Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Weverstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWeverstraat 6(niet bekend)(niet bekend)G-326G-384


Naastliggers vanWeverstraat 6
ten oostenWeverstraat 8
ten westenWeverstraat 4
ten noordende Weverstraat


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0020ra van 15 feb 1663 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 6Weverstraat38‑00‑00 GG1/3 van een kamer en weefwinkel
biederJan Pieters Helmond
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑08 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidende hof van Jan de Boer
naastligger ten westenWessel Luitjens
naastligger ten noordenstraat
verkoper q.q.Seerp Lammerts Swerms, curator over
verkoperElias Michiels, erfgenaam voor 1/3 van
erflaterwijlen Lijsbet Elias


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0181v van 22 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 6Weverstraat ZZ76‑00‑00 GG2/3 kamer en weefwinkel
koperJan Pieters Helmond c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑08 CG
naastligger ten oostenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende hof van Joannis Agricola
naastligger ten westenWessel Luitjens
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoper van 1/3Ruierd Dircx, gehuwd met te Workum
verkoper van 1/3Geurtje Michiels
verkoper van 1/3Huibert Michiels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pieters Helmond koopt 2/3 camer en weefwinkel in de Weverstraat. Ten O. en N. een steeg, ten W. Wessel Luitjens, ten Z. erven Joannes Agricola. Gekocht van Ruurd Dircx x Geurtje Michiels, en Huibert Michiels, elk voor 1/3, voor 76 gg.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0191v van 14 jun 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 6Weverstraat136‑00‑00 GGkamer en weefwinkel
koperMelle Sickes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑08 CG
naastligger ten oostenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende hof van Jan de Boer
naastligger ten westenWessel Luitiens
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoperJan Pyters van Hellemont


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0066r van 13 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 6Weverstraat ZZ [staat: achter de brouwerij van het Haantie]141‑00‑00 GGkamer met een loods erachter
koperGabe Jans, gehuwd mettrekschipper
koperLijsbet Jarigs
naastligger ten oostende hof van Jan Jansen Agricola
naastligger ten zuidende hof van Gerrit Gouckes
naastligger ten westende onlangs verkochte kamer van Tietscke Piers Heemstra
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van wijlen Tietscke Piers Heemstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGabe Jans, trekschipper x Lijsbeth Jarigs koopt een camer met een loods erachter, achter de brouwerij `t Haentje. Ten O. Jan Jansen Agricola, ten W. de camer die onlangs is verkocht door verkoper, ten Z. de hof van Gerrit Gouckes, ten N. de straat. De andere 3 camers zijn onlangs apart verkocht door de verkopers. Gekocht van erven Tietske Piers Heemstra, voor 141 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0080r van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tietske Heemstra


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0213v van 16 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 6Weverstraat ZZ [staat: ten westen van de Weverstraat en ten oosten van de hof van de koper25‑00‑00 GGledige plaats
koperEelcke Rinnerts koopman
verpachter grondN. N. 0‑07‑08 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelcke Rinnerts, koopman


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0057v van 30 okt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 6Weverstraat ZZ [staat: achter brouwerij het Haentie]240‑00‑00 CGkamer
koperClaes Dirx zakkendragerhet Haantje
naastligger ten oostenJan de Boer
naastligger ten zuidenGerryt Gouckes koopman
naastligger ten westenFeycke Symens
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoper en erfgenaamGabe Jansentrekschipper
verkopers en erfgenaamLijsbeth Jarighs


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0057v van 30 nov 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 6Weverstraat ZZ [staat: achter brouwerij het Haentie]240‑00‑00 CGkamer
koperClaes Dirx zakkendragerhet Haantje
naastligger ten oostenJan de Boer
naastligger ten zuidenGerryt Gouckes koopman
naastligger ten westenFeycke Symens
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoper en erfgenaamGabe Jansentrekschipper
verkopers en erfgenaamLijsbeth Jarighs


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0016v van 23 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAmarinske Cornelis


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0092v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten oostenKlaverbladstraat [staat: straat]


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0092v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 6Weverstraat ZZ achter het Haentie brouwerij200‑00‑00 CGhuis bestaande uit twee kamers
koperAlbert Janes, gehuwd met
koperSjoukjen Jans
naastligger ten oostenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende hof van dr. Eelko Zuringar
naastligger ten westende kamer van dr. Eelko Zuringar
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoperGrietie Jurres, weduwe van
verkoperwijlen Marten Ernstes


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0162v van 28 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWeverstraat [staat: straat naar het bolwerk]
naastligger ten oostenWeverstraat [staat: straat naar het bolwerk]


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0162v van 28 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 6Weverstraat ZZ [staat: achter de brouwerij v h Haentie]210‑00‑00 CGhuis
koperJan Pieters sleefmaker
naastligger ten oostenWeverstraat [staat: straat naar het bolwerk]
naastligger ten zuidende tuin van dr. Eelco Ignatius a Zuringar
naastligger ten westende kamer van dr. Eelco Ignatius a Zuringar
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoperAlbert Jaenes


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0351r van 26 nov 1730 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWeverstraat


