Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van William Boothstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWilliam Boothstraat 32-173 2-200 D-059D-058


Naastliggers vanWilliam Boothstraat 3
ten zuidenWilliam Boothstraat 5
ten westende William Boothstraat
ten noordenWilliam Boothstraat 1


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0161v van 29 apr 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerbren Tiercx


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0020r van 24 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerben Tziercks


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0112v van 1 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: in de Noordes bij de Lombartspijp]132‑00‑00 GGhuis
koperAnthoni de Mol, gehuwd met
koperAgatha van Velsen
naastligger ten oostenAnthoni de Mol c.u.
naastligger ten zuidenSipke schuitvoerder
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenReyn Wybes
verkoperGerben Tiercks, gehuwd met
verkoperImpck Sipkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthoni de Mol, bewindhebber v.d. Tafel van Lening x Agatha van Velsen kopen een huis in de Noordees, bij de Lombartspijp. Ten O. de koper, ten Z. schuitevoerder Sipke, ten W. de straat, ten N. Reyn Wybes. Gekocht van Gerben? x Impck Sipkes, voor 32? gg.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0140r van 16 aug 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0144r van 24 okt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReyn Huyges


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0279r van 2 jun 1621 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0072r van 8 mei 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSipke schuitvoerder


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0072v van 8 mei 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0124r van 7 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: achter de Noordijs]00‑00‑00 cghuis met plaats en loods en een kamer daarachter
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oosten [staat: westen]Outger Outgers
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen [staat: oosten]William Boothstraat [staat: diept]
naastligger ten noordende Bank van Lening [staat: lommerd]
verkoper q.q.Pybe Haeyes, geauthoriseerde curator overbrouwer
verkoperWytske Sipckes, voordochter van
verkoperSipcke Feddes, weduwnaar van
verkoperwijlen Foeck Hessels
verkoper q.q.Jacob Jacobs, curator overzoutzieder
verkoperTietske Sipckes*, jongste dochter van
verkoperSipcke Feddes, gehuwd met
verkoperAeffke Hiddes, gesterkt met
verkoperHoyte Seerps
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (brouwer Pybe Haeyes als curator over) Wytske Sipckes, voordochter van Sipcke Feddes x Foeck Hessels, en (zoutzieder Jacob Jacobs als curator over) Tietske, de jongste dochter van Sipcke [Feddes] x Aeffke Hiddes, en Aeffke [Hiddes] voor haar zelf geassisteerd met Hoyte Seerps, een huis met plaats, loods en kamer daar achter achter de Noordijs. Ten O. het diept, ten W. Outger Outgers, ten N. de Lombardt. Vrije in- en uitgang ten zuiden van het voors. diept.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0142v van 19 mrt 1641 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot bij de Lombert]260‑00‑00 GGhuis
koperPyter Jansen Groenlant, gehuwd met
koperLeentie Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenburgerhopman Tiebbe Reyners Templar
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0106r van 26 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBank van Lening, groot huis en plaats


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0207v van 10 apr 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: bij de Franekerpoort achter de lombart]321‑07‑00 GGhuis met een weefwinkel met een klein huisje en plaats
koperIsbrant Wynties c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van Pyter Fransen
naastligger ten westenhet huis van Pyter Fransen
naastligger ten noordende hof van Hoyte Hoytes
verkoperHendrick Meinerts


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0260r van 18 feb 1654 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot] zijnde d'achterhuis bewoond van Sicke Wybes c.u.425‑00‑00 GGhuis daar de Hartogh van Mecklenburg uithangt
koperHendrick Mouts mr. zilversmidde Hertog van Mecklenburg
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende zoutkeet van de weduwe en de erfgenamen van wijlen Tiberius Templar
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot en diept]
naastligger ten noordende weduwe van Claes Haytses
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Pyter Jansen Groenlandt, gehuwd met
verkoperLijntie Wellens


