Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Weeshuisstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Weeshuisstraat 11 (niet bekend) (niet bekend) H-227 H-291
Naastliggers vanWeeshuisstraat 11
ten oostende Weeshuisstraat
ten zuidende Weeshuisstraat
ten westenWeeshuisstraat 9
ten noordenHavenplein 24


 


 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0172r van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weeshuisstraat 11Weeshuisstraat NZ [staat: bij het Weeshuis]lege plaats of huisstede getekend met nr. 5
 
koperPyter Sybes binnenvader van het weeshuis90-00-00 GG
verpachter grondde erven van Ghijs Willems 0-08-00 CG
naastligger ten oostenplaats getekend met nr. 4
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [staat: Weeshuis en het plein]
naastligger ten westenWeeshuisvijver [staat: vijver]
naastligger ten noordenClaas Dirx
verkoperde Stad Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Sybes, binnenvader van het Weeshuis, koopt een ledige plaets of huisstede met nr. 5 getekend, lang 46 voeten en breed 22 voeten en nog een plaets ten W. daarvan, lang 20 voet en wyd 18 voeten, die nr. 4 ten O. heeft, ten W. de Weeshuisvijver, ten Z. het Weeshuisplein en het Weeshuis, ten N. Claas Dirx. De koper moet de gekochte plaets binnen 2 jaar na nu bebouwen met een huis of camers, anders zal deze plaets weer aan de Stad vervallen. Met verdere bouwcondities. O. a. moeten de kopers samen met de kopers van de 4 andere plaetsen de wal van de haven onderhouden. Gekocht van de Stad Harlingen, voor 90 gg.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0186v van 29 mrt 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weeshuisstraat 11Weeshuisstraat NZ [staat: bij het Weeshuis]lege plaats van 46 x 22 voet met nog een plaats westwaarts van 20 x 18 voet
 
kopermede vroedschap Rein Lolkes 90-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weduwe van Pieter Sybesweeshuisvader


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0063r van 3 sep 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weeshuisstraat 11Weeshuisstraat NZ [staat: naast en tegenaan het Weeshuis]1/2 huis en schuur
 
koperHuibert Feddes 230-00-00 CG
koperClaes Feddes
koperClaeske Feddes
koperPieter Feddes
eigenaar van 1/8Huibert Feddes
eigenaar van 1/8Claes Feddes
eigenaar van 1/8Claeske Feddes
eigenaar van 1/8Pieter Feddes
huurderN. N. 230-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenWeeshuisvijver [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEvert Claessen Wijngaerden, als erfgenaam van zijn zoongortmeester
wijlen Claes Everts Wijngaerden, die erfgenaam was tesamen met
wijlen Zierk Hilaerda c.u. en c.s., van het kinds bestemoeder
wijlen Trijntie Sipkes, weduwe van
wijlen vroedsman Rein Lolkes


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0047v van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weeshuisstraat 11Weeshuisstraat NZ [staat: bij de Westerkerk ten noordoosten van het Weeshuis]huis en schuur
 
koperEgbert Harings 425-00-00 GG
koperEwert Clasen Oosterbaan
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Croese
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [staat: straat naar de Westerkerk]
naastligger ten westenweeshuisvijver
verkoperHuibert Feddes
verkoperClaes Feddes
verkoperClaeske Feddes
verkoperPieter Feddes


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0192r van 5 feb 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weeshuisstraat 11Weeshuisstraat NZ [staat: aan het stadsweeshuis bij de Westerkerk]huis en schuir
 
koper door niaarJan Jarigs, weduwnaar van259-05-00 GG
wijlen Mayke Drieses
geniaarde koperFeje Eelties c.u.schipper (schuit-)
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenburgemr. Croese
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [staat: de straat na het het weeshuis lopende]
naastligger ten westenweeshuisvijver
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEgbert Haringskoopman


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-227Weeshuisstraat 11Ruurd Pieters van Dijk... voor het transporteren van militairen naar ''t Vlie, 1803. (geen boeknr. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-227Weeshuisstraat 11A J Conradi Ruurd Pieters van Dijk varensgesel


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 en 34 van 12 apr 1826
adressoortbedraggebruik
H-227Weeshuisstraat 11provisionele en finale toewijzingfl. 207huis in de NZ Weeshuisstraat H-227
 
verkoper7 Johan Frederik Christiaan Esau (te Leeuwarden)
verkoperJan Carel Kutsch (te Leeuwarden)
verkoperSjoerd Simons Wijma
verkoperPetrus Pirius Hamerster (te Groningen)
koperYbele Repko


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2020Weeshuisstraat 11Yebele Jansz Repko en mede E.Harlingenmakelaarhuis en erf (60 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-227Weeshuisstraat 11Iebeltje Molenaargeb 1772 HRL, ovl 12 dec 1855 HRL, huwt met Gijsbert Jans de Boer, Nederlands Hervormd; BS ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk H-227


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-227Weeshuisstraat 11Liefke Douwes Douwma... Sijes (de Vries); BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk A-171, wijk G-353, wijk H-041, 188, 207, wijk H-227, supp wijk ... (alles)


1861 - bewonersadresnaamgegevens
H-227Weeshuisstraat 11Dirkje van der Veer... H-221, 227, bev.reg. HRL 1860-80; oud 33 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk H-231; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2020H-227 (Weeshuisstraat)Foeke Foekenswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2020H-291 (Weeshuisstraat)Foeke Foekenspakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2016Weeshuisstraat 11 (H-288)Jetske Beitschat (wed. G. Weenink)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Weeshuisstraat 11S.Braaksmagardenier


1965 - adresboekadresnaam
Weeshuisstraat 11M. (Maurice) van Hurck


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Weeshuisstraat 11ca. 1900
  terug