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0034r van 23 nov 1749 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 6Nieuwe Keten van Harmanus Portier, voorheen het huis genaamd Het Haente Brouwerij, achter de133‑00‑00 GGwoning en weefwinkel
koperAnna Sivarda, weduwe vanhet Haantje
koperwijlen Meyle Olema
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenTjepke Gratema
naastligger ten westenPieter Hendriks
naastligger ten noordenstraat
verkoperTrijntie Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Sibe Pieterstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Siverda wv wl. Meyle Olema, koopt woning en weefwinkel, staande achter de nieuwe keeten van Hermanus Portier, voormaals de huisinge het Haentie brouwerij. Geen grondpacht. Ten O. en N. de straat, ten W. Pieter? Hendriks, ten Z. Tjepke Gratema. Verkocht door Trijntie Hendriks wv wl. Ieb? Pieters?, timmerman, voor 133 gg.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0206r van 20 apr 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKlaverbladstraat [niet vermeld]


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0052r van 8 feb 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKlaverbladstraat [niet vermeld]


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0183r van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0165r van 31 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Folkerts


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0126v van 14 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0029r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 6Weverstraat ZZ achter de keet van de heer Hanekuik90‑05‑00 CGhuis met potkast
koperMarijke Folkerts
huurderMarijke Folkerts 22‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen dr. Andrae
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. Andrae
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperJohan Daniel Toussaintoud distillateur


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0135r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Weverstraat 6Weverstraat ZZ120‑00‑00 CGhuis met potkast
koperJan Lodewijks Groen metselaar
huurderPieter Douwes 22‑00‑00 CG
naastliggerde zoutkeet van H. Hanekuik
naastligger ten oostenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen ds. G. Andrea
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen ds. G. Andrea
naastligger ten noordenVeverstraat [staat: straat]
verkoperMarijke Folkerts, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Harmens


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0015r van 29 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-326Weverstraat 6Jacob Alb Kanisgebruiker van wijk G-326, sjouwer, eigenaar is Jan Lod. Groen., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-326Weverstraat 6Jan Lodewijks Groen... 1814. (GAH204); id. van wijk G-256, gebruiker is Bart van Dinsen wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-326, gebruiker is Jacob Alb. Kams, sjouwer, 1814. (GAH204); koopt van Marijke Folkerts weduwe Gerrit Harmens ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-326Weverstraat 6Johannes Lodewijks Groen Jacob Alberts Kams sjouwer


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49046 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 431 van 14 dec 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-326Weverstraat 6koopaktefl. 120huis wijk G-326
 
verkoperJan Lodeijk Groen
ten oostende straat
ten zuidende erven van wijlen dr. Andreae
ten westende erven van wijlen dr. Andreae
ten noordende straat
koperJohannes Pottinga


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 179 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-326Weverstraat 6Aukje Sjierks Koestra, overleden op 3 november 1822dochter van Sjierk Koestra, zoutziedersknecht (Zoutsloot G 326) en Trijntje Baukes Dijkstra, zuster van Pietje (vrouw van Folkert Siebes Visser, sjouwerman) en minderjarige Bauke en Jantje Sjierks Koestra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 923Weverstraat 6Johannes Harkes PottingazoutbranderHarlingenhuis (63 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-326Weverstraat 6Geert Dirks Trompetter... HRL 1801, BS huw 1824, huw 1837, ovl 1840; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk G-326; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-326Geert Trompetter38 jkeetknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
G-326Anna S Steenstra30 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-326Dirk Trompetter15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-326Pieter Trompetter13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-326Jan Trompetter8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-326Elisabeth Trompetter8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-326Jantie Trompetter1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-326Weverstraat 6Geert Dirks Trompetter, overleden op 23 januari 184039 jr, keetknecht, Schytsloot G 326, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 18) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 208 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-326Weverstraat 6Janke Harmens van der Zee, overleden op 4 juni 18401 1/2 jr, overleden aan't bolwerk G 326, dochter van Harmen Harings van der Zee, scheepstimmerman en wijlen Antje Kerkhoven, zuster van minderjarige Hermina Harmens van der Zee. Saldo fl. 116,35. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-326Weverstraat 6Dirk de Wit, overleden op 21 december 1848(Certificaat van onvermogen), 6 dg (15/12/1848), overleden Weverstraat G 326. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-326Weverstraat 6Anna Zabina Steenstra... 1837, ovl 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk C-073, wijk E-244; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-326; VT1839; geb 30 apr 1809, ged 22 may 1809 Grote Kerk HRL, dv D.C. Steenstra en Jantje ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-326Weverstraat 6Douwe Wiebes de Vries... en Jane Haantjes (Leyenaar); dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1824, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-326; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, hovenier, wijk G-315; VT1839; D.W. d. V. eigenaar van percelen ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-326Weverstraat 6Neeltje Koster... Jans K, en Elisabeth Sjierks; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1824, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-326; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-315; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 923Wewerstraat G-326Dorothea Pottinga en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 923Weverstraat G-384Fredericus D. Rooswinkelwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 923Weverstraat 6 (G-384)Frederikus D. Rooswinkelwoonhuis
  terug