Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wortelstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Wortelstraat 11,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wortelstraat 11 2-069 2-097 B-079 B-072
Naastliggers vanWortelstraat 11
ten oostenWortelstraat 13
ten zuidende Wortelstraat
ten westenWortelstraat 9


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0039v van 18 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 9, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosteneen mandelige steeg en bak met de de kamer van Gerrit Jansen


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-069 Wortelstraat 11perk
eigenaarTomas Gonggrijp
gebruikerTomas Gonggrijp
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-069 Wortelstraat 11perk
eigenaarTomas Gonggrijp erven
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-069 Wortelstraat 11perk
eigenaarTomas Gongrijp
gebruikerTomas Gongrijp
opmerkingledig


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0285v van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 9, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Gerryt Jansen


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-069 Wortelstraat 11perk
eigenaarTomas Gonggrijp
gebruikerTomas Gonggrijp
opmerkingledigh


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-069 Wortelstraat 11Harmen Hendriks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
2-069Wortelstraat 11Feytemacoopman; gleybakker£ 140-00-0£ 23cu.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0239r van 8 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 9, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan schipper


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0104v van 26 feb 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 11Wortelstraat NZ [niet vermeld], Droogstraat (oosteinde, t zogenaamde Wortelstraatje)woning
 
koperburgerhopman Pieter Clamstra 83-14-00 GG
huurderLodewijk Clases c.u.
naastligger ten oostenDoopsgezinde Gemeente
naastligger ten zuidenWortelstraatje
naastligger ten westenPieter Clamstra
naastligger ten noordenJ. Alema
verkoper van 1/3Jan Gerryts Schoone, en gelastigde van
verkoper van 1/3Bruin ScheltesAmsterdam
verkoper van 1/3Lutske Gerryts, weduwe van
wijlen Jan Hop
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Clamstra koopt woning in de Wortelstraat, aan het oosteinde van de Droogstraat nz. Ten O. een D.G. woning, ten W. de koper, ten Z. de Wortelstraat, ten N. J. Alema. Gekocht van Jan Gerryts Schoone, grootschipper.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-097 Wortelstraat 11Taedze Alberts0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-079Wortelstraat 11Taedse Alberts de Wilde... Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1804, 1807, 1809, 1810, BS ovl 1811, ovl 1829; eigenaar en gebruiker van wijk B-079, varensgesel, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-079Wortelstraat 11Taedze Alberts de Wilde Taedze Alberts de Wilde varensgesel


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 78 van 27 apr 1815
adressoortbedraggebruik
B-079Wortelstraat 11koopaktefl. 1250huis aan de Voorstraat B-079
 
verkoperAbraham Fredriks de Ruiter
koperSietse Pieters van der Stel
koperSijke Heins de Groot


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 194Wortelstraat 11Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (28 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-079Aaltie Foppes25 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-079Wortelstraat 11Broer Kramer, overleden op 12 mei 1844(Certificaat van onvermogen), 43 jr (geboren 2/2/1801), werkman, overleden Zoutsloot B 79, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-079Wortelstraat 11Folkert Jans, overleden op 26 april 1846(Certificaat van onvermogen), 50 jr , geboren Medemblik 28/6/1795, overleden Wortelstraat B 79, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-079Wortelstraat 11Tietje Arnoldus de Wildegeb 5 dec 18902 HRL, ovl 26 dec 1868 HRL, huwt met Jan Siegers Tigchelaar op 24 mei 1832 HRL, ovl wijk B-079, dv Arnoldus dW, en Jeltje (Feddes); BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk B-087


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 194B-079 (Wortelstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 194B-072 (Wortelstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 194Wortelstraat 11 (B-072)Armvoogdij


1965 - adresboekadresnaam
Wortelstraat 11C. (Coenraad) van Vliet
  terug