Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van William Boothstraat 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger William Boothstraat 27 2-181 2-210 D-064 D-062
Naastliggers vanWilliam Boothstraat 27
ten zuidenWilliam Boothstraat 29
ten westende William Boothstraat
ten noordenWilliam Boothstraat 25


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0022v van 10 jul 1624 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 27Op de straat, daar de Minniste Keet staathuis met de eigendom van de halve steeg ten noorden tussen dit huis en de keet v
 
koperdoctor Georgius Piphron, gehuwd met300-00-00 GG
Maycke Sickes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperReiner Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Georgius Piphron x Maycke Sickes kopen (op redemptie) een huis met de 1/2 steeg ten N. tussen dit huis en de keet van Saeff Hendricks gelegen, op de streek waar de Mennoniete keet staat. Gekocht van Reiner Jans voor 300 gg.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0171v van 30 jan 1642 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 27Franeker pijp, bij de (betreft de Zoutkeet staande op het Noordijs)1/2 huis met een lege plaats, zoutkeet en div. roerende goederen (betreft hier d
 
koperJohannis Siouckes, gehuwd met3650-00-00 GG
Setske Rinses
verpachter grondstads armvoogdij1-17-08 CG
toehaakeen dubbele rosenobel
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenhet net verkochte huis en lege plaats
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende keet van Waling Tierdts
verkoperRintien Bottes, gehuwd met
Tiebbe Pyters Dreyer


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0232r van 17 okt 1646 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 27[niet vermeld]huis
 
koperBeernt Fockes burger c.u.glasmaker225-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-08 CG
naastligger ten zuidensteeg die oostwaarts strekt tot aan het huis van Jarigh Frieses
naastligger ten noordenhet huis van Pyter Harmens
verkoperSicke Wybes c.u.zoutzieder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernt Fockes, mr. glazenmaker, koopt een huis. Ten Z. Jan Thoenis met de openbare steeg ten zuiden die oostwaarts strekt tot aan het huis van Jarigh Frieses, ten N. Pyter Harmens. Gekocht van zoutzieder Sicke Wybes voor 225 gg.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0222r van 20 feb 1676 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 27William Boothstraat [staat: in het Noordijs bij de zoutketen]huis
 
koperSybren Bouwes c.u.schipper op Franeker (trek-)200-00-00 GG
naastligger ten oostenWillam Boothstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenBeern Fockes glasmaker
naastligger ten westenScheffersplein [staat: diept]
naastligger ten noordende erven van Jeppe Willems
verkoper van 1/6Trijntie Ewerts, weduwe van
wijlen Oege Haytes
verkoper van 1/6Haytse Oeges de oude
verkoper van 1/6Haytse Oeges de jonge
verkoper van 1/18Bonefaas Feddes
verkoper van 1/18Martien Feddes
verkoper van 1/18Geertie Feddes, kinderen van
Fedde Louws, weduwnaar van
Tiete Oeges
verkoper van 1/6Sytske Oeges, gehuwd met
Seerp Jacobs
verkoper van 1/18Oege Clases
verkoper van 1/18Trijntie Clases
verkoper van 1/18Leenert Clases, kinderen van
Ybeltie Leenerts, weduwe van
wijlen Claes Oeges, allen als erven van
Hiltie Oeges
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeddrick Jeppes koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen trekschipper op Franeker Sybren Bouwes, een huis c.a. in de Noordijs omtrent de zoutketen. Ten O. en W. achter de beide diepten, ten Z. mr. glazenmaker Beernt Fockes, ten N. erven Jeppe Willems. Geen grondpacht. Gekocht van Trintje Sioerts wv Oege Haytses, en Haytse Oeges de olde, Haytse Oeges de jonge en Fedde Louws? als vader van Bonefaas, Martie en Geertie Feddes bij Tietie Oeges, Seerp Jacobs x Sytske Oeges, Ybeltie Leenerts x Claes Oeges als moeder van Oege-, Trijntje- en Leenert Claes Oeges, allen samen als erven voor 1/6 part van wl. Hiltie Oeges, voor 200 gg.


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0212v van 18 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 29, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van Jan Taedes mr. timmerman


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0214r van 18 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 27William Boothstraat OZ [staat: Keizersgracht]huis
 
koperJan Taedes burgermr. timmerman400-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: achterzoutsloot]
naastligger ten zuidenHendrick Ellerts c.u.mr. schoenmaker ende trekschipper
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Keizersgracht]
naastligger ten noordende zoutkeet van Gerryt Gouckes
verkoperElisabeth Steensma, weduwe van
wijlen gedeputeerde staat van Friesland en burgemeester Ewout Jetses Steensma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Taedes, mr. timmerman, koopt een huis op de Keysersgracht. Ten O. de Achterzoutsloot, ten Z. het huis waarvan Hendrick Ellerts c.u. zojuist eigenaar van zijn geworden, ten W. de straat en diept, ten N. de zoutkeet van Gerryt Gouckes [Suringar]. Grondpacht 30 st. Gekocht van juffrouw Elisabeth Steensma wv Ewout Jetses Stiensma [Steensma], voor 400 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-181 William Boothstraat 27pakhuis
eigenaarTiaerd Tiaerdsen
gebruikerTiaerd Tiaerdsen
opmerkingledigh


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-181 William Boothstraat 27pakhuis
eigenaarPieter Tiebbes
opmerkingstaet ledig
aansl. huurw. voldaan--


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0043r van 12 mrt 1719 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 27William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot]zoutkeet, half pakhuis en 2 aparte woningen of huizen
 
koperPieter Tiebbes Dreier, gehuwd met1400-00-00 CG
Janke Douwes Hanekuik
verpachter grond zoutkeet en pakhuisde Stad Harlingen1-17-08 CG
floreenbelasting5-05-00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJanke Jacobs, gehuwd met
Hylcke Hanekuik


