Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Wasbleekstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Wasbleekstraat 104-174 4-174 H-082H-098


Naastliggers vanWasbleekstraat 10
ten oostende Wasbleekstraat
ten zuidenWasbleek 21
ten zuidende Wasbleek
ten noordenWasbleekstraat 8


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174Wasbleekstraat 10hoff
eigenaards. Henricus Reneman
gebruikerGeert Jans
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174Wasbleekstraat 10hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Hendrix Wewer
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
opmerkingaen de executeur betaeld
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174Wasbleekstraat 10hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Jans wever
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174Wasbleekstraat 10hoff
eigenaarvroedsman Hogeboom
gebruikervroedsman Hogeboom
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174Wasbleekstraat 10huis
eigenaarEelke Jochums
gebruiker
opmerkingleedigh


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0237v van 14 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wasbleek 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenF. van Esta


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0147v van 16 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wasbleek 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenF. F. Esta


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-174, pag. 91Wasbleekstraat 10F van Esta1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-082Wasbleekstraat 10Evert Hansen Koetzier... H.A. vd Molen en S.G. Hof, 1814; BS geb 1811, huw 1812, huw 1814, ovl 1816, huw 1817; gebruiker van wijk H-082, eigenaar is F.T. van Esta, ledig, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-082Wasbleekstraat 10Frans Tjallingii van Esta... de Weerd, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-081, schuur ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-082; gebruiker Evert H. Koetzier, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-083; gebruiker Auke IJpes vd Molen, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-082Wasbleekstraat 10F F van Esta Evert H Koetzier ledig


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 158 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-082Wasbleekstraat 10Aaltje Paulus Wiersma, overleden op 4 december 1827melkverkoopster (Wasbleek H 82), wed. Klaas Roodtje, moeder van minderjarige Foekje en Sjouke Klazes Roodtje (voogd is Bauke Paulus Wiersma, koemelker entoeziend voogd is Jan Jans Glas, boerenarbeider Almenum). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1859Wasbleekstraat 10Frans van Esta TjallingiifabrikeurHarlingenhuis (40 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-082Wasbleekstraat 10Sjoerd van der Weide... VT1839; geb 1 sep 1810, ged 11 sep 1810 Grote Kerk HRL, zv Ids Hendriks van der Weide en Doutje ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-082Sytze Durks Berduin25 jpannebakkerHarlingenm, protestant, gehuwd
H-082Geertje Akkerboom22 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-082Dirk Berduin2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-082Maaike Berduin1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-082Wasbleekstraat 10Pier Abbinga, overleden op 3 juli 1847(Certificaat van onvermogen), 65 jr (geboren 1782), panbakker, overleden Wasbleek H 82, weduwnaar, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-082Wasbleekstraat 10Johannes Tjomsma... zv Dirk Johannes T, en Antje Sikkes; BS huw 1818, huw 1837, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168, wijk H-082; oud 46 jaar, geb Sondel en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk H-089; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-082Wasbleekstraat 10Lijsbert Johannes Driessen... dv Johannis D, en Aafke Reins; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk F-083, wijk H-082; geb 13 jan 1809, ged 5 feb 1809 Grote Kerk HRL, dv Johannes Driessen en Aafke ... (alles)


1851 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2162 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-082Wasbleekstraat 10Abraham Jans Steeksma, overleden op 16 april 1851geboren 4/1/1851, zoon van Jan Abrahams Steeksma, stuurman (Wasbleek H 82) en Elisabeth Schaap. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1853 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7022 aktenr. 2827 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-082Wasbleekstraat 10Gerhardus Marcus van der Veen, overleden op 31 januari 1853geboren 29/3/1849, zoon van Marcus van der Veen, matroos (Wasbleek H 82) en Ytje Gerhardus Groenewoud, broer van minderjarige Wybo Marcus van der Veen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1859Bij de Waschbleek H-083Frans van Esta Tjallingiiwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3851Wasbleekstraat 10 (H-098)Johan C. Schuilwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Waschbleekstraat 10 Jan Hilverdastadsreinigerf. 500f. 700


1937 - variabron: Raadsvergadering 21 juni
adresgegevens
Wasbleekstraat 10Onbewoonbaar verklaard
  terug