Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van William Boothstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerWilliam Boothstraat 82-1472-1472-180/2D-034D-030


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-147William Boothstraat 8huis en geleibakkerij
eigenaarPieter Feitema
gebruikerPieter Feitema
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-147William Boothstraat 8huis en gleibackerie
eigenaarPieter Feitema
gebruikerPieter Feitema
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan23‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-147William Boothstraat 8huis en gleibakkerij
eigenaarPyter Feitema wed.
gebruikerPyter Feitema wed.
aanslag huurwaarde13‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-147William Boothstraat 8huis en gleibakkerij
eigenaarPyter Feytema wed.
gebruikerPyter Feytema wed.
aanslag huurwaarde13‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-147William Boothstraat 8huis en gleybakkerij
eigenaarPytter Feytema
gebruikerPytter Feytema wed.
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-147, fol. 35rWilliam Boothstraat 8Feytema cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 1 kindcoopman; gleybakker140:0:00 cg23:6:00 cgbestaet heel wel en van vermogen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-147William Boothstraat 8huis en gleibakkerij
eigenaarPieter Feitema
gebruikerPieter Feitema
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-147William Boothstraat 8huis en gleibakkerij
eigenaarP. Feitama
gebruikerP. Feitama
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-180/2William Boothstraat 8gleibakkerij
eigenaarS. Feitema wed.
gebruikerS. Feitema wed.
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 2-152


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-180/2William Boothstraat 8gleibakkerij
eigenaarS. Feitema wed.
gebruiker
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingbeklemd onder no. 2-180


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-180/2 , pag. 44William Boothstraat 8F. Tjallingii 2‑10‑00 cggleybakkerij


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-034William Boothstraat 8Frans Tjallingii... en gebruiker van wijk D-014, 1814. (GAH204); id. van wijk D-015, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk D-034, gleybakkerij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-037, houtschuur, 1814. (GAH204); id. van wijk G-220, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-034William Boothstraat 8wed F Tjallingiiwed F Tjallingiigleybakkerij


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 727William Boothstraat 8 Jan IJzenbeek koopmanHarlingenpakhuis (147 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 728William Boothstraat 8wed. Willem Nooten Harlingenpakhuis (140 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-034William Boothstraat 8Leentje Blokgeb 20 okt 1802 Lemmer, ovl 20 dec 1887 HRL, huwt met Abraham Blok, (gk), dv Salomon B., en Duifke de Jong; BS ovl 1887; bev.reg. HRL 1851 wijk D-034; oud 37 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk B-043; VT1839


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 727Zoutsloot D-033Hendricus Huisman achterhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 727Noordijs D-015 Jan Fontein Tuinhout stal
Sectie A nr. 728Noordijs D-015 Jan Fontein Tuinhout achterhuis en kantoor  terug