Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van William Boothstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerWilliam Boothstraat 22-ong 2-ong D-001D-001


Naastliggers vanWilliam Boothstraat 2
ten oostende William Boothstraat
ten zuidenWilliam Boothstraat 4


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0264v van 21 sep 1738 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 2William Boothstraat WZ [staat: bij de Lombardspijp]450‑00‑00 CGpakhuis
koperHere Rinkes, gehuwd metfabrikant
koperYmkjen Piebes
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenFettie Gatses, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Tialling Piekes
naastligger ten westenJan Jacobs mr. ijzersmid
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Cornelia
verkoperAuke Gerbenskoopman


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0117v van 25 nov 1753 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Herre Rinkes


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-001William Boothstraat 2Sibilla Huisman... 29 jan 1782 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-001William Boothstraat 2Coenraad Piebes Bakker... 1806, 1809, BS ovl 1819, huw 1821, ovl 1831, ovl 1833, huw 1837; vrouw van C.P.B. gebruiker van wijk D-001; eigenaar Symon Wyma erven, 1814. (GAH204); Coenraad Pijbos Bakker, geb 14 sep 1774, ged 2 okt 1774 Grote ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-001William Boothstraat 2Simon Sjoerds Wyma... HRL, old-procureur in 1814, gaarder of ontvanger 1801-1811, verkoopt diverse huizen 1797-1801, ovl wijk D-001; DTB N.H. HRL. 1770, BS ovl 1814, ovl 1849, 1851 ov; kind: Helena Simons Wyma, geb 22 sep 1775, ged 15 okt ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-001William Boothstraat 2Simon Wijma ervenCoenraad P Bakker vrouw


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 9 van 29 jan 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-001William Boothstraat 2huurcontractfl. 350huis en logement met stalling en wagenhuis D-001 & D-038
 
verhuurderJan Meyer
huurderHessel Gaeles Bouma (te Hardegarijp)
borgBroer Gaeles Bouma (te Stiens)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 708William Boothstraat 2Jan Johannes MeijerlogementhouderHarlingenhuis, erf en stal (365 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-001William Boothstraat 2Antje Dirks Hoekstrahuwt met Klaas vd Stal, wonende te HRL 1842; BS ovl 1842; oud 48 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk D-001; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-001William Boothstraat 2Klaas van der Stal... en Aafke Klases Jellema; BS ovl 1842; oud 46 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk D-001; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-001Bij de LommertsbrugKlaas van der Stal46 jkasteleinSneekm, protestant, gehuwd
D-001Bij de LommertsbrugAntie D Hoekstra48 jArumv, protestant, gehuwd
D-001Bij de LommertsbrugDjieuwke S Hoekstra20 jFranekerv, protestant, ongehuwd
D-001Bij de LommertsbrugMarijke Posthumus19 jKimswertv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 51 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-001William Boothstraat 2Klaas Freerks van der Stal, overleden op 28 mei 184249 jr, logementhouder, geboren Sneek, overleden Scheerstraat D 1, man van Antje Dirks Hoekstra, idem (testamentair erfgenaam), geen kinderen, ab intestato erfgenamen zouden zijn geweest: Gerrit, te Sneek en Eke Klazes Jellema, te Woudsend (oom en tante), Jan, te Franeker en Bijke Harings van der Zee (neef en nicht) en Haye, te Oosterlittens en Trijntje Franzes Zaanstra, aldaar (neef en nicht). Saldo fl. 1.152,80. Bijgevoegd is suppletoire memorie 7013/058 (vermeerdering saldo met fl. 878,20). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 208 van 12 mei 1843
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-001William Boothstraat 2koopaktefl. 3100huis, logement met stalling en wagenhuis, genaamd het Hof van Holland, D-001
 
verkoperAntje Dirks Hoekstra (wv Klaas Freerks van der Stal)
koperFrans Edzard Crop (gehuwd met Tjietske Feddes)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-001William Boothstraat 2Frans Cropgeb 1804 prov, huwt met Tjietske Feddes, logementhouder, A 12 mei 1851 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-001


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-001William Boothstraat 2Tjietske Feddesgeb 1807 prov, huwt met Frans Crop, A 12 mei 1851 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-001


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 708Scheerstraat D-001Rinske P. Smit wed. J. Wadmanwoonhuis
Sectie A nr. 708Zoutsloot D-038Rinske P. Smit wed. J. Wadmanstalling


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van maandag 17 dec 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
D-001William Boothstraat 2Een logement [de Hof van Holland] met stalling, wagenhuis en verder toe- en aanbehoren op den hoek van de Scheerstraat bij de Lombartsbrug, thans in gebruik bij G., Kalsbeek. Provisioneel verkocht op 27 dec 1871 in de Hof van Holland door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 05 jan 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
D-001William Boothstraat 2Een logement [de Hof van Holland] met stalling, wagenhuis en verder toe- en aanbehoren op den hoek van de Scheerstraat bij de Lombartsbrug, thans in gebruik bij G., Kalsbeek. Provisioneel verkocht op 10 jan 1872 in de Hof van Holland door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 3715.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 708Scheerstraat D-001Jan Jonkmanwoonhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
William Boothstraat 2beeldbepalend pand9 van 10
  terug