Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Weverstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Weverstraat 8 (niet bekend) (niet bekend) G- G-368
Naastliggers vanWeverstraat 8
ten oostenWeverstraat 10
ten westenWeverstraat 6
ten noordende Weverstraat


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0351r van 26 nov 1730 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 8Weverstraat OZ achter brouwerij 't Haantjehuis
 
koperburgemeester Jaerigh Sjoerds Weyma, gehuwd met79-14-00 GG
Antje Sierks Hylaerda
naastligger ten oostenmeester Sloterdijk
naastligger ten zuidenSjoukjen Jacobs
naastligger ten westenWeverstraat
naastligger ten noordenJaerigh Sjoerds Weyma
voogd stadsweeshuisoud burgerhopman Junius van Alema
voogd stadsweeshuisSybout Boumamr. zilversmid
verkoper van 1/3Janke Teekes wees
verkoper van 1/3Trijntje Teekes wees
verkoper van 1/3Martjen Taekes, gehuwd met
Elias Janesvarend peroon
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jarigh Sjoerds Weyma burgemeester x Antje Sierks Hylaarda koopt huis achter de brouwerij 'het Haentje'. Ten O. de convooymeester Sloterdijk, ten W. de straat, ten Z. Sjoukje Jacobs, ten N. de koper. Gekocht van Janke en Trijntje Taekes elk voor 1/3 en Martje Taekes x Elias Jans, varend persoon voor 1/3.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0206r van 20 apr 1755 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 8Weverstraathuis en hof
 
koperHarmanus Portier koopman425-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-04-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkopermeerderjarige vrijster Janke Weima
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Portier koopt een huis en hof in de Weverstraat, bewoond door meerdere gezinnen. Gekocht van Janke Weima, vrijster, voor 425 cg. Er zijn geen naastliggers genoemd.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0052r van 8 feb 1761 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 8Weverstraat achter de zoutketen van wijlen de heer Harmanus Portierpaardenstal met woonkamer en div.
 
koper door niaarClaas Doedes mr. schoenmaker140-21-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-04-00 CG
geniaarde koper van 1/3Hendrik Gerrytsbontfabrikant
geniaarde koper van 1/3Hendricus Lansonbontfabrikant
geniaarde koper van 1/3Frans Hesselsschipper op Bolsward
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFroukjen Clases Braam, weduwe van
wijlen de heer Harmanus Portier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Doedes, mr. schoenmaker, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Hendrik Gerryts en Hendricus Jansen?, bontfabriquers, en Frans Wessels, Bolswarderschipper, een paardenstal voor 4 paarden, met een woonkamer, loodsje en plaets erachter, en een v/m grote hof etc. in de Weverstraat, achter de zoutketen van wl. Harmanus Portier. Gekocht van Froukje Claeses Braam wv en erfgenaam van Harmanus Portier, voor 140 gg.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0183r van 1 jun 1766 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 8Weverstraat OZ achter de zoutketenhuis
 
kopervroedsman Abraham Wijngaarden 150-21-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderAlef Wybes 28-00-00 CG
naastligger ten oostende tuin van de weduwe van Sloterdijk convooimeester
naastligger ten zuidende weduwe van Gerryt Jansen
naastligger ten westenWeverstraat
naastligger ten noordende tuin van Eke Menalda
verkoperGeertje Douwes, weduwe van
wijlen Claas Doedeskoopman


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0200v van 5 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 8Weverstraat ZZ achter de zoutketenhuis
 
koperHendrik Stomp, gehuwd metleerlooier en koopman237-10-00 CG
Janke Claazes
verpachter grondde Stad Harlingen2-16-00 CG
huurderAlef Wybes
naastligger ten oostende tuin van Jan Bartels mr. hovenier
naastligger ten zuidende weduwe van Gerrit Janzen
naastligger ten zuidenClaas Folkerts
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende koper Hendrik Stomp c.u.leerlooier en koopman
verkopervroedsman Abraham Wijngaarden


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0107r van 25 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0029r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 6, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKlaverbladstraat [staat: straat]


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0135r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 6, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKlaverbladstraat [staat: straat]


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0015r van 29 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westengenoemde tuin en zomerhuis


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0015r van 29 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weverstraat 8Weverstraat ZZ, achter de keten bij dehof, tuin en zomerhuis
 
koperClaas Pieper, gehuwd metzoutdrager380-00-00 CG
Anna Maria Misgon
verpachter grondde Stad Harlingen6-06-00 CG
naastligger ten oostenOeds Lolkes
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoperBonnefacius Ohlgardgardenier


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Weverstraat 8Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 881G-325 (Wewerstraat)Sjoerd J. de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3132G-368 (Weverstraat)Anne Reinders Blijstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3132Weverstraat 8 (G-368)Hervormde Diaconie


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Weverstraat 8 Marten Berendsstadsreiniger
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 700
  terug