Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Weeshuisstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Weeshuisstraat 9 (niet bekend) (niet bekend) H-227 H-290
Naastliggers vanWeeshuisstraat 9
ten oostenWeeshuisstraat 11
ten zuidende Weeshuisstraat
ten westenWeeshuisstraat 7


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0172r van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weeshuisstraat 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Stad Harlingen: weeshuisvijver


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0186v van 29 mrt 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weeshuisstraat 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0063r van 3 sep 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weeshuisstraat 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0047v van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weeshuisstraat 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Stad Harlingen: weeshuisvijver


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0192r van 5 feb 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weeshuisstraat 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Stad Harlingen: weeshuisvijver


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0053r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weeshuisstraat 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenC. Zijlstra


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0211v van 14 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weeshuisstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Alberts


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0211v van 14 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weeshuisstraat 9Weeshuisstraat dubbelhuis
 
koperCaatje F. Zeeman ongehuwde oude dochter 230-00-00 GG
huurderCaatje F. Zeeman 26-00-00 CG
huurderC. Bruining c.u.26-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Alberts
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat
naastligger ten westende weduwe van Claas Rimmerts
naastligger ten noordenCornelis c.s.
verkoperMichiel van Wetzens, erfgenaamoud substituut Bailluw van Ameland Arum
verkoperSydske van Wetzens meerderjarige dochter, erfgenamen van
erflaterSierk Croeze


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0342r van 4 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weeshuisstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Alberts


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0342r van 4 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weeshuisstraat 9Weeshuisstraat NZ 7/9dubbel huis
 
koperLuitje Stoffels, gehuwd metschuitschipper179-00-00 GG
koperAntje Aukes
huurder van 1/2wijlen Kaatje Leemans
huurder van 1/2Sjoerd Gabes c.u.26-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Alberts
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat
naastligger ten westenJurjen Andries n.u.
naastligger ten noordenN. N.
Sicco Rienstra, geauthoriseerd redder vanprocureur postulant
verkoperde boedel en nalatenschap van de bejaarde vrijster Kaatje Leemans


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0314r van 10 mrt 1798 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weeshuisstraat 9Weeshuisstraat NZ 7/9dubbel huis
 
koper provisioneelN. N. 128-00-00 GG
huurder 1e woningBruin Clases Roorda 38-00-00 CG
huurder 2e woningP. Kummel 28-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
Johannes Oebles van der Werf, administrator
Frans Leemkool, administrator van
verkoperde nagelaten kinderen en boedel van wijlen Jetske Jans mede voor haar kind, weduwe van
verkoperwijlen Luitje Stoffels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (de curatoren over de kinderen en goederen van) Jetske Jans wv Luitje Stoffels, b) een dubbel huis in de Weeshuisstraat


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0314r van 10 mrt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weeshuisstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0225v van 16 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weeshuisstraat 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe Luitie Stoffels


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0050v van 17 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weeshuisstraat 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-227Weeshuisstraat 9Ruurd Pieters van Dijk... voor het transporteren van militairen naar ''t Vlie, 1803. (geen boeknr. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-227Weeshuisstraat 9A J Conradi Ruurd Pieters van Dijk varensgesel


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 en 34 van 12 apr 1826
adressoortbedraggebruik
H-227Weeshuisstraat 9provisionele en finale toewijzingfl. 207huis in de NZ Weeshuisstraat H-227
 
verkoper7 Johan Frederik Christiaan Esau (te Leeuwarden)
verkoperJan Carel Kutsch (te Leeuwarden)
verkoperSjoerd Simons Wijma
verkoperPetrus Pirius Hamerster (te Groningen)
koperYbele Repko


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2019Weeshuisstraat 9Hendrik Johannes DoksmaAlmenumarbeiderhuis en erf (72 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-227Weeshuisstraat 9Iebeltje Molenaargeb 1772 HRL, ovl 12 dec 1855 HRL, huwt met Gijsbert Jans de Boer, Nederlands Hervormd; BS ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk H-227


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-227Weeshuisstraat 9Liefke Douwes Douwma... Sijes (de Vries); BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk A-171, wijk G-353, wijk H-041, 188, 207, wijk H-227, supp wijk ... (alles)


1861 - bewonersadresnaamgegevens
H-227Weeshuisstraat 9Dirkje van der Veer... H-221, 227, bev.reg. HRL 1860-80; oud 33 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk H-231; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2019H-227 (Weeshuisstraat)Foeke Foekenswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2019H-290 (Weeshuisstraat)Foeke Foekenspakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2013Weeshuisstraat 9 (H-287)Stads Weeshuisweeshuis


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstr. 9Arm- en Weesvoogdij132


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Weeshuisstraat 9 Beert P. Goodijkweesvader
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1100


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstraat 9Arm- en Weesvoogdij132


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstraat 9Arm- en Weesvoogdij132


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstraat 9Arm- en Weesvoogdij132


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstraat 9Arm- en Weesvoogdij132


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstraat 9Arm- en Weesvoogdij132


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstr. 9Arm- en Weesvoogdij132


1928 - adresboekadresnaamberoep
Weeshuisstraat 9B.Punterbinnenvader arm- en weeshuis


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstr. 9Gem. Arm- en Weesvoogdij132


1965 - adresboekadresnaam
Weeshuisstraat 9J. (Jan) Molenaar
  terug