Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Westerstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWesterstraat 3(niet bekend)(niet bekend)4-266H-265H-248
 huisnummer lager  huisnummer hogerWesterstraat 3(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)


Naastliggers vanWesterstraat 3
ten oostenWesterstraat 5
ten zuidende Westerstraat
ten westenWesterstraat 1


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0174r van 25 jan 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Westerstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-266 , folio 103vWesterstraat 3zomerhuis
eigenaarEvert Beva
gebruikerEvert Beva
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0002r van 1 dec 1782 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Westerstraat 3Zuiderpoort, bij de3000‑00‑00 cgwoning en zomerhuis
koperMeile Dirks Faber mr. ijzersmid
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEvert Bevabankier


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-266 , folio 104rWesterstraat 3zomerhuis
eigenaarPieter
gebruikerPieter
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-266 , folio 104rWesterstraat 3zomerhuis
eigenaarE. Beva
gebruikerJohannes Jansen
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerJohannes Jansen
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0290r van 1 okt 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten oostenZuiderhaven


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-266 , pag. 100Westerstraat 3Johannes J. Beuker 0‑00‑00 cgzomerhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1984Westerstraat 3Jan Beuker metzelaarHarlingenhuis en erf (91 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1997Westerstraat 3wed. Jan Zwanenburg en mede eig.scheepstimmermanscheHarlingenpakhuis of bergplaats (32 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-265Westerstraat 3Styntje Aukes Dijkstra... in 1834 visverkoopster; BS huw 1834, huw 1842, VT1839, bev.reg. HRL 1851 wijk D-160, 161, 105, supp wijk H-265; oud 56 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk D-153; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-265Westerstraat 3Aaltje Sjoerds Okkensgeb 1790/94 Stavoren, ovl 24 dec 1859 HRL, 1e huwt met Jan Rienstra, 2e huwt met Arjen Rinia, N.H., dv Sjoerd O, en Trijntje ... ; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 supp wijk H-265


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-265Westerstraat 3Akke Beernts... BS ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk A-198, 200, wijk D-172, wijk E-274, wijk F-102, wijk G-182, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-265Westerstraat 3Arjen Lieuwes... zv Lieuwe Gellofs en Aafke Arjens; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-226, G- 151, supp wijk H-265; weesvoogden betalen f. 13:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis verdiende loon van A.L., 5 feb 1810 ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-265Westerstraat 3Geertje van Beemen... vB., en Hendrikje Cornelis Bijtschat; BS huw 1816, ovl 1858, bev.reg. Ha851 wijk A-164, supp wijk H-265; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-150; VT1839; In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-265Westerstraat 3Jan Douwes Vann der Zee... ovl wijk H-224 zv Douwe Jans vdZ, en Trijntje Tjeerds de Boer; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-265Westerstraat 3Reinder Bijlsma... en Antje Reinders Tiemsma; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk G-282, wijk H-079, 103, 109, 143 supp wijk H-265; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, houtzaagmolenaar, wijk H-185; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-265Westerstraat 3Sietske Sipkes... Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-109, wijk H-140, supp wijk H-265; oud 56 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk H-147; VT1839; kind: Wytse Epkes, geb 18 sep 1810, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-265Westerstraat 3Sjoerd Barends de Vries... Reintje Sjoerds vd Vorm; dopen Grote Kerk HRL 1810, bsha186ihu, bev.reg. HRL 1851 wijk D-169, supp wijk H-265, lijst ingez. Minnga/ Sexb. 1825; geb 23 aug 1810, ged 23 sep 1810 Grote Kerk Harlzv Barend de Vries en ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-265Westerstraat 3Tetje Harmens Schuitingageb 26 apr 1792 Lemmer, ovl 10 mrt 1858 HRL, huwt met Sjoerd Barteles Schouwmans, N.H., dv Harmen Michielsen en Antje Doekes; BS ovl 1842; 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-117, supp wijk H-265


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-265Westerstraat 3Trijntje Gerritsgeb 1792/94 HRL, ovl 8 dec 1855 HRL, ongehuwd, N.H., dv Gerrit ... , en Aafke Mulder; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk G-239, supp wijk H-265


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-265Westerstraat 3Trijntje Wessels Cuperus... Leeuwarden; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-265Westerstraat 3Wytske Liekles Webber... Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1828, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk E-301, supp wijk H-265; Freerk Lijkles en W.W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, ... (alles)


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-265Westerstraat 3Johanna Hoekveld... wijk H-224, N.H., dv Lodewijk H, en Engeltje Douwes; BS ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-229, supp wijk H-265; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-229; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1997Zuiderhaven H-217Margaretha Auck Dina Fontein wed. Hannema timmerschuur


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3756Westerstraat H-248 Gretske Posthumus wed. Cornelis Weissenbachwoonhuis
Sectie A nr. 1997Westerstraat H-260 Johannes en Sjoerd Wiarda Zwanenburg bergplaats
Sectie A nr. 1997Westerstraat H-260 Johannes en Sjoerd Wiarda Zwanenburg bergplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5192Westerstraat 3 (H-248)Doetje Y. Sinnema (wed. J.A. de Boer)woonhuis
Sectie A nr. 5192Westerstraat 3 (H-248)Doetje Y. Sinnema (wed. J.A. de Boer)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Westerstraat 3R. Visserbinnenloods


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Westerstraat 3A. (Age) Zijlstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Westerstraat 3beeldbepalend pand6 van 10 1937


2023
0.10677409172058


  terug