Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Werfpad 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWerfpad 7(niet bekend)(niet bekend)H-H-174


Naastliggers vanWerfpad 7
ten oostenWerfpad 9
ten zuidenhet Werfpad
ten westenWerfpad 5


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0043v van 5 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Werfpad 7Spijkerboor, bij de40‑00‑00 GGtwee kamers aan elkaar onder 1 dak
koperUylke Gabes, gehuwd met
koperDieuke Jans
naastligger ten oostenPopke Gerrits
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende uitgang van de hof van Eevert Hingst
naastligger ten noordende uitgang van de hof van Eevert Hingst
verkoperhuisman Gerrit Ypes te Midlum
verkoperLammert Hendrixmr. koperslager
verkoperGouke Gerrits Zuirgerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUylke Gabes x Dieucke Jans kopen twee kamers aan elkaar onder 1 dak, bij de spijkerboor. Ten O. Popke Gerrits, ten Z. stadsvesten, ten W. uitgang van de hof van Eevert Hingst, ten N. de hof van Eevert Hingst. Gekocht van huisman te Midlum Gerrit Ypes, mr. koperslager Lammert Hendrix en koopman Gouke Gerrits Zuirger voor 40 gg.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0062r van 25 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Werfpad 7Spijkerboor, bij de9‑00‑00 GG1/2 kamer
koperBroer Jansen mr. brouwer
eigenaar van 1/2Uilcke Gabes
naastligger ten oostenUilcke Gabes c.u.
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende uitgang van de tuin van Evert Hinghst
naastligger ten noordende uitgang van de tuin van Evert Hinghst koopman
verkoperUilcke Gabes, gehuwd met
verkoperDieucke Jans


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0176r van 17 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Werfpad 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBroer Jansen brouwer
naastligger ten westenEwert Hingst


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0170v van 31 jan 1712 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Werfpad 7Stadswerkhuis (naast het)26‑00‑00 GGgroote paardestal
koperLourens Clinkhamer c.u.
verpachter grondde heer Widenbrugh 3‑00‑00 CG
naastligger ten oostende stad Harlingen: werk- of spinhuis
naastligger ten zuidende stad Harlingen: werk- of spinhuis
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordeneen armenkamer
verkoperde hypothecaire crediteuren van Jelle Heeres, envoorman
verkoper q.q.Joucke Hoitzes, gelastigde van
verkoperSimon Tierx, en te Wommels
verkoperSybren Jansenwagenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLourens Klinkhamer koopt een grote paardenstal naast het Stadswerk- of spinhuis. Ten O. en Z. dat huis, ten W. de Stadsvesten, ten N. een Armencamer. Gekocht van de hypotheek-crediteuren van Jelis Heeres, voor 26 gg.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1939Werfpad 7wed. Jan Jelles HorjusHarlingenhuis (42 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1939Aan het bolwerk H-168Paulus Boonewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1939Werfpad H-174Paulus Boonewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5310Werfpad 7 (H-174)Meindert Meinsma (te Haarlem)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Werfpad 7 Sipke Vliegerbootwerkerf. 500f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Werfpad 7S. Vliegerhoutwerker


1938 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-24023
Werfpad 7Barend de Hoo
  terug