Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Weeshuisstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Weeshuisstraat 3 8-049 8-051 H-224 H-287
Naastliggers vanWeeshuisstraat 3
ten oostenWeeshuisstraat 5
ten zuidende Weeshuisstraat
ten westenWeeshuisstraat 1


0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Weeshuisstraat 3 (oostgevel), HarlingenWeeshuisstraat 3 (oostgevel)afbeelding van twee wezen in de voorgeschreven kleding van het weeshuis, links een meisje en rechts een jongen, leunend op het Harlinger stadswapen.N.B. De lelies en kruisen op het wapen zijn verwisseld. (of de foto is gespiegeld)
Dit is een der oudste gevelversieringen in Harlingen.


1546 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Weeshuisstraat 3 (zuidgevel), HarlingenWeeshuisstraat 3 (zuidgevel)'is god mit ons wie kan dan 15 46 tegen ons sijn niemante'Een laat Gotisch poortje van natuursteen, met tekst en jaartal 1546 in Gotische minuskels. Het was destijds ten noorden van het blokhuis, voordat dit in 1580 werd afgebroken.
Dit is een der oudste gevelversieringen in Harlingen.
De tekst is ontleend aan 1 Romeinen 8:31. Verder een wapen (niet dat van Harlingen), geflankeerd door een paar gekruiste hellebaarden met een liggende sleutel.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-049Weeshuisstraat 3huis
eigenaarEibert Harings
gebruikerWytse Jansen
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-049Weeshuisstraat 3huis
eigenaarHylke Hanekuik cum soc.
gebruikerHaering Claesen
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan9-10-1720
opmerking1720 den 9 october door eybert harings voort jaer betaelt 4-4-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-049 Weeshuisstraat 3
eigenaarHaring Clasen
gebruiker
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-049 Weeshuisstraat 3huis
eigenaarHaring Clasen
gebruikerHaring Clasen
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-049 Weeshuisstraat 3Haring Claasen, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-049 Weeshuisstraat 3huis
eigenaarHaringh Claesen
gebruikerHaringh Claesen
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-06 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-051 Weeshuisstraat 3A J Conradi2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Aaltje Reidsmamogelijk dezelfde als hieronder vermeld; gebruiker van wijk H-224, weesmoeder; medegebruiker Cornelis Poort, weesvader; eigenaar is Stads Weeshuis, 1814. (GAH24)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Bonne Dirks Akkerboomgeb 1799 HRL, ovl 19 aug 1814 HRL; wijk H-224, zv Dirk Reins A. en Louisa Geerling; BS ovl 1814; Bonefacius Dirks A., geb 6 okt 1798, ged 30 okt 1798 Grote Kerk HRL; zv Dirk Reins Akkerboom en Louisa Geerling


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Cornelis Poort... J.H. de Vries en J.T. Gerkes, weesvader, wonende te HRL 1814; BS huw 1814, ovl 1817; gebruiker van wijk H-224, weesvader; medegebruiker Aaltje Reidsma, weesmoeder; eigenaar is de Stad, 1814. (GAH204); ontvangt van de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-224Weeshuisstraat 3 de Stad weeshuis
H-224Weeshuisstraat 3Cornelis Poort weesvader
H-224Weeshuisstraat 3Aaltje Reidsma weesmoeder


