Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Wortelstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Wortelstraat 17(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)


Naastliggers vanWortelstraat 17
ten oostenZoutsloot 96
ten zuidende Wortelstraat
ten westenWortelstraat 15


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0195v van 17 feb 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 96, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0358r van 17 apr 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 96, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0515r van 8 jun 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 96, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0307v van 7 apr 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 96, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Claesen


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0057r van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 96, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0035r van 9 jun 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 96, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0061r van 19 jan 1656 (het 16e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 17Wortelstraat NZ [staat: Droogstraat]315‑00‑00 gggrondpacht van 1-05-00 cg
koperburgemeester Hesselus Wringer
eigenaar perceelgrondpacht uit de kamer van de weduwe van wijlen Minne Ruirdts1‑05‑00 cg
verkoperde boedel van wijlen Idzart van Hittinga


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (het 8e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 17Wortelstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort achter het huis vd weduwe van Nanne Jans]29‑07‑03 gg3/7 kamer
koper finaalPiter Minnes
naastliggerde weduwe van wijlen Nanne Jansen
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Otte Douwes
naastligger ten zuidenWortelstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJan Jacobs
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.de heer Focco Heemstra, curator over
verkoper van 1/7Harmannus Sopingius, dat is
verkoperhet nagelaten weeskind van Baetie Minnes
verkoper q.q.Gosse Joannes, curator over
verkoper van 1/7de kinderen van wijlen Cornelis Minnes, gehuwd met
verkoper van 1/7Aeltie Gosses
verkoper q.q.Hylcke Joannis, curator over
verkoper van 1/7de kinderen van wijlen Dirck Minnes
erflaterwijlen Minne Ruierdts, gehuwd met
erflaterwijlen Aeltie Minnes


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0189v van 16 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 17Wortelstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]39‑12‑00 gg4/7 kamer
koperPieter Minnes Loenen koopman
verpachter grondHessel Wringer 1‑15‑00 cg
naastliggerde weduwe van wijlen Nanne Jansen
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Otte Douwes
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Jacobs
naastligger ten noordenRein Upckes
verkoperde meerderjarige erfgenamen van wijlen Minne Ruirts, gehuwd met
verkoperwijlen Aeltie Dirx


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006r van 21 jan 1665 (het 14e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 17Wortelstraat NZ [staat: Droogstraat] achter hopman Valkenburg630‑00‑00 cggrondpacht van 1-05-00 cg
koperJelte Ruierdts
eigenaar perceelgrondpacht uit de kamer van Pieter Minnes1‑05‑00 cg
verkoperde weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringer


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0167v van 5 jul 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 96, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van Pytter Minnes


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0166v van 12 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 96, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van de erfgenamen van wijlen Pyter Minnes


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0240v van 30 jul 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 96, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van de erfgenamen van wijlen Pyter Minnes


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0141r van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 96, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter Minnes


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0205v van 26 mrt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 96, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Piter Minnes


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0198v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 17Wortelstraat NZ [staat: achter de brouwerij van de hopman Valken]15‑00‑00 ggkamer
koperJan Fransen Bilkert
verpachter grondN. N. 1‑05‑00 cg
huurderCornelis Jenties brouwer
naastligger ten oostenJan Pot
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten noordende hof van Reynier Gijsberts Fontein koopman
verkoperDieucke Pieters Hoogstra, weduwe van
verkoperwijlen Freerk Claessen Braemkoopman


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0328r van 12 dec 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 17Wortelstraat NZ [staat: bij de drie pijpen, achter de brouwerij van de hopman Claes Valken]28‑00‑00 cgkamer
koperJan Douwes, gehuwd metschoolmeester
koperHylkien Hendriks
verpachter grondN. N. 1‑05‑00 cg
naastligger ten oostenJan Roelofs Pot
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: armvoogdij
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: armvoogdij
verkoperJan Fransen Cuik, gehuwd met
verkoperTrijntie Pieters van der Gracht


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0075v van 8 sep 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 17Wortelstraat NZ [staat: Droogstraat achter de brouwerij van Douwe Clasen]50‑00‑00 cghuis
koperPybe Teunis, gehuwd metkooltjer
koperLijsbeth Theunis kooltjer
verpachter grondN. N. 1‑05‑00 cg
huurderPier Dirks c.u.
naastligger ten oostenJan Roeloffs Pot
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: Droogstraat]
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: armvoogdij kamers
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: armvoogdij kamers
verkoperJan Douwes, gehuwd metschoolmeester
verkoperHylkjen Hendriks


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0097r van 25 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 96, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: woning


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0254r van 13 jan 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 96, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0129v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende woning gekocht door Jacob Pyters


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0133v van 10 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 17Wortelstraatje NZ62‑21‑00 ggwoning
koper door niaarYede Tjeerds kaaskoper
geniaarde koperJacob Pieterskoopman
huurderTrijntje Meelis
naastligger ten oostenJan Hendriks
naastligger ten zuidenWortelstraatje
naastligger ten westende woning gekocht door Yede Tjeerds
naastligger ten noordenGerlof J. Builart
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: diaconie


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0155r van 28 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 96, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0243v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Sjoerd Tjepkes


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0005r van 15 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 96, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Gerlof Jansen* bakker


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0240v van 17 apr 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 96, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenB. Boomsma


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0242r van 17 apr 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Norel


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0034v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Norel
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Wortelstraat 17 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Wortelstraat 17 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Wortelstraat 17 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Wortelstraat 17 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3491Wortelstraat 17 (B-075)Gerardus A. de Boer (te Franeker)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Wortelstraat 17P. Wijkstraschipper


2023
0.10144305229187


  terug