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0174v van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 27William Boothstraat OZ [staat: Keizersstraat] bij de zoutketenhuis
 
koperCasparus Brinckman koopman161-10-08 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: sloot]
naastligger ten zuidenBroer Bauckes
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot en straat]
naastligger ten noordenEelco Ignatius a Suringar
Burgemeester Recht en Raden v Harlingen, als crediteuren van
verkoperwijlen Jan Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCasparus Brinckman koopman koopt een huis aan de zgn. Keisersstraet bij de zoutketen. Ten O. een sloot, ten Z. Broer Bauckes, ten W. de Zoutsloot, ten N. dr. Eelco Ignatius a Suringar. Groncpaht 30 st aan de Stad.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-181 William Boothstraat 27huis
eigenaarPyter Tjebbes
gebruikerPyter Tjebbes
opmerkingledig


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-181 William Boothstraat 27huis
eigenaarwed. Pieter Tjebbes
gebruikerwed. Pieter Tjebbes
opmerkingledigh 15:--:--


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0080v van 20 jun 1745 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van William Boothstraat 29, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende zoutkeet van wijlen Pytter Tjebbes Dreyer


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0019r van 21 jan 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 27William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot tussen Lammert Warnersbrug en Lombardspijp]huis
 
kopermeerjarige jongeman David Beernds touwslager315-00-00 GG
huurdermilitairen
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidende erven van Hylke Dreyer
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenB. van der Ley
verkoperDerk Ekamaschrijf- en rekenmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDavid Beernds, meerderjarige jongman en touwslager koopt huis c.a. op de Soutsloot tussen de Lambert Warners brug en Lombarts pijp, thans door militairen bewoond. Ten O. de Soutsloot, ten Z. Hylke Dreyer erven, ten W. de straat, ten N. B. van der Ley. Koper moet zich reguleren naar het contract tussen de de voormalige eigenaren en ds. E. Suriger, wegens de Keet in deese, opgericht de 21 july 1724. Gekocht van mede vroedschap Klaas Poort als lasthebber van zijn schoonbroeder schrijf- en rekenmeester Dirk Ekama, voor 315 gg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-210 William Boothstraat 27Doopsgezinde Gemeente0-00-00 CGwees en diaconiehuis (lotten)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 27Anth ter Deus/TerdeusOok: Terdeus; gebruiker van wijk D-064, keetknegt; eigenaar is Frans W. Leemkoel vd zoutkeet ''De Valk'', 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 27Frans Willems Leemkoel... van wijk A-186, gebruiker is Klaas Wiebes van Klaarbergen, turfdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk D-064, zoutkeet ''de Valk'', gebruiker is Anth. ter deus, keetknegt, 1814. (GAH24); id. van wijk D-065 en wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 27Johan Willem Petreus... Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Aaltje Jans Finkeles, dienstmaagd, wonende te ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-064William Boothstraat 27Frans W Leemkoel zoutkeet de valk
D-064William Boothstraat 27Anthonie ter Deus keetknegt
D-064William Boothstraat 27Oud Adres: Zoutsloot 125


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50004 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 184 van 26 okt 1816
adressoortbedraggebruik
D-064William Boothstraat 27koopaktefl. 600huis bij de Lammert Wardersbrug D-064
 
verkoperGatske Jans Visser (gehuwd met Dirk Bakker)
Reyer Cornelissen de Boer (gehuwd met Margaretha Blauw)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 754William Boothstraat 27Doopsgezinde GemeenteHarlingenweeshuis (470 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 27Catharina Burkels... Schaafsma; BS huw 1820, ovl 1845, ovl 1858; oud 42 jaar, geb Beetgum en wonende te HRL. 1839, wijk D-064; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 27Jelle Spoelstra... bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 73; oud 46 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk D-064 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-064William Boothstraat 27Soukje Zijphofoud 93 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL 1839; wijk D-064; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-064ZoutslootJelle G Spoelstra46 jKimswerdm, rooms katholiek, gehuwd, keetknegt
D-064ZoutslootCatharina Burkels42 jBeetgumv, rooms katholiek, gehuwd
D-064ZoutslootGerryt Spoelstra12 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootFranciscus Spoelstra25 wHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootSjouwkje Spoelstra18 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootElskje Spoelstra16 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootJeltie Spoelstra10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootElisabeth Spoelstra4 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-064ZoutslootSjieuwke Sipkes [Soukje] Spoelstra [Zijphof]93 jWitmarsumv, rooms katholiek, weduwe


1840 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754D-062 Adriaan van der VlietHarlingenverandering van bestemming van een weeshuis tot een pakhuis ingerigt


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-064William Boothstraat 27Sjieuwke Sipkes Spoelstra, overleden op 7 juli 184093 jr, geboren Witmarsum, overleden Zoutsloot D 64, weduwe, moeder van Jelle, keetknecht, Sipke, wever en Elisabeth Gerrits Spoelstra (wed. Ype Harmens van der Tol), tolvrouw Koetille. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-064William Boothstraat 27Nicolaas Jans Tikkel, overleden op 2 november 18423 jr (geboren 1/8/1838), overleden bij de Lombard D 64, zoon van Jan Berends Tikkel, tichelaar en Helena Meyers van den Berg (wed. Jan Schabels), broer van minderjarige Clara Jans Tikkel, halfbroer van minderjarige Johannes Jans Schabels (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1845 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 754D-062 Afgescheiden christelijke GemeenteHarlingenvan buiten en van binnen geheel ingericht tot kerk en tot woningen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 7086William Boothstraat 27gemeentelijk monument13 van 20 1955
  terug