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2013Weeshuisstraat 3Stads WeeshuisHarlingenweeshuis en erven (1430 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Aaltie Lemsmaoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Antie Blomoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Betje Rouwsmaoud 63 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Eva Heinsgeb 1810 HRL, ovl 21 mei 1847 HRL, ongehuwd, dv Hein ... , en ... ; BS ovl 1847; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Geertje Jans Brouwergeb 1798 HRL, ovl 8 nov 1841 HRL, ongehuwd, dv Jan Haayes en Hiske Sints; BS ovl 1841; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Grietje Edsgers... gealimenteerd; eigenaar is Jan A. Bakker, 1814. (GAH204); oud 78 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Hendrik Jans Velthuis... van genoegzaam bewijs, 13 aug 1808; ondertrouw HRL; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Hendrikje Tichelaaroud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Jacob Ages Zijlstra... ovl 1863; oud 72 jaar, (vnm: Jacobus A. ), geb en wonende te HRL. 1839, binnenvader stadsweeshuis, wijk H-224; VT1839; J.A.Z. eigenaar van perceel nr. 114 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 849, huis, 24 m2, klasse ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Jan Klermondoud 76 jaar, geb Aken, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Janke Pietersmogelijk dezelfde als hierboven vermeld; oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Jantje van Valsgeb 1777 HRL, ovl 26 dec 1853 HRL, ongehuwd, N.H., dv Jan Jans vV, en Antje Pieters; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Jeltje Johannes Bruining... B, en Rinske Ales Louw; BS ovl 1826; 1848 overlijdens; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839; geb 27 okt 1795, ged 17 nov 1795 Grote Kerk HRL, dv Johannes Bruining en Rinske ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Jetske Annoldus de Wildezie ook: Jetske Arnoldus; geb 1792 HRL, ovl 7 jan 1854 HRL, ongehuwd, N.H., dv Arnoldus dW, en Jeltje Feddes; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Johanna Hettesoud 69 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Johannes Theodorus Petzlar... is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); oud 71 jaar, geb Essen aan de Rohr en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Klaas Salverda... van genoegzaambewijs, 19 Bloeymaand 1810; ondertrouw HRL; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Klaaske Coenraadsoud 63 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, binnenmoeder stads weeshuis, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Klaaske Jakkeles Donia... Kerk HRL 1802, BS huw 1835, ovl 1841, ovl 1851; oud 75 jaar, geb Tzummarum en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Maayke Pietersoud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Marijke de Boergeb 16 feb 1798 HRL, ovl 13 nov 1862 HRL; wijk H-224, naaister, ongehuwd, dv Jan Hendriks de B., enDetje Jans; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk A-236; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-246; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Martie Jansoud 80 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Metje Wybengaoud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Pieter Johannes Nielsen... (Wagenaar); dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1843; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Reinder Alberts Alberdageb 1780 Midlum, ovl 14 dec 1846 HRL, huwt met Reino Oepkes Monsma, wonende te HRL. 1842, zv Albert ... , en Akke ... ; BS huw 1842, ovl 1846, ovl 1848; oud 66 jaar, geb Midlum, wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Seriena Hagaoud 60 jaar, geb Drontheim en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Susanna Evertsgeb 1 mei 1773 HRL, ged 18 mei 1773 Grote Kerk HRL, ovl 9 dec 1846 HRL, ongehuwd, dv Evert Oepkes en Akke Wijpkes; BS ovl 1846; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Sytske Gerrits de Groot... 1815 HRL, huwelijksafkondigingen 14 en 21 mei 1815, werkster, 2e huwt met Dirk Veltbrugge, DG, ovl wijk H-224, vest. feb 1861 vanuit Frederiksoord, dv Gerrit dG, en Anskje Dorenstra; BS huw 1815, ovl 1865, bev.reg. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Theunis Sybrensoud 83 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Trijntje Jans Hofmangeb 1804 HRL, ovl 7 jan 1840 HRL, ongehuwd, dv Jan Ages H, en IJtje Epkes; BS ovl 1840; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Trijntje Wobmageb 1808 HRL, ovl 15 jan 1856 HRL, ongehuwd, N.H., dv Jan Ales W, en Hiske vd Tol; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Willemke Jans Bakkergeb 1784 HRL, ovl 22 mei 1846 HRL, ongehuwd, dv Jan B., en Sijtske Dirks de Lange; BS ovl 1846; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Ybeltje Sipkes Appel... Klazes Kuiper; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1848; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Yefke Jiellesgeb 1754 Bergum, ovl 21 okt 1845 HRL, ongehuwd, dv Jielles ... , en Trijntje ... ; BS ovl 1845; oud 84 jaar, geb Veenwouden (!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT 1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Lodewijk Lodewijks van der Sluis, overleden op 25 juni 183938 jr, korendrager, geboren Dokkum, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwnaar. (CzOG nr. 42) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Jan Cornelis Smit, overleden op 30 augustus 183934 jr, werkman, geboren Nes/AME, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwnaar. (CzOG nr. 44) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Lamkje Pollema, overleden op 11 november 183927 jr, overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 18) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Yda Klaver, overleden op 10 december 183934 jr, overleden armenhuis H 224, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 26) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-224Jacobus Ages Zijlstra72 jHarlingenm, protestant, gehuwd, binnenvader in het stadsweeshuis
H-224Klaaske Coenraads63 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd, binnenmoeder in het stadsweeshuis
