Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wasbleek 56
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleek 56 (niet bekend) (niet bekend) H-110 H-123
Naastliggers vanWasbleek 56
ten oostenWasbleek 58
ten westenhet Wasbleekplein
ten noordende Wasbleek


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-110Wasbleek 56Bruin Dirksovl voor 1815; wed. B.D. gebruiker van wijk H-110, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-110Wasbleek 56Gereformeerde Diaconie Bruin Dirks wedgealimenteerd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-110Wasbleek 56Jacobje Fluisteroud 55 jaar, geb Ameland en wonende te HRL. 1839, spinster, wijk H-110; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-110Wasbleek 56Sjoerd van der Weide... VT1839; geb 1 sep 1810, ged 11 sep 1810 Grote Kerk HRL, zv Ids Hendriks van der Weide en Doutje ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-110WaschbleekJacobje Fluiter55 jAmelandv, protestant, weduwe, spinster


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-110Wasbleek 56Clara Antoinette Bempgeb 1810 Franeker/Marssum, ovl 11 mrt 1857 HRL, huwt met Jurjen Piebes Waardenburg, N.H., Vst 14 aug 1854 uit Franeker, dv Joannes Jacobus B., en Grietje Minke Jager; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk H-089, 110


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-110Wasbleek 56Gatske Gatses Posthuma... Jan vd Heide op 22 nov 1818 HRL, huw.afk. 8 en 15 nov 1818, dienstmeid. wonende te HRL, N.H., ovl wijk H-110, dv Gatse Uiltjes en Frouwkje Fokkes; BS huw 1818, ovl 1834, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk C-140, 143, ... (alles)


1862 - bewonersadresnaamgegevens
H-110Wasbleek 56Jurjen Piebes Waardenburg... (Tuininga); BS huw 1835, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk F-281, wijk G-135, 159, 163, wijk H-089, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3815H-123 (Waschbleek)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3815Wasbleek 56 (H-123)Hervormde Diaconiewoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Waschbleek 56F. de Groottransportarbeider
  terug