Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Weverstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWeverstraat 33-138(niet bekend)3-168G-G-397


Naastliggers vanWeverstraat 3
ten oostenWeverstraat 5
ten zuidende Weverstraat
ten westenWeverstraat 1


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0502av van 23 mrt 1606 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0065v van 9 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0072v van 9 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0129v van 5 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jansen gorter


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0109r van 5 sep 1680 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerryt Willems


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0004v van 11 nov 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jelles


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0010r van 30 okt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 3Weverstraat NZ88‑20‑00 gghuis
koperDirck Taedes mr. wever
naastligger ten oostenJan Uitersman
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Asperen
naastligger ten noordende hof van Hendrick Sopingius
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0028r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0023r van 17 sep 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Taedes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-138 , folio 54Weverstraat 3huis
eigenaarDirk Tades wed.
gebruikerDirk Tades wed.
huurwaarde totaal11‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑04‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0292v van 14 feb 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Dirk Tades


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-138 , folio 34vWeverstraat 3huis
eigenaarDirk Taedes wed.
gebruikerDirk Taedes wed.
opmerkingpro deo versogt


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-138 , folio Weverstraat 3woning
eigenaarDirk Taedes wed.
gebruikerDirk Taedes wed.
opmerkingpro deo begeerd


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0236v van 6 feb 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westengorthuis in de Weverstraat


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0156r van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Jans


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0226r van 16 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeernt


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0073r van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 3Weverstraat NZ430‑00‑00 cghuis en gang
koperHarmen Gerryts, gehuwd metbontwever
koperMarijke Hendriks
huurder voor 10 jarenN. N. 11‑00‑00 cg
naastligger ten oosteneen weefwinkel van burgemeester Johan Daniel Toussaint n.u.
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenHarmen Visser
naastligger ten noordensteegje
verkoperde Rooms Katholieke Gemeente: armvoogdij


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0240v van 10 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Gerryts


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-168 , folio 67vWeverstraat 3huis
eigenaarHarm. Gerryts
gebruikerHarm. Gerryts
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0087v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Gerrits


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-168 , folio 67vWeverstraat 3huis
eigenaarHarm. Gerryts
gebruikerHarm. Gerryts
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0143v van 17 dec 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 3Weverstraat NZ60‑00‑00 gghuis en weefwinkel
koperCornelis Jacobs Coster koopman
bewonerMarijke Hendriks, weduwe van
bewonerwijlen Harmen Gerryts
naastligger ten oostenJ. D. Toussaint
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenH. Hanekuik
naastligger ten noordensteeg
verkoperGrietje Jacobs, gehuwd met
verkoperHarmen Dirksmr. bontwever


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0082v van 25 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 3Weverstraat NZ42‑21‑00 gghuis
koperAlbert Bolman mr. verver
huurderDirk Everts c.u.
naastligger ten oostenJ. D. Toussaint
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenHylke Hanekuik
naastligger ten noordensteeg
verkoperCornelis Jacobs Kosterkoopman


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0360r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlbert Bolman


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0360r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlbert Bolman


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0360r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogel


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-168 , folio 67vWeverstraat 3huis
eigenaarA. Bolman
gebruikerHarmen Beernds
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0036v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 3Weverstraat NZ wijk G-334148‑00‑00 cghuis
koperHarmen Beerends, gehuwd met
koperAgnietje Pieters
huurderHarmen Berends c.u.
naastligger ten oostenJan W. Vettevogel
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenHylke Hanekuik
naastligger ten noordensteeg, mandelige
verkoperAlbert Bolmankoopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-168 , pag. 66Weverstraat 3Harmen Beerends wed.1‑00‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 868Weverstraat 3Jan Wijngaarden weversknegthuis en erf (84 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 868Wewerstraat G-329Jacob Alberts Wiersma woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 868Weverstraat G-397 Angenietje Wijngaarden vrouw van P. van Dokkumwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 868Weverstraat 3 (G-397)Cornelis van Dokkumwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Weverstraat 3C. van Dokkumopperman


2023
0.1503279209137


  terug