H-224Janna Ulberg [Rilberg]20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Pieter Nielson35 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-224Reinder Alberda66 jMidlumm, protestant, gehuwd
H-224Hendrik Velthuis49 jHarlingenm, protestant, weduwnaar
H-224Theunis Sybrens83 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-224Berend Vredenburg17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-224Pieter de Vrugt21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-224Klaas Salverda64 jHarlingenm, protestant, weduwnaar
H-224Gerrit Ybema18 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
H-224Theodorus Petzelaar71 jEssen aan de Rohrm, protestant, weduwnaar
H-224Karl G Schubart17 jDragtenm, protestant, ongehuwd
H-224Jan Klermond76 jAkenm, protestant, weduwnaar
H-224Jan Smal19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-224Johannes Jans20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-224Aaltie Lemsma38 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-224Trijntie van Willigen23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Eelkie Tichelaar21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Yefke Jilles84 jVeenwoudenv, protestant, ongehuwd
H-224Johanna Hettes69 jPietersbierumv, protestant, weduwe
H-224Seriena Haga60 jDrontheimv, protestant, weduwe
H-224Klaaske Jakkeles75 jTzummarumv, protestant, weduwe
H-224Ybeltie Appel35 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Grietje Appel6 jAmsterdamv, protestant, ongehuwd
H-224Martie Jans80 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Jetske de Wilde47 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Trijntie Hofman30 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Hendrikje Tichelaar30 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Mettie Wijbenga30 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Jeltie Bruining39 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Jantie van Vals59 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Willemke Jans54 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Betje Rouwsma63 jAmsterdamv, protestant, weduwe
H-224Grietje Esgers78 jHarlingenv, protestant, weduwe
H-224Antie Blom50 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-224Maayke Pieters46 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Sietske H de Groot46 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Janke Pieters57 jHarlingenv, protestant, weduwe
H-224Geertje Brouwer41 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Susanna Everts67 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Eva Heins29 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Trijntie Wobma31 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Tetje Bakker21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Ynske K Voordewind27 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Hans Ybema13 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
H-224Harmanus Timmer13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-224Martinus Tuimelaar17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-224Wytze Reitsma17 jExmorram, protestant, ongehuwd
H-224Rimmert Weidema6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-224Baatje Weidema15 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-224Everdine Lunesse6 jAmsterdamv, protestant, ongehuwd
H-224Pietje de Groot13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-224Catharina Spoelstra14 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-224Antie Lamm. Timmer8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Trijntje Jans Hofman, overleden op 7 januari 184036 jr, overleden armenhuis H 224, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 46) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Wiger Wybrens de Vries, overleden op 5 maart 184019 jr, geboren Sneek, overleden Weeshuis H 224. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 57) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Antje Willems Blom, overleden op 14 maart 184039 jr, overleden weeshuis H 224, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 96) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Hendrikje Piers Tigchelaar, overleden op 15 maart 184020 jr, overleden weeshuis H 224, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 20) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Metje Cornelis Wybenga, overleden op 1 september 184040 jr, geboren Wijnaldum, overleden Harlingen (Weeshuisstraat H 224), gehuwd. (gerenvooieerd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Sybren Teunis Reidsma, overleden op 17 mei 184185 jr, overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 39) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Thamer Yemes de Vries, overleden op 7 juni 184159 jr, overleden Weeshuisstraat H 224, eerst wed. Jan van der Heide, laatst wed. Thomas IJsbrands Bakker. (CzOG nr. 78) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Tjietske Jurjens Geuker, overleden op 26 juni 184167 jr, geboren Dronrijp, overleden Weeshuisstraat H 224, wed. Jacob Lodewijk Scheffer. (CzOG nr. 38) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Klaaske Jakkeles Donia, overleden op 24 oktober 184176 jr, geboren Tzummarum, overleden Weeshuisstraat H 224, wed. Teunis Reinders Tigchelaar. (CzOG nr. 39) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Gertje Jans Brouwer, overleden op 8 november 184143 jr (geboren 17/8/1798), overleden Weeshuistraat H 224, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 149) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Klaas Salverda, overleden op 15 december 184165 jr, kleermaker, geboren plaats onbekend, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwnaar. (CzOG nr. 80) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Jenne Hanses Scheer, overleden op 10 februari 184238 jr, geboren Zurich, overleden Weeshuisstraat H 224, vrouw van Hendrikus Tigchelaar, werkman. (Certificaat van onvermogen nr. 82) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Lammert Hendriks Hoekstra, overleden op 17 juni 184253 jr, sjouwerman, overleden Weeshuis H 224, weduwnaar, vader van Daatje Lammerts Hoekstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Jan Hendriks NN, overleden op 27 oktober 184216 jr, varensgezel, geboren Veendam/Gr, overleden armhuis H 224, ongehuwd. (familienaam niet leesbaar)


