Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Wasbleek 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWasbleek 194-ong 4-ong H-081aH-096


Naastliggers vanWasbleek 19
ten oostenWasbleek 21
ten zuidende Wasbleek
ten westenWasbleek 17


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-081Wasbleek 19Antje Hiddes de Weerdgeb 1793 HRL, ovl 14 sep 1812 HRL; wijk H-081, dv Hidde Sipkes dW, en Tietje Dirks; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-081Wasbleek 19Frans Tjallingii van Esta... H. de Vries, panbakkersknegt, Hidde Sippes de Weerd, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-081, schuur ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-082; gebruiker Evert H. Koetzier, ledig, 1814. (GAH204); id. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-081Wasbleek 19F F van Esta schuur ledig


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1858Wasbleek 19Frans van Esta TjallingiifabrikeurHarlingenschuur (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-081Wasbleek 19Magnus Severijn... 24 okt 1807; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, (geslnm: Souverein), geb en wonende te HRL. 1839, tuinier, wijk H-081; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-081Wasbleek 19Poppe Tjallings Schaafsma... Poppes S, en Rinkje Barends; BS huw 1821, ovl 1834, huw 1836, ovl 1849, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk H-081; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk H-087; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-081Wasbleek 19Rinske Visser... ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-081Wasbleek 19Trijntje Hendriks Hoedtje... Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1848, ovl 1852, ovl 1869; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-081; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-081Magnus Souverein52 jtuinierHarlingenm, protestant, gehuwd
H-081Trijntie H Hoedje48 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-081Johannes Souverein15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-081Johanna Souverein26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-081Jantie Souverein23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-081Hendrikje Souverein10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-081Wasbleek 19Barend Westerhout, overleden op 3 februari 1844(Certificaat van onvermogen), 1 jr, geboren Terschelling 3/11/1842, overleden Wasbleek H 81. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1858Bij de Waschbleek H-082Frans van Esta Tjallingiiwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3853Wasbleek 19 (H-096)Reinder de Jongwoonhuis
  terug