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0267r van 22 apr 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: achter de lommert]216‑00‑00 GGhuis
koper door niaarHoyte Hoytes koekbakker
geniaarde koperGellius Vetzensius
geniaarde koperNanne Hiddes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende retrahent Hoyte Hoytes
verkoperIsbrandt Wynckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoyte Hoytes, koekbakker, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Gellius Vetsens en Nanne Hiddes, een huis achter de Lommert. Ten O.?, ten W. en Z. de straten, ten N. de koper. Gekocht van IJsbrant Wynties, voor 216 gg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0202r van 20 feb 1659 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot]450‑00‑00 GGhuis waar de Hertog van Mecklenburgh heeft uitgehangen
koperYge Gerbens Haersma de Hertog van Mecklenburg
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: straat]
naastligger ten zuidende zoutkeet van Gerrit Gouckes
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordende weduwe van Claes Haitses
verkoperHendrick Mouts


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0085r van 27 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 3Lommert, achter het Noordijs naast de928‑00‑00 GGhuis, loods met een kamer erachter en een ledige plaats
koperBeern Fockes c.u.mr. glasmaker
naastligger ten oostenHiltie, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Arien Dircx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westendiept
naastligger ten noordende Bank van Lening [staat: lommerd]
verkoperWytse Senties c.u.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0193v van 16 aug 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot]305‑00‑00 GGhuis alwaar de Furst van Meklenburgh heeft uitgehangen
koperHendrik Mouts goudsmidde Vorst van Mecklenburg
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
floreenrenteburgemeester en floreenontvanger Pieter Clasen0‑14‑00 fl
naastligger ten oostenplaats
naastligger ten zuidende zoutkeet van Gerrit Gouckes
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende weduwe van Claas Haitses
verkoperIghe Gerbens Haarsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Mouts, mr. goudsmid, koopt een huis oz. Zoutsloot, alwaar de furst van Meeklenburgh heeft uitgehangen, strekkende van voor tot achter aan het diept. Ten O. de plaats daarachter, Z. de zoutkeet van Gerrit Gouckes, ten W. de straat en diept, ten N. wd. Claas Haitses. Grondpacht 25 st aan de Stad en 40 st floreen aan oud burgemeester Pieter Lases als ontvanger. Gekocht van Ighe Gerbens Haarsma, voor 305 GG.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0021v van 10 sep 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot]370‑00‑00 GGhuis alwaar de Hartog van Mekelenborgh placht uit te hangen
koperGerrit Gouckes c.u.de Hertog van Mecklenburg
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
floreenrente0‑14‑00 fl
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende zoutkeet van Gerrit Gouckes c.u.
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenClaas Haytses
verkoperHendrick Mouts c.u.goudsmid
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 021) De Raden ter Admiraliteit van Friesland kopen 4 woningen in een steeg tussen Zuiderhaven en Schritsen, ten Z., ten N. van elkaar, met ten W. de kopers. 1) Ten O. erven mr. Hans Pieters, ten W. de kopers, ten Z. Gerke Doekes, ten N. Trijntje Pibes. Gekocht van smalschipper Broer Sydses voor 425 gg. 2) (ten Z. van 1) verkoper is Gerke Doekes, voor 125 gg. 3) (ten N. van 1) Ten O. erven mr. Hans Pieters, ten W. de kopers, ten N. Ruurd Pibes. Gekocht van Trijntje Sibrens wv Pibe Alewyns, voor 300 gg. 4) (ten N. van 3) Ten O. erven mr. Hans Pieters, ten W. de kopers. Gekocht van vrijgezel Ruurd Piers voor 525 gg.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0209v van 19 sep 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: achter de Bank van Lening]260‑00‑00 GGkamers
koperAnne Buwes mr. koperslager
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende hof van Jan Jansen
verkoperde gecommitteerde crediteuren van Hoytte Hoyttes


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0010r van 6 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 3William Boothstraat [staat: achter de Lommert]375‑00‑00 GGhuis, loods en plaats
koperGrietie Fopkes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N. gortmaker
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende Bank van Lening [staat: lommerd]
verkoperBeern Fockes c.u.glasmaker


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0196r van 29 jan 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 3Lombard aan de Zoutsloot, bij de73‑14‑00 GGhuis, nu in twee delen verhuurd
koper door niaar ratione vicinitatisGerryt Gouckes koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
floreenrente0‑15‑00 fl
geniaarde koperLaes Pieters
geniaarde koperClaes Feytes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGerryt Gouckes koopman
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenals bewoner Rintie Tjallinghs trekschipper op Leeuwarden
verkoperTrijntie Scheltes, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Lieuwes


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0266r van 29 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet kind en enige erfgenaam van wijlen Lammert Pytters slotmaker


