Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 91
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 917-0237-0247-024C-074C-068


Naastliggers vanVoorstraat 91
ten oostenVoorstraat 93
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 89
ten noordende Rommelhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 91Wagenmakerssteeg of Wagenaarssteeg ten westen


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0463v van 7 apr 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0032v van 20 apr 1611 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 91achterLijsbeth Lammertssteeg125‑00‑00 ggkamer
koperGerryt Geerts, gehuwd met
koperEelck Lieuues
koperMeynst Luitgies, weduwe van
koperwijlen Geert Geerts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan molenaar
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe Trijn Wybes
verkoperBotte Symens, gehuwd met
verkoperJets Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Geerts x Eelck Lieuues en Meynst Luytgiens wv Geert Geerts, kopen een kamer in Lijsbeth Lammerts steeg. Ten Z. mullener Jan, ten N. Trijn Wybes. Geen grondpacht. Gekocht van Botte Symens x jet Jans voor 125 gg.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0098r van 19 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0154v van 11 apr 1613 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 91achterLijsbet Lambertssteeg68‑00‑00 gg1/2 kamer of oud brouwhuis
koperDirck Agges, gehuwd met
koperPiet Pyters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenweduwe Aelcke Hylckes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan molenaar
verkoperAelcke Hylckes, weduwe van
verkoperwijlen Jochum Willems te Dokkum
verkoperLijsbet Hylckes mede voor zich, gehuwd met
verkoperHendrick Janskistmaker te Kollum


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0221v van 5 jun 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0080r van 27 apr 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 91achterLijsbeth Lammertssteeg215‑00‑00 ggkamer en ledig plaatsje
koperHarmen Alberts, gehuwd met
koperIcke Riencks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenMeynert Feies
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan muller
verkoperDierck Agges, gehuwd met
verkoperPiet Pieters


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0309v van 28 apr 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0028r van 7 nov 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0088v van 14 feb 1629 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 91achterLijsbet Lammertssteeg OZ73‑00‑00 ggkamer
koperPieter Idses, gehuwd met
koperAef Agges
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAgge metselaar
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGerryt Greolts
verkoperBouwen Bouwenskistmaker


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0014r van 11 jun 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 91Voorstraat NZ630‑00‑00 gg1/5 van 1/2 huis daer den Grauuen Gans uythanght
koperAbbe Elbrichs, gehuwd methoedenmakerde Grauwe Gans
koperFed Rinses
koperClaes Rinses
eigenaar van 1/2Jan Annes Beeck
verpachter grondAnna Sytses 0‑15‑00 cg
bewonerAntie Symons
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Beeck
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.burgemeester Hendrick Olfarts Belida, gelastigde van
verkoperCornelis Wathauskoopman te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbbe Elbrichs, hoedenmaker x Fed Rinses en Claes Rinses kopen 1/5 van 1/2 huis nz. Voorstraat daerden grauue gans uythangt, waarvan de andere helft toebehoort aan Jan Annes Beeck. Nu bewoond door Antie Symons. Grondpacht 15 st aan erven Anna Sytses. Ten O. turfdrager Wybe en een steeg, ten W. Jan Beeck. Gekocht van burgemeester Hendrick Olfart Belida als lasthebbende van koopman te Amsterdam Cornelis Matheus q.q. voor 1/5 van 630 gg.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0014v van 11 jun 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 91Voorstraat NZ630‑00‑00 gg1/5 van 1/2 huis daer den Grauuen Gans uytsteeckt
koperAbbe Elbrichs, gehuwd methoedenmakerde Grauwe Gans
koperFed Rinses
koperClaes Rinses
eigenaar van 1/2Jan Annes Beeck
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Anna Sytses 0‑15‑00 cg
bewonerAntie Symons
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenWybe Hansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Beeck
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.burgemeester Hilbrant Dirckx, gelastigde van
verkoperLieuue Bartels, mede-erfgenaam van
erflaterwijlen Rinse Romckes c.u.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0175v van 12 dec 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 91Voorstraat NZ op de hoek van de Gortmakerssteeg00‑00‑00 cg1/2 van 1/2 huis waar de Grauwe Gans uitsteekt
koper provisioneelN. N. de Grauwe Gans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAbbe Elbrichs voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Fedtie Rinses


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0033v van 19 mrt 1637 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArent Douwessteeg


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0065r van 27 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Grauwe Gans


