Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Westerkerklaan 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Westerkerklaan 3(niet bekend)(niet bekend)H-257H-285
 huisnummer lager  Westerkerklaan 3(niet bekend)(niet bekend)H-256H-284
 huisnummer lager  Westerkerklaan 3(niet bekend)(niet bekend)H-255H-276


Naastliggers vanWesterkerklaan 3
ten zuidende Westerkerklaan
ten westenWesterkerklaan 1
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Westerkerklaan 3 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-257Westerkerklaan 3Johannes Holstein... dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1823, ovl 1843, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk E-066, supp wijk H-257; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verver, wijk H-146; ... (alles)


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Westerkerklaan 3 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Westerkerklaan 3 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Westerkerklaan 3 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2670Westerkerkpad H-255Pieter Haijes Robijnwoonhuis
Sectie A nr. 2671Westerkerkpad H-256Pieter Haijes Robijnwoonhuis
Sectie A nr. 2672Westerkerkpad H-257Pieter Haijes Robijnwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2670Westerkerklaan H-276Doekele van der Zee, erfpacht.woonhuis
Sectie A nr. 2671Weeshuisstraat H-284Doekele van der Zee, erfpacht.woonhuis
Sectie A nr. 2672Weeshuisstraat H-285Doekele van der Zee, erfpacht.woonhuis


1923 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 10 dec 1923
vermeld alsgeschat adresbericht
H-257Westerkerklaan 3De woning aan de Westerkerklaan no. 3, in huur bij k., boomstra. Finaal verkocht op 12 dec 1923 in de Beurs door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 272.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Westerkerklaan 3C. (Cornelis) Nijkamp
  terug