Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Weverstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Weverstraat 6 (niet bekend) (niet bekend) G-326 G-384
Naastliggers vanWeverstraat 6
ten oostenWeverstraat 8
ten westenWeverstraat 4
ten noordende Weverstraat


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0092v van 19 jan 1721 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKlaverbladstraat [staat: straat]


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0034r van 23 nov 1749 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 6Nieuwe Keten van Harmanus Portier, voorheen het huis genaamd Het Haente Brouwerij, achter dewoning en weefwinkel
 
koperAnna Sivarda, weduwe van133-00-00 GG
wijlen Meyle Olema
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenTjepke Gratema
naastligger ten westenPieter Hendriks
naastligger ten noordenstraat
verkoperTrijntie Hendriks, weduwe van
wijlen Sibe Pieterstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Siverda wv wl. Meyle Olema, koopt woning en weefwinkel, staande achter de nieuwe keeten van Hermanus Portier, voormaals de huisinge het Haentie brouwerij. Geen grondpacht. Ten O. en N. de straat, ten W. Pieter? Hendriks, ten Z. Tjepke Gratema. Verkocht door Trijntie Hendriks wv wl. Ieb? Pieters?, timmerman, voor 133 gg.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0090v van 13 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaas Doedes


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0182v van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0127v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWeverstraat


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0200v van 5 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0029r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 6Weverstraat ZZ achter de keet van de heer Hanekuikhuis met potkast
 
koperMarijke Folkerts 90-05-00 CG
huurderMarijke Folkerts 22-00-00 CG
naastligger ten oostenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende erven van dr. Andrae
naastligger ten westende erven van dr. Andrae
naastligger ten noordenWeverstraat
Johan Daniel Toussaintoud distillateur


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0135r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 6Weverstraat ZZhuis met potkast
 
koperJan Lodewijks Groen metselaar120-00-00 CG
huurderPieter Douwes 22-00-00 CG
naastliggerde zoutkeet van H. Hanekuik
naastligger ten oostenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende erven van ds. G. Andrea
naastligger ten westende erven van ds. G. Andrea
naastligger ten noordenVeverstraat [staat: straat]
verkoperMarijke Folkerts, weduwe van
wijlen Gerryt Harmens


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0015r van 29 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-326Weverstraat 6Jacob Alb Kanisgebruiker van wijk G-326, sjouwer, eigenaar is Jan Lod. Groen., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-326Weverstraat 6Jan Lodewijks Groen... 1814. (GAH204); id. van wijk G-256, gebruiker is Bart van Dinsen wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-326, gebruiker is Jacob Alb. Kams, sjouwer, 1814. (GAH204); koopt van Marijke Folkerts weduwe Gerrit Harmens ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-326Weverstraat 6Johannes Lodewijks Groen Jacob Alberts Kams sjouwer


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49046 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 431 van 14 dec 1815
adressoortbedraggebruik
G-326Weverstraat 6koopaktefl. 120huis wijk G-326
 
verkoperJan Lodeijk Groen
ten oostende straat
ten zuidende erven van wijlen dr. Andreae
ten westende erven van wijlen dr. Andreae
ten noordende straat
koperJohannes Pottinga


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-326Weverstraat 6Aukje Sjierks Koestra, overleden op 3 november 1822dochter van Sjierk Koestra, zoutziedersknecht (Zoutsloot G 326) en Trijntje Baukes Dijkstra, zuster van Pietje (vrouw van Folkert Siebes Visser, sjouwerman) en minderjarige Bauke en Jantje Sjierks Koestra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 923Weverstraat 6Johannes Harkes PottingaHarlingenzoutbranderhuis (63 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-326Weverstraat 6Geert Dirks Trompetter... HRL 1801, BS huw 1824, huw 1837, ovl 1840; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk G-326; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-326Geert Trompetter38 jHarlingenm, protestant, gehuwd, keetknegt
G-326Anna S Steenstra30 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-326Dirk Trompetter15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-326Pieter Trompetter13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-326Jan Trompetter8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-326Elisabeth Trompetter8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-326Jantie Trompetter1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-326Weverstraat 6Geert Dirks Trompetter, overleden op 23 januari 184039 jr, keetknecht, Schytsloot G 326, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 18) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-326Weverstraat 6Janke Harmens van der Zee, overleden op 4 juni 18401 1/2 jr, overleden aan't bolwerk G 326, dochter van Harmen Harings van der Zee, scheepstimmerman en wijlen Antje Kerkhoven, zuster van minderjarige Hermina Harmens van der Zee. Saldo fl. 116,35. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-326Weverstraat 6Dirk de Wit, overleden op 21 december 1848(Certificaat van onvermogen), 6 dg (15/12/1848), overleden Weverstraat G 326. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-326Weverstraat 6Anna Zabina Steenstra... 1837, ovl 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk C-073, wijk E-244; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-326; VT1839; geb 30 apr 1809, ged 22 may 1809 Grote Kerk HRL, dv D.C. Steenstra en Jantje ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-326Weverstraat 6Douwe Wiebes de Vries... en Jane Haantjes (Leyenaar); dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1824, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-326; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, hovenier, wijk G-315; VT1839; D.W. d. V. eigenaar van percelen ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-326Weverstraat 6Neeltje Koster... Jans K, en Elisabeth Sjierks; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1824, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-326; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-315; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 923G-326 (Wewerstraat)Dorothea Pottinga en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 923G-384 (Weverstraat)Fredericus D. Rooswinkelwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 923Weverstraat 6 (G-384)Frederikus D. Rooswinkel
  terug