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Trijntje Fokkes de Jong, overleden op 10 februari 184333 jr, geboren Leeuwarden, overleden in armenhuis H 224, ongehuwd. (gerenvooieerd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Aafke Hendriks Visser, overleden op 4 maart 1843(Certificaat van onvermogen), 40 jr, geboren Makkum, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Jantje Sergo, overleden op 16 augustus 184366 jr, geboren Amersfoort 16/5/1777, overleden armhuis H 224, weduwe, met kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 143) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Betje Rousma, overleden op 14 oktober 184366 jr, geboren Amsterdam, overleden Washuistraat H 224, weduwe, geen kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 78) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Jacob Dijkstra, overleden op 26 oktober 184345 jr, geboren Lollum, arbeider, overleden Weeshuisstraat H 224, gehuwd, 2 kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 77) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Martje Jans, overleden op 28 oktober 184386 jr, geboren aldaar 1757, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, geen kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 53) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Grietje Annes, overleden op 17 november 184372 jr, geboren Leeuwarden?, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, geen kinderen (in Certificaat van onvermogen nr. 47: Gerritje) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Jacobus Jans Posthuma, overleden op 24 november 184327 jr, werkman, overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. (Certificaat van onvermogen nr. 83) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Olphert Schoffelmeer, overleden op 24 december 184324 jr (geboren 29/5/1819), schoenmaker, overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd, enige ab intestato erfgenaam is zijn oom Liekele Olpherts Duiker, deurwaarder. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Pieter Hendriks Hansen, overleden op 2 juni 1844(Certificaat van onvermogen), 78 jr, geboren Groningen, werkman, overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Jan Pieters Schipper, overleden op 20 juni 1844(Certificaat van onvermogen), 25 jr, geboren Kollum 9/1/1819, barbier, overleden Armhuis H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Marijke Diekman, overleden op 8 november 1844(Certificaat van onvermogen), 70 jr, geboren Leeuwarden, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Maaike Pieters, overleden op 25 december 1844(Certificaat van onvermogen), 51 jr, overleden armhuis H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Douwe Tiemes de Vries, overleden op 27 januari 1846(Certificaat van onvermogen), 54 jr, geboren Leeuwarden 1792, zeeman, overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. (in Certificaat van onvermogen: 'Teunis') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Grietje Eskes, overleden op 27 februari 1846(Certificaat van onvermogen), 81 jr (geboren 1765), overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Salomon Heins, overleden op 2 mei 1846(Certificaat van onvermogen), 67 jr, geboren Workum 1779, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwnaar, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Tjietske Boomsma, overleden op 15 mei 1846(Certificaat van onvermogen), 19 jr (geboren 10/9/1826), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Willem Jans Bakker, overleden op 22 mei 1846(Certificaat van onvermogen), 62 jr (geboren 1784), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Hiske Douwes Prins, overleden op 24 mei 1846(Certificaat van onvermogen), 66 jr (geboren 1780), overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Susanna Hovenier, overleden op 28 juni 1846(Certificaat van onvermogen), 5 jr, overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Sirena Haagen, overleden op 3 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 50 jr, geboren Drontheim 1796, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Aukje Berends, overleden op 5 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 88 jr (geboren 1758), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuw, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Aaltje Minnes Fockema, overleden op 18 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 59 jr, geboren Berlikum, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Grietje Martens Haarsma, overleden op 25 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 71 jr, geboren Franeker, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Catharina Bos, overleden op 10 november 1846(Certificaat van onvermogen), 30 jr, geboren Almenum, overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Theodor Johann Petzlar, overleden op 12 november 1846(Certificaat van onvermogen), 79 jr, geboren Frankfort 1767, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwnaar, 1 kind Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Betting Alberts de Boer, overleden op 19 november 184680 jr (geboren 31/8/1766), overleden Weeshuisstraat H 224, gehuwd, vader van Antje Bettings de Boer (vrouw van Barend Roelfs Kroeze, arbeider). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Carel Scubart, overleden op 20 november 1846(Certificaat van onvermogen), 25 jr, geboren Drachten, overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Ynske Klazes Voordewind, overleden op 20 november 1846(Certificaat van onvermogen), 37 jr (geboren 1809), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Sipke Tjerks Draaysma, overleden op 22 november 1846(Certificaat van onvermogen), 78 jr (geboren 1770), overleden Weeshuisstraat H 224, weduwnaar, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Folkert Jans Park, overleden op 23 november 1846(Certificaat van onvermogen), 71 jr (geboren 1775), overleden Weeshuisstraat H 224, weduwnaar, 6 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Tietje Jans Posthuma, overleden op 25 november 1846(Certificaat van onvermogen), 74 jr, geboren Workum, overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Susanna Everts, overleden op 9 december 1846(Certificaat van onvermogen), 74 jr (geboren 1772), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Reinder