Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wasbleek 28
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleek 28 (niet bekend) (niet bekend) H-124 H-137
Naastliggers vanWasbleek 28
ten oostenWasbleek 30
ten westenWasbleek 26
ten noordenhet Wasbleekplein


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-124Wasbleek 28Daam Jarigsovl voor 1815; wed. D.J. gebruiker van wijk H-124, gealimenteerd, medegebruiker Pieter Gelinde wed., gealimenteerd, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814 (GAH204); ovl 28 apr 1794 HRL, oud 41 jaar


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-124Wasbleek 28Pieter Gelinde... zv Jarig G, en Haukje Antonius; dopen Grote Kerk HRL 1808, 181, BS ovl 1812; wed. P.G. gebruiker van wijk H-124, medegebruiker is Daam Jarigs wed., beiden gealimenteerd, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-124Wasbleek 28Gereformeerde Diaconie Daam Jarigs wedgealimenteerd
H-124Wasbleek 28Pieter Gelinde wedgealimenteerd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-124Wasbleek 28Elisabeth Lubberts Visser... Akke Folckerts; BS huw 1825, huw 1839, ovl 1851; oud 35 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-124; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-124WaschbleekHermanus J de Rooy30 jHarlingenm, protestant, gehuwd, werkman
H-124WaschbleekElyzabeth Visscher35 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-124Wasbleek 28Eelkje Dirks... 1839, wijk G-091; VT1839; geb 17 aug 1792, ged 2 sep 1792 Grote Kerk HRL, dv Dirk Cornelis en Aaltje ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-124Wasbleek 28Georg Dirks Akkerboom... geb 18 dec 1796, ged 8 dec 1797 Grote Kerk HRL, zv Dirk Reins Akkerboom en Caspara Sophia Louisa ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-124Wasbleek 28Harmanus Jacobus de Rooy... 1851 wijk D-127, wijk G-010, 182, supp wijk G-474; 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-124; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3801H-137 (Waschbleek)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3801Wasbleek 28 (H-137)Hervormde Diaconiewoonhuis
  terug