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0261r van 3 jan 1657 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 91achterLijsbeth Lammertssteeg OZ91‑00‑00 cgkamer
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenRienck Harmens
naastligger ten westenLijsbeth Lammertssteeg
naastligger ten noordenRienck Harmens
verkoper q.q.Harmen Synes, geauthoriseerde curatorequipagemeester Admiraliteit in Friesland
verkoper q.q.Hylcke Johannes, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts, gehuwd met
verkoperwijlen Rinck Anschkes


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0259r van 17 jan 1657 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 91Voorstraat NZ1050‑00‑00 cg1/2 huis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Anna Sytses 0‑15‑00 cg
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenHessel Jacobs
naastligger ten noordenIisbrandt turfdrager
verkoper q.q.Arien Gijsberts, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Symen Agges, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen mr. Johannis Daniels, gehuwd met
verkoperwijlen Sibbel Jans


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0115v van 31 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenThomes Jaques Lijbart


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0021va van 15 feb 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0016r van 12 mrt 1665 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036r van 21 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTomas Jaques Lijbarts


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0076v van 27 jan 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0075r van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTomas Jaques


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0002r van 23 jan 1670 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0019r van 24 jul 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 91Voorstraat NZ3100‑00‑00 gghuis alwaar de Grauwe Gans uithangt
koperPytter Sjoerdts, gehuwd metde Grauwe Gans
koperMaicke Liuwes
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
naastligger ten oostenMinse Cornelis koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSybren Pauw koopman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde gecommitteerde erfgenamen van wijlen Luitien Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Sjoerds x Maicke Lieuwes koopt een huis met 2 loodsen en een plaets, nz. Voorstraat, 'de Grauwe Gans'. Ten O. Minse Cornelis, ten W. Sibrandus Pauw, ten Z. de straat, ten N.? Gekocht van erven Luitjen Jans, voor 3100 gg.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0071v van 3 dec 1671 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 91achterLijsbet Lammertssteeg93‑14‑00 ggkamer
koperPytter Sjoerdts, gehuwd met
koperMayke Lieuwes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Jacobs kaarsenmaker
naastligger ten westenLijsbet Lammertssteeg
naastligger ten noordenRienk Harmens
verkoperAuckjen Cornelis


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 3vVoorstraat 91Pyter Sioerts, koopmanf. 4000-00-00


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0239v van 2 jul 1676 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0242r van 22 okt 1676 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0266v van 8 apr 1677 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteneen ledige plaats van Sipke c.soc.zakkendrager


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0037r van 23 feb 1679 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 91achterLijsbeth Lammertssteeg125‑00‑00 cgkamer
koperPieter Sjoerdts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPieter Sjoerdts
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenPieter Sjoerdts
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0241r van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPytter Sioerts koopman


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0372r van 20 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPytter Sioerdts


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0099r van 11 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenPyter Sjoerds Bierma


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0154r van 16 jun 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWagenmakerssteeg


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0034r van 13 nov 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 91Voorstraat NZ1930‑00‑00 gghuis met een hof erachter
koperFoppe Foppes mr. hoedenmakerde Grauwe Gans
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten oostenGouke Sybrens koopman
naastligger ten oostenhet perceel in de eerste hierop volgende akte
naastligger ten oostenhet perceel in de tweede hierop volgende akte
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenoud burgemeester Pauw
naastligger ten noordenJacob Donker
verkoperSimon Sjoerds, enwijdschipper
verkoperPytter Clasen, enschoenmaker te Tzummarum
verkoperSjoerd Harmens Tichelaar, en te Ongeboer
verkoperSjoerd Pytters, enwinkelier
verkoperLijsbet Clases, weduwe van
verkoperwijlen Hidde de Vries, en
verkoperTyttie Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Rinnerts, en
verkoperJanke Dirx Bierma, gehuwd met
verkoperSytse Doedes Winia, enmr. bakker
verkoperFroukjen Dirx Bierma, gehuwd met
verkoperBouwe Willems, ab intestato erfgenamen vanschuitschipper
erflaterwijlen Pytter Sjoerds Biermakoopman


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0035v van 13 nov 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet perceel in de vorige akte


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0036r van 13 nov 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93twee_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0036r van 13 nov 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93twee_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0061r van 6 mei 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-023 , folio 131Voorstraat 91huis en hof
eigenaarFoppe Foppes
gebruikerFoppe Foppes
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑00‑00 cg
grondpacht aanFoekjen Stijl
grondpacht totaal01‑15‑00 cg
aanslag grondpacht00‑08‑12 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0032r van 11 dec 1718 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 91Voorstraat NZ waar vroeger de Grauwe Gans uithing3500‑00‑00 cghuis en hof
koperArjen Robijns, gehuwd metkoopmande Grauwe Gans
koperSjoukjen Minses
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten oostenGouke Sybrandts
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten zuidenDirkx
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenSybrandus Reen
naastligger ten noordenAntie Donker
verkoperFoppe Foppesmr. hoedenmaker