Alberts, overleden op 14 december 1846(Certificaat van onvermogen), 66 jr, geboren Midlum, overleden Weeshuisstraat H 224, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Lodewijk Meeth, overleden op 23 december 1846(Certificaat van onvermogen), 9 jr (geboren 28/11/1837), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Jelte Cornelis Visser, overleden op 31 december 1846(Certificaat van onvermogen), 39 jr, geboren Almenum, tichelaar, overleden Weeshuisstraat H 224, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Janke Pieters, overleden op 3 januari 1847(Certificaat van onvermogen), 66 jr (geboren 1781), overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Janke Cornelis, overleden op 28 januari 1847(Certificaat van onvermogen), 32 jr (geboren 1807), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Adriaantje Bakker, overleden op 22 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 78 jr, geboren Texel, overleden Weeshuis H 224, weduwe, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Grietje Matthijsen, overleden op 26 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 50 jr, overleden armhuis H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Sytske Harkes de Groot, overleden op 26 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 26 jr, overleden armhuis H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Douwtje Heeres, overleden op 7 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 58 jr (geboren 1789), overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Hylkje Cornelis van der Hoef, overleden op 10 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 33 jr (geboren 1814), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Sjouwkje Nicolaas Klok, overleden op 20 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 23 jr (geboren 1824), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Rinkje Postema, overleden op 25 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 24 jr (geboren 1823), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Hiltje Johannes, overleden op 26 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 80 jr (geboren 1766), overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Elisabeth Klazes Moor, overleden op 3 april 1847(Certificaat van onvermogen), 15 1/2 jr (geboren 16/6/1831), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Martje Cornelis Faber, overleden op 3 april 1847(Certificaat van onvermogen), 70 jr (geboren 1777), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Geertje Rientzes de Wit, overleden op 7 april 184727 jr, armhuis H 224, ongehuwd, dochter van wijlen Rients de Wit (overleden 21/10/1846, man van Jetske Jans Steinfort, winkeliersche) en wijlen Hinke van der Stok (wed. K. Norel), zuster van Baukje, afwezige Dirk, varensgezel (verblijfplaats onbekend) en Bouwe Rients de Wit (gedetineerd te Leeuwarden) (uit 1e huwelijk vader), halfzuster van Okke, houtmolenaar en Dirkje K. Norel (vrouw van Klaas Ymkes Kamminga, pakhuuisknecht) (uit 1e huwelijk moeder), halfzuster van minderjarige Jantje, Jan en Douwe Rients de Wit (uit 2e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Antje Sybes, overleden op 12 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 75 jr (geboren 1772), overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Eva Heins, overleden op 21 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 37 jr (geboren 1810), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Gerben Bauritius, overleden op 26 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 60 jr, geboren Franeker, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwnaar, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Jan Schoon, overleden op 6 juni 1847(Certificaat van onvermogen), 74 jr, geboren Amsterdam, werkman, overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Anna Hovenier, overleden op 30 juni 1847(Certificaat van onvermogen), 11 jr (geboren 24/2/1836), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Jacob Dirks van der Molen, overleden op 1 juli 1847(Certificaat van onvermogen), 59 jr, geboren Sneek, bakker, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwnaar, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Grietje Barends Smith, overleden op 8 september 1847(Certificaat van onvermogen), 60 jr, overleden armhuis H 224, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Grietje Hannema, overleden op 13 september 1847(Certificaat van onvermogen), 40 jr, overleden armhuis H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Berber Jelgersma, overleden op 15 september 1847(Certificaat van onvermogen), 72 jr, geboren St. Annaparochie, overleden armhuis H 224, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Hendrik Jans Velthuis, overleden op 21 september 1847(Certificaat van onvermogen), 60 jr, overleden armhuis H 224, weduwnaar, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Dieuwke van Hellinga, overleden op 24 september 1847(Certificaat van onvermogen), 51 jr, overleden armhuis H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Klaas Tuymelaar, overleden op 21 oktober 1847(Certificaat van onvermogen), 15 jr (geboren 3/9/1832), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Sybe Alberts Hildes, overleden op 23 oktober 1847(Certificaat van onvermogen), 7 jr (geboren 12/11/1840), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Petronella Bergsma, overleden op 23 november 1847(Certificaat van onvermogen), 71 jr (geboren 1776), overleden Weeshuisstraat H 224, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Minke Ludinga, overleden op 26 november 1847(Certificaat van onvermogen), 18 jr (geboren 5/10/1829), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Sybrigje Dijkstra, overleden op 3 december 1847(Certificaat van onvermogen), 70 jr, geboren Almenum, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Jetske Vettevogel, overleden op 9 december 1847(Certificaat van onvermogen), 8 jr (geboren 25/9/1839), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Hans van Dorpen, overleden op 13 december 1847(Certificaat van onvermogen), 54 jr, geboren Kimswerd 10/12/1793, overleden Weeshuisstraat H 224, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Jan Vettevogel, overleden op 21 december 1847(Certificaat van onvermogen), 12 jr (geboren 3/7/1835), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Douwe