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0052v van 23 apr 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkopers Reyner Gijsberts Fontein c.u.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0065v van 7 apr 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0100v van 13 feb 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: achter de Bank van Lening]110‑00‑00 CGtwee kamers
koperGerrit Harmens, gehuwd metbontwerker
koperGryttie Baltus
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende hof van Douwe Jansen
verkoperMarius Alberts, gehuwd met
verkoperRinske Jans


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0257v van 1 jun 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-173William Boothstraat 3huis
eigenaarheeren van de Leeningbank
gebruikerJan Rienx
huurwaarde07‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑08‑00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht02‑02‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑08 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0021v van 26 jun 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: bij de Franekerpoort achter de Bank van Lening]150‑00‑00 CGkamer en plaats
koperOtte Gerrits, gehuwd metmr. bontwerker
koperMayke Riekts
naastligger ten oostende weduwe van Jan Piers
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende hof van wijlen Douwe Jansen
verkoper van 1/2Alyt Harmens, gehuwd met
verkoper van 1/2Berent Harmens
verkoper van 1/2Berent Harmens q.q., wegens zijn vader
verkoper van 1/2Jan Harmens


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-173William Boothstraat 3huis
eigenaarjuffr. Baron
gebruikerJan Rienx
huurwaarde07‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan24‑5‑1720
grondpacht02‑02‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑08 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
aansl. grondp. voldaan14‑5‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0055v van 3 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 3Franekerpoort achter de Bank van Lening, bij de185‑00‑00 CGkamer en weefwinkel
koperJan Beerents, gehuwd met
koperAntie Steffens
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Piers
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende hof van wijlen Douwe Jansen
verkoperMayke Rienicks, weduwe van
verkoperwijlen Otte Gerrits, gesterkt met haar vader
verkoperRienick Rienicks te Makkum


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-173William Boothstraat 3huis
eigenaarjuffr. Baroni
gebruikerjuffr. Baroni
huurwaarde07‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑03‑00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht02‑02‑00 CG
aanslag grondpacht00‑08‑12 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0088r van 1 feb 1728 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBroer Baukes


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0104r van 4 apr 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot bij de Lombartspijp achter de Bank van Lening]130‑14‑00 GGhuis
koperHarmanus Portier, gehuwd met
koperFroukjen Claeses Braem
naastligger ten oostenEvert Janzen bontwever
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende [zout]keet van de erfgenamen van wijlen Zuyringar
naastligger ten westenZoutsloot en straat
naastligger ten noordende Bank van Lening
verkoperde erfgenamen van wijlen Dieuwke Pyters Hoogstra, weduwe van
verkoperwijlen Braem


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0091r van 4 mei 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: bij de Franekerpoort achter de Bank van Lening]275‑00‑00 CGkamer, weefwinkel en plaatsje erachter
koperCoenraad lensen vrijgezel
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Claes Knoop
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende hof van Heere Gerbens
verkoper q.q.Harmen Teunis Ringhienk, curator over te Alstätte
verkoper van 3/4Antie Jans, dochter van
erflaterwijlen Jan Beerns, gehuwd met
erflaterwijlen Antie Steffens
verkoper q.q.Pyter Steffens, curator over te Alstätte
verkoper van 1/4Aaltie Dirks, dochter van
erflaterwijlen Dirk Steffens, gehuwd met
erflaterwijlen Antie Steffens


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-173William Boothstraat 3huis
eigenaarM. van Woensel
gebruikerM. van Woensel
huurwaarde07‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑03‑06 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht02‑02‑00 CG
aanslag grondpacht00‑08‑06 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0185v van 23 jun 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 3William Boothstraat [staat: bij de Franekerpoort achter de Bank van Lening]400‑00‑00 CGkamer en weefwinkel
koperHendrik Jansen, gehuwd met
koperGeeske Ewerts
huurderBeerent Lammerts
naastligger ten oostende weduwe van Klaas Knoop
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHeere Gerbens
verkoperCoenraad Lensesbontwever


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0094v van 7 feb 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende heer Harmanus Portier c.s.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-173 William Boothstraat 3Pieter Willems, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0069v van 31 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmanus Portier


