Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Weverstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Weverstraat 13 (niet bekend) (niet bekend) G- G-401
Naastliggers vanWeverstraat 13
ten oostende Weverstraat
ten zuidende Weverstraat
ten westenWeverstraat 11
ten noordenFranekereind 40


 


 


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0065v van 9 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 13Weverstraathuis
 
koperN. N. 0-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Beernt Beernts, curator over
verkoperde nagelaten boedel en goederen van wijlen Jan Hendricks, gehuwd metwever
verkoperwijlen Beitscke Tades


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0072v van 9 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 13Weverstraathuis en plaats
 
koper provisioneelRoeliff Friesa 285-07-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde crediteuren van wijlen Jan Hendricks c.u.linnenwever


 


 


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0170r van 7 mrt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan gortmaker


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0170r van 7 mrt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0170r van 7 mrt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0170r van 7 mrt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0170r van 7 mrt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0170r van 7 mrt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0129v van 5 jan 1668 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 13Weverstraat NZkamer
 
koperWytse Beyma c.u.kapitein40-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-12-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirk Havelanst
naastligger ten zuidenWeverstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Jansen gorter
naastligger ten noordenWytse Beyma c.u.kapitein
verkoperOeds Jansen


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0004v van 11 nov 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 13Weverstraat NZhuis of kamers
 
kopersergeant Jan Ockes 80-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Ockes
naastligger ten oostenhuis en tuin van vroedsman Jacob Sprottinga
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenJan Jelles
naastligger ten noordenhuis en tuin van vroedsman Jacob Sprottinga
verkopervroedsman Jacob Sprottinga


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0170r van 7 mrt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0126r van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 13Weverstraat NZkamer
 
koper door niaarHendrick Baltus 40-00-00 GG
geniaarde koperHendrick Pyters
naastligger ten oostende verkopers, nu Hendrick Baltus
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westende kamers gekocht door Hilbrand Ruyrdts
naastligger ten noordenoud burgemeester Jacob Sprottinga
verkoperde crediteuren van wijlen Jan Okkeszoutmeter


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0170r van 7 mrt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0292v van 14 feb 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 13Weverstraat NZhuis (vier woningn en een paardestal)
 
koperMeile Ollema, gehuwd met550-00-00 CG
koperAnna Syverda
naastligger ten oostende huisinge van Marten Andries
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westende weduwe van Dirk Tades
naastligger ten noordende hof van burgemr. Sopingius
verkoperTieerd Fockes


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0005ra van 31 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 13Weverstraat NZhuis
 
koper provisioneelSybe Pyters timmerman110-00-00 GG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenMeyle Ollema koopman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Marten Andries
verkoper q.q.Jan Dirks, curator overmr. bontwever
verkoper van 3/4Jan Jetses, nagelaten zoon van
erflaterwijlen Lijsbeth Dirks, gehuwd met
erflaterwijlen Jetse Jans
verkoper van 1/4Pyter Jetses, zoon van
verkoperRigstje Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Jetse Jans
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Verkocht wordt het huis van Jetse Jans x Lijsbeth Dirks. Ten O. de Stadsvesten, ten W. Meyle Ollema, te Z. de Weverstraat, ten N. erven Marten Andries. Er is geboden door Sybe Pieters, timmerman, provisioneel, 110 gg.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0360r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogel


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0360r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 13Weverstraat NZ op de hoekkamer, weefwinkel en behoorlijke zolder
 
koperJan W. Vettevogel koopman en winkelier86-07-00 GG
huurderde weduwe van Jan Arends 26-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogel
naastligger ten noordenJan Rutgers Akkringa
verkoper van 1/3Anna Toussaint, gehuwd met
verkoper van 1/3de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaar
verkoper van 1/3Johan Daniel Toussaintdistillateur
verkoper van 1/9Gerardus Riemersma, gehuwd metkoopmanDokkum
verkoper van 1/9Sibbeltje BallingsDokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, gelastigde van zijn schoonmoederkoopmanDokkum
verkoper van 1/9Trijntje Lases, weduwe vanDokkum
verkoper van 1/9wijlen Albert BallingsDokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, curator overkoopmanDokkum
verkoper van 1/9de kinderen van Johannes Sipkes Terpstra
verkoper q.q.Hylke Hanekuik, curatorkoopman
verkoper q.q.Volkert van der Plaats, curatoren overboekhandelaar
verkoper van 1/9mejuffrouw Maria Toussaint
verkoper q.q.Haaye Beekkerk, vader en voorstander van zijn dochtertjekoopmanLeeuwarden
verkoper van 1/9Geertje Toussaint Beekkerk
erflaterwijlen mejuffrouw Geertje Ollema, weduwe van
erflaterwijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussaint


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0360r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 875Weverstraat 13Roomsch Catholyke ArmvoogdijHarlingenhuis (42 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 875G-333 (Wewerstraat)Roomsch Catholijke Armvoogdijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 875G-401 (Weverstraat)R. Cath. Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 875Weverstraat 13 (G-401)R.K. Gemeentewoonhuis
  terug