Vettevogel, overleden op 22 december 1847(Certificaat van onvermogen), 3 jr (geboren 12/11/1844), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Jacob Schey, overleden op 24 december 1847(Certificaat van onvermogen), 82 jr, geboorteplaats onbekend, overleden Weeshuisstraat H 224, schoenmaker, weduwnaar, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Harmen Bandsma, overleden op 26 december 1847(Certificaat van onvermogen), 34 jr (geboren 1813), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Bonne Mud, overleden op 28 december 1847(Certificaat van onvermogen), 7 jr, geboren Almenum 19/4/1840, overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Hendrikje Akkerman, overleden op 31 december 1847(Certificaat van onvermogen), 84 jr (geboren 1764), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Anna Vettevogel, overleden op 4 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 5 jr (geboren 18/6/1842), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Sybrigje Goverts, overleden op 10 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 78 jr (geboren 1770), overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Lammertje Postma, overleden op 14 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 62 jr, geboren Tzummarum, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Ake Yses, overleden op 16 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 46 jr (geboren 1802), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Grietje Appel, overleden op 17 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 14 jr (geboren 1834), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Hendrikus Oostendorp, overleden op 18 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 58 jr (geboren 1790), huisschilder, overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Feikje Wybrens Mud, overleden op 21 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 14 jr, geboren Almenum 22/5/1833, overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Trijntje Meelman, overleden op 22 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 65 jr (geboren 1783), overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Jeltje Johannes Bruining, overleden op 30 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 53 jr (geboren 1795), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Wybe Sybrandus Faber, overleden op 24 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 61 jr, (geboren 1787), overleden Weeshuisstraat H 224, gehuwd, 5 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Hendrik Postma, overleden op 14 april 1848(Certificaat van onvermogen), 9 jr (geboren 24/2/1839), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Bauke Wiersma, overleden op 21 april 1848(Certificaat van onvermogen), 10 jr (geboren juli 1837), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Jan Willems Cordel, overleden op 4 juni 1848(Certificaat van onvermogen), 51 jr (geboren 1797), overleden Weeshuisstraat H 224, werkman, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Petrus Postma, overleden op 11 augustus 1848(Certificaat van onvermogen), 7 jr (geboren 6/6/1841), overleden Weeshuisstraat H 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Antje Zomer, overleden op 21 augustus 1848(Certificaat van onvermogen), 80 jr, geboren Parrega, overleden Weeshuisstraat H 224, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Johan Mathias Luders, overleden op 12 oktober 184822 jr, geboren aldaar, zeeman, overleden Harlingen (Weeshuisstraat H 224) (gerenvooieerd), ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Antje Gnodde, overleden op 19 oktober 1848(Certificaat van onvermogen), 21 jr (geboren 1827), overleden Weeshuisstraat H 224, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-224Weeshuisstraat 3Aaltje Reinders Kronenburg, overleden op 16 december 1848(Certificaat van onvermogen), 77 jr, overleden Armhuis H 224, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Gerrit Taekes Tol... 1866 HRL, huwt met Johanna Gerrits Ferwerda (gk), op 16 nov 1837 HRL, arbeider in 1851, N.H., ovl wijk H-224, komt abus. ook voor als ''Tolsma'', zv Taeke Gerrits T, en Geertje Rinses Bootsma; BS huw 1837, ovl 1866, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Haring Siderius... Broers vd Plaats op 9 jun 1825 HRL, huw.afk. 29 mei en 5 jun 1825, N.H., werkman in 1839 te HRL, ovl wijk H-224, huw.get. bij A.H. Hillers en F.S. de Boer, turfdrager, 1839, zv Harmen S, en Luutske Akkerboom(= Dieuwke ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Jan B Oorthuis... wonende te HRL, 1847, id. bij D.H. de Boer en M.B. Oorthuis, broeder bruid. sjouwer, 1820, ovl wijk H-224 zv Berend O, en Beitske Bakker; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1820, ovl 1847, ovl 1865, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Jan Douwes Vann der Zee... 1e huwt met Jantje Jebbes, 2e huwt met Elisabeth Groenewold, N.H., Vst 17 sep 1860 uit delfzijl, ovl wijk H-224 zv Douwe Jans vdZ, en Trijntje Tjeerds de Boer; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Jan van der Heide... bij de Mob. Vriese Schutterij, gekanneerd te Gemert, werkman in 1851, sjouwerman in 1868, ovl wijk H-224, zv Jan vdH, en Thamar IJemes de Vries; BS huw 1832 1868 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-059; oud 33 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Petronella Agatha de Leeuw... met Rein Bijlsma, 3e huwt met Frederik Hoogterp, Rooms Katholiek, Vst mei 1860 uit Leeuwarden, ovl wijk H-224, dv Jan dL, en Hieke Bolta; BS huw 1824, ovl 1826, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Pieter Pieters Bakker... 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk E-229, wijk F-179, F-240, F-271, G-246, G-332, supp wijk F-367, wijk H-143, H-224; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-135; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Popkje Meintes de Jager... supp wijk ... 22477">(alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Reinder Bijlsma... ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Trijntje Sybrens... Hendrik Anthonij, wonende te Arum 1807 en laatste afk. 26 jul 1807, N.H., wonende te HRL. 1826, ovl wijk H-224, doet overlijdensaangifte van Johannes IJpes vd Werff in 1811, dv Sijbren Sijbrens en Trijntje ... ; huw ... (alles)


