Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Weverstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Weverstraat 4 (niet bekend) (niet bekend) G-327 G-385
Naastliggers vanWeverstraat 4
ten oostenWeverstraat 6
ten westenWeverstraat 2
ten noordende Weverstraat


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0020ra van 15 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWessel Luitjens
1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0181v van 22 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWessel Luitjens
1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0191v van 14 jun 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWessel Luitiens
1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0066r van 13 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende onlangs verkochte kamer van Tietscke Piers Heemstra
1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0080r van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 4Weverstraat ZZ [staat: achter brouwerij het Haantie]kamer met een keuken erachter
 
koperFeike Simons c.u.190-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tietske Heemstra
naastligger ten zuidende hof van Gerrit Gouckes koopman
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tietske Heemstra
naastligger ten noordenstraat
verkoperde erfgenamen van wijlen Tietske Heemstra
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Feyke Symons koopt een camer achter de brouwerij `t Haantje. Ten O. en W. de verkoper, ten Z. Gerrit Romckes, ten N. de straat. Zie de voorwaarden. Gekocht van erven Tietske Heemstra voor 190 gg.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0213v van 16 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0057v van 30 okt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFeycke Symens
1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0382v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMarten koordewerker
1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0200r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFeicke Symens
1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0016v van 23 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 4Weverstraat ZZ [staat: achter de brouwerij van de drie claverbladen]woning
 
koperBauke Foekes, gehuwd met125-00-00 GG
koperGryttje Foppes
naastligger ten oostenAmarinske Cornelis
naastligger ten zuidenJacob Bonk n.u.
naastligger ten westende kamer van Andries Johannes
naastligger ten noordenWeverstraat [niet vermeld]
verkoperFeyke Symons, gehuwd met
verkoperFoekje Jans


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0092v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 4Weverstraat ZZ achter het Haentie brouwerijhuis bestaande uit twee kamers
 
koperAlbert Janes, gehuwd met200-00-00 CG
koperSjoukjen Jans
naastligger ten oostenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende hof van dr. Eelko Zuringar
naastligger ten westende kamer van dr. Eelko Zuringar
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoperGrietie Jurres, weduwe van
verkoperwijlen Marten Ernstes


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0162v van 28 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 4Weverstraat ZZ [staat: achter de brouwerij v h Haentie]huis
 
koperJan Pieters sleefmaker210-00-00 CG
naastligger ten oostenWeverstraat [staat: straat naar het bolwerk]
naastligger ten zuidende tuin van dr. Eelco Ignatius a Zuringar
naastligger ten westende kamer van dr. Eelco Ignatius a Zuringar
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoperAlbert Jaenes


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0034r van 23 nov 1749 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Hendriks
1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0235r van 25 jan 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: woning
1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0029r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. Andrae
1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0135r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen ds. G. Andrea
1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-327Weverstraat 4Gerryt Sydsch Nijdamgeb 1768 ... , ovl 17 jun 1813 HRL, werkman, ovl wijk G-327, huw.get. bij P.J. van Ruiten en G.J. Visser, wonende te HRL 1812; BS huw 1812, ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-327Weverstraat 4Auke Bouwes Zeeneigenaar van wijk G-327; gebruiker Harmen B. de Vries, panbakkersknegt 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-327Weverstraat 4Harmen Bouwes de Vries... ovl 1848; eigenaar van wijk B-084; gebruiker Bartle Watses, gealimenteerd, 1814. (GAH204); gebruiker wijk G-327, panbakkersknegt; eigenaar is Auke Bouwes Zeen, 1814. (GAH204); wed. H.B. d. V. eigenaresse van perceel ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-327Weverstraat 4Auke Bouwes Leen Harmen B de Vries panbakkersknegt
G-327Weverstraat 4Auke Bouwes Leen militair


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 924Weverstraat 4Bouwe Aukes ZeinHarlingensjouwermanhuis (63 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-327Weverstraat 4Berend Harmens Kloppenburg... Hendriks; BS huw 1819, huw 1821, ovl 1848; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-327; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-327Weverstraat 4Jan A Zeinoud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-327; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-327Weverstraat 4Jeltie Walingsoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-327; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-327Weverstraat 4Jeltje de Vries... ovl 1848, bev.reg. HRL 1851 wijk F-042, wijk G-340; oud 56 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-327; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-327Jan Aukes Zein34 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, werkman
G-327Jeltie Wallings38 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-327Auke Zein16 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-327Klaas Zein3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-327Trijntie Zein10 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-327Berend Kloppenburg48 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd, werkman
G-327Jeltie Baukes de Vries56 jMakkumgezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd
G-327Hylkje Kloppenburg16 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 van 25 mrt 1846
adressoortbedraggebruik
G-327Weverstraat 4koopaktefl. 8501/3 deel in de zoutkeet met knechtswoning, selhuis enz., G-220, G-224, G-225, G-327 en G-328
 
verkoperAafke Tjallingii
koperSybrand Tjallingii


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 924G-327 (Wewerstraat)Dirk Tjallingiipakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 924G-385 (Weverstraat)Dirk Tjallingiibergplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 924Weverstraat 4 (G-385)Sybrand Tjallingii (en Cons.)bergplaats
  terug