Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 94
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Voorstraat 945-001 5-001 E-001E-001


Naastliggers vanVoorstraat 94
ten oostende Heiligeweg
ten zuidenVoorstraat 92
ten westenVoorstraat 92
ten noordende Voorstraat


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0051v van 27 okt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAbe Asties


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0243v van 8 okt 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet hoekhuis van de dochter van Aebe Assius


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012v van 13 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 92, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Joannes ijzerkramer


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 1rVoorstraat 94Jan Joannisf. 6000-00-00


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0018va van 2 aug 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 92, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Joannis ijzerkramer


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0232v van 21 jun 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 92, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannis Jansen


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 50r van feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 94(achter) Haye Pytters, mr. blauwverver, koopt een huis wz. Turfhaven, met veel voorwaarden.. Ten O. die straat, ten W. wd. Jelle Stijl, ten Z. Simon Jansen, ten N. Johannes Jansen Cramer. Gekocht van Melchior-, Ype-, Feite- en Antie Willems en veel anderen, als erven van Ruurd Willems, mr. blauwverver, voor 270 gg.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0051r van 4 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Jansen Cramer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-001Voorstraat 94huis
eigenaarJohannes Cramer cum soc.
gebruikerMarten Harmens 44-00-00
gebruikerBeern Harmens 12-00-00
gebruikerJaike Jacobs 48-00-00
huurwaarde104‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde20‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-001Voorstraat 94huis
eigenaarJohannes Cramer cum soc.
gebruikerJaike Sibrens 44-00-00
gebruikerBeern Harmens 12-00-00
gebruikerMarten Harmens 48-00-00
huurwaarde104‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde20‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan19‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-001Voorstraat 94huis
eigenaarJohannes Cramer erven cum soc.
gebruikerHendrik Willems cum soc.
huurwaarde104‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde17‑06‑08 CG


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0007v van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 94Voorstraat ZZ, Turfdragersbrug op de hoek van de1088‑00‑00 GGhuis
koperDirk Huigens, gehuwd metwinkelierde Spijkerton
koperBottje Tjallings winkelier
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
huurderJan Broers brouwer
naastligger ten oostenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHaye Pieters
naastligger ten westenJelle Stijl koopman
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperJan Sybolts Craemerpan- en estrikbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens x Bottie Tjallings, winkelier, koopt mooi huis op de hoek van de Turfdragersbrug aan de Voorstraat, waar 'de Spijkerton' uithangt. Ten O. en N. de straat en diept, ten Z. Haye Pieters, ten W. Jelle Stijl. Het is door meerdere huurders bewoond. Gekocht van pan- en estrikbakker Jan Sybolts Cramer.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-001Voorstraat 94huis
eigenaarerven Johannes Kramer
gebruikerJan Broers cum soc.
huurwaarde104‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde17‑06‑10 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0122v van 24 jun 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Huigens


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-001 Voorstraat 94Abraham Israëls, bestaande uit 7 personen15‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-001Voorstraat 94huis
eigenaarDirk Hugens erv.
gebruikerAbraham Ysraels cum soc.
huurwaarde104‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde18‑18‑02 CG


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0192r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 94Voorstraat ZZ op hoek van de Turfhaven1300‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Jans stadsbierdragerde Spijkerton
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
huurderCornelis Jacobus Wetsens c.u. en c.s.
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenJelle Stijl
naastligger ten westenJelle Stijl
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper van 1/4 van 1/2Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenker
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2Jurjen Gerryts de Jongmr. schoenmaker
verkoper van 1/2 van 1/2Dirk Cornelis Wetsenswinkelier
verkoper van 1/2 van 1/2minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens, dochter van
verkoperCornelis Jacobus Wetsens
erflaterwijlen Dirk Huigens oudoom van de verkoperskoopman en winkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jans, stads-bierdrager, koopt het huis 'de Spijkerton', hoek Turfhaven/Voorstraat. Ten O. en N. de straten, ten W. en Z. Jelle Stijl. Gekocht van de koffieschenker Gerryt Gerryts de Jong, Marijke Gerryts de Jong, Stijntje Gerryts de Jong en mr. schoenmaker Jurjen Gerryts de Jong voor 1/2, en winkelier Dirk Cornelis Wetsens en Marijke Cornelis Wetsens voor 1/2, als erven van hun wl. oud-oom Dirk Huigens.


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0128v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 94Voorstraat ZZ hoek Turfhaven2200‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Mecima apothekerde Spijkerton
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
huurderJan Janzen Dreyer c.u.100‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten zuidenJelle Stijl koopman
naastligger ten westenJelle Stijl koopman
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperJohannes Jansoud bierdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Mecima, apothecar, koopt een huis aan de Voorstraat, op de hoek van de Turfhaven, genaemt de spijkerton. Ten N. en O. de straat, ten Z. en W. de coopman Jelle Stijl Gekocht van oud-bierdrager Johannis Jans.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0185r van 27 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 94Voorstraat ZZ hoek Turfhaven3000‑00‑00 CGhuis
koperWatse Ruitinga, gesterkt met zijn vaderapothekersknecht te Leeuwarden de Spijkerton
kopervroedsman Johannes Ruitinga
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
huurder voor 10 of 15 jarenN. N. 70‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg (Turfhaven)
naastligger ten zuidendr. Simon Stijl
naastligger ten westendr. Simon Stijl
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJohannes Mecimaapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWatze Ruitinga, apothekersknecht te Leeuwarden, koopt 'de Spijkerton'. Ten O. en N. de straat, ten W. en Z. dr. Simon Stijl. Gekocht van apotheker Johannes Mecima.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-001, pag. 70Voorstraat 94H. Addens


