Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Weverstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Weverstraat 14 (niet bekend) (niet bekend) G- G-365
Naastliggers vanWeverstraat 14
ten oostenWeverstraat 16
ten westenWeverstraat 12
ten noordende Weverstraat


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0324v van 2 jul 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 14Weverstraat ZZhuis en zomerhuis en boomgaard
 
koperSymon Sloterdijk convooimeester100-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-04-00 CG
naastligger ten oostende hof van Pyter Bockes koopman
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Albert speelman
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoper van 1/2Baukjen IJsbrandts, gehuwd met
Joost Gonggrijpmr. bakker en koopman
verkoper van 1/2Janke Pyters, weduwe van
wijlen Pyter Gosses


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0330v van 10 sep 1730 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 14Weverstraatkamer naast tuin kopers
 
koperSymon Sloterdijk, gehuwd metconvooimeester bij de Admiraliteit120-00-00 CG
Yda Teekes Jelgersma
verkoper van 1/2Baukjen IJsbrands, gehuwd met
Joost Gonggrijpkoopman
verkoper van 1/2Janke Pyters, gehuwd met
Pieter Gosses


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0088r van 6 nov 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 14Weverstraat ZZ [niet vermeld]hof, stenen zomerhuis en galerij
 
koperJan Bartels, gehuwd methovenier642-00-00 CG
Acke Doekes
verpachter grondde Stad Harlingen4-04-00 CG
naastligger ten oostenYsac van Ruth
naastligger ten oostenEelke Wildschut
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperTaeco Sloterdijk


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0375r van 8 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 14Weverstraat ZZ2 huizen met een tuin ertussen
 
koper provisioneelN. N. 375-00-00 GG
huurder huis en tuinsergeant T. van der Meulen 36-00-00 CG
huurder huis achter de tuinde weduwe van Jan Oedses 22-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-04-00 CG
naastligger ten oostende heer Isaac van Ruth c.s.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: Achterstraat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWeverstraat
burgemeester Menno Vink, curator
Philip Oolgaard, curatoren overmr. hovenier
verkoperde kinderen van wijlen Jan Bartels, gehuwd metmr. hovenier
wijlen Akke Doekes


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0285v van 21 dec 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 14Weverstraat bij de stadsvestenhuis met grote tuin
 
koperJacob Reinhart kastelein in de Oyevaar350-10-00 CG
huurder voorste gedeelteP. Bos c.u.hovenier40-00-00 CG
huurder achterwoningJan Douwes 28-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-04-00 CG
naastligger ten oostenJan van der Veen
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKlaas Pieper
naastligger ten noordenWeverstraat
Hendrik Jansz Smith, gelastigde vanpostulantLeeuwarden
Oeds Lolkeshuistimmerman575-00-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0075v van 11 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 14Weverstraat wijk G-324huizen
 
koperRein Miedema strandmeester510-00-00 CG
huurderGrietje Visser c.s.
naastligger ten oostenJ. van der Veen
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenClaas Pieper
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
wethouder Paulus de Boer, curator
Dirk Boterweg, curatoren overpanneboeter
verkoperde boedel van wijlen Jacob Reinhartkastelein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Miedema, strandmeester, koopt een huis met mooie tuin, in de Weverstraat, wijk G-326. Ten O. J. v.d. Veen, ten W. Claas Cuper, ten Z. en N. de straat. Gekocht van de curatoren over de nagelaten boedel van kastelein Jacob Reinhart voor 510 cg.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 879Weverstraat 14Jan Hendriks Bakkervarensgezelhuis en tuin (210 m²)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3664*G-365 (Weverstraat)Willem van der Meulenwoonhuis
Sectie A nr. 3664*G-366 (Weverstraat)Willem van der Meulenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2664Weverstraat 14 (G-365)Willem van der Meulen


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Weverstraat 14 Pieter de Jong1e stoker gasfabriek
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Weverstraat 14A.Nagelhoutwerker


1930 - kentekenadresnaam
B-15160
Weverstraat 14Simon de Wilde
  terug