Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van William Boothstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   William Boothstraat 42-1342-1352-147D-038D-001


Naastliggers vanWilliam Boothstraat 4
ten oostende William Boothstraat
ten zuidende William Boothstraat
ten westenScheerstraat 10
ten noordende William Boothstraat


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-134 , folio 35William Boothstraat 4huis
eigenaarTiaard Fockes
gebruikerClaes Claessen
gebruikerGeert Engels
gebruikerPieter Gerbens wed.
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-134 , folio 21vWilliam Boothstraat 4huis
eigenaarReiner Harmens
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-134 , folio William Boothstraat 4huis
eigenaar van 1/2Jan Hendriks
eigenaar van 1/2Auke Gerbens
gebruikerJan Hendriks cum soc.
huurwaarde totaal16‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑15‑00 cg
gebruikerwed. Auke Gerbens
huurwaarde totaal16‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑15‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-135 , folio 22rWilliam Boothstraat 4huis
eigenaarJan Hendriks
gebruikerWillem Johannis
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg
opmerking[tot ca. 1746 genummerd 2-134]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-135William Boothstraat 4Hendrik Johannes, bestaande uit 5 personen04‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-135 , folio 22rWilliam Boothstraat 4huis
eigenaarDouwe Gosses
gebruikerHendrik Johannes
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-135 , folio 22rWilliam Boothstraat 4huis
eigenaarDouwe Gosses
gebruikerHendrik Johannis c.s.
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-135 , folio 22rWilliam Boothstraat 4huis
eigenaarDouwe Gosses
gebruikerHendrik Johannis c.s.
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-147 , folio 40vWilliam Boothstraat 4woning
eigenaarBeernd ter Hal wed.
gebruikerGosse Douwes
huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs
gebruikerTaeke Fopkes
huurwaarde19‑06‑00 cg
gebruikerBeernd Jans
huurwaarde18‑10‑00 cg
huurwaarde totaal37‑16‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑17‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-147 , folio 40vWilliam Boothstraat 4tuintje
eigenaarS. Wijma
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingbeklemd onder no. 2-148


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-147 , folio 40vWilliam Boothstraat 4tuintje
eigenaarS. Wijma
gebruiker
opmerkingbeklemd onder no. 2-148


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-147 , pag. 40William Boothstraat 4S. Wijma 2‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-038William Boothstraat 4Simon Sjoerds Wyma... wed; 1814. (GAH204); id. van wijk D-001; gebruiker Coenraad P. Bakker vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk D-038; gebruiker IJpe vd Werf, kuipersknegt, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-038William Boothstraat 4Ype Jans van der Werf... HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, 1806, BS ovl 1812, huw 1824, ovl 1870, ovl 1872; gebruiker wijk D-038, kuipersknegt; eigenaar is S. Wyma erven, 1814. (GAH204); woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-038William Boothstraat 4erven S WijmaYpe van der Werfkuipersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 708William Boothstraat 4Jan Meijer logementhouderHarlingenhuis, erf en stal (365 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-038William Boothstraat 4Aaltje Gerrits de Vries... dV, en ... ; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1810, BS geb 1811, huw 1829, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-038, wijk G-161, 194, 192; oud 69 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-189; VT1839; kind: Anna ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 708Scheerstraat D-001wed. Jacob H. de Vries woonhuis
Sectie A nr. 708Zoutsloot D-038wed. Jacob H. de Vries stalling


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 708Scheerstraat D-001 Jan Jonkman woonhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
William Boothstraat 4beeldbepalend pand9 van 10


2023
0.05260181427002


  terug