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0075r van 16 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 92, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten oostenW. Ruitinga apotheker en drogist


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-001, pag. 103Voorstraat 94Watze Ruitinga5‑00‑00 cg


1812 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49005 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 363 van 29 dec 1812
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-001Voorstraat 94koopaktefr. 2310huis hoek Voorstraat en Turfhaven E-001
 
verkoperWatse Ruitinga
koperDoekle van Hettinga


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-001Voorstraat 94Doekle Romkes van Hettinga... 1811, BS geb 1811, huw 1812, huw 1816, huw 1818, huw 1819, ovl 1834,; eigenaar en gebruiker van wijk E-001, zilversmid. 1814. (GAH204); kind: Fredericus Doekles van Hettinga, geb 22 jun 1811, ged 14 jul 1811 Grote ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-001Voorstraat 94Frederikus Doekles van Hettingageb 22 jun 1811 HRL, ovl 5 jan 1814 HRL; wijk E-001, zv Doekle vH, en Reinou de Lang; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1814; geb 22 jun 1811, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL, zv Doekle van Hettinga en Reino de Long


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 94 D. van Hettingafl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-001Voorstraat 94D van Hettinga D van Hettinga zilversmid


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 23 van 9 mrt 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-001Voorstraat 94koopaktefl. 1075huis genaamd de Spijkerton, E-001
 
verkoper en cedentDoekele van Hettinga
koper en schuldenaarHarmen Douwes Douma
koper en schuldenaarHendrik Koestra
cessionarisYde Hoornstra


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 247 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-001Voorstraat 94Aaltje Drevis Jonker, overleden op 22 juli 1826dochter van Dreves Lammerts Jonker, schipper Voorstraat E 1 en Johanna Hettes Koestra. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd, maar op naam van Johanna Hettes Koestra!). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1001Voorstraat 94Dieuwes Lammerts JonkerschipperHarlingenhuis en erf (144 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-001Voorstraat 94Drevis Lammerts Jonker... Groningen 1857, N.H., zv Lammert Drevis en Aaltje Walkes; BS huw 1824, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-001; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper en koopman, wijk E-001; VT1839; Dieuwes L.J. eigenaar ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-001Voorstraat 94Johanna Koestra... Hendriks K, en Johanna Fransen; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1824, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk E-001; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-001; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-001VoorstraatDrevis Jonker44 jschipper en koopmanHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
E-001VoorstraatJohanna Koestra33 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
E-001VoorstraatLambert Jonker9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-001VoorstraatHette Jonker2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-001VoorstraatJohanna Jonker10 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-001VoorstraatHendrika Jonker5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-001VoorstraatAukie Seemstra18 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-001Voorstraat.. Hebbes57 jgeenHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 93 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-001Voorstraat 94Ale Drevis Jonker, overleden op 18 september 18421 1/2 jr, overleden Voorstraat E 1, zoon van Drevis Lammerts Jonker, beurtschipper op Groningen en Johanna Koestra, broer van minderjarige Johanna, Lammert en Hette Drevis Jonker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 942 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-001Voorstraat 94Job Rinnerts Adema, overleden op 31 augustus 18471 jr (geboren 27/8/1846), overleden Turfhaven E 1, zoon van Rinnert Jobs Adema, zeeman en Antje Cornelis van der Hoeven. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1001Voorstraat E-001IJke Jagerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1001Voorstraat E-001Wed. en erven IJke Jagerwoonhuis


1904 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 94, HarlingenVoorstraat 94R. de BOER
3/9 1904.'
Volgens een advertentie in de Harlinger Courant van 23 mei 1906:
'Albino Maatschappij
Vrijdag 25 Mei, des avonds 5 uur, en Zaterdag 26 Mei:
Opening van ons 100ste Filiaal bij
Jan de Boer, hoek Voorstraat.'


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4393Voorstraat 94 (E-001)wed. IJ. Jager (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 94wed H. de Boer geb. S. Atemawinkeliersterf. 1500f. 1500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 94aJ. van Esleeraar ambachtsschool


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr. 94F. Wolff334Schoenenmag.


1937 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-23388
Voorstraat 94Fokke Wolff


1941 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1993
adresgegevens
Voorstraat 94mei: Opening van een filiaal van de fa. Van Smeden voor huishoudelijke en luxe artikelen in het pand Kl. Voorstraat - Heiligeweg


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.J. v. Smeden & Zn.915Huish. art.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.J. v. Smeden & Zn.915Huish. art.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Drogisterij Tet v.d. Berg915


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 94J. (Jacob) Vellinga


1973 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 10-08-1973
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 94, HarlingenVoorstraat 94Tet v.d. Bergdrogist


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 4393Voorstraat 94gemeentelijk monument11 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4393Voorstraat 94
  terug