Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Westerstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Westerstraat 5 8-056 8-058 H-274 H-249
 huisnummer lager  huisnummer hoger Westerstraat 5 (niet bekend) (niet bekend) (niet bekend) (niet bekend)
Naastliggers vanWesterstraat 5
ten oostenWesterstraat 7
ten zuidende Westerstraat
ten westenWesterstraat 3


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-056Westerstraat 5
eigenaarAntie Rienx
gebruikerAntie Rienx
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-056Westerstraat 5
eigenaarAntie Rienx
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-056 Westerstraat 5woning
eigenaarJesaias Jansen
gebruikerwed. Here Douwes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-056 Westerstraat 5woning
eigenaarMarijke Willems
gebruikerPyter Dirks
huurwaarde16-08-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-10 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-058 Westerstraat 5Jan Thomas0-00-00 CGbeklemd onder no 57


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1996Westerstraat 5wed. Jan Thomas Zwanenburg en mede E.Harlingenscheepstimmermanschehuis (90 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1997Westerstraat 5wed. Jan Thomas Zwanenburg en mede E.Harlingenscheepstimmermanschepakhuis of bergplaats (32 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1996H-216 (Zuiderhaven)Sjerp J. Zwanenburg en mede eig.woonhuis
Sectie A nr. 1997H-217 (Zuiderhaven)de Stad Harlingentimmerschuur


1864 - bewonersadresnaamgegevens
H-274Westerstraat 5Sjoerd de Heer... Brand dH, en Hieke Boomsma; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk D-026, wijk E-002, wijk F-054, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1996H-259 (Westerstraat)Johannes en Sjoerd Wiarda Zwanenburgwoonhuis
Sectie A nr. 1997H-260 (Westerstraat)Johannes en Sjoerd Wiarda Zwanenburgbergplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5193Westerstraat 5 (H-249)Gerke Anema (te Midlum)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Westerstraat 5J.Buurmanboekhouder


1940 - kentekenadresnaam
B-26238
Westerstraat 5Jan Lodewijk Feenstra


1965 - adresboekadresnaam
Westerstraat 5J. (Jan) Bleeker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Westerstraat 5beeldbepalend pand6 van 10 1937
  terug