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-023 , folio 85vVoorstraat 91huis
eigenaarArjen Robijns
gebruikerArjen Robijns
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan30‑5‑1720
grondpacht aanFoekjen Stijl
grondpacht totaal01‑15‑00 cg
aanslag grondpacht00‑08‑12 cg
aansl. grondp. voldaan30‑5‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0163v van 14 mrt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89drie_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostende tuin van Arjen Robijns koopman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-023 , folio Voorstraat 91huis
eigenaarArjen Robijns
gebruikerArjen Robijns
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑13‑00 cg
grondpacht aanJohannes Vosma
grondpacht totaal01‑15‑00 cg
aanslag grondpacht00‑00‑00 cg
opmerkingafgekocht


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0242v van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89drie_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Arjen Robijns


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0256r van 8 mei 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89drie_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Arjen Robijns


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0071v van 13 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89drie_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhof wijlen Arjen Robijns


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0233v van 6 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWagenmakerssteeg


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0237r van 27 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 91Voorstraat NZ5000‑00‑00 cghuis en tuin
koperYebeltie Reynders Fontein, weduwe van
koperwijlen Hylke Hanekuyk
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Zybren Gauckes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Antie Jacobs Doncker
verkoperRobijn Arjens meerderjarige jongman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYbeltje Reiners Fontein wv Hylke Hanekuik koopt een mooi huis en erf met de hele inboedel, nz. Voorstraat, op de Appelmarkt. Ten O. wd. Sybren Goukes [Hingst?], ten W. een steeg, ten Z. die straat, ten N. erven Antie Jacobs Donker. Gekocht van Robijn Arjens, voor 5000 cg.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0352r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWagenmakerssteegje
naastligger ten oostenYbeltje Fontein


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0038v van 30 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenYbeltie Fontein


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-024 , folio 86rVoorstraat 91huis
eigenaarSybren Goukes erven
gebruikerwed. Hessel Harmens
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑10 cg


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0275v van 2 dec 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 91Voorstraat NZ8000‑00‑00 cghuis en tuintje
koperDoede Seerps Backer koopman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybren Goukes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJohannes Jacobs mr. bakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperdr. Regnerus Braem, mede erfgenaamsecretaris van Barradeel te Sexbierum
verkoperClaes Braem, mede erfgenamen vanontvanger te Midlum en koopman te Almenum
erflaterwijlen Ybeltie Fontein


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-024Voorstraat 91Doede Bakker, bestaande uit 3 personen50‑00‑00 cg10‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-024 , folio 86rVoorstraat 91huis
eigenaarDoede Bakker
gebruikerDoede Bakker
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-024, fol. 120rVoorstraat 91Doede Bakker cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderenrentenier120:19:00 cg20:3:00 cgwel begoedight


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0082r van 27 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDoede Seerps Bakker koopman


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0140v van 3 feb 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTaeke turfdrager


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-024 , folio 87rVoorstraat 91huis
eigenaarDoede Backer
gebruikerDoede Backer
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0259v van 2 mrt 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDoede Backer


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0221v van 4 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Taeke Heins


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0006r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0056v van 1 apr 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0110v van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Taeke Heins


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0119r van 8 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWagenmakerssteeg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-024 , folio 87rVoorstraat 91huis
eigenaarDoede Backer
gebruikerDoede Backer
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0169v van 6 apr 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89drie_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0218v van 26 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89drie_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0013r van 23 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89drie_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-024 , folio 147vVoorstraat 91huis
eigenaarDoede Backer
gebruikerDoede Backer
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0019v van 8 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89drie_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0230r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0256r van 13 feb 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0023v van 12 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 91Voorstraat NZ [staat: Appelmarkt]3670‑21‑00 gghuis, tuin en hof
koperDoede van der Hout apotheker
naastligger ten oostenH. J. Schierst koopman
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westenWagenmakerssteeg
naastligger ten noordenJan Claasen
verkoper van 1/2Jan van der Hout, erfgenaam van zijn oom te Dokkum
erflaterwijlen Doede Seerps Backer
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigde vankoopman
verkoper van 1/2Jan Aukes Backer, erfgenaam van zijn moey
erflaterwijlen Berber Jans Backer, weduwe van
erflaterwijlen Doede Seerps Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede v.d. Hout, apothecarius, koopt een huis met tuin en hovinge aan de Appelmarkt. Ten O. H.G. Schierst, ten W. de Wagenmakerssteeg, ten N. Jan Claassen. Gekocht van erven Doede Bakker.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0023v van 18 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0030r van 9 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDoede van der Hout


