jans Kroes
koperLouis Westerman


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1005Voorstraat E-006Salomo Levi van der Hoekwoonhuis
Sectie A nr. 1005Voorstraat E-007Salomo Levi van der Hoekwoonhuis


1865 - variabron: Jaarboekje voor de Stad Harlingen
adresgegevens
Voorstraat 84Voorstraat wijk E-006, afvaart veerschip op Tjum, Lollum, Wommels, Oosterend: Woensdag 12 uur.


1874 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50051 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 141 van 1 jul 1874
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-007Voorstraat 84koopaktefl. 2000huizinge en bakkerij E-007 en E-008
 
verkoperJetske Haas (wv Geert Leenstra, eerder wv Pieter Willems Nauta)
verkoperHendrik Leenstra
verkoperJetske Leenstra
koperWillem Pieters Nauta


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3906Voorstraat E-006Gerrit Dikmanswoonhuis


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84F. van der Zwaagdrukkerij, boek-, stads- en handels-


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3906Voorstraat 84 (E-006)Frans van der Zwaag (en Cons.)woonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat 84F. van der Zwaag & zoonjongens: 2, meisjes: 0
vrouwen: 0
boekdrukkerij


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 84 Frans van der Zwaagboekdrukkerf. 2000f. 2500


1919 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84R. Oudeboonhandelsdrukkerij, uitgave nieuwe harlinger courant


1923 - advertentiebron: Inval der Noormannen, de, Vroolijk spel in drie bedrijven (Wielinga, S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84R. Oudeboondrukkerij, uitgever harlinger courant


1923 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49138 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 372 van 23 nov 1923
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-006Voorstraat 84koopaktefl. 11874huis met erf
 
verkoperCharlotte Kuipers (wv Frans van der Zwaag)
koperRomke Oudeboon


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 84R. Oudeboon135Uitg. N. Harl. Cour.


1925 - advertentiebron: Gids voor Harlingen (Ferwerda, dr. S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84R. Oudeboondrukkerij


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 84R. Oudeboon135Uitg. N. Harl. Cour.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 84R. Oudeboonuitgever


1934 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 17-07-1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84R. Oudeboondrukkerij


1934 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 17-07-1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84R. Oudeboon


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 84R. Oudeboon135Uitg. N. Harl. Cour.


1937 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84R. Oudeboondrukkerij, uitgave van de nieuwe harlinger courant


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 84Nieuwe Harlinger Courant587Uitg. Flevo, v.h. drukkerij R. Oudeboon


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Harlinger Courant587Uitg. Flevo v/h. Drukk. R. Oudeboon


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Harlinger Courant587Uitg. Flevo v/h. Drukk. R. Oudeboon


1954 - advertentiebron: Handel en Industrie in Harlingen (Wijga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Flevodrukkerij


1955 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Flevodrukkerij, uitgave harlinger courant


1955 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Flevodrukkerij, uitgave harlinger courant


1959 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Flevodrukkerij


1960 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Harlinger Courantstreekblad voor Harlingen en omstreken


1962 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Harlinger Courantstreekblad voor Harlingen en omstreken


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 84F. (Fokke) Drost


1965 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Harlinger Courant, Flevodrukkerij


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 84, HarlingenVoorstraat 84 Harlinger Courant


1983 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Voorstraat 84H.s. Oswald62aardewerkfabriek/tegelfabriek


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 3906Voorstraat 84gemeentelijk monument14 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 3906Voorstraat 84
  terug