Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wortelstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wortelstraat 9 2-069 2-097 B-078 B-071
Naastliggers vanWortelstraat 9
ten oostenWortelstraat 11
ten zuidende Wortelstraat
ten westenWortelstraat 7


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0265r van 7 dec 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 9Wortelstraat NZ [staat: de straat achter brouwerij de Lely]twee kamers
 
koper van 1/2Jan Jansen vrijgezel
koper van 1/2Gerrit Jansen vrijgezel
naastligger ten oostende ? Gemeente: kamer
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westenReiner Gijsberts Fontein
naastligger ten noordenReiner Gijsberts Fontein
verkoperAede Jans, gehuwd mettonmaker
verkoperDupke Jaspers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen en Gerrit Jansen, vrijgezellen, kopen 2 camers aanelkaar in de straat achter de brouwerij 'de Lely'. Ten O. de camer van de D.G. Gemeente?, ten W. en N. Reiner Gijsberts Fontein, ten Z. de (Droog- of Wortelstraat). Gekocht van Aede? Jans, vormmaker?


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0039v van 18 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 9Wortelstraat NZ [staat: straat achter brouwerij de Lely]kamer
 
koperFedtie Ages 65-00-00 CG
naastligger ten oosteneen mandelige steeg en bak met de kamer van Gerrit Jansen
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan van Leeuwen kapitein
naastligger ten noordenJan van Leeuwen kapitein
verkoperJan Jansenmr. metselaar


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-069Wortelstraat 9perk
eigenaarTomas Gonggrijp
gebruikerTomas Gonggrijp
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-069Wortelstraat 9perk
eigenaarTomas Gonggrijp erven
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-069 Wortelstraat 9perk
eigenaarTomas Gongrijp
gebruikerTomas Gongrijp
opmerkingledig


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0285v van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 9Wortelstraat NZ [staat: straat achter brouwerij de Leli]huis
 
koperEngeltie Doedes, weduwe van75-00-00 CG
koperwijlen Jelle Jenties
naastligger ten oostende weduwe van Gerryt Jansen
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat achter brouwerij de Leli]
naastligger ten westenoud hopman Junius van Aelema
naastligger ten noordenoud hopman Junius van Aelema
verkoperFettie Ages, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Minses


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-069 Wortelstraat 9[schoenmakers]perk
eigenaarTomas Gonggrijp
gebruikerTomas Gonggrijp
opmerkingledigh


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-069 Wortelstraat 9Harmen Hendriks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-069 Wortelstraat 9huis
eigenaarHarmen Hendrix
gebruikerHarmen Hendrix
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
2-069Wortelstraat 9Feytemacoopman; gleybakker£ 140-00-0£ 23cu.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0239r van 8 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 9Wortelstraatje NZwoning
 
koperPyter Gerbens Clamstra 120-07-00 CG
huurderAafke Hendriks
naastligger ten oostenJan schipper
naastligger ten zuidenWortelstraatje
naastligger ten westende tuin van de heer Junius van Alema
naastligger ten noordende tuin van de heer Junius van Alema
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Gerbens Clamstra koopt woning in de Wortelstraat. Ten O. Jan Schipper, ten W. en N. de tuin van Junius van Alema, ten Z. de Wortelstraat. Gekocht van D.G. Diaconie.


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0104v van 26 feb 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Clamstra


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-097 Wortelstraat 9Taedze Alberts0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-078Wortelstraat 9Hendrik Wybereigenaar en gebruiker van wijk B-078, varensgesel, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-078Wortelstraat 9Hendrik Wybes Hendrik Wybes tuin


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 195Wortelstraat 9Arjen KooijHarlingenarbeiderhuis (28 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-078Wortelstraat 9Gelske Wietsgeb 1778 Dronrijp, ovl 1 dec 1841 HRL, huwt met Tjalling Tuinstra, dv Wierd W, en ... ; BS ovl 1841; oud 60 jaar, (vnm: Gerritje), geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, wijk B-078; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-078Wortelstraat 9Tjalling Paulus Tuinstra... dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1841; oud 64 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk B-078; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-078Tjalling Tuinstra64 jMidlumm, protestant, gehuwd
B-078Gerritje Wiets60 jDronrijpv, protestant, gehuwd
B-078Johannes Tuinstra17 jDronrijpm, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-078Wortelstraat 9Alle Sjierks Schaafsma, overleden op 26 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 35 jr, geboren Cornwerd 22/9/1811, overleden Achterstraat B 78, werkman, gehuwd met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-078Wortelstraat 9Simon Dirks Trompetter... Dirk J.T., en Janneke Klaasen; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1831, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk B-078, supp wijk G-437; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk B-070; VT1839; S.D.T. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 195B-078 (Wortelstraat)Martha Sjierks de Boer wed. Lubertus Jans Kroesewoonhuis


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 07 jan 1869
B-078Wortelstraat 9Eene woning in het Wortelstraatje, in gebruik bij J., Beuker. Provisioneel verkocht op 12 jan 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 21 jan 1869
B-078Wortelstraat 9Eene woning in het Wortelstraatje, in gebruik bij J., Beuker. Finaal verkocht op 26 jan 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 120..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 195B-071 (Wortelstraat)Eelke Bootsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 195Wortelstraat 9 (B-071)Eelke Bootsmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Wortelstraat 9 Wiebe Kulsenbootwerker
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1923 - variaadresbronbericht
Wortelstraat 9Raadsvergadering 8 oktoberOnbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire


1937 - kentekenadresnaam
B-23586
Wortelstraat 9Jacob de Vries


1965 - adresboekadresnaam
Wortelstraat 9J. (Johannes) v.d. Veen
  terug