Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van William Boothstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger William Boothstraat 1 2-173 2-200 D-058 D-057
Naastliggers vanWilliam Boothstraat 1
ten zuidenWilliam Boothstraat 3
ten westende William Boothstraat


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0202r van 20 feb 1659 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Claes Haitses


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0085r van 27 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van de Lombert


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0193v van 16 aug 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Claas Haitses


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0010r van 6 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBank van lening [staat: Lommerd]


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0196r van 29 jan 1682 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenals bewoner Rintie Tjallinghs schipper op Leeuwarden (trek-)


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-173 William Boothstraat 1huis
eigenaarheeren van de Leeningbank
gebruikerJan Rienx
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-08-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-10-08 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0262r van 1 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 1Zoutsloot NZ bij de Franekerpoortpan- en estrikwerk met de bloks, molen. Ledige plaats, belvederre off somerhuis
 
koperVaandrig Casparus Brinkman burger1200-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordensteeg bij de baan van Heere Wijbrens langs lopende
verkoperClaes Huiberts Braam c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCasparus Brinkman, burger-vaandrig, koopt een pan- en estrikwerk met belvedere, zomerhuis en woning, met alle inventaris en goederen, nz. Zoutsloot omtrent de Franekerpoort. Ten O.?, ten Z. en W. de straat en diept, ten N. een steeg die bij de lijnbaan van Heere Wybrens langs loopt. Gekocht van Claes Huyberts Braam, voor 3800 gg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-173 William Boothstraat 1huis
eigenaarjuffr. Baron
gebruikerJan Rienx
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-5-1720
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-10-08 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
aansl. grondp. voldaan14-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-173 William Boothstraat 1huis
eigenaarjuffr. Baroni
gebruikerjuffr. Baroni
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-03-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-08-12 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0104r van 4 apr 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBank van lening


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0035r van 21 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 1Zoutsloot NZ bij de Franekerpoortpan- en estrikwerk met bloks, molenhuis als meesterknechtswoning en paardestal
 
koper van 1/2Robbert Rowel, en2531-25-08 GG
Stijntje Clases Wijnsma
koper van 1/2Sybrand Pyters Feitema, en
Nencke Willems Mouter
naastligger ten zuidenstraat en diept
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordensteeg langs de lijnbaan vankoopman
verkoperoud burgervaandrig Casparus Brinkman, gehuwd met
Willemina Carberg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRobert Roell x Stijntie Clasen Winsma voor 1/2, en Sybrant Pieters Feitema x Nanke Willems Mouter voor 1/2, kopen een voortreffelijk estrikwerk met knechtswoning, paardenstal etc. en alle voorraden, nz. Zoutsloot bij de Franekerpoort. Ten O.?, ten Z. de straat en diept, ten W. de straat, ten N. een steeg die langs de lijnbaan van Evert Heeres Oosterbaan loopt. Gekocht van Casparus Brinkman, oud-burgervaandrig x Willemina Carberg, voor 2531 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-173 William Boothstraat 1huis
eigenaarM. van Woensel
gebruikerM. van Woensel
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-03-06 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-08-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-173 William Boothstraat 1Pieter Willems, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0186v van 16 jan 1752 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 1Oude Lombart, achter dewoning
 
koperAntony Vink, gehuwd methovenier70-07-00 GG
Minke Minnes
huurderPiebe Jacobs leerlooier
verpachter grondde erven van Jelte Ruirds 1-13-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHendrik timmerman
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperChristina Huidekoper, gehuwd met
Arjen Wassenaarkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthony Vink, hovenier x Minke Minnes kopen groote wooninge staende agter de Oude Lombart, bewoond door Piebe Jacobs leerloyer. Ten W. de straet, ten O. ?, ten Z. timmerman Hendrik, ten N. ? Grondpagt 33 st aan Jelte Ruirds erven. Gekocht van (de crediteuren van) Christina Huidekoper x koopman Arjen Wassenaer, voor 70 gg en 7 st.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0007r van 2 mei 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende oude lommerd


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0038r van 18 mrt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBank van lening


