Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Weeshuisstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Weeshuisstraat 9,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Weeshuisstraat 9 (niet bekend) (niet bekend) H-227 H-290
Naastliggers vanWeeshuisstraat 9
ten oostenWeeshuisstraat 11
ten zuidende Weeshuisstraat
ten westenWeeshuisstraat 7


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0172r van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weeshuisstraat 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWeeshuisvijver [staat: vijver]


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0186v van 29 mrt 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weeshuisstraat 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0063r van 3 sep 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weeshuisstraat 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWeeshuisvijver [niet vermeld]


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0047v van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weeshuisstraat 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenweeshuisvijver


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0192r van 5 feb 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weeshuisstraat 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenweeshuisvijver


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-227Weeshuisstraat 9Ruurd Pieters van Dijk... voor het transporteren van militairen naar ''t Vlie, 1803. (geen boeknr. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-227Weeshuisstraat 9A J Conradi Ruurd Pieters van Dijk varensgesel


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 en 34 van 12 apr 1826
adressoortbedraggebruik
H-227Weeshuisstraat 9provisionele en finale toewijzingfl. 207huis in de NZ Weeshuisstraat H-227
 
verkoper5 Johan Frederik Christiaan Esau (te Leeuwarden)
verkoperJan Carel Kutsch (te Leeuwarden)
verkoperSjoerd Simons Wijma
verkoperPetrus Pirius Hamerster (te Groningen)
koperYbele Repko


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2019Weeshuisstraat 9Hendrik Johannes DoksmaAlmenumarbeiderhuis en erf (72 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-227Weeshuisstraat 9Iebeltje Molenaargeb 1772 HRL, ovl 12 dec 1855 HRL, huwt met Gijsbert Jans de Boer, Nederlands Hervormd; BS ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk H-227


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-227Weeshuisstraat 9Liefke Douwes Douwma... Sijes (de Vries); BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk A-171, wijk G-353, wijk H-041, 188, 207, wijk H-227, supp wijk ... (alles)


1861 - bewonersadresnaamgegevens
H-227Weeshuisstraat 9Dirkje van der Veer... H-221, 227, bev.reg. HRL 1860-80; oud 33 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk H-231; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2019H-227 (Weeshuisstraat)Foeke Foekenswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2019H-290 (Weeshuisstraat)Foeke Foekenspakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2013Weeshuisstraat 9 (H-287)Stads Weeshuis


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstr. 9Arm- en Weesvoogdij132


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Weeshuisstraat 9 Beert P. Goodijkweesvader
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1100


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstraat 9Arm- en Weesvoogdij132


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstraat 9Arm- en Weesvoogdij132


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstraat 9Arm- en Weesvoogdij132


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstraat 9Arm- en Weesvoogdij132


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstraat 9Arm- en Weesvoogdij132


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstr. 9Arm- en Weesvoogdij132


1928 - adresboekadresnaamberoep
Weeshuisstraat 9B.Punterbinnenvader arm- en weeshuis


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstr. 9Gem. Arm- en Weesvoogdij132


1965 - adresboekadresnaam
Weeshuisstraat 9J. (Jan) Molenaar
  terug