Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van William Boothstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWilliam Boothstraat 4(niet bekend)(niet bekend)D-038D-001


Naastliggers vanWilliam Boothstraat 4
ten oostende William Boothstraat
ten zuidenWilliam Boothstraat 6
ten noordenWilliam Boothstraat 2


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0178r van 17 apr 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0150r van 15 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0171v van 13 jun 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende gleibakkerij van Jan Cornelis van der Burgh


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0196v van 19 mrt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0264v van 21 sep 1738 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) William Boothstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFettie Gatses, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Tialling Piekes


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0117v van 25 nov 1753 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
William Boothstraat 4William Boothstraat WZ [staat: Zoutsloot]235‑00‑00 CGhuis
koperTeunis Jarigs van der Ley koopman
koperJan Jarigs van der Ley koopman
huurderRinse Wopkes c.u.
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenAuke smid
naastligger ten noordende weduwe van Herre Rinkes
verkoperJanke Tjallings, gehuwd met
verkoperDouwe Gabesmr. timmerman


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-038William Boothstraat 4Simon Sjoerds Wyma... wed; 1814. (GAH204); id. van wijk D-001; gebruiker Coenraad P. Bakker vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk D-038; gebruiker IJpe vd Werf, kuipersknegt, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-038William Boothstraat 4Ype Jans van der Werf... HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, 1806, BS ovl 1812, huw 1824, ovl 1870, ovl 1872; gebruiker wijk D-038, kuipersknegt; eigenaar is S. Wyma erven, 1814. (GAH204); woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-038William Boothstraat 4S Wijma ervenYpe van der Werf kuipersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 708William Boothstraat 4Jan Johannes MeijerlogementhouderHarlingenhuis, erf en stal (365 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-038William Boothstraat 4Aaltje Gerrits de Vries... dV, en ... ; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1810, BS geb 1811, huw 1829, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-038, wijk G-161, 194, 192; oud 69 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-189; VT1839; kind: Anna ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 708Scheerstraat D-001Rinske P. Smit wed. J. Wadmanwoonhuis
Sectie A nr. 708Zoutsloot D-038Rinske P. Smit wed. J. Wadmanstalling


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 708Scheerstraat D-001Jan Jonkmanwoonhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
William Boothstraat 4beeldbepalend pand9 van 10
  terug