Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Weverstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerWeverstraat 2(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)G-328G-386


Naastliggers vanWeverstraat 2
ten oostenWeverstraat 4
ten noordende Weverstraat


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0149r van 29 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0174v van 25 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0080r van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tietske Heemstra


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0093r van 3 mei 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0160v van 2 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0382v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 2Weverstraat [staat: achter brouwerij het Haantje]105‑00‑00 cgtwee kamers aan elkaar
koperGoucke Gerrits Suyrger n.u.koopman
naastligger ten oostenMarten koordewerker
naastligger ten zuidende tuin van Goucke Gerrits Suyrger nom.ux.koopman
naastligger ten westenClaes zakkendrager
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
naastligger ten noorden[aan de overkant van de straat]de brouwerij het Haentie het Haantje
verkoper q.q.Philippus Lucas, gecommitteerdekoopman
verkoper q.q.Jacob Romkes Braem, gecommitteerden vankoopman
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGouke Gerrits Suringar koopt 2 camers aanelkaar, achter brouwerij '`t Haentje'. Ten O. Marten, koordewerker, ten W. Claes, sackedrager, ten Z. de tuin van de koper, ten N. de straat. Gekocht van de diaconie v.d. D.G. Gemeente.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0200r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 2Weverstraat ZZ [staat: achter de brouwerij van het Haentie]00‑00‑00 cgwoning
koperPieter Gerrits, gehuwd metzoutdrager
koperAefke Tierx Sanstra
huurderJoris Fookles c.u.grafmaker
naastligger ten oostenFeicke Symens
naastligger ten zuidende kinderen en erfgenamen van wijlen Gerrit Gouckes koopman
naastligger ten westenKromme Elleboogsteeg
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Gerrit Gouckes, gehuwd metkoopman
verkoperHylkjen Sybrandts


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0016v van 23 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van Andries Johannes


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0092v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van dr. Eelko Zuringar
naastligger ten westende kamer van dr. Eelko Zuringar


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0107r van 6 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0162v van 28 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van dr. Eelco Ignatius a Zuringar
naastligger ten westende kamer van dr. Eelco Ignatius a Zuringar


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0073v van 22 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0203r van 10 dec 1747 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHeere Heeres


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0235r van 25 jan 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 2Weverstraat ZZ achter de zoutketen150‑00‑00 cgwoning
koperJelle Stijl koopman
bewonerWybe Wybrenspottenbakker
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: woning
naastligger ten zuidende tuin van koper Jelle Stijl
naastligger ten westeningang van de tuin van koper Jelle Stijl
naastligger ten noordenWeverstraat en Zoutstraat [staat: straat en sloot]
verkoper van 1/2Gerke Jacobsmr. ijzersmid te Marssum
verkoper q.q.Jacob Pyters Schenk, executeuroud scheepstimmerman
verkoper q.q.Hendrik Pesma, executeurs vannotaris
verkoper van 1/2het testament van wijlen Eettje Claases, weduwe van
verkoper van 1/2de onlangs overleden Jan Hessels Swart


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-328Weverstraat 2Frans Tjallingii... D. Molenaar, keetknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-225, zoutpakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-328, zoutpakhuis, 1814. (GAH204); Stadsrentmeester ontv f. 2500:0:0 vd burgmr K. Lanting als administrateur vd ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-328Weverstraat 2wed F Tjallingiizoutpakhuis


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 6 van 12 jan 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-328Weverstraat 2koopaktefl. 25001/2 deel van de zoutkeet genaamd de Hoorn G-220, G-224, G-225 en G-328
 
verkoperElizabeth Pieters Hannema
koperPieter Feytama Tjallingii
koperGrietje Tjallingii


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 925Weverstraat 2Sybrand Tjallingii en mede eig.koopmanHarlingenpakhuis of zoutbergplaats (128 m²)


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 van 25 mrt 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-328Weverstraat 2koopaktefl. 8501/3 deel in de zoutkeet met knechtswoning, selhuis enz., G-220, G-224, G-225, G-327 en G-328
 
verkoperAafke Tjallingii
koperSybrand Tjallingii


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 925Wewerstraat G-328erv. Cornelis J. Teves pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 925Weverstraat G-386 Dirk Tjallingii bergplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 925Weverstraat 2 (G-386)Sybrand Tjallingii (en Cons.)woonhuis


1924 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Weverstraat 2 Smeding30vetsmelterij


2023
0.092052936553955


  terug