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-173William Boothstraat 3huis
eigenaarGerrit Gijsberts
gebruikerPytter Willems cum soc.
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑18‑02 CG
grondpacht aan Harmen Douwes erv.
grondpacht02‑02‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑08 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0073v van 13 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0169r van 22 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Broer Baukes


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0007r van 2 mei 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot bij de Lombardspijp]350‑00‑00 CGstalling, wagenhuis en ruim bleekveld terzijde
koperHendrik Everts pannenboeter
naastligger ten oostenJetske Wybes
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende Bank van Lening
verkoperHarmanus Portierkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Everts, panneboeter, koopt een stal en wagenhuis met een ruim bleekveld ernaast, aan de Zoutsloot omtrent de Lommertspijp. Ten O. Jetske Wybes, ten Z. een doorgaaande steeg (Fabriekssteeg?), ten W. die straat en diept, ten N. de Oude Lommerd. Gekocht van Harmanus Portier, voor 350 cg.


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0111r van 4 dec 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Broer Baukes


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0191v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Everts


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0007r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: bij de Franekerpoort achter de Bank van Lening]94‑14‑00 GGhuis
koperHylke Pieters, gehuwd metmr. sleefmaker
koperEngeltje Piekes
huurderde weduwe van Pieke Zacharias
naastligger ten oostenEngbert Borgers n.u.
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHendrik Fransen
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0038r van 18 mrt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot bij de Lombardspijp]200‑00‑00 GGstal, wagenhuis en bleekveld
koperJarig van der Ley koopman
huurderTjeerd Braam 25‑00‑00 CG
naastligger ten oostenAge Johannes
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordende Bank van Lening
verkoperEvert Beva, erfgenaamkoopman
verkoperLammert Jans Backer, erfgenamen vankoopman
erflaterwijlen Hendrik Everts, gehuwd met
erflaterwijlen Reinouwke Minnes Blok
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarig v.d. Ley koopt een stalling en wagenhuis met bleekveld ernaast, staande alles bij elkaar, oz. Zoutsloot omtrent de Lombardspijp, en verhuurd aan Tjeerd Braam. Ten O. Age Johannes, ten W. de straat en diept, ten Z. een doorgaande steeg, ten N. de Bank van Lening. Gekocht van Evert Beva en Lammert Jans Bakker, als erven van Hendrik Everts x Reinouke Minnes Blok, voor 200 gg.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0051r van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 3Zoutsloot achter de Bank van Leeninge90‑00‑00 GGwagenhuis, stalling en bleekveld
koperJohannes van der Meulen mr. zadelmaker
naastligger ten oostenAge Johannes
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordende Bank van Lening
verkoperJarig Jacobs van der Leykoopman


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0108v van 19 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-200, pag. 46William Boothstraat 3Stads Weeshuis6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-059William Boothstraat 3Johannes Tjebbes van der Meulen... D-041, zadelmakerij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-042, zadelmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-059; wagenmakerij van Rients van der Meulen, 1814 (GAH204); id. van wijk D-119, wagenhuis, 1814. (GAH204); J. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-059William Boothstraat 3Rients van der Meulen... huw 1814, ovl 1817; eigenaar en gebruiker van wijk D-040, wagenmaker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk D-059, wagenmakerij; eigenaar is Johannes vd Meulen, 1814. (GAH204); geb 25 feb 1791, ged 13 mrt 1791 Grote Kerk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-059William Boothstraat 3Johannes van der Meulen Rients van der Meulen wagenmakerij
D-059William Boothstraat 3Oud Adres: Zoutsloot 117


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 760William Boothstraat 3Jacob Yedes HettemawagenmakerHarlingenpakhuis en erf (82 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-059William Boothstraat 3Neeltje Velthuis... 1810 HRL, ovl 8 mei 1886 HRL, huwt met Jan Kooy, zij wordt ook genoemd als Veldman, (bevr HRL 1851 wijk D-059, wijk G-095), Rooms Katholiek, dv Johannes V, en Elisabeth Willems Rink; BS ovl 1886; bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 760Zoutsloot D-059Jacob IJdes Hettemabergplaats


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 760*Zoutsloot D-058Taeke Hettemapakhuis
Sectie A nr. 760*Zoutsteeg D-070Taeke Hettemawoonhuis
Sectie A nr. 760*Zoutsteeg D-071Taeke Hettemawoonhuis
  terug