Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wasbleekstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Wasbleekstraat 10 4-174 4-174 H-082 H-098
Naastliggers vanWasbleekstraat 10
ten oostende Wasbleekstraat
ten zuidenWasbleek 21
ten zuidende Wasbleek
ten noordenWasbleekstraat 8


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-174Wasbleekstraat 10hoff
eigenaards. Henricus Reneman
gebruikerGeert Jans
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-174Wasbleekstraat 10hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Hendrix Wewer
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
opmerkingaen de executeur betaeld
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-174 Wasbleekstraat 10hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Jans wever
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-174 Wasbleekstraat 10hoff
eigenaarvroedsman Hogeboom
gebruikervroedsman Hogeboom
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-174 Wasbleekstraat 10huis
eigenaarEelke Jochums
gebruiker
opmerkingleedigh


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-174 Wasbleekstraat 10F van Esta1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-082Wasbleekstraat 10Evert Hansen Koetzier... H.A. vd Molen en S.G. Hof, 1814; BS geb 1811, huw 1812, huw 1814, ovl 1816, huw 1817; gebruiker van wijk H-082, eigenaar is F.T. van Esta, ledig, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-082Wasbleekstraat 10Frans Tjallingii van Esta... de Weerd, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-081, schuur ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-082; gebruiker Evert H. Koetzier, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-083; gebruiker Auke IJpes vd Molen, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-082Wasbleekstraat 10F F van Esta Evert H Koetzier ledig


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-082Wasbleekstraat 10Aaltje Paulus Wiersma, overleden op 4 december 1827melkverkoopster (Wasbleek H 82), wed. Klaas Roodtje, moeder van minderjarige Foekje en Sjouke Klazes Roodtje (voogd is Bauke Paulus Wiersma, koemelker entoeziend voogd is Jan Jans Glas, boerenarbeider Almenum). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1859Wasbleekstraat 10Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurhuis (40 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-082Wasbleekstraat 10Sjoerd van der Weide... VT1839; geb 1 sep 1810, ged 11 sep 1810 Grote Kerk HRL, zv Ids Hendriks van der Weide en Doutje ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-082Sytze Durks Berduin25 jHarlingenm, protestant, gehuwd, pannebakker
H-082Geertje Akkerboom22 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-082Dirk Berduin2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-082Maaike Berduin1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-082Wasbleekstraat 10Pier Abbinga, overleden op 3 juli 1847(Certificaat van onvermogen), 65 jr (geboren 1782), panbakker, overleden Wasbleek H 82, weduwnaar, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-082Wasbleekstraat 10Johannes Tjomsma... zv Dirk Johannes T, en Antje Sikkes; BS huw 1818, huw 1837, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168, wijk H-082; oud 46 jaar, geb Sondel en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk H-089; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-082Wasbleekstraat 10Lijsbert Johannes Driessen... dv Johannis D, en Aafke Reins; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk F-083, wijk H-082; geb 13 jan 1809, ged 5 feb 1809 Grote Kerk HRL, dv Johannes Driessen en Aafke ... (alles)


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-082Wasbleekstraat 10Abraham Jans Steeksma, overleden op 16 april 1851geboren 4/1/1851, zoon van Jan Abrahams Steeksma, stuurman (Wasbleek H 82) en Elisabeth Schaap. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1853 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-082Wasbleekstraat 10Gerhardus Marcus van der Veen, overleden op 31 januari 1853geboren 29/3/1849, zoon van Marcus van der Veen, matroos (Wasbleek H 82) en Ytje Gerhardus Groenewoud, broer van minderjarige Wybo Marcus van der Veen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1859H-083 (Bij de Waschbleek)Frans van Esta Tjallingiiwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3851Wasbleekstraat 10 (H-098)Johan C. Schuilwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Waschbleekstraat 10 Jan Hilverdastadsreiniger
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 700


1937 - variaadresbronbericht
Wasbleekstraat 10Raadsvergadering 21 juniOnbewoonbaar verklaard
  terug