Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Wortelstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWortelstraat 62-0882-0882-087B-060B-065


Naastliggers vanWortelstraat 6
ten oostenWortelstraat 8
ten zuidenHoogstraat 27
ten westenWortelstraat 4
ten noordende Wortelstraat


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-088Wortelstraat 6stal
eigenaarDouwe Claessens wed.
gebruikerJohannes Benedictus
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-088Wortelstraat 6stal
eigenaarTietzke Ymes
gebruikerGuilliam Boneta
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan27‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-088Wortelstraat 6stal
eigenaarwed. Tjetsje Ymes
gebruikerwed. Guilliam Boneta
aanslag huurwaarde01‑13‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-088Wortelstraat 6stal
eigenaarTjits Yemes erven
gebruikerwed. Jan Aukes
aanslag huurwaarde01‑16‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-088Wortelstraat 6stal
eigenaarTjitske Ymes erv.
gebruikerwed. Jan Aukes
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0243r van 30 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 6Wortelstraat ZZ [staat: Droogstraat]60‑00‑00 cgwoning
koperJacob Wouters mr. timmerman
naastligger ten oostenHendrik Heermans et matre
naastligger ten zuidenKlaas Jacobus Nauta meerderjarig vrijgezelmr. brouwer
naastligger ten westenKlaas Jacobus Nauta meerderjarig vrijgezelmr. brouwer
naastligger ten noordenDroogstraat
verkopermeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nautamr. brouwer


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-088Wortelstraat 6stal
eigenaarTjietske Yemes erven
gebruikerJan Aukes wed.
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0147v van 3 sep 1758 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 6Wortelstraat ZZ [staat: Droogstraat] achter de brouwerij van Claas Jacobus Nautahuis
kopermeerderjarige ongehuwde dochter Dieuwke Pyters
naastligger ten oostenJacob Hettes
naastligger ten zuidenClaas Jacobus Nauta
naastligger ten westenClaas Jacobus Nauta
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: straat]
verkoperJacob Woutersmr. huistimmerman


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-088Wortelstraat 6stal en huis
eigenaarJacob Wouters
gebruikerJan Aukes wed.
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0141v van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 6Wortelstraat ZZ230‑00‑00 cghuis
koperAaltje Willems, gehuwd met
koperHaye Gerrits bontwever
huurderMinse
naastligger ten oostenTewis Jacobs
naastligger ten noordenWortelstraat
naastligger ten zuidenJan brouwer
naastligger ten westenJan brouwer
verkoperSijke Doekes ongehuwd persoon
verkoperTietje Doekes ongehuwd persoon
verkoperPieter Doekes ongehuwd persoon
verkoperAntje Doekes, gehuwd met
verkoperSipke Jansscheepstimmerman
verkoperDurk Jans, allen erfgenamen vanwolkammersknecht
erflaterwijlen Dieuwke Pyters Galema bejaarde vrijster


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-087Wortelstraat 6woning
eigenaarJan Elshof
gebruikerTiete Ruurds wed.
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0175r van 2 mei 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 6Wortelstraat ZZ100‑00‑00 cghuis
koper door niaarClaas IJsenbeek mr. brouwer
geniaarde koperHeere Wybrensmr. metselaar
naastligger ten oostenTaevis Jacobs
naastligger ten zuidenCl. B. IJsenbeek
naastligger ten westenCl. B. IJsenbeek
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: straat]
verkoperAaltje Willems, weduwe van
verkoperwijlen Haye Gerryts


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-087Wortelstraat 6woning
eigenaarClaas IJsenbeek
gebruiker
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingbeklemd onder no. 2-108


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-087 , pag. 34Wortelstraat 6Douwe Claasen 0‑00‑00 cgwooning


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-060Wortelstraat 6Antje Pieters Bruininggeb 1806 HRL, ovl 24 feb 1813 HRL; wijk B-060, dv Pieter B, en Elbregt Jans; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-060Wortelstraat 6Douwe Claasen Dijkman... bsha181ge, ovl 1824; eigenaar en gebruiker van wijk B-047, koemelker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-060; gebruiker IJep Bernardus wed., 1814. (GAH204); id. van wijk B-061; gebruiker Pieter Blankerts wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-060Wortelstraat 6Yeb Bernardus... 1802, 1804, 1806, BS huw 1819, huw 1821, ovl 1829, ovl 1852, ovl 1865; wed. IJ.B. gebruiker van wijk B-060; eigenaar is Douwe C. Dijkman, 1814. (GAH204); woont in 3e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar ? ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-060Wortelstraat 6Douwe C Dijkmanwed Yep Bernardus


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 411Wortelstraat 6 Hiltje Vries Harlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-060Wortelstraat 6Antje Brouwer... Jacob Sijbrens eb IJtje Scheltes; BS huw 1816, ovl 1841; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-060; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-060Wortelstraat 6Engeltje Willems Unia... te HRL, N.H., dv Willem U, en Jantje Nannes; BS huw 1823, ovl 1855, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-060, wijk E-007, wijk G-103; oud 56 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk E-249; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-060Wortelstraat 6Gerryt Bruininggeb 11 mrt 1811, zv Jacob B, en Maria ... ; BS geb 1811; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-060; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-060Wortelstraat 6Meindert Sybrens Wijkel... in 1858, zv Sijbren Jans W, en Aafke Gerkes IJlstra; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-060, wijk E-007, wijk G-103; oud 39 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-249; VT1839; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-060Wortelstraat 6Riemke Brouwer, overleden op 26 augustus 18392 jr, overleden Wortelstraat B 60. (CzOG nr. 73) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-060WortelstraatRommert Brouwer27 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-060WortelstraatGerrit Bruining28 jHarlingenm, protestant, gehuwd
B-060WortelstraatYtje Tadema22 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-060WortelstraatAntje Brouwer60 jHarlingenv, protestant, weduwe


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-060Wortelstraat 6Riemke Brouwer, overleden op 3 september 18407 mnd, overleden Wortelstraat B 60. (CzOG nr. 110) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-060Wortelstraat 6Antje Brouwer, overleden op 6 augustus 184165 jr, overleden Hoogstraat B 60, wed. Feike Dirks Tadema. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 138) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-060Wortelstraat 6Anna Brouwer, overleden op 17 augustus 18432 1/2 jr (geboren 26/1/1841), overleden Achterstraat B 60. (Certificaat van onvermogen nr. 241) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-060Wortelstraat 6Marijke Bruining, overleden op 25 augustus 1846(Certificaat van onvermogen), 7 mnd (geboren 4/2/1846), overleden Liemendijk B 60. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-060Wortelstraat 6Wietske IJsbrands Wielsma... 1839, dv IJsbrand Wytses W. en Getje Jans Overmeyer; BS ovl 1839; 1874 overlijdens, bev.reg. Ha18 51 wijk B-060, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 411Wortelstraat B-060Eede Jans Woude woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 411Wortelstraat B-065 Janna D. Vinje wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4349Wortelstraat 6 (B-065)Sytze Baardawerkplaats  terug