Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Weverstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Weverstraat 2 (niet bekend) (niet bekend) G-328 G-386
Naastliggers vanWeverstraat 2
ten oostenWeverstraat 4
ten noordende Weverstraat


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0149r van 29 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0174v van 25 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0093r van 3 mei 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0160v van 2 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0092v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamer van dr. Eelko Zuringar


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0107r van 6 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZoutstraat [niet vermeld]


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0162v van 28 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamer van dr. Eelco Ignatius a Zuringar


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0073v van 22 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0235r van 25 jan 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 2Weverstraat ZZ achter de zoutketenwoning
 
koperJelle Stijl koopman150-00-00 CG
bewonerWybe Wybrenspottenbakker
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: woning
naastligger ten zuidende tuin van koper Jelle Stijl
naastligger ten westeningang van de tuin van koper Jelle Stijl
naastligger ten noordenWeverstraat en Zoutstraat [staat: straat en sloot]
verkoper van 1/2Gerke Jacobsmr. ijzersmidMarssum
Jacob Pyters Schenk, executeuroud scheepstimmerman
Hendrik Pesma, executeurs vannotaris
verkoper van 1/2het testament van wijlen Eettje Claases, weduwe van
verkoper van 1/2de onlangs overleden Jan Hessels Swart


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-328Weverstraat 2Frans Tjallingii... D. Molenaar, keetknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-225, zoutpakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-328, zoutpakhuis, 1814. (GAH204); Stadsrentmeester ontv f. 2500:0:0 vd burgmr K. Lanting als administrateur vd ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-328Weverstraat 2F Tjallingii wed zoutpakhuis


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 6 van 12 jan 1822
adressoortbedraggebruik
G-328Weverstraat 2koopaktefl. 25001/2 deel van de zoutkeet genaamd de Hoorn G-220, G-224, G-225 en G-328
 
verkoperElizabeth Pieters Hannema
koperPieter Feytama Tjallingii
koperGrietje Tjallingii


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 925Weverstraat 2Sybrand Tjallingii en mede E.Harlingenkoopmanpakhuis of zoutbergplaats (128 m²)


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 van 25 mrt 1846
adressoortbedraggebruik
G-328Weverstraat 2koopaktefl. 8501/3 deel in de zoutkeet met knechtswoning, selhuis enz., G-220, G-224, G-225, G-327 en G-328
 
verkoperAafke Tjallingii
koperSybrand Tjallingii


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 925G-328 (Wewerstraat)Dirk Tjallingiipakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 925G-386 (Weverstraat)Dirk Tjallingiibergplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 925Weverstraat 2 (G-386)Sybrand Tjallingii (en Cons.)woonhuis


1924 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Weverstraat 2 smedingvetsmelterij30
  terug