Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wortelstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Wortelstraat 15 2-069 2-095 B-083 B-074
Naastliggers vanWortelstraat 15
ten oostende Wortelstraat
ten zuidende Wortelstraat
ten westenWortelstraat 13


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jacobs
1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0189v van 16 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jacobs
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-069Wortelstraat 15perk
eigenaarTomas Gonggrijp
gebruikerTomas Gonggrijp
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-069Wortelstraat 15perk
eigenaarTomas Gonggrijp erven
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-7-1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-069 Wortelstraat 15perk
eigenaarTomas Gongrijp
gebruikerTomas Gongrijp
opmerkingledig


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-069 Wortelstraat 15[schoenmakers]perk
eigenaarTomas Gonggrijp
gebruikerTomas Gonggrijp
opmerkingledigh


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-069 Wortelstraat 15Harmen Hendriks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-069 Wortelstraat 15huis
eigenaarHarmen Hendrix
gebruikerHarmen Hendrix
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
2-069Wortelstraat 15Feytemacoopman; gleybakker£ 140-00-0£ 23cu.


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0129v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 15Wortelstraatje NZwoning
 
koperYede Tjeerds kaaskoper71-00-00 GG
huurderDoutjen Feddes
naastligger ten oostende woning gekocht door Jacob Pyters
naastligger ten zuidenWortelstraatje
naastligger ten westende Doopsgezinde gemeente: woning
naastligger ten noordenGerlof Janzen Builart
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: diaconie


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0133v van 10 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende woning gekocht door Yede Tjeerds
1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0243v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 15Wortelstraat NZ 15/17dubbele woninge
 
koperGerlof Jansen Builard bakker97-00-00 GG
huurderSjoerd Sippes 0-07-00 CG
huurderBeernd Rimmerts 0-07-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Sjoerd Tjepkes
naastligger ten zuidenWortelstraat
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten noordenGerlof Jansen Builard bakker
verkoper q.q.Jacob P. Nijboer, geauthoriseerde redderkoopman
verkoper q.q.Minne Vink, geauthoriseerde redders vankoopman
verkoperde boedel van wijlen Tjepkje Sjoerds, weduwe van
verkoperwijlen Yede Tjeerdskoopman


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0242r van 17 apr 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 15Wortelstraatjewoning
 
koperSybren Aukes koopman65-00-00 CG
huurderAte Jacobs
naastligger ten oostenJohannes Norel
naastligger ten zuidenWortelstraatje
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten noordenB. Boomsma
verkoper q.q.Douwe W. Vettevogel, executeurkoopman
verkoper q.q.Bouwe J. Boomsma, executeurs over de boedel vankoopman
verkoperwijlen Grietje Stoffels, gehuwd met
verkoperGerlof Jans Builard
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Aukes, koopman


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0034v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 15Wortelstraat wijk B-083huis
 
koperSaske Roelofs, gehuwd met55-05-00 CG
koperMinke Everts
huurderwijlen Sybren Aukes
naastligger ten oostenJohannes Norel
naastligger ten zuidenWortelstraat
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen B. Boomsma
verkoperde erfgenamen van wijlen Sybren Aukes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-095 Wortelstraat 15Sasker Oeges0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Bouwe Jetzes Boomsma... wed. B.B. eigenaar van wijk B-011; gebruiker Jan J. de Groot, kuipersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-083; gebruiker Jacob Klaases Soek, zeylemakersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-121; gebruiker is Tjalling ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Jacob Claases Soek... sijn geproclameert den 30 okt en 6-13 nov en getrouwt den 25 dito 1740 in de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-083Wortelstraat 15B Boomsma wedJacob Klaases Soete zeylmakersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 193Wortelstraat 15Fedde Bartels KeesHarlingenhuis (25 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-083Wortelstraat 15Neeltje Hielkes Buisman, overleden op 26 juni 1834dochter van Hielke Buisman, kleermaker (Zoutsloot B 83) en Henderina Valderpoort, zuster van minderjarige Taeke Hielkes Buisman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Henderikus Horrijoud 33 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, kleermakersknecht, wijk B-083; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Hendrina Margaretha Valderpoort... 1826, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk C-027, wijk F-231; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-083; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Hylke Taekes Buisman... 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk C-027, wijk F-231; oud 39 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk B-083; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Jeltie Nautaoud 32 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk B-083; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-083ZoutslootHylke Buisman39 jBolswardgezin 1, m, protestant, gehuwd
B-083ZoutslootHenderina Valderpoort38 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-083ZoutslootPoppe J Smith20 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-083ZoutslootHenderikus Hoowy [Howy]33 jAmsterdamgezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd, kleermakersknegt
B-083ZoutslootJeltie Nauta32 jAmsterdamgezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-083Wortelstraat 15Pieter Huytema, overleden op 7 oktober 1842bijna 1 jr (geboren 11/10/1841), overleden Zoutsloot B 83. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 86) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-083Wortelstraat 15Elisabeth Simons de Groot, overleden op 15 maart 184435 jr (geboren 28/8/1808), overleden Wortelstraat B 83, vrouw van Tabe R. Hilverda, gleibakker, moeder van minderjarige Trijntje Tabes Hilverda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Hinke Lammerts Doringa... 1856 uit Sexbierum, dv Lammert Gosses D, en Aatje Hendriks; BS huw 1860, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Jacob de Jong... HRL 1851 wijk B-105, 83; oud 29 jaar, (vnm: Jacobus), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-069; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Rinse van Baren... in 1851, N.H., zv Douwe vB., en Idske Abbema; BS ovl 1846; 1887 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, 158, wijk C-198, wijk A-166, wijk D-044, 46, wijk E-220, supp A- 271, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Rintje Harings Wagenaar... zv Haring Rintjes en Hiske Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Wortelstraat 15Tjerkje Benjamins Brandes... en Trijntje Simons (vd Brug); BS huw 1816, ovl 1842, huw 1843, ovl 1848, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, wijk H-083, 90, 104, 129; geb 18 sep 1793, ged 1 okt 1793 Grote Kerk HRL, dv Benjamin Brandes en Trijntje ... (alles)


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-083Wortelstraat 15Joris Fokkes Tebbens, overleden op 9 september 1851geboren Franeker 27/10/1847, zoon van Fokke G. Tebbens, schippersknecht (Wortelstraatje B 83) en Bertje Joris van Slooten, broer van minderjarige Elisabeth Fokkes Tebbens. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 193B-080 (Wortelstraat)Hillebrand Johs. Postmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3492B-074 (Wortelstraat)Jacobus Zoetewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3492Wortelstraat 15 (B-074)Anne Zeilmakerwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Wortelstraat 15S.Zeilmakeropperman
  terug