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0177v van 13 jan 1782 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 1Franekerpoort achter de Bank van Leninghuis
 
koperJohannes van der Meulen mr. zadelmaker79-21-00 GG
eigenaarwijlen Sipkje Hendriks, weduwe van
wijlen Allard Louws
naastligger ten oostende weduwe van Lammert Sybrens c.s.
naastligger ten zuidenGosling Adams
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenMinne Vink
verkopervroedsman Rein Hendriks Faber, curator van de boedel van
wijlen Sipkje Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes van der Meulen, mr. zadelmaker koopt huis c.a. agter de bank van leening omtrent de Franekerpoort, laatst bewoond door Sipkje Hendriks wd. Allard Louws en metterdood ontruimd. Ten O. wd. Lammert Sybrens c.s., ten Z. Gosling Adams, ten W. de straat, ten N. Minne Vink. Verkopers is (de redder en curator over de boedel van) Sipkje Hendriks, voor 79 gg. 21 st.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-200 William Boothstraat 1Stads Weeshuis6-00-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
D-058William Boothstraat 1Jan Adam Abrahams Roach... geb 1746 ... , ovl 18 jan 1813 HRL, huwt met Hendrikje Jacobs Postma, wonende te HRL. 1807, ovl wijk D-058; BS ovl 1813; ovl 1817; lijst ingezetenen 3e quartier, links: . -5 1/2:0, rechts: . -3:0; jaar ? (GAH650); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-058William Boothstraat 1Dirk Jans de Vries... Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1811wafk, ovl 1819, ovl 1826, ovl 1831, huw 1833, ovl 1843; gebruiker wijk D-058, zeepziedersknegt; eigenaar is Stads Weeshuis, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-058William Boothstraat 1 Stadsweeshuis Dirk Jans de Vries zeepziedersknegt


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058William Boothstraat 1Willemke Lolkes, overleden op 9 februari 1825moeder van Jantje Jans Dijkstra (vrouw van Foppe Bakker, tuiniersknecht Zoutsloot D 58). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 761William Boothstraat 1de Stad HarlingenHarlingenhuis en erf (104 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-058William Boothstraat 1Bouwe Siebrens de Vries... 21 en 28 aug 1825, sleeper 3e huwt met Sjoukje de Boer op 21 sep 1837 HRL, voerman in 1860, ovl wijk D-058, ged 14 jun 1801, zv Sijbren Bouwes dV, en Sijbrigje Murks; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1822, huw ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-058William Boothstraat 1Reinder Jans Jeron... als ''Maartje Jacobs''; BS huw 1839; oud 28 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk D-058; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-058Bij de LombardReinder J Jeron28 jStavorenm, protestant, gehuwd, winkelier
D-058Bij de LombardTietje L Radsma26 jSneekv, protestant, gehuwd
D-058Bij de LombardMartha W Vaartjes7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058William Boothstraat 1Reinder Jans Jeron, overleden op 18 juli 184028 jr, koopman, geboren Stavoren, overleden Lombardstraat D 58, gehuwd. (CzOG nr. 21) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058William Boothstraat 1Akke Tjeerds Anema, overleden op 11 februari 184224 jr, geboren Midlum 26/8/1817, overleden Nieuwstraat D 58, ongehuwd, dochter van wijlen Tjeerd Anema en Maaike Kunes (tekent: Maaike J. Kundema?). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058William Boothstraat 1Jacob Willems Bron, overleden op 25 oktober 184227 jr (geboren 4/5/1815), blokmaker, overleden Stillestreek D 58, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 184) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-058William Boothstraat 1Trijntje Carolus, overleden op 25 oktober 184763 jr, geboren IJlst 28/11/1783, overleden Nieuwstraat D 51/58, vrouw van Willem Goldewijk, gepensioneerd justitiedienaar, moeder van Jeltje, te IJlst, Willemtje, dienstmeid Leeuwarden, Jelle, zeevarende, Willem, idem en Dirk Willems Goldewijk, idem. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-058William Boothstraat 1Anna Tolsmageb 27 nov 1807 Wijnaldum, ovl 10 feb 1860 HRL, winkelierse, dv Jacobus T, en Baukje vd Werf; bev.reg. HRL 1851 wijk D-058


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-058William Boothstraat 1Baukje Oebles van der Meergeb 1778 Warga, ovl 30 dec 1851 HRL, huwt met Jacobus Johannes Tolsma, dv Oeble Ages vdM, en Trijntje Freerks; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk D-058


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-058William Boothstraat 1Jacobus Dirks Tolsma... Jakkeles en Antje Lammerts; BS huw 1818, huw 1820, ovl 1852, ovl 1877, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 761D-058 (Zoutsloot)de Stad Harlingenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 761D-057 (Zoutsloot)Gemeente Harlingenwoonhuis
Sectie A nr. 761D-091 (Franekereinde)Johannes Cornelis van Ruth en vrouwwoonhuis
  terug