1851 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Weeshuisstraat 3 (oostgevel naast de voordeur), HarlingenWeeshuisstraat 3 (oostgevel naast de voordeur)J, J D;A, K VJ.D.J.
en
K.V.A.
1851'


1861 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Elisabeth van der Veer... 12 nov 1798 Makkum, ovl 26 apr 1861 HRL, N.H., huwt met Philippus Jans Scheffer op, spinster, ovl wijk H-224, dv Marten Alberts vdV, en Geertje Wybes van Velzen; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk B-146, supp wijk ... (alles)


1862 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Johanna Hoekveld... A-229; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2013H-224 (Weeshuisstraat)Stads Weesvoogdijweeshuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Douwe Tjepkes van der Meer... Simons van Geit op 28 feb 1833 HRL, wonende te HRL en tichelknecht, werkman in 1851, N.H., ovl wijk H-224, zv Tjepke Douwes vd M, en Riemke Klases; BS geb 1833, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1864 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Jan Jacobs Zegeling... Merkelbach op 22 sep 1814 HRL, werkman, huw.afk. 11 en 18 sep 1814, wonende te Zwolle 1864, ovl wijk H-224, zv Jacob Z, en Dirkje Jans; BS huw 1814, ovl 1864; geb 1791 HRL, inschrijfnummer 5134, 124 ste regiment ... (alles)


