Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zeepziederstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerZeepziederstraat 2(niet bekend)(niet bekend)A-ongA-068
   huisnummer hogerZeepziederstraat 21-022 1-024 A-ongA-ong


Naastliggers vanZeepziederstraat 2
ten oostende Zeepziederstraat
ten zuidenZeepziederstraat 4


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-022Zeepziederstraat 2huis en brouwerie
eigenaarvroedsman Hannema
gebruikervroedsman Hannema
huurwaarde120‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde24‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-022Zeepziederstraat 2huis en brouwerij
eigenaargemeensman Hannema
huurwaarde120‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde24‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan13‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-022Zeepziederstraat 2huis en brouwerie
eigenaarJochem Eelkes
gebruikerJochem Eelkes
huurwaarde120‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde20‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-022Zeepziederstraat 2huis en brouwerij
eigenaarJochem Eelkes
gebruikerBeernt Geersma
huurwaarde124‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde20‑15‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-022 Zeepziederstraat 2Bente IJsenbeek, bestaande uit 4 personen20‑00‑00 cg06‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-022Zeepziederstraat 2huis en brouwerij
eigenaarBente IJsenbeeck
gebruikerBente IJsenbeeck cum soc.
huurwaarde124‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde22‑12‑10 CG


1749 - quotisatiebron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 6477, "Kohieren van de quotisatie, Harlingen"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanberoepaanslagverhogingomschrijving
1-022, fol. 3Zeepziederstraat 2Bente IJsenbeeck, bestaande uit 3 volwassenen en 4 kinderenbrouwer, mr.£ 036-09-0£ 6gemeen cu.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0293r van 20 feb 1785 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeepziederstraat 2Droogstraat hoek Koningstraat680‑00‑00 CGstalling en wagenhuis
koperPieter J. Hanekuik koopman
voormalig eigenaarWybe Douwes Hanekuikkoopman
naastligger ten oostenKoningstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe Backer
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperdr. W. J. Hanekuik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter J. Hanekuik koopt een stalling en wagenhuis in de Droogstraat, hoek Koningsstraat, die door de vorige eigenaar Wybe Douwes Hanekuik gebruikt werden als jeneverstokerij. Lees vooral de acte. Ten O. de Koningsstraat, ten W. erven Backer, ten Z. de Droogstraat. Gekocht van Mr. W.J. Hanekuik, voor 600 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-024, pag. 3Zeepziederstraat 2S IJsenbeek6‑00‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 327Zeepziederstraat 2Jan HuidekoperzeehandelaarHarlingenzeepziederij (130 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 327Zeepziederstraat 2 Jarig c MollemaHarlingenvereenigd tot pakhuizen [met sectie A 328]


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3432Zeepziederstraat A-068Willem Sijpkens Kijlstrapakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3432Zeepziederstraat 2 (A-ong)Sybr. Fonteinpakhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zeepziedersstraat 2beeldbepalend pand5 van 10
  terug