Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Westerstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Westerstraat 3 (niet bekend) (niet bekend) (niet bekend) (niet bekend)
Naastliggers vanWesterstraat 3
ten oostenWesterstraat 5
ten zuidende Westerstraat
ten westenWesterstraat 1


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0174r van 25 jan 1663 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Westerstraat 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0290r van 1 okt 1809 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Westerstraat 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZuiderhaven


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1997Westerstraat 3wed. Jan Thomas Zwanenburg en mede E.Harlingenscheepstimmermanschepakhuis of bergplaats (32 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1997H-217 (Zuiderhaven)de Stad Harlingentimmerschuur


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1997H-260 (Westerstraat)Johannes en Sjoerd Wiarda Zwanenburgbergplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5192Westerstraat 3 (H-248)Doetje Y. Sinnema (wed. J.A. de Boer)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Westerstraat 3 Sammer C. Nederhoedrangeerder
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Westerstraat 3R.Visserbinnenloods


1965 - adresboekadresnaam
Westerstraat 3A. (Age) Zijlstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Westerstraat 3beeldbepalend pand6 van 10 1937
  terug