1864 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Lieske de Vries... is dan: Lieuwkje en tussen 1851-1860 Leeuwtje, (supp wijk H-266), huwt met Wijnand Schotel, ovl wijk H-224, dv Steven Claases en Adriaantje Lieuwes dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl ... (alles)


1865 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Antje Annes de Vries... HRL 1851 wijk ... (alles)


1865 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Engeltje Duivisgeb 1788 Noordwolde, ovl 6 mrt 1865 HRL, huwt met Cornelis Woodman, ovl wijk H-224, dv Douwe D, en Aaltje ... ; BS ovl 1865


1865 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Symen Steenstrageb 1800 St. Anna, ovl 27 apr 1865 HRL, huwt met Cornelia Tilstra, ovl wijk H-224, zv Pieter S, en Trijntje Sijbes de Haan; BS ovl 1865


1867 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Elisabeth Hendriks Zeilmaker... B-086; ... (alles)


1868 - bewonersadresnaamgegevens
H-224Weeshuisstraat 3Antonie Hulskesgeb 1799 HRL, ovl 14 nov 1868 HRL, huwt met Wilhelmina Maria Kaal, ovl wijk H-224, kleermaker te HRL, zv Johannes H, en Elisabeth deine; BS ovl 1868


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2013H-287 (Weeshuisstraat)Stads Weeshuiswees- en armhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2675Weeshuisstraat 3 (H-281)Johannes H. Drostwoonhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9944Weeshuisstraat 3gemeentelijk monument12 van 20ca. 1910
  terug