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0031v van 9 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWagenmakerssteeg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0030r van 9 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDoede van der Hout


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-024 , folio 147vVoorstraat 91huis
eigenaarHans J. Sierds
gebruikerFred. Calander
huurwaarde64‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal61‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑01‑12 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0171r van 29 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenVooltjessteeg
naastligger ten oostenVooltjessteeg


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0062r van 2 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-024 , folio 147vVoorstraat 91huis
eigenaarDoede van der Hout
gebruikerDoede van der Hout
huurwaarde totaal128‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde23‑05‑06 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0086v van 28 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenD. van der Hout apotheker


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0086v van 28 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 93een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenD. van der Hout apotheker


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0038v van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0060v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWagenmakerssteeg


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0134r van 17 feb 1805 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0059v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 20achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jan Claasen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-024 , pag. 144Voorstraat 91Doede van der Hout 8‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-074Voorstraat 91Doede van der Hout... kind: IJtje, geb 1774 Stiens/HRL, zv Freerk vdH en Grietje S. Bakker; eigenaar en gebruiker van wijk C-074, apothecar, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-091, gebruiker Atje ... , 1814. (GAH204); D. vdH. van HRL, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 91D. van der Houtfl. 4


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-074Voorstraat 91D van der HoutD van der Houtapothecar


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 191 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-074Voorstraat 91Doede van der Hout, overleden op 15 februari 1828apotheker Voorstraat C 74, vader van Ittje Doedes van der Hout (wed. Jacobus Brouwer), te Franeker. Lijfrente (fl. 0,50/week en vrije inwoning Gortmakerssteeg C 91) voor 64-jarige dienstmeid Antje Anskes Dijkstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 674Voorstraat 91Yke van der Hout wed. Jacobus BrouwerFranekerhuis en erf (580 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-074Voorstraat 91Petrus Brouwer... 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk C-086; oud 35 jaar, geb Rottevalle en wonende te HRL. 1839, apothecar, wijk C-074; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-074Voorstraat 91Ytje Scheltes van der Hout... ovl 1857, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk C-086; oud 64 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk C-074; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-074VoorstraatPetrus Brouwer35 japothecarRottevallem, protestant, ongehuwd
C-074VoorstraatYtje van der Hout64 jHarlingenv, protestant, weduwe
C-074VoorstraatFreerk Jacobus Brouwer26 jStiensm, protestant, ongehuwd
C-074VoorstraatAllegonda Brouwer18 jStiensv, protestant, ongehuwd
C-074VoorstraatMaatje Weidema21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-074Voorstraat 91Pieter Cornelis Monsma... in 1859, zv Cornelis Monses M, en Hiltje Jans Hage; BS geb 1828, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-074; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk C-067; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-074Voorstraat 91Wiepkje Rimmerts Noordhuis... dienstmeid. dv Rimmert Ruurds N, en Elisabeth Tollinga; BS huw 1828, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk C-074; oud 35 jaar, wonende te HRL. 1839, wijk C-067; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2636Voorstraat C-074Doede van der Hout Brouwer woonhuis


1879 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 28 nov 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
C-074Voorstraat 91Een uitmuntend, solied, hecht en sterk welingerigt Heerenhuis, waarin sedert vele jaren met het beste succes Apothecars-Affaire is uitgeoefend, met da staande en gelegen op den besten stand aan de Voorstraat, in gebruik geweest door nu wijlen den heer P., Brouwer. Finaal verkocht op 3 dec 1879 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 5251.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2636Voorstraat C-068 Jan van Hulst Jzn.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5092Voorstraat 91 (C-068)Rijkje Tjallingii (wed. J. v. Hulst Jz.)woonhuis


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 91Vlasakker & Huese177Manufact.h.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 91Vlasakker & Huese177Manufact.h.


1926 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-10706
Voorstraat 91Frederikus van de Vlasakker


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 91E. Meijboomboekh.-electricien
Voorstraat 91Fr. v/d Vlasakkermanufacturier


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr. 91Jac. v.d. Meer284Verkoophuis


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr. 91Jac. v.d. Meer901Verkoophuis


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.Jac. v.d. Meer901Verkoophuis


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.Jac. v.d. Meer901Verkoophuis


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.Jac. v.d. Meer901Verkoophuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 91P. (Paulus) Woudstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 91rijksmonument 20